«Погоджено» Заступник голови облдержадміністрації І. Гримак Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів Програми «Питна вода» icon

«Погоджено» Заступник голови облдержадміністрації І. Гримак Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів Програми «Питна вода»Назва«Погоджено» Заступник голови облдержадміністрації І. Гримак Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів Програми «Питна вода»
Дата конвертації18.08.2016
Розмір60.76 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

«Погоджено»

Заступник голови

облдержадміністрації

___________ І.Гримак

Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів Програми «Питна вода» на 2012-2020 роки у Львівській області

1. Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсного відбору департаментом розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації інвестиційних проектів ( далі – Проекти), які відповідають заходам Програми «Питна вода» на 2012-2020 роки у Львівській області, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 03.07.2012 №546 (далі – Програма).
2. Оголошення про проведення конкурсу розміщується департаментом розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації на офіційному сайті облдержадміністрації та письмово повідомляється локальною поштою облдержадміністрації органам місцевого самоврядування.

3. Відбір проектів здійснюється на засіданнях конкурсної комісії (далі - комісія), до складу якої входять представники департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації; постійної депутатських комісій з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики обласної ради (за згодою); комісії з питань житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури (транспорту) та паливно-енергетичного комплексу Громадської ради при Львівській облдержадміністрації (за згодою).
4. Комісію очолює керівник департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Склад комісії затверджується наказом директора департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Комісія проводить засідання у визначений термін.

5. Проекти до департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації не пізніше ніж у двотижневий термін після опублікування оголошення на зазначених сайтах та письмового повідомлення подаються органами місцевого самоврядування (далі - замовник Проекту).

Проекти, які подаються на конкурс замовниками проектів, повинні відповідати заходам Програми:

 • будівництво та реконструкція водозабірних споруд , зокрема в маловодних населених пунктах та з найбільшими відхиленнями в якості води, з перспективою залучення нових абонентів;

 • впровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання;

 • будівництво та реконструкція водопровідних мереж і споруд з перспективою залучення нових абонентів.


6. Обов’язковою умовою участі в конкурсі є передбачення коштів співфінансування з місцевих бюджетів та/ або інших джерел у такому співвідношенні:

- обласний центр - 50%;

- міста обласного значення -30 %;

- районні центри – 20 %;

- села та селища -10 %.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:


 • інформаційна картка проекту за формою згідно з додатком;

 • затверджена в установленому порядку проектно - кошторисна документація в цінах поточного року;

 • копія позитивного експертного звіту державної будівельної експертизи, проведеної в поточному році;

 • документ про затвердження проектно – кошторисної документації;

 • рішення органу місцевого самоврядування або довідки суб’єкта господарювання про підтвердження співфінансування з місцевих бюджетів або інших джерел фінансування;

 • висновок територіального органу Державної санітарно-епідеміологічної служби України щодо невідповідності води, яка подається системами централізованого водопостачання, вимогам санітарного законодавства (у разі наявності);

 • завірену в установленому порядку копію рішення органу місцевого самоврядування щодо подачі питної води за графіком за останні 6 місяців (у разі наявності);

 • довідка про кількість населення, що проживає на території якої реалізується проект та додаткову кількість населення, якій планується надання послуг з водопостачання при реалізації зазначеного Проекту;

 • довідка, що населений пункт належить до маловодної території (зони депресійної лійки) (у разі наявності) .


6. Голова комісії визначає дату, час і місце проведення засідання комісії для розгляду проектів, поданих на конкурс, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати проведення засідання комісії.

7. Інформаційне та організаційне забезпечення роботи комісії здійснює департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації.
8. Документи, які подаються на конкурс, підписуються керівником органу місцевого самоврядування і скріплюються печаткою.

Замовник Проекту забезпечує надання достовірної інформації, що міститься у поданих документах.
9. Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації проводить перевірку комплектності та змісту пакета документів, наведеного в пункті 5 цього Порядку, та, у разі якщо він є повним, оформленим належним чином та за своїм змістом відповідає вимогам цього Порядку, реєструє проект у журналі.
10. Якщо замовник проекту подав неповний або оформлений неналежним чином комплект документів, департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації протягом двох робочих днів письмово повідомляє замовника проекту про відмову в реєстрації поданого проекту.
11. Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації не пізніше ніж за п'ять робочих днів до засідання комісії розсилає її членам копії інформаційних карток проектів.
12. Комісія на своєму засіданні розглядає та надає оцінку поданим проектам, які розподіляються за такими критеріями:
12.1. Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів та /або інших коштів у відсотковому співвідношенні до коштів обласного бюджету :
1 бал - співфінансування відповідає вимогам Порядку;
Якщо передбачене співфінансування перевищує встановлені вимоги Порядку в такому співвідношенні:

2 бали – на 10 % ;

3 бали - на 15 %;

4 балів – на 20 % і більше.
12.2. Якісні показники (кількість населення, яким передбачається надання чи покращення надання послуги з водопостачання):

до 1000 чол. - 1 бали;

до 2000 чол. - 2 бали;

до 3000 чол. - 3 балів;

більше 3000 чол. - 4 балів.

12.3. Приналежність населеного пункту до зони депресійної лійки ( маловодної території) - 1 бал.
12.4. Хімічний та бактеріальні складники води:

- не відповідають нормам ДСанПІНу - 1 бал

13. Оцінювання Проектів здійснюється за максимальною кількістю балів, нарахованих за критеріями, визначеними в пункті 12 цього Порядку.

14. Рішення комісії приймається на її засіданні за умови присутності не менше двох третин її складу.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні комісії. У разі рівного розподілу голосів голос Голови комісії при прийнятті рішення є вирішальним.

Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації у трьохденний строк після прийняття рішення комісії інформує учасників конкурсу про його результати.
15. За результатами засідання комісії складається протокол щодо переліку переможців конкурсу з розподілом коштів за Проектами, який підписується Головою комісії.
16. За результатами конкурсного відбору відповідно до протоколу формується перелік Проектів - переможців конкурсу для фінансування на поточний рік, який подається на розгляд та погодження голів постійних депутатських комісій з питань будівництва, житлово-комунального господарства , енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики; бюджету, соціально-економічного розвитку обласної ради. Після погодження перелік Проектів подається на затвердження головам обласної ради та обласної державної адміністрації.Схожі:

«Погоджено» Заступник голови облдержадміністрації І. Гримак Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів Програми «Питна вода» iconДодаток до Порядку конкурсного відбору Проектів в рамках реалізації заходів Програми «Питна вода» у Львівській області на 2012-2020 роки

«Погоджено» Заступник голови облдержадміністрації І. Гримак Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів Програми «Питна вода» iconПро затвердження Порядку конкурсного відбору інвестиційних
...
«Погоджено» Заступник голови облдержадміністрації І. Гримак Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів Програми «Питна вода» iconКонкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що
Регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку,...
«Погоджено» Заступник голови облдержадміністрації І. Гримак Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів Програми «Питна вода» iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 13 квітня 2015 року №229-од „Про утворення регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку,
Про утворення регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального...
«Погоджено» Заступник голови облдержадміністрації І. Гримак Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів Програми «Питна вода» iconРозпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області 05. 11. 2015 Берегово №332 Про тимчасову комісію з оцінки та проведення конкурсного відбору
Утворити тимчасову комісію з оцінки та проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися...
«Погоджено» Заступник голови облдержадміністрації І. Гримак Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів Програми «Питна вода» iconНаказ № Про затвердження Порядку конкурсного відбору інвестиційних проектів в енергетичній галузі
Стабілізаційного фонду для фінансування інвестиційних проектів в енергетичній галузі
«Погоджено» Заступник голови облдержадміністрації І. Гримак Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів Програми «Питна вода» iconРозпорядження 12 жовтня 2015 року №604/0/5-15 Про збільшення видатків на Програму „ Питна вода на 2012-2020 роки у Львівській області
Радехівського району субвенції на виконання інвестиційних проектів за кодом доходів 41030400 „Субвенція з інших бюджетів на виконання...
«Погоджено» Заступник голови облдержадміністрації І. Гримак Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів Програми «Питна вода» iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 жовтня 2013 року «Про регіональну комісію з питань виконання обласної програми «Питна вода Тернопілля» на 2006-2020 роки»,
«Про регіональну комісію з питань виконання обласної програми «Питна вода Тернопілля» на 2006-2020 роки», з метою взаємодії та координації...
«Погоджено» Заступник голови облдержадміністрації І. Гримак Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів Програми «Питна вода» iconАналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства палива та енергетики України
«Про затвердження Порядку конкурсного відбору інвестиційних проектів в паливно-енергетичному комплексі, для реалізації яких у реальному...
«Погоджено» Заступник голови облдержадміністрації І. Гримак Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів Програми «Питна вода» icon31. 03. 2016 14. 30 Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку
Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи