Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 21 вересня 2015 року №251 30 жовтня 2015 року Районна Програма підтримки індивідуального icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 21 вересня 2015 року №251 30 жовтня 2015 року Районна Програма підтримки індивідуальногоНазваРозпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 21 вересня 2015 року №251 30 жовтня 2015 року Районна Програма підтримки індивідуального
Дата конвертації19.08.2016
Розмір164.22 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>


СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації Рішення районної ради

21 вересня 2015 року № 251 30 жовтня 2015 року
Районна Програма

підтримки індивідуального житлового

будівництва та розвитку особистого

селянського господарства

Власний дім”

на 2016 – 2020 роки


 1. Загальні положення


Районна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на 2016 – 2020 роки розроблена відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Указу Президента України від 27 березня 1998 року
№ 222 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, постанов Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року № 376 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, від 3 серпня 1998 року № 1211 „Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, від 5 жовтня 1998 року № 1597 „Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 серпня 2015 року №434 „Про проект Програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на 2016-2020 роки”.

Програма є продовженням районних програм підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” на 1999-2005 роки, на 2006 рік, на 2007-2011 роки та на 2012 – 2015 роки.


 1. Проблема, що підлягає розв’язанню


Житлова проблема на селі залишається однією з найгостріших соціально-економічних проблем району. Спостерігається відтік молоді з сільської місцевості, головною причиною чого є відсутність належних житлових умов та робочих місць. Рівень інженерного забезпечення існуючого житлового фонду в сільській місцевості залишається вкрай низьким.

Аналіз стану населених пунктів і житлового фонду району свідчить про те, що село гостро потребує інвестицій для будівництва житлових будинків нового типу, добудови та реконструкції житла, придбання житла на вторинному ринку і особливо подальшого розвитку інженерних мереж та підсобного господарства.

Діюча в районі впродовж дванадцяти років районна Програма „Власний дім” спрямована на розв’язання означених проблем, але стримується її подальше широке впровадження через недостатнє фінансування, в тому числі з місцевого бюджету.
3. Підсумки реалізації Програми за 1999-2015 роки
Впровадження Програми „Власний дім” на Чернігівщині започатковано у 1999 році і покладено на органи державного управління, місцевого самоврядування та спеціально створену розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30 вересня 1999 року № 59 кредитно-фінансову установу – Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Протягом строку дії Програми місцеві органи влади забезпечували фінансову участь на реалізацію Програм з місцевих бюджетів, проводили первинний відбір кандидатів на отримання пільгового довгострокового кредиту та напрямки кредитування. З районного бюджету перераховано до Фонду 165 тис. грн.

За дванадцять років реалізації Програми сільськими мешканцями району було укладено 129 кредитних договорів на суму 2344,6 тис. грн з Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. На сьогодні фактично профінансовано 2228,7 тис.грн.

Завдяки кредитній підтримці придбано 4 житлові будинки, введено в експлуатацію 0,3 тис. м кв. інженерних мереж, газифіковано 93 житлові будинки та збудовано 0,1 км вуличного газопроводу. Тридцять сільських родин скористалися пільговими кредитами на розвиток особистого селянського господарства та отримали сільськогосподарську техніку.

За період впровадження Програма набула значної популярності серед сільського населення. Надбала високого авторитету у районної ланки державного управління та органах місцевого самоврядування. Минулий період показав, що вона високоефективна та маловитратна.

Разом з тим, у зв’язку з обмеженим фінансуванням скористатися пільговим кредитом не змогли всі хто бажав. Тому Програма „Власний дім” потребує подальшого широкого впровадження, розробки нових напрямків кредитної підтримки мешканців сіл, а також учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб.
4. Мета та основні завдання Програми на 2016-2020 роки
Метою Програми є реалізація заходів, спрямованих на відродження села за рахунок підвищення рівня життєзабезпечення сільського населення.

Програмою передбачається:

підтримка та подальший розвиток індивідуального житлового будівництва на селі;

впровадження при житловому будівництві, реконструкції або капітальному ремонті житла заходів з енергозбереження, доведення застарілого житла до сучасного, енергоефективного рівня, а також сприяння переведенню існуючих систем опалення житла на альтернативні газу види палива;

забезпечення кредитною підтримкою об’єктів житла, що знаходяться в стадії незавершеного будівництва;

реконструкція існуючого житлового фонду та його інженерне облаштування;

капітальний ремонт існуючого житлового фонду;

придбання нового житла та житла на вторинному ринку з проведенням його подальшої добудови, реконструкції або капітального ремонту;

будівництво, добудова, реконструкція підсобних господарських приміщень;

інженерне облаштування житла та будівництво інженерних мереж;

сприяння розвитку особистих селянських господарств та збільшення на цій основі виробництва та переробки власної сільськогосподарської продукції;

кредитування мешканців сіл району;

сприяння переселенню на постійне місце проживання до сільської місцевості міських жителів;

покращення житлово-побутових умов проживання учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб;

сприяння покращенню соціально-демографічної ситуації, стимулювання закріплення і зростання чисельності молоді на селі через надання преференцій в отриманні державних пільгових кредитів молодим сім’ям і молодим спеціалістам;

створення нових робочих місць і підвищення рівня самозайнятості населення.
5. Механізм реалізації Програми
Виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на районну державну адміністрацію і органи місцевого самоврядування. Технічне виконання Програми буде здійснюватися Чернігівським обласним Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

На Фонд покладаються наступні завдання:

формування кредитних ресурсів на реалізацію Програми за рахунок коштів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1211 „Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”;

оформлення та супроводження довгострокових пільгових кредитів з мешканцями району на будівництво (добудову, реконструкцію, капітальний ремонт) та придбання житла з проведенням, в разі необхідності, його подальшої добудови, реконструкціїї або капітального ремонту, спорудження підсобних сільськогосподарських приміщень, інженерне облаштування житла та будівництво інженерних мереж, розвиток особистого селянського господарства відповідно до Правил надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам житла.

Місцеві органи влади розробляють районні Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі на 2016-2020 роки, забезпечують фінансову участь з місцевих бюджетів для їх реалізації, здійснюють первинний відбір кандидатів на отримання пільгового довгострокового кредиту за напрямками кредитування, надають практичну допомогу Фонду у роботі з позичальниками, пов'язану з будівництвом об'єктів за рахунок кредитних ресурсів Фонду та своєчасному поверненню позик.


6. Фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюється на підставі законів України про Державний бюджет України, рішень сесій обласної, районної рад, розпорядження голови районної державної адміністрації та у відповідності до Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1211 „Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”.

Джерелами фінансування Програми є:

кошти державного бюджету;

кошти обласного та інших місцевих бюджетів, що виділяються для надання та обслуговування кредитів;

кошти від повернення кредитів, що спрямовуються на подальше кредитування;

кошти підприємств, установ, організацій та окремих громадян, що виділяються на договірних засадах;

інші надходження, що не суперечать чинному законодавству України.

У показники закладено щорічне збільшення обсягів фінансування
(додаток 2 до Програми).

Розподіл планових кредитних ресурсів програми „Власний дім” здійснюється з урахуванням чисельності сільського населення і рекомендованої до затвердження загальної суми видатків бюджетів усіх рівнів на плановий рік (додаток 3 до Програми).

Рекомендовані обсяги фінансової участі з місцевих бюджетів розраховані виходячи з кількості сільського населення та планової суми фінансування Програми з місцевих бюджетів (додаток 4 до Програми).
7. Очікувані результати
Програма передбачає поступове щорічне збільшення обсягів і напрямків кредитування, розширення території охоплення пільговим кредитуванням, розширення кола позичальників за рахунок доступу до кредитних ресурсів мешканців сіл.

За прогнозними обсягами фінансування, впродовж 2016-2020 років з бюджетів всіх рівнів передбачається залучити до Програми 2768,0 тис. гривень, у тому числі з місцевого бюджету – 280,0 тис.грн.

Використовуючи бюджетну підтримку, цими коштами та коштами від повернення кредитів, жителі району введуть в експлуатацію 9 житлових будинків загальною площею 705 м кв. та 2 підсобних господарських приміщення площею понад 100 м кв., капітально відремонтують
11 будинків, придбають 8 одиниць індивідуального житла, прокладуть 1 км інженерних мереж та інженерно облаштують (газифікація, опалення, водопостачання, тощо) 11 житлових будинків. 17 родин отримають кредити на розвиток особистого селянського господарства (додаток 1 до Програми).

Передбачається, що кредитною підтримкою Програми за 5 років скористаються близько 19 родин (додаток 5 до Програми).

Окрім цього, в результаті виконання регіональної Програми „Власний дім” у 2016-2020 роках буде створено близько 17 робочих місць шляхом кредитування розвитку особистого селянського господарства, а також буде надано близько 11 кредитів на покращення житлово-побутових умов проживання учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб (додаток 5 до Програми).

Додаток 1

до Програми

від 30 жовтня 2015 року

Прогнозні обсяги введення в дію потужностей за районною Програмою підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на 2016 - 2020 роки


Найменування потужностей

Одиниця виміру

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.2020 р.

Всього
2016-2020 роки


Житлове будівництво

будинків

2

1/70

1/90

2/160

2/140


3/245

9/705

Придбання житла

одиниць

1

2

1

2


2

8

Підсобні господарські приміщення

одиниць

2

-

-

1/45

-


1/55

2/100

Інженерні мережі

км

0,1

0,2

0,2

0,2


0,3

1,0

Інженерне облаштування житлових будинків

одиниць

1

2

2

3


3

11

Розвиток особистого селянського господарства

одиниць

3

4

4

5


6

17Додаток 2

до Програми

від 30 жовтня 2015 року


Прогнозні обсяги фінансування районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на 2016 – 2020 роки

тис. грн

Найменування джерела фінансування

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.


2020 р.


Всього:

2016-2020 р.р.


Разом

Загальн.

фонд

Спец.

фонд

Загальн.

фонд

Спец.

фонд

Загальн.

фонд

Спец.

фонд

Загальн.

фонд

Спец.

фонд

Загальн.

фонд

Спец.

фонд

Загальн.

фонд

Спец.

фонд

Місцевий бюджет

15,0

10,0

25,0

15,0

35,0

20,0

45,0

25,0

55,0

35,0

175,0

105,0

280,0Додаток 3

до Програми

від 30 жовтня 2015 року

Прогнозні обсяги укладання кредитних договорів та загальні обсяги фінансування районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім”
п/п

Назва районів

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Разом

Обсяги

укладання договорів
(один.)

загальна

сума фінансув.
(тис. грн.)

Обсяги

укладання договорів
(один.)

загальна

сума фінансув.
(тис. грн.)

Обсяги

укладання договорів
(один.)

загальна

сума фінансув.
(тис. грн.)

Обсяги

укладання договорів
(один.)

загальна

сума фінансув.
(тис. грн.)

Обсяги

укладання договорів
(один.)

загальна

сума фінансув.
(тис. грн.)

Обсяги укладання договорів
(одиниць)

Загальна

сума фінансув.
(тис.грн)

1

Новгород-Сіверський район

7

415,0

7

465,0

8

564,0

8

592,0

9

732,0

39

2768,0
Всього:

7

415,0

7

465,0

8

564,0

8

592,0

9

732,0

39

2768,0Примітка: Наведені дані розраховані пропорційно наявному сільському населенню в районах області станом на 01.06.2015 року.Фактичні обсяги укладання кредитних договорів будуть залежать від наявної потреби жителів області в кредитних ресурсах Програми.

Додаток 4

до Програми

від 30 жовтня 2015 року


Завдання по фінансовій участі району в реалізації районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на 2016-2020 роки

(загальний фонд місцевих бюджетів)

тис. грн

Назва району

2016р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.


2020 р.

Всього

2016-2020 роки

Новгород-Сіверський район

15,0

25,0

35,0

45,0


55,0

175,0


Додаток 5

до Програми

від 30 жовтня 2015 року
Прогнозні обсяги надання пільгових кредитів молодим сім’ям, учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам на 2016 – 2020 роки.
п/п

Назва районів


Кількість надання пільгових кредитів молодим сім’ям / учасникам антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам.

(одиниць)

Всього 2016-2020 роки

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

13

Новгород-Сіверський район

1/2

1/2

2/2

2/2

2/3

8/11
Всього:

1/2

1/2

2/2

2/2

2/3

8/11

Примітка: Приведені дані складені на основі прогнозних обсягів укладання кредитних договорів за програмою «Власний дім» на 2016 – 2020 роки та аналітичних показників кількості наданих Фондом кредитів молодим
Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 21 вересня 2015 року №251 30 жовтня 2015 року Районна Програма підтримки індивідуального iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від «08» жовтня 2015 року м. Зборів №491-од
Зборівської районної державної адміністрації від 08 жовтня 2015 року №01-04/2472, відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту...
Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 21 вересня 2015 року №251 30 жовтня 2015 року Районна Програма підтримки індивідуального iconРішенням районної ради від 20 грудня 2011 року Районна Програма підтримки індивідуального житлового
«Про проект обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2012-2015 роки»
Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 21 вересня 2015 року №251 30 жовтня 2015 року Районна Програма підтримки індивідуального iconРозпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 21 вересня 2015 року №250 30 жовтня 2015 року цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Новгород-Сіверського району на 2016-2020 роки І
Мнс україни від 03 грудня 2001 року №272 І зареєстрованих в Мін’юсті від 01 лютого 2002 року за №95/6383, розпорядження голови обласної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 21 вересня 2015 року №251 30 жовтня 2015 року Районна Програма підтримки індивідуального iconРозпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 19 жовтня 2015 року №295 30 жовтня 2015 року програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання,
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Кодексу Цивільного захисту України, Порядку створення та використання матеріальних...
Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 21 вересня 2015 року №251 30 жовтня 2015 року Районна Програма підтримки індивідуального iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 28 вересня 2015 року м. Заліщики №351-од Про схвалення проекту змін
«Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 вересня 2015 року №577-од», підпункту 15. 2 пункту...
Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 21 вересня 2015 року №251 30 жовтня 2015 року Районна Програма підтримки індивідуального iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 29 грудня 2015 року
Про державні адміністрації”, з метою організації виконання напрямків діяльності та заходів районної програми підтримки заходів мобілізаційної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 21 вересня 2015 року №251 30 жовтня 2015 року Районна Програма підтримки індивідуального iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 06 жовтня 2015 року м. Теребовля №109-к Про звільнення
Кривокульського андрія Богдановича 07 жовтня 2015 року з посади першого заступника голови Теребовлянської районної державної адміністрації...
Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 21 вересня 2015 року №251 30 жовтня 2015 року Районна Програма підтримки індивідуального iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 09 вересня 2015 року м. Заліщики №326-од
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», а також на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від...
Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 21 вересня 2015 року №251 30 жовтня 2015 року Районна Програма підтримки індивідуального iconРішення від 24 вересня 2015 року №486 смт Підволочиськ Про внесення змін до рішення районної ради від 05 лютого 2015 року №425 «Про районний бюджет на 2015 рік»
Кам’янківської сільської ради від 13 вересня 2015 року №605, рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного...
Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 21 вересня 2015 року №251 30 жовтня 2015 року Районна Програма підтримки індивідуального iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 26 жовтня 2015 року м. Заліщики №382-од
Фінансовому управлінню районної державної адміністрації подати в установленому порядку проект змін до районного бюджету на 2015 рік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи