Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 19 жовтня 2015 року №295 30 жовтня 2015 року програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання, icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 19 жовтня 2015 року №295 30 жовтня 2015 року програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання,НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 19 жовтня 2015 року №295 30 жовтня 2015 року програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання,
Дата конвертації19.08.2016
Розмір66.27 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>


СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної

державної адміністрації Рішення районної ради

19 жовтня 2015 року № 295 30 жовтня 2015 року


ПРОГРАМА

створення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій і їх наслідків у Новгород-Сіверському районі на 2016-2020 роки

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Державна політика у сфері захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру здійснюється на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя людей, безумовного надання переваги раціональній і превентивній безпеці.

Програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій і їх наслідків у Новгород-Сіверському районі на 2016-2020 роки (далі - Програма), розроблена на виконання Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Кодексу Цивільного захисту України, Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №775.

Програмою передбачено створення місцевого матеріального резерву, створення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій і їх наслідків з метою екстреного використання їх у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

На території району розміщено 24 потенційно-небезпечних для населення і територій об’єктів, що є зоною можливого ризику виникнення аварій техногенного походження. Враховуючи, що рівень зносу обладнання наближається до критичного, можливість виникнення кількості аварій постійно збільшується.

З кожним роком збільшується кількість природних катаклізмів, що супроводжуються значними матеріальними збитками.

Згідно з геоморфологічними та геологічними дослідженнями на території району мають розвиток ерозійні та зсувні процеси. Зсуви мають розвиток на крутих берегах річки Десна, її притоках, ярах і балках, що відкриваються у річкову систему.

Зміна кліматичних умов зумовлює тривалі посухи, що є результатом збільшення виникнення пожеж у лісових масивах та довкіллі.

Аналіз надзвичайних ситуацій та подій свідчить, що їх загальна кількість за останні роки не зменшується, а навпаки збільшується.

Створення місцевого матеріального резерву дозволить аварійно-відновлювальним силам своєчасно виконати заходи, спрямовані на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги населенню, забезпечить матеріальну основу для оперативного проведення першочергових робіт, забезпечить зниження матеріальних збитків та зменшення кількості можливих втрат населення.

Програма розроблена відповідно до Номенклатури та обсягів матеріального резерву для реагування на надзвичайні ситуації, що погоджена з Департаментом цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації і затверджена головою обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Реалізація Програми розрахована на 5 років, на створення місцевого матеріального резерву передбачається фінансування за рахунок районного бюджету 140,0 тис. гривень.

Програма розроблена у відповідності до Номенклатури обсягів матеріального резерву Новгород-Сіверського району для реагування на надзвичайні ситуації та надання термінової допомоги населенню (додатки 1, 2 до Програми).

Перелік матеріально-технічних засобів, що відображений у Номенклатурі, структурно поділений за напрямками, що передбачають придбання, зберігання та використання за призначенням:

будівельних матеріалів;

паливно-мастильних матеріалів;

обладнання для надання термінової допомоги населенню та здійснення рятувальних, аварійно-відновлювальних робіт;

першочергового забезпечення постраждалого населення в зонах надзвичайних ситуацій та осіб, які залучаються для ліквідації надзвичайних ситуацій.

Будівельні матеріали, необхідні для надання термінової допомоги постраждалому населенню для ремонту будівель та споруд у зонах масштабних надзвичайних ситуацій.

Паливно-мастильні матеріали використовуються для оперативного забезпечення підрозділів оперативно-рятувальної служби з надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувальних формувань, спеціалізованих служб цивільного захисту, залучених для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій (затоплення, повені, зсувів, руйнівних наслідків несприятливих гідрометеорологічних умов, руйнування житлових та виробничих будівель і споруд, пожежі та інше).

Обладнання та інвентар необхідні для здійснення заходів із життєзабезпечня населення і залученого особового складу підрозділів цивільного захисту з метою надання допомоги в зонах надзвичайних ситуацій.
ІІ. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ І КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Відділом з питань взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації визначені ймовірні надзвичайні ситуації, що можуть виникнути на території району та відпрацьовані відповідні плани реагування територіальної підсистеми Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

Організаційне забезпечення виконання заходів з реалізації Програми, контроль за накопиченням резервів місцевого та об’єктового рівнів здійснює відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

Номенклатури та обсяги накопичення місцевого та об’єктових матеріальних резервів погоджуються керівниками відповідних рівнів.

Придбання матеріальних цінностей, що поставляються до місцевого матеріального резерву здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Місця розміщення місцевого та об’єктових матеріальних резервів визначаються керівниками відповідних рівнів з урахуванням їх оперативної доставки до можливих зон надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Стан виконання Програми (за підсумками року) розглядається на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
ІІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Забезпечення створення, утримання та поповнення резервів здійснюється:

місцевого резерву – за рахунок коштів районного бюджету у межах фінансових можливостей;

об’єктових резервів – за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій не залежно від форм власності.

Створення, утримання та поповнення резервів може здійснюватися також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.
ІV. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Основними напрямками реалізації Програми є:

створення місцевого матеріального резерву для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності, покладається на районну державну адміністрацію;

створення на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, об’єктового матеріального резерву для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, покладається на керівників підприємств, установ та організацій.
V. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Відповідальність за створення та накопичення місцевого матеріального резерву покладається на голову районної державної адміністрації, об’єктових матеріальних резервів на керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації здійснює методичне керівництво і контроль за створенням, зберіганням, використанням та поповненням місцевого та об’єктових матеріальних резервів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності.

Відпуск матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву здійснюється за рішенням голови районної державної адміністрації, з об’єктових матеріальних резервів за рішенням керівників підприємств, установ, організацій.

Контроль за виконанням Програми здійснюється відповідною постійною комісією районної ради.
VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАМИ
У результаті виконання Програми буде забезпечено повноцінне функціонування системи реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру місцевого рівня.

Виконання Програми дасть змогу створювати та використовувати матеріальні резерви для:

здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності;

забезпечення пально-мастильними матеріалами та іншими витратними матеріалами транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації постраждалого населення із зон надзвичайних ситуацій та можливого ураження.

Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 19 жовтня 2015 року №295 30 жовтня 2015 року програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання, iconРішення колегії районної державної адміністрації 26. 05. 2015 №13 Про
«Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного...
Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 19 жовтня 2015 року №295 30 жовтня 2015 року програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання, iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від „28 квітня 2015р. №137-од
«Про порядок створення І використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного...
Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 19 жовтня 2015 року №295 30 жовтня 2015 року програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання, iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від «08» жовтня 2015 року м. Зборів №491-од
Зборівської районної державної адміністрації від 08 жовтня 2015 року №01-04/2472, відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту...
Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 19 жовтня 2015 року №295 30 жовтня 2015 року програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання, iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 06 жовтня 2015 року м. Теребовля №109-к Про звільнення
Кривокульського андрія Богдановича 07 жовтня 2015 року з посади першого заступника голови Теребовлянської районної державної адміністрації...
Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 19 жовтня 2015 року №295 30 жовтня 2015 року програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання, iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 29 грудня 2015 року
Відповідно до статей 6, 16, 28, 39 Закону України “Про державні адміністрації”, з метою організації виконання заходів районної програми...
Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 19 жовтня 2015 року №295 30 жовтня 2015 року програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання, iconДодаток 1 до Програми від 30 жовтня 2015 року Ресурсне забезпечення Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій і їх наслідків у Новгород-Сіверському районі на 2016-2020 роки
Ресурсне забезпечення Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій...
Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 19 жовтня 2015 року №295 30 жовтня 2015 року програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання, iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 20 жовтня 2015 року смт Підволочиськ №313 -од
Підволочиського району на 2015-2017 роки (далі – програма) затвердженої рішенням районної ради від 16 жовтня 2015 року №509 та організації...
Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 19 жовтня 2015 року №295 30 жовтня 2015 року програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання, iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від „15 січня 2016р. №6-од м. Тернопіль Про виділення з районного
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 р. №308 «Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання...
Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 19 жовтня 2015 року №295 30 жовтня 2015 року програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання, iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 12 жовтня 2015 року
Про внесення змін до розпоряджень голови районної державної адміністрації від 02 жовтня 2015 року №218-од та від 07 жовтня 2015 року...
Розпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 19 жовтня 2015 року №295 30 жовтня 2015 року програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання, iconРішення сесії Підгаєцької районної ради від 07 травня 2015 року №295 схвалено розпорядження голови районної державної адміністрації від 31 січня 2015 року №18-од програма
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», на виконання доручення голови районної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи