Рішенням районної ради від 20 грудня 2011 року Районна Програма підтримки індивідуального житлового icon

Рішенням районної ради від 20 грудня 2011 року Районна Програма підтримки індивідуального житловогоНазваРішенням районної ради від 20 грудня 2011 року Районна Програма підтримки індивідуального житлового
Дата конвертації19.08.2016
Розмір142.53 Kb.
ТипРішення
скачать >>>


Затверджено

рішенням районної ради

від 20 грудня 2011 року
Районна Програма

підтримки індивідуального житлового

будівництва на селі „Власний дім”

на 2012 – 2015 роки

м. Новгород-Сіверський

І. Загальні положення

Районна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” на 2012-2015 роки розроблена відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Указу Президента України від 27 березня 1998 року №222 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, постанов Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року №376, від 3 серпня 1998 року №1211, від 5 жовтня 1998 року №1597 зі змінами і доповненнями, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 листопада 2011 року №338 «Про проект обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2012-2015 роки».

Програма є продовженням районних програм підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” на 1999-2005 роки, на 2006 рік та на 2007-2011 роки.

Вона є складовою частиною Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158 та середньострокової Програми соціально-економічного розвитку Чернігівської області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням четвертої сесії обласної ради шостого скликання від 10 червня 2011 року.
ІІ. Проблема, що підлягає розв’язанню

Житлова проблема на селі залишається однією з найгостріших соціально-економічних проблем району. Спостерігається відтік молоді з сільської місцевості, головною причиною чого є відсутність належних житлових умов та робочих місць. Рівень інженерного забезпечення існуючого житлового фонду в сільській місцевості залишається вкрай низьким.

Аналіз стану населених пунктів і житлового фонду району свідчить про те, що село гостро потребує інвестицій для будівництва житлових будинків нового типу, добудови та реконструкції житла, придбання житла на вторинному ринку і особливо подальшого розвитку інженерних мереж та підсобного господарства.

Діюча в районі впродовж дванадцяти років районна Програма „Власний дім” спрямована на розв’язання означених проблем, але стримується її подальше широке впровадження через недостатнє фінансування, в тому числі з місцевого бюджету.
ІІІ. Підсумки реалізації Програми за 1999-2011 роки

Впровадження Програми „Власний дім” на Чернігівщині започатковано у 1999 році і покладено на органи державного управління, місцевого самоврядування та спеціально створену розпорядженням голови облдержадміністрації від 30 вересня 1999 року № 59 кредитно-фінансову установу – обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Протягом строку дії Програми місцеві органи влади забезпечували фінансову участь на реалізацію Програм з місцевих бюджетів, проводили первинний відбір кандидатів на отримання пільгового довгострокового кредиту та напрямки кредитування. З районного бюджету перераховано до Фонду 165 тис. грн.

За дванадцять років реалізації Програми сільськими мешканцями району було укладено 119 кредитних договорів на суму 1699,4 тис. грн з Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. На сьогодні фактично профінансовано 1648,5 тис.грн.

Завдяки кредитній підтримці придбано 2 житлових будинки, введено в експлуатацію 0,3 тис. м кв., газифіковано 93 житлових будинки та збудовано 0,1 км вуличного газопроводу. Двадцять дві сільські родини скористалися пільговими кредитами на розвиток особистого селянського господарства та отримали сільськогосподарську техніку.

Окрім цього, у результаті виконання районної програми "Власний дім" збережено та закріплено понад 100 робочих місць у сільській місцевості, надана можливість близько 40 молодим сім’ям отримати пільговий кредит.

За період впровадження Програма набула значної популярності серед сільського населення. Надбала високого авторитету у районної ланки державного управління та органах місцевого самоврядування. Минулий період показав, що вона високоефективна та маловитратна.

Разом з тим, у зв’язку з обмеженим фінансуванням скористатися пільговим кредитом не змогли всі хто бажає. Тому Програма „Власний дім” потребує подальшого широкого впровадження, розробки нових напрямків кредитної підтримки мешканців сіл, міста.
IV. Мета та основні завдання Програми на 2012-2015 роки

Метою Програми є реалізація заходів, спрямованих на відродження села за рахунок підвищення рівня життєзабезпечення сільського населення.

Програмою передбачається:

- підтримка та подальший розвиток індивідуального житлового будівництва на селі;

- забезпечення кредитною підтримкою об’єктів житла, що знаходяться в стадії незавершеного будівництва;

- реконструкція існуючого житлового фонду та його інженерне облаштування;

- спорудження інженерних мереж;

- сприяння розвитку особистих селянських господарств та збільшення на цій основі виробництва власної сільськогосподарської продукції;

- доступ до кредитних ресурсів Програми мешканців сіл, міста;

- покращення соціально-демографічної ситуації, стимулювання закріплення і зростання чисельності молоді на селі через надання преференцій в отриманні державних пільгових кредитів молодим сім’ям і молодим спеціалістам;

- створення нових робочих місць і підвищення рівня самозайнятості населення.
V. Механізм реалізації Програми

Виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на органи державного управління і органи місцевого самоврядування. Технічне виконання Програми буде здійснюватися Чернігівським обласним Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

На Фонд покладаються наступні завдання:

- формування кредитних ресурсів на реалізацію Програми за рахунок коштів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1211;

- оформлення та супроводження довгострокових пільгових кредитів сільським мешканцям району на будівництво (добудову) та придбання житла, спорудження підсобних сільськогосподарських приміщень, будівництво інженерних мереж та інженерне облаштування житла, розвиток особистого селянського господарства у відповідності із Правилами надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам, що затверджені розпорядженнями голови облдержадміністрації від 14.07.2009 № 228 «Про затвердження Правил надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам житла Чернігівським обласним Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» та від 30.12.2009 № 483.

Місцеві органи влади розробляють районні Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі на 2012-2015 роки, забезпечують фінансову участь з місцевих бюджетів для їх реалізації, здійснюють первинний відбір кандидатів на отримання пільгового довгострокового кредиту за напрямками кредитування, надають практичну допомогу Фонду у роботі з позичальниками, пов'язану з будівництвом об'єктів за рахунок кредитних ресурсів Фонду та своєчасному поверненню позик.
VІ. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється на підставі законів України про Державний бюджет України, рішень сесій обласної, районної рад, розпорядження голови районної державної адміністрації та у відповідності до „Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1211.

Джерелами фінансування Програми є:

- кошти державного бюджету, передбачені Державною цільовою програмою розвитку українського села на період до 2015 року;

- кошти обласного та інших місцевих бюджетів, що виділяються для надання та обслуговування кредитів;

- кошти від повернення кредитів, що спрямовуються на подальше кредитування;

- кошти підприємств, установ, організацій та окремих громадян, що виділяються на договірних засадах;

- інші надходження, що не суперечать чинному законодавству України.

За основу показників фінансування Програми прийнято принцип паритетної дольової участі загального фонду державного, обласного, місцевих бюджетів за схемою, відповідно 50/25/25.

У показники закладено щорічне збільшення обсягів фінансування (додаток 2).

Прогнозується направити на фінансування 881 тис. грн., в тому числі з державного бюджету – 440 тис. грн., обласного бюджету – 241 тис. грн., місцевих бюджетів – 200 тис. грн (додаток 3).

Рекомендовані обсяги фінансування з місцевих бюджетів розраховані виходячи з кількості сільського населення та планової суми фінансування на одного сільського жителя (додаток 4).
VІІ. Очікувані результати

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” на 2012-2015 роки розроблена на виконання доручення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.06.2011 № 16-12/5035/0/6-11, виходячи з прогнозних обсягів кредитування за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів.

Програма передбачає поступове щорічне збільшення обсягів і напрямків кредитування, розширення території охоплення пільговим кредитуванням, розширення кола позичальників за рахунок доступу до кредитних ресурсів мешканців селищ та малих міст.

За прогнозними обсягами фінансування, впродовж 2012-2015 років передбачається залучити до Програми 881,0 тис.грн загального фонду бюджетів всіх рівнів, у тому числі:

з державного бюджету – 440,0 тис. грн;

з обласного бюджету – 241,0 тис. грн;

з місцевих бюджетів – 200,0 тис. грн.

Використовуючи бюджетну підтримку, цими коштами та коштами від повернення кредитів, селяни району введуть в експлуатацію 1 житловий будинок загальною площею 80,0 м кв. та 1 підсобне господарське приміщення площею 45 м кв., придбають 2 селянські садиби, прокладуть 0,7 км інженерних мереж та інженерно облаштують 47 житлових будинків (газифікація, опалення, водопостачання тощо). Дванадцять родин отримають кредити на розвиток особистого селянського господарства (додаток 1).

Передбачається, що кредитною підтримкою Програми за чотири роки скористаються 63 сільських родин (додаток 5).

Окрім цього, в результаті виконання районної Програми „Власний дім” у 2012-2015 роках буде збережено близько 30 робочих місць, закріплено у сільський місцевості понад 15 молодих сімей (додаток 6).

У зв’язку з необхідністю проведення розрахунків за отриманими кредитами, очікується додаткове вирощування сільськогосподарської продукції на загальну суму 259,0 тис. грн (додаток 7).

Додаток 1

до Програми
Прогнозні обсяги введення в дію потужностей

за районною Програмою підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

Власний дім” на 2012 - 2015 роки


Найменування потужностей

Одиниця виміру

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Всього
2012-2015 роки


Житлове будівництво

будинків

2

-

-

1/80

-

1/80

Придбання житла

одиниць

-

1

-

1

2

Підсобні господарські приміщення

одиниць

2

-

-

1/45

-

1/45

Інженерні мережі

км

0,1

0,2

0,2

0,2

0,7

Інженерне облаштування житлових будинків

одиниць

10

11

12

14

47

Розвиток особистого селянського господарства

одиниць

2

3

3

4

12


Додаток 2

до Програми
Прогнозні обсяги фінансування

районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

Власний дім” на 2012 – 2015 роки

тис. грн

Найменування джерел фінансування

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Всього:

2012-2015 р.р.

Всього за рахунок бюджетів усіх рівнів (загальний фонд)

174,0

210,0

232,0

265,0

881,0

у тому числі:

- державний бюджет

90,0

105,0

115,0

130,0

440,0

- обласний бюджет

49,0

60,0

62,0

70,0

241,0

- місцевий бюджет

35,0

45,0

55,0

65,0

200,0


Додаток 3

до Програми

Обсяги фінансування

районної Програми підтримки індивідуального житлового-будівництва на селі

"Власний дім" на 2012-2015 роки

(державний, обласний, місцевий)

тис. грн

Назва району

2012р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Всього

2012-2015 роки

Новгород-Сіверський район

174,0

210,0

232,0

265,0

881,0

Додаток 4

до Програми


Завдання по фінансовій участі району в реалізації

районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

«Власний дім» на 2012-2015 роки

(загальний фонд місцевих бюджетів)

тис. грн

Назва району

2012р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Всього

2012-2015 роки

Новгород-Сіверський район

35,0

45,0

55,0

65,0

200,0


Додаток 5

до Програми

Прогнозні обсяги укладання кредитних договорів та загальні обсяги фінансування

районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

Власний дім” на 2012 - 2015 роки


Назва району

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Разом

Обсяги укладання договорів (одиниць)

Загальна

сума фінансув. (тис. грн)

Обсяги укладання договорів (одиниць)

Загальна

сума фінансув. (тис.грн)

Обсяги укладання договорів (одиниць)

Загальна

сума фінансув. (тис.грн)

Обсяги укладання договорів (одиниць)

Загальна

сума фінансув. (тис.грн)

Обсяги укладання договорів (одиниць)

Загальна

сума фінансув. (тис.грн)

Н-Сіверський

12

174,0

15

210,0

17

232,0

19

265,0

63

881,0

Додаток 6

до Програми
Прогнозні обсяги надання пільгових кредитів молодим сім’ям

за районною Програмою підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

«Власний дім» у 2012 – 2015 роках


Назва району

Кількість надання пільгових кредитів

молодим сім’ям (одиниць)

Всього

2012-2015 роки

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Новгород-Сіверський район

2

3

4

6

15Додаток 7

до Програми
Прогнозні обсяги додатково виробленої сільськогосподарської продукції за результатами реалізації

районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

«Власний дім» у 2012 – 2015 роках

тис. грн

Назва району

2012р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Всього

2012-2015 роки

Новгород-Сіверський район

51,0

62,0

68,0

78,0

259,0

Схожі:

Рішенням районної ради від 20 грудня 2011 року Районна Програма підтримки індивідуального житлового iconРішенням Роздільнянської районної ради від 29. 12. 2011 року №212-vі районна програма підтримки індивідуального житлового
...
Рішенням районної ради від 20 грудня 2011 року Районна Програма підтримки індивідуального житлового iconРішення від 25 листопада 2011 року Про хід виконання районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2007-2011 роки
Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2007-2011 роки, затвердженої рішенням районної...
Рішенням районної ради від 20 грудня 2011 року Районна Програма підтримки індивідуального житлового iconРозпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 21 вересня 2015 року №251 30 жовтня 2015 року Районна Програма підтримки індивідуального
Районна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на...
Рішенням районної ради від 20 грудня 2011 року Районна Програма підтримки індивідуального житлового iconРозпорядження голови рішенням сесії обласної облдержадміністрації ради скликання 2015 року № від 2015 року Обласна програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім на 2016 2020 роки І
Обласна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на...
Рішенням районної ради від 20 грудня 2011 року Районна Програма підтримки індивідуального житлового iconРішення від 20 грудня 2011 року Про районну Програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2012-2015 роки
Районну Програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2012-2015 роки затвердити (додається)
Рішенням районної ради від 20 грудня 2011 року Районна Програма підтримки індивідуального житлового iconПаспорт обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім”
Обласна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на...
Рішенням районної ради від 20 грудня 2011 року Районна Програма підтримки індивідуального житлового iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 7 липня 2011року м. Шумськ №295
З метою організаційного забезпечення реалізації районної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення...
Рішенням районної ради від 20 грудня 2011 року Районна Програма підтримки індивідуального житлового iconРішення від 21 лютого 2013 року №263 смт Підволочиськ Про виконання програми підтримки малого підприємництва в Підволочиському районі за 2011, 2012 роки
Підволочиському районі за 2011, 2012 роки, затвердженої рішенням районної ради від 05. 01. 2011 року №50, керуючись п. 16 ч. 1 ст....
Рішенням районної ради від 20 грудня 2011 року Районна Програма підтримки індивідуального житлового iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від " 18 " лютого 2013 року селище Гусятин №42-од
Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава, з метою організаційного забезпечення реалізації районної програми...
Рішенням районної ради від 20 грудня 2011 року Районна Програма підтримки індивідуального житлового iconРішенням районної ради від 25 листопада 2011 року Районна Програма заходів знешкодження у 2011-2012 роках заборонених
Сучасний стан використання і зберігання заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи