Програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 року icon

Програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 рокуНазваПрограма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 року
Дата конвертації19.08.2016
Розмір67.27 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням районної ради

18 грудня 2015 року № 23


РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ТА ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ


НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

м. Новгород-Сіверський

2015 рік

РАЙОННА цільова соціальна програма
розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 року

І. Загальні положення

Районна цільова соціальна Програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 року (далі - Програма) розроблена на виконання Законів України "Про освіту" від 23 березня 1996 року №100/96-ВР, "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року №651-XIV, "Про позашкільну освіту", від 22 червня 2000 року №1841-ІІІ, Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Дана Програма спрямована на створення рівного доступу до отримання дітьми району якісної позашкільної освіти, поліпшення матеріально-технічної та навчальної бази позашкільних навчальних закладів, забезпечення формування інтелектуального потенціалу району шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки у розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді та її постійного духовного самовдосконалення.
ІІ. Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма

Важливу роль у вихованні підростаючого покоління відіграє позашкільна освіта, яка на сьогодні є чи не єдиною формою, де дитина може реалізуватися в творчості. До того ж, позашкільні заклади нерідко виступають осередками порятунку від занедбаності в сім’ї, байдужості дорослих, виправлення уже набутого негативного досвіду, відволікають підлітків від негативного впливу вулиці.

З січня 2015 року в районі функціонує лише один позашкільний навчальний заклад - Новгород-Сіверський районний будинок дитячої та юнацької творчості. Станом на 01 жовтня 2015 року в позашкільному закладі освіти налічується 6 гуртків, в них навчається 93 учні, що складає 9,3 % від загальної кількості учнів району (минулий рік: 7 гуртків - 105 вихованців), у яких гуртківці здобувають додаткові знання, вміння і навички відповідно до інтересів, готуються до майбутньої професійної і громадської діяльності.

Завдяки накопиченому досвіду і традиціям позашкільний навчальний заклад району наполегливо працює над розвитком здібностей дітей у різних сферах, надає школярам можливості поглиблення знань, сприяє професійній підготовці, досягаючи при цьому певних результатів. Вихованці навчальних закладів - постійні переможці Всеукраїнських масових заходів еколого-натуралістичного, науково-технічного, туристсько-краєзнавчого, спортивного напрямків.

Проте, на сьогодні, порівняно з минулим навчальним роком кількість гуртків зменшилася. Головною причиною зниження відсотка охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною освітою є приведення мережі гуртків у відповідність до фінансових призначень для утримання закладів позашкільної освіти.

Крім того, ефективність організації і проведення навчально-виховної роботи з учнівською молоддю ускладнюється незадовільним станом матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу, що впливає на якісне проведення гурткової роботи. Відсутність необхідного технічного обладнання, туристичного спорядження, обчислювальної техніки, музичних інструментів, сценічного одягу, взуття суттєво знижує результативність позашкільної освіти, впливає на рівень роботи даного навчального закладу.

Актуальним є питання забезпечення позашкільного закладу сучасною комп’ютерною технікою, ліцензійними електронними засобами навчального призначення, мультимедійним обладнанням.

Таким чином, система позашкільної освіти району потребує подальшого вирішення проблеми розвитку мережі гуртків, секцій, творчих об’єднань, модернізації матеріально-технічного, науково-методичного, кадрового забезпечення.

Важливим напрямком роботи для формування майбутньої еліти залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді. Вимагає покращення використання сучасних програм та ефективних методик, спрямованих на виявлення обдарованої молоді, набуття нею навичок і знань у певних галузях діяльності, реалізацію її здібностей.

Удосконалення і активізації потребує робота з обдарованими дітьми і в системі Малої академії наук, основним напрямком діяльності якої є дослідницько-експериментальний, що передбачає залучення вихованців до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури та мистецтва.
ІІІ. Мета та основні завдання Програми

Метою цієї Програми є вдосконалення позашкільної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту.

Основними завданнями Програми є:

удосконалення та розвиток мережі гуртків позашкільних навчальних закладів;

створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти;

підвищення навчального, навчально-методичного та науково-методичного рівня діяльності позашкільних навчальних закладів;

вивчення проблемних питань щодо виховання молоді за сучасних соціальних умов;

поглиблення міжнародного співробітництва з питань позашкільної освіти;

удосконалення системи виявлення і підтримки обдарованої учнівської молоді, стимулювання її творчого потенціалу;

розвиток наукової та дослідницько-експериментальної діяльності учнівської молоді.
ІV. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

Програму передбачається виконати протягом п’яти років.

Реалізація заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів на утримання загальноосвітніх навчальних закладів освіти, які фінансуються з районного бюджету, передбачених на відповідний рік Програми.

Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити до фінансування, передбачається у сумі 2235,4 тис. грн, з них:


Роки

Орієнтовні обсяги видатків бюджету району (тис. грн.)

2016

140,7

2017

461,7

2018

700,4

2019

210,2

2020

722,4

Разом

2235,4


V. Перелік заходів Програми та результативні показники

Заходи з виконання Програми, спрямовані на досягнення мети, визначені у додатках 1, 2, 3.
Результативні показники:

Виконання Програми до 2020 року дасть змогу:

створити умови для подальшого розвитку позашкільної освіти;

удосконалити та розвинути мережу гуртків, клубів, творчих об’єднань тощо від районного позашкільного навчального закладу;

зміцнити матеріально-технічну базу позашкільного навчального закладу, стовідсотково забезпечити заклади комп’ютерною технікою;

підвищити рівень проведення районних масових заходів;

удосконалити систему виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді;

створити умови для подальшого розвитку дослідницько-експериментального напрямку діяльності учнів.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та постійною комісією районної ради з питань регламенту, законності і правопорядку, гуманітарної сфери, соціального захисту населення, сім’ї та молоді.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнень показників Програми будуть:

розпорядження голови районної державної адміністрації про встановлення контролю за реалізацією Програми;

звітність директора позашкільного навчального закладу про хід виконання Програми;

залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо реалізації Програми;

обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії відділу освіти райдержадміністрації;

проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми райдержадміністрації та постійній комісії районної ради з питань регламенту, законності і правопорядку, гуманітарної сфери, соціального захисту населення, сім’ї та молоді.

Організаційний супровід виконання Програми здійснює відділ освіти районної державної адміністрації.

Відділ освіти районної державної адміністрації інформує райдержадміністрацію про виконання заходів Програми щороку до 25 грудня, починаючи з 2016 року.

Схожі:

Програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 року iconРішення (друга сесія сьомого скликання) 18 грудня 2015 року №23 м. Новгород-Сіверський
Про районну цільову соціальну Програму розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 року
Програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 року iconРішення районної ради від 20 травня 2011 року «Про затвердження районної цільової соціальної Програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2015 року»
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила
Програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 року iconДодаток 3 до Програми (в редакції рішення районної ради від 26 червня 2015 року) Показники продукту районної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період
Новгорода-Сіверського статусу міста обласного підпорядкування; у районі з 01. 01. 2015 функціонує один позашкільний навчальний заклад...
Програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 року iconНаціональної доктрини розвитку освіти на період до 2020 року
Про підсумки загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти у 2014-2015 навчальному році і завдання на новий 2015-2016 н р...
Програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 року iconПоложення про гранти Президента України для обдарованої молоді (додається)
Відповідно до Указу Президента України від 24 квітня 2000 року n 612 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді"...
Програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 року iconРішення від 27 листопада 2014 року №406 смт. Підволочиськ Про виконання районної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань культури,...
Програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 року iconПрограма розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року
Про затвердження Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року
Програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 року iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 13 травня 2015 року м. Тернопіль №272-од Про обласні іменні премії
Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді”, соціальних ініціатив Президента...
Програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 року iconРішення обласної ради №9 від 16. 04. 2015 року Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2020 року Розробники: Робоча група із розробки Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
Проект Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»
Програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 року iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 25 лютого 2014 року
Про підсумки виконання районної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи