Законів України „Про питну воду та питне водопостачання\" І „Про теплопостачання\" Верховна Рада Українипостановля є: у законі України \" icon

Законів України „Про питну воду та питне водопостачання" І „Про теплопостачання" Верховна Рада Українипостановля є: у законі України "НазваЗаконів України „Про питну воду та питне водопостачання" І „Про теплопостачання" Верховна Рада Українипостановля є: у законі України "
Дата конвертації20.08.2016
Розмір172.16 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

Проект
Закон України

Про внесення змін до Законів України
„Про питну воду та питне водопостачання” і „Про теплопостачання”Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. У Законі України “Про питну воду та питне водопостачання” (Відомості Верховної Ради України, 2002, №16, ст.112):

1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

„екологічна броня енергопостачання - мінімальний рівень використання енергоносіїв (електричної, теплової енергії та газу) підприємствами питного водопостачання та водовідведення, необхідний для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.”;

2) абзац вісімнадцятий статті 6 викласти у такій редакції:

„забезпечення об'єктів питного водопостачання та водовідведення екологічною бронею енергопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення.”; 

3) у статті 16-1:

назву статті викласти у такій редакції:

„Застосування екологічної броні питного водопостачання та енергопостачання ”;

після абзацу третього доповнити абзацами такого змісту:

„З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру через припинення енергопостачання об’єктів питного водопостачання та водовідведення у разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використані ними енергоносії встановлюється екологічна броня енергопостачання.

За умови неповної оплати спожитих енергоносіїв енергопостачальник має право обмежити енергопостачання споживача до рівня екологічної броні енергопостачання або за відсутності такої повністю припинити енергопостачання споживачу.

Оплата енергоносіїв, використаних у межах встановленої екологічної броні енергопостачання, здійснюється за рахунок коштів відповідних споживачів або місцевих бюджетів.

Порядок обмеження енергопостачання об'єктів питного водопостачання та водовідведення, для яких встановлюється екологічна броня енергопостачання, та порядок фінансування екологічної броні енергопостачання цих об’єктів встановлюється Кабінетом Міністрів України.”;

4) частину другу статті 23 доповнити абзацом такого змісту:

„обмеження власного споживання енергоносіїв до рівня екологічної броні енергопостачання (або повне його припинення у випадку відсутності такої) в разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використані енергоносії;”.


2. У Законі України „Про теплопостачання” (Відомості Верхов­ної Ради України, 2005, № 28, ст. 373):

1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

„екологічна броня енергопостачання - мінімальний рівень використання енергоносіїв (електричної енергії та газу) об'єктами у сфері теплопостачання, необхідний для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.”;

2) абзац дванадцятий статті 6 викласти у такій редакції:

„забезпечення об'єктів у сфері теплопостачання екологічною бронею енергопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення.”; 

3) статтю 13 доповнити абзацом такого змісту:

„фінансування в межах коштів, передбачених на ці цілі в бюджеті, екологічної броні енергопостачання об’єктів у сфері теплопостачання.”;

4) після статті 19 доповнити статтею 19-1 такого змісту:

„19-1 Застосування екологічної броні енергопостачання

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру через припинення енергопостачання об’єктів у сфері теплопостачання у разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використані ними енергоносії встановлюється екологічна броня енергопостачання.

За умови неповної оплати спожитих енергоносіїв енергопостачальник має право обмежити енергопостачання споживача до рівня екологічної броні енергопостачання або за відсутності такої повністю припинити енергопостачання споживачу.

Оплата енергоносіїв, використаних в межах встановленої екологічної броні енергопостачання, здійснюється за рахунок коштів відповідних споживачів або місцевих бюджетів.

Порядок обмеження енергопостачання об'єктів у сфері теплопостачання, для яких встановлюється екологічна броня енергопостачання, та порядок фінансування екологічної броні енергопостачання цих об’єктів встановлюється Кабінетом Міністрів України.”;

5) частину другу статті 25 доповнити абзацом такого змісту:

„обмежити власне споживання енергоносіїв до рівня екологічної броні енергопостачання (або повне його припинення у випадку відсутності такої) в разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використані енергоносії;”.
3. Прикінцеві положення

1) Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року;

2) Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

розробити і затвердити Порядок обмеження енергопостачання об’єктів водопостачання та водовідведення і об’єктів у сфері теплопостачання, для яких встановлюється екологічна броня енергопостачання, та Порядок фінансування екологічної броні енергопостачання цих об’єктів;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.


Президент України В. Ющенко

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України „Про внесення змін до Законів України
„Про питну воду та питне водопостачання” і „Про теплопостачання”Зміст положення (норми)

чинного законодавства


Зміст відповідного положення

(норми) проекту акта


Закон України „Про питну воду та питне водопостачання”

Стаття 1. Визначення термінів
Відсутній

Стаття 1. Визначення термінів

Статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

екологічна броня енергопостачання - мінімальний рівень використання енергоносіїв (електричної, теплової енергії та газу) підприємствами питного водопостачання та водовідведення, необхідний для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.”

Стаття 6. Принципи державної політики у сфері питної води та питного водопостачання

Державна політика у сфері питної води та питного водопостачання будується на принципах:


заборони відключення об'єктів питного водопостачання та водовідведення від системи енерго-, газо-, теплопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення. 

Стаття 6. Принципи державної політики у сфері питної води та питного водопостачання

Державна політика у сфері питної води та питного водопостачання будується на принципах:Абзац вісімнадцятий статті 6 викласти у такій редакції:

забезпечення об'єктів питного водопостачання та водовідведення екологічною бронею енергопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення.”

Стаття 16-1. Застосування екологічної броні питного водопостачання
З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру через припинення питного водопостачання споживачам (крім населення) у разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використану ними питну воду встановлюється екологічна броня питного водопостачання.
Оплата питної води, використаної в межах встановленої екологічної броні питного водопостачання, здійснюється за рахунок коштів відповідних споживачів (крім населення).
Порядок обмеження та складання переліку споживачів питної води, до яких застосовується обмеження питного водопостачання до рівня екологічної броні питного водопостачання, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відсутні

Стаття 16-1. Застосування екологічної броні питного водопос­тачання та енергопостачання
З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру через припинення питного водопостачання споживачам (крім населення) у разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використану ними питну воду встановлюється екологічна броня питного водопостачання.
Оплата питної води, використаної в межах встановленої екологічної броні питного водопостачання, здійснюється за рахунок коштів відповідних споживачів (крім населення).
Порядок обмеження та складання переліку споживачів питної води, до яких застосовується обмеження питного водопостачання до рівня екологічної броні питного водопостачання, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Доповнити абзацами такого змісту:

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру через припинення енергопостачання об’єктів питного водопостачання та водовідведення у разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використані ними енергоносії встановлюється екологічна броня енергопостачання.

За умови неповної оплати спожитих енергоносіїв енергопостачальник має право обмежити енергопостачання споживача до рівня екологічної броні енергопостачання або за відсутності такої повністю припинити енергопостачання споживачу.

Оплата енергоносіїв, використаних у межах встановленої екологічної броні енергопостачання, здійснюється за рахунок коштів відповідних споживачів або місцевих бюджетів.

Порядок обмеження енергопостачання об'єктів питного водопостачання та водовідведення, для яких встановлюється екологічна броня енергопостачання, та порядок фінансування екологічної броні енергопос­тачання цих об’єктів встановлюється Кабінетом Міністрів України.”.


Стаття 23. Права та обов'язки підприємств питного водопостачання

,,,

Підприємства питного водопостачання зобов'язані забезпечити:

,,,

Відсутній

Частину другу статті 23 доповнити абзацом такого змісту:

обмеження власного споживання енергоносіїв до рівня екологічної броні енергопостачання (або повне його припинення у випадку відсутності такої) в разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використані енергоносії;”.


Закон України „Про теплопостачання”Відсутній

Статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

екологічна броня енергопостачання – мінімальний рівень використання енергоносіїв (електричної енергії та газу) об'єктами у сфері теплопостачання, необхідний для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.”.

Стаття 6. Принципи державної політики у сфері теплопостачання

Державна політика у сфері теплопостачання базується на принципах:

,,,
заборони відключення в опалювальний період об'єктів теплопостачання від систем енерго-, газо-, водопостачання як об'єктів життєзабезпечення та стратегічного призначення;

Стаття 6. Принципи державної політики у сфері теплопостачання

Державна політика у сфері теплопостачання базується на принципах:

,,,

Абзац дванадцятий статті 6 викласти у такій редакції:

забезпечення об'єктів у сфері теплопостачання екологічною бронею енергопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення.”

Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері теплопостачання

До основних повноважень органів місцевого самоврядування у сфері теплопостачання належать:

,,,
Відсутній

Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері теплопостачання

До основних повноважень органів місцевого самоврядування у сфері теплопостачання належать:

,,,

Статтю 13 доповнити абзацом такого змісту:

фінансування в межах коштів, передбачених на ці цілі в бюджеті, екологічної броні енергопостачання об’єктів у сфері теплопостачання.”.


Відсутня

Доповнити статтею 19-1 такого змісту:

19-1 Застосування екологічної броні енергопостачання

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру через припинення енергопостачання об’єктів у сфері теплопостачання у разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використані ними енергоносії встановлюється екологічна броня енергопостачання.

За умови неповної оплати спожитих енергоносіїв енергопостачальник має право обмежити енергопостачання споживача до рівня екологічної броні енергопостачання або за відсутності такої повністю припинити енергопостачання споживачу.

Оплата енергоносіїв, використаних в межах встановленої екологічної броні енергопостачання, здійснюється за рахунок коштів відповідних споживачів або місцевих бюджетів.

Порядок обмеження енергопостачання об'єктів у сфері теплопостачання, для яких встановлюється екологічна броня енергопостачання, та порядок фінансування екологічної броні енергопостачання цих об’єктів встановлюється Кабінетом Міністрів України.”;


Стаття 25. Права та основні обов'язки теплогенеруючої, теплотранспортної та теплопостачальної організаційТеплопостачальні, теплотранспортні і теплогенеруючі організації зобов'язані:


Відсутній

Стаття 25. Права та основні обов'язки теплогенеруючої, теплотранспортної та теплопостачальної організаційТеплопостачальні, теплотранспортні і теплогенеруючі організації зобов'язані:

,,,

Частину другу статті 25 доповнити абзацом такого змісту:

обмежити власне споживання енергоносіїв до рівня екологічної броні енергопостачання (або повне його припинення у випадку відсутності такої) в разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використані енергоносії;”


Директор Департаменту з питань електроенергетики С.Я. Меженний
___ __________________2008 р. 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України „Про внесення змін до Законів України
„Про питну воду та питне водопостачання” і „Про теплопостачання”


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект Закону України „Про внесення змін до Законів України
„Про питну воду та питне водопостачання” і „Про теплопостачання”
розроблено на виконання вимог пункту 2.8 Комплексного плану заходів із забезпечення фінансової стабілізації підприємств паливно-енергетичного комплексу, затвердженого розпоряджен­ням Кабінету Міністрів України від 28 травня 2005 року №167-р енергопостачальних та газопостачальних компаній обмежувати постачання енергоносіїв підприємствам водопостачання та водовідведення, що мають , стосовно впорядкування питання щодо реалізації права борги за енергоносії, пункту 26 розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 №611-р „Про затвердження плану заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку у другому півріччі 2007 року” щодо стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, а також з метою узгодження положень цих Законів з вимогами Закону України „Про електроенергетику”.

Абзацом 18 статті 6 Закону України „Про питну воду та питне водопостачання” формулюється принцип „заборони відключення об'єктів питного водопостачання та водовідведення від системи енерго-, газо-, теплопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення”, що дає підстави місцевим органам державної влади та прокуратури втручатися у господарські взаємини енергопостачальних компаній і підприємств водопостачання та водовідведення, а також надавати енергопостачальним компаніям приписи щодо припинення обмежень енергопостачання цих підприємств у разі несплати ними спожитої електроенергії. Аналогічний принцип діє у Законі України „Про теплопостачання”.

Такі дії порушують права енергопостачальних організацій на обмеження або припинення енергоспостачання підприємств-боржників відповідно до умов договору на постачання електричної енергії, що суперечить вимогам чинних законодавчих актів (зокрема частини п’ятої статті 5 та частини другої статті 24 Закону України „Про електроенергетику”) і урядовим рішенням щодо забезпечення повної оплати спожитих енергоносіїв та призводить до численних конфліктних ситуацій, зростання напруги у взаємовідносинах між енергопостачальними організаціями та житлово-комунальними підприємствами.

Крім того, безоплатне споживання паливно-енергетичних ресурсів не стимулює підприємства житлово-комунального господарства до їх ефективного використання, запровадження енергозберігаючих технологій, матеріалів та обладнання у цій сфері.

Наслідком такого стану речей є значна заборгованість підприємств житлово-комунального господарства за електричну енергію та газ, яка станом на
1 липня 2008 року дорівнювала відповідно 2,8 млрд. грн. (в тому числі 1,8 млрд.грн. - підприємств водопостачання та водовідведення) та 3,9 млрд. грн. або відповідно 31,4% та 66,2% загального боргу споживачів за електричну енергію та газ і дедалі збільшується.

За цих умов енерго-, газопостачальним компаніям важко провадити ефективну господарську діяльність, забезпечувати стале та надійне енергопостачання об’єктів житлово-комунального господарства країни та інших споживачів, а також 100% розрахунки з Оптовим ринком електричної енергії України та з постачальниками імпортованого газу.

2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття проекту Закону України є підвищення платіжної дисципліни підприємств житлово-комунального господарства і фінансової стабілізації підприємств паливно-енергетичного комплексу, а також уникнення колізій у застосуванні положень Законів України "Про питну воду та питне водопос­тачання" і „Про теплопостачання” з іншими чинними законодавчими та нормативно-правовими актами у сфері енергозабезпечення споживачів електричною енергією та газом.

Крім того, прийняття цього Закону має стимулювати підприємства житлово-комунального господарства до ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, запровадження енергозберігаючих технологій, матеріалів та обладнання у цій сфері.

Зазначені цілі передбачається досягти шляхом законодавчого запровадження принципу державної політики та механізму його реалізації щодо забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення і об’єктів у сфері теплопостачання екологічною бронею енергопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення.
3. Правові аспекти
Основними законодавчими та нормативними актами у даній сфері правового регулювання є:

Закон України „Про електроенергетику”;

Закон України „Про питну воду та питне водопос­тачання”;

Закон України „Про теплопостачання”.

Реалізація акта передбачає розроблення Порядку обмеження енергопостачання об’єктів водопостачання та водовідведення і об’єктів у сфері теплопостачання, для яких встановлюється екологічна броня енергопостачання, та Порядку фінансування екологічної броні енергопостачання цих об’єктів, а також внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. №2052 „Про затвердження Порядку складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1792”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація цього Закону не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету.
5. Позиція заінтересованих органів
Законопроект потребує погодження з Міністерством з питань житлово-комунального господарства, Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, Національною комісією регулювання електроенергетики України.
6. Регіональний аспект
Проект Закону України не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
7. Громадське обговорення

Громадське обговорення проекту акта здійснюється шляхом оприлюднення його на сайті Мінпаливенерго в мережі Інтернет.
8. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України „Про внесення зміни до Законів України „Про питну воду та питне водопостачання” і „Про теплопостачання” сприятиме підвищенню платіжної дисципліни підприємств житлово-комунального господарства і фінансовій стабілізації підприємств паливно-енергетичного комплексу, а також стимулює підприємства житлово-комунального господарства до ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, запровадження енергозберігаючих технологій, матеріалів та обладнання у цій сфері.

Міністр палива та

енергетики України Ю. Продан
___ ____________ 2008 р.Схожі:

Законів України „Про питну воду та питне водопостачання\" І „Про теплопостачання\" Верховна Рада Українипостановля є: у законі України \" iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Законів України "Про питну воду та питне водопостачання"
У законі України ”Про питну воду та питне водопостачання” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №16, ст. 112; 2005 р., №4,...
Законів України „Про питну воду та питне водопостачання\" І „Про теплопостачання\" Верховна Рада Українипостановля є: у законі України \" iconЗаконів України „Про питну воду та питне водопостачання" і „Про теплопостачання"
Стаття Принципи державної політики у сфері питної води та питного водопостачання
Законів України „Про питну воду та питне водопостачання\" І „Про теплопостачання\" Верховна Рада Українипостановля є: у законі України \" iconЗакон україни про питну воду та питне водопостачання
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: виробництво питної води забір води з джерел питного водопостачання та доведення...
Законів України „Про питну воду та питне водопостачання\" І „Про теплопостачання\" Верховна Рада Українипостановля є: у законі України \" iconЗ а к о н у к р а ї н и про питну воду та питне водопостачання
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: виробництво питної води забір води з джерел питного водопостачання та доведення...
Законів України „Про питну воду та питне водопостачання\" І „Про теплопостачання\" Верховна Рада Українипостановля є: у законі України \" iconПостанова верховної Ради України Про прийняття за основу проекту Закону України про питну воду та питне водопостачання
України Писаренком А. А. (реєстраційний №5236-1); про питну воду та безпечне водопостачання, внесений народним депутатом України...
Законів України „Про питну воду та питне водопостачання\" І „Про теплопостачання\" Верховна Рада Українипостановля є: у законі України \" iconЗаконів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про питну воду та питне водопостачання»
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (у сферах теплопостачання та житлово-комунальних послуг)»
Законів України „Про питну воду та питне водопостачання\" І „Про теплопостачання\" Верховна Рада Українипостановля є: у законі України \" iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (далі проект Закону) розроблено...
Законів України „Про питну воду та питне водопостачання\" І „Про теплопостачання\" Верховна Рада Українипостановля є: у законі України \" iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо розрахунків за природний газ та
У законі України “Про питну воду та питне водопостачання” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №16, ст. 112; 2005 р., №4,...
Законів України „Про питну воду та питне водопостачання\" І „Про теплопостачання\" Верховна Рада Українипостановля є: у законі України \" iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії
У законі України “Про питну воду та питне водопостачання” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №16, ст. 112; 2005 р., №4,...
Законів України „Про питну воду та питне водопостачання\" І „Про теплопостачання\" Верховна Рада Українипостановля є: у законі України \" iconПро питну воду та питне водопостачання

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи