Управління державної служби головного управління державної служби україни в рівненській області icon

Управління державної служби головного управління державної служби україни в рівненській областіНазваУправління державної служби головного управління державної служби україни в рівненській області
Сторінка3/6
Дата конвертації09.09.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6

Запитання:

^ Чи може претендувати на більш високий ранг особа, якщо вона нині працює юристом селищної ради, а до цього перебувала на посадах у державних установах вищого рівня?

Відповідь:

Питання присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування регламентується ст. 15 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування". У цій статті визначено також відповідність категорій посад в органах місцевого самоврядування (ст. 14 Закону) і рангів, які може бути присвоєно при призначенні на посаду, залежно від рівня професійної кваліфікації та результатів роботи. Законом не встановлено обмежень на присвоєння будь-якого рангу під час призначення на посаду в органи місцевого самоврядування, але лише в межах відповідної категорії посад. Якщо особі під час її попередньої служби на посаді вищої категорії було присвоєно відповідно вищий ранг, він за нею зберігається. 

Запитання:

Чи може особа перебувати на службі в органах місцевого самоврядування на посаді землевпорядника, якщо сільським головою обрано її чоловіка? 

Відповідь:

За ст.20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» перевибори сільських, селищних, міських голів, зміна керівників органів місцевого самоврядування не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчих органів рад, інших секретарів, крім працівників патронатної служби.

Водночас, ст. 12 цього Закону встановлено обмеження, пов'язані з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, зокрема щодо проходження служби в органах місцевого самоврядування особами, які будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є близькими родичами чи свояками.

Виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі чи недотримання вимог, пов'язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування є підставою для припинення служби в органах місцевого самоврядування.

Оскільки землевпорядник сільської ради безпосередньо підпорядкований голові цієї ради і є його дружиною, він має бути звільнений з цієї посади за власним бажанням на підставі ст. 20 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування».


Запитання:

Чи може бути залишена на службі посадова особа місцевого самоврядування після закінчення 5-ти річного продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування?

Відповідь:

Згідно зі статтею 20 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим та іншими законами України, зокрема, у разі досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

Статтею 18 вказаного Закону передбачено, що граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади.

Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більше, ніж на 5 років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної в місті, обласної ради. Після закінчення цього терміну посадові особи місцевого самоврядування за рішенням відповідного голови можуть бути залишені на посадах радників чи консультантів (патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним розписом, на умовах строкового трудового договору.

Посилаючись на лист Міністерства юстиції України N 10503-0-33- 08-21 від 10 жовтня 2008 року та враховуючи положення розділу 6 Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби України від 1 вересня 1999 року N 6, посади радників та консультантів є, як правило, посадами державних службовців патронатної служби, які здійснюють, зокрема, науково-консультативний та аналітичний супровід діяльності керівника відповідного державного органу.

Таким чином, особа, якій було продовжено термін перебування на службі на 5 років, після завершення цього терміну за рішенням відповідного голови може бути залишена на службі на посаді радника чи консультанта. Проходження згаданою особою служби в органах місцевого самоврядування в такому випаду не припиняється.


Запитання:


Проходження служби в органах місцевого самоврядування особою, якій було продовжено термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування.


Відповідь:

Статтею 18 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" встановлений граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування 60 років для чоловіків і 55 років для жінок.

Цією ж статтею передбачено можливість продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування, але не більше як на 5 років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради.

Після закінчення цього терміну посадові особи місцевого самоврядування за рішенням відповідного голови можуть бути залишені на посадах радників чи консультантів (патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним розписом, на умовах строкового трудового договору.

Вказане означає, що особі, яка досягла граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування, у разі необхідності, у відповідності до статті 18 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" продовжується термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування, а не термін перебування на конкретній посаді. Обмежень щодо переведення особи, якій продовжено термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування, на вищу посаду діючим законодавством не передбачено. Проте, таке переведення повинно відбуватися із дотриманням норм законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. Разом з тим, у відповідності до статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу. Так, проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців третьої-сьомої категорії здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.02 N 169 (далі - Порядок).

Відповідно до пункту 5 Порядку переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

Проте, пунктом 7 Порядку передбачено, що до участі у конкурсі не допускаються особи, які досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі (на службі в органах місцевого самоврядування).

Крім того, Положенням про порядок стажування у державних органах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.94 N 804, передбачено, що працівники, які досягли пенсійного віку, до стажування не залучаються.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" за рішенням органу місцевого самоврядування створюється кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі, який затверджується сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради. При цьому, порядок формування та ведення кадрового резерву посадових осіб визначається відповідною радою. Примірний порядок формування кадрового резерву розробляється і затверджується Кабінетом Міністрів України.

Вказане означає, що єдиним можливим шляхом для заміщення посадовою особою органів місцевого самоврядування, якій продовжено термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування, вищої посади - є зарахування на цю посаду з кадрового резерву.


Запитання:


Який порядок проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування в сільській раді з малочисельним виконавчим комітетом (до 5 осіб)?

Відповідь:

Відповідно до статті 17 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" атестаційна комісія створюється за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради. Головою атестаційної комісії призначається секретар сільської, селищної, міської ради, заступник голови районної у місті, районної, обласної ради. У сільських, селищних радах з нечисленними виконавчими органами (до 5 осіб) атестацію може проводити сільський, селищний голова. Питання атестації посадових осіб регулюються положенням про проведення атестації, яке затверджується сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради. Типове положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.01 N 1440.


Запитання:


Чи зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування період роботи на 0,5 ставки спеціаліста сільської ради?

Відповідь:

Чинним законодавством, зокрема, постановою Кабінету Міністрів України "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 р. N 268, установлено відповідні посадові оклади керівним працівникам та спеціалістам органів виконавчої влади. Пунктом 2 цієї постанови керівникам органів виконавчої влади, зокрема, надається право в межах затвердженого фонду оплати праці встановлювати керівникам підрозділів, спеціалістам посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів (передбачених у додатках до цієї постанови).

Отже, якщо особу прийняту на посаду державного службовця, передбачену статтею 25 Закону України "Про державну службу" від 16.12.93 р. N 3723-ХІІ (далі - Закон про держслужбу), йому не може бути встановлено посадовий оклад, що дорівнюватиме 0,5 його величини. У разі, якщо згідно зі статтею 56 Кодексу законів про працю України державному службовцю встановлено неповний робочий час, то оплата праці мас здійснюватися пропорційно відпрацьованому часу.

Виняток із цього правила становить служба в органах місцевого самоврядування, де відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування" від 03.12.97 р. N 1349, на сьогодні передбачається можливість за певних умов запроваджувати посади спеціалістів з оплатою 0,5 посадового окладу (наприклад, 0,5 одиниці спеціаліста-землевпорядника, 0,5 одиниці спеціаліста-юрисконсульта, 0,5 одиниці бухгалтера).

Стаж державної служби обчислюється згідно з Порядком обчислення стажу державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 р. N 283, і додатком до нього. Зазначеним Порядком визначаються посади і органи, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

Згідно з цим Порядком і додатком до нього до стажу державної служби зараховується період роботи на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених статтею 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. N 2493-III, і на посадах керівних працівників та спеціалістів виконавчих комітетів місцевих рад, їх управлінь, самостійних відділів, інших структурних підрозділів.

Цим Порядком не передбачено зарахування до стажу державної служби періодів роботи пропорційно відпрацьованому часу. Це означає, що неповна зайнятість на відповідній посаді органів місцевого самоврядування не впливає на повноту стажу державного службовця. Отже, якщо особа працює на посаді державного службовця в органах місцевого самоврядування на 0,5 посадового окладу, то до стажу державної служби зараховуватиметься період роботи згідно з відпрацьованими календарними днями. Таким чином, кожен місяць роботи на 0,5 посадового окладу буде зараховано до стажу державної служби як повний місяць.


Запитання:


Чи повинні надавати декларації про доходи та зобов'язання фінансового характеру депутати місцевих (сільських, селищних, міських, районних) рад?

Відповідь:

Згідно із статтею 2 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", якщо депутат місцевої ради працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету, то він є посадовою особою місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", посадова особа місцевого самоврядування щорічно в порядку, встановленому законом, зобов'язана надавати за місцем служби декларацію про доходи та зобов'язання фінансового характеру.

Окрім цього, на посадову особу поширюються дії статті 9 Закону України "Про боротьбу з корупцією" щодо відповідальності за порушення вимог фінансового контролю. Згідно із статтею 1 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" статус депутата місцевої ради визначається Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Враховуючи викладене, надання декларації про доходи та зобов'язання фінансового характеру депутатами місцевих (сільських, селищних, міських, районних) рад, якщо вони не є одночасно посадовими особами органів місцевого самоврядування (або державними службовцями) чинним законодавством не передбачено.


Запитання:


Чи мала право місцева рада надавати дві матеріальні допомоги ( на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань) у розмірі середньомісячного заробітку таким працівникам ради: секретар-друкарка, водій автомобіля, прибиральниця?

Відповідь:

Відповідно до п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 року № 2288 „Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” керівники органів і голови рад, зазначені у пункті 1 цієї постанови, мають право в межах установленого фонду оплати праці надавати працівникам, оплата праці яких здійснюється відповідно до цієї постанови, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Робітникам, зайнятим в обслуговуванні органів виконавчої влади, оплата праці яких проводиться згідно з наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 року №77 „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів прокуратури, судів та інших органів”, надається одна матеріальна допомога в розмірі середньомісячного заробітку.


Запитання:

Якими правами користується депутат місцевої ради? 

Відповідь:

Статус депутата місцевої ради визначається Конституцією України, Законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування» та іншими законами.

Його повноваження починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення

^ Права депутата місцевої ради у раді та її органах :

Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Він має право обирати і бути обраним до органів відповідної ради;

- офіційно представляти виборців у відповідній раді та її органах;

- пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

- вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів;

- вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них, висловлюватися щодо персонального складу утворювальних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою.

- порушувати питання про недовіру сільському, селищному, міському голові, розпуск органів, утворених радою та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

- брати участь у дебатах, звертатися із запитами, вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних або підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

- порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій;

- виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки, ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

- оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об»єднань, якщо вони мають суспільне значення;

- об’єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту;

 ^ У виборчому окрузі депутат має право:

- офіційно представляти виборців свого виборчого органу та інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, відповідних органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності з питань, що належать до відання органів місцевого самоврядування відповідного рівня;

- брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих рад та її органів, загальних зборах громадян за місцем проживання,

засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території його виборчого округу;

- порушувати перед органами, організаціями, посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, вимагати їх вирішення;

- доступу до засобів масової інформації комунальної власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу ради;

- вносити на розгляд органів і організацій, посадових осіб пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі, брати участь у їх вирішенні;

При здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради має право на депутатське звернення, запит, запитання, на невідкладний прийом, а також вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

Запитання:

А які обов’язки депутата місцевої ради?

Відповідь:

Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Депутат місцевої ради зобов’язаний: дотримуватися Конституції та Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту ради та інших нормативно – правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів; брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень.

У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов’язаний підтримувати зв’язок з виборцями, трудовими колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати місцевої ради, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, розташованими на відповідній території, вивчати громадську думку і потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи брати участь у їх вирішенні.

Депутати не рідше одного разу на півріччя повинні інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців.

Він повинен брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, виконувати доручення виборців, вивчати громадську думку, потреби виборців і інформувати про них раду та її органи, брати участь у їх вирішенні.

Не рідше одного разу на місяць вести прийом виборців, розглядати пропозиції, заяви і скарги громадян, вживати заходи для їх вирішення.

Періодично, але не рідше одного разу на рік, депутат зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян.

Запитання:

Що таке депутатська етика? 


Відповідь:

Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи свої повноваження, повинен дотримуватися правил поведінки депутатської етики:

- депутат зобов’язаний керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу;

- не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи корисливих цілях;

- керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

- не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядаються на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;

- не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб;

- не брати будь-яких гонорарів, подарунків, винагород за дії, пов’язані зі здійсненням депутатських повноважень. 

Запитання:

Які існують підстави для відкликання депутата місцевої ради ?

Відповідь:

Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата місцевої ради можуть бути :

- порушення депутатом положень Конституції і Законів України, що встановлено судом;

- пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів;

- невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам і положенням його передвиборної програми.


^ Зразки оформлення окремих документів щодо проходження служби

в органах місцевого самоврядування

Зразок 1

Протокол № ____

засідання конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантної посади _______________________ Управління ___________________________________________________


від «___»____________ 20__ року


Присутні:
^ Голова комісії
Іванов В.І., заступник начальника Управління


^ Секретар комісії
Лобода С.Ю., головний спеціаліст відділу кадрової роботи Управління


^ Члени комісії:
Світлична Н.П., завідувач сектору кадрової роботи Управління
Федорчук Л.В., начальник юридичного відділу Управління
Зайчук Д.П., завідувач сектору організаційної роботи та діловодства Управління
Швець Г.Б., головний спеціаліст-бухгалтер Управління


Відсутні

(з поважних причин)
Кравченко О.В., головний спеціаліст Управління (відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами)


Порядок денний:


1. Про допущення до участі у конкурсі осіб, що подали документи. Організаційна підготовка до іспиту.

2. Проведення іспиту з кандидатами на заміщення вакантної посади.

3. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

4. Проведення співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит.

5. Прийняття рішення.


Всі члени конкурсної комісії погодилися з порядком денним.


1. Про допущення до участі у конкурсі осіб, що подали документи. Організаційна підготовка до іспиту.


СЛУХАЛИ: Іванова В.І., заступника начальника Управління, голову конкурсної комісії, який поінформував, що відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169, Загального порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України та Української Академії державного управління при Президентові України від 10.05.2002 № 30/84 та Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Управлінні _____________, затвердженого наказом Управління від 09.06.2005 № 2, наказом Управління від 20.08.2007 № 55-о було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади _____________ Управління _________________.

Інформацію про проведення конкурсу та основні вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади було опубліковано 24.08.2007 в газеті “Рівненщина” та доведено до відома працівників Управління. Зокрема, запрошувались: “Громадяни України, фахівці з повною вищою юридичною або гуманітарною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, знанням ПК та досвідом роботи за фахом в державній службі не менше 3 років, в інших сферах – 5 років”.


СЛУХАЛИ: Лободу С.Ю., головного спеціаліста відділу кадрової роботи Управління, секретаря конкурсної комісії, яка повідомила, що за період з 24.08.2007 по 22.09.2007 до конкурсної комісії подали документи п’ятеро кандидатів на заміщення вакантної посади:

- Копатюк Оксана Миколаївна, 1979 року народження, громадянка України, освіта повна вища, в 2003 році закінчила Міжгалузевий інститут управління Міністерства освіти і науки України за спеціальністю “Менеджмент організацій”, отримала кваліфікацію менеджера; працює головним спеціалістом управління праці та соціального захисту населення Рівненського міськвиконкому.

- Головатенко Валерій Вікторович, 1983 року народження, громадянин України, освіта повна вища, в 2006 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ, “Правознавство”, юрист; тимчасово не працює; з 02.07.2007 по 31.08.2007 успішно пройшов стажування на посаді головного спеціаліста в Управлінні.

- Колюх Ніна Василівна, 1982 року народження, громадянка України, освіта повна вища, в 2005 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література”, вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та історії; з червня 2006 року перебуває на обліку в Рівненському міському центрі зайнятості.

- Борак Роксана Адамівна, 1984 року народження, громадянка України, освіта повна вища, в 2006 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад “Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету”, “Країнознавство”, перекладач німецької мови; працює провідним спеціалістом ТзОВ «Регіон».

- Валентеєнко Марія Богданівна, 1978 року народження, громадянка України, освіта повна вища, в 2000 році закінчила Національний університет “Острозька академія”, “Політологія”, магістр політології; працює головним спеціалістом з кадрів управління Пенсійного фонду України в Рівненському районі Рівненської області.Подані документи було перевірено на відповідність їх встановленим в оголошенні про проведення конкурсу вимогам щодо прийняття на державну службу. За результатами розгляду встановлено, що документи Копатюк О.М. та Валентеєнко М.Б. відповідають вищезазначеним вимогам. Документи кандидатів Головатенка В.В., Колюх Н.В. та Борак Р.А. не відповідають встановленим вимогам, в частині відсутності досвіду роботи.


СЛУХАЛИ: Іванова В.І., заступника начальника Управління, голову конкурсної комісії, який повідомив, що Головатенко В.В., Колюх Н.В. та Борак Р.А. за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускались, про що їм було повідомлено. Оскільки всі кандидати наполягали на участі в конкурсі за даних обставин (заяви від________________), керуючись п. 17 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, головою конкурсної комісії їх допущено до конкурсу, а остаточне рішення буде приймати конкурсна комісія.


^ 2. Проведення іспиту з кандидатами на заміщення вакантної посади.


СЛУХАЛИ: Лободу С.Ю., головного спеціаліста відділу кадрової роботи Управління, секретаря конкурсної комісії, яка поінформувала про тривалість та процедуру складання іспиту.


Іспит розпочався о 15 годині 55 хвилин. В іспиті взяли участь п’ятеро кандидатів на заміщення вакантної посади ___________ Управління, які письмово на аркушах зі штампом Управління державною мовою відповіли на запитання, зазначені в білетах кожного кандидата.

Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційних білетів були присутні шість членів конкурсної комісії: Іванов В.І., Лобода С.Ю., Світлична Н.П., Федорчук Л.В., Зайчук Д.П., Швець Г.Б.

Іспит закінчився о 16 годині 55 хвилин в термін, передбачений Порядком проведення іспиту.


^ 3. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту.


Знання кандидатів оцінюються за п’ятибальною системою. Максимальна кількість балів – 25.

Оцінка проводилася 6 членами конкурсної комісії, які прийняли спільне рішення щодо оцінки відповідей на кожне з питань екзаменаційних білетів. Загальну суму балів занесено до екзаменаційної відомості від 01 жовтня 2007 року (додається).

Копатюк О.М. набрала 17 балів, Головатенко В.В. - 19 балів, Колюх Н.В. – 12 балів, Борак Р.А. – 11 балів, Валентеєнко М.Б. – 21 бал.

Кандидати Колюх Н.В. та Борак Р.А. набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів і вважаються такими, що не склали іспит і не можуть бути рекомендовані комісією для зайняття вакантної посади.

Кандидати Копатюк О.М., Головатенко В.В. та Валентеєнко М.Б. набрали більше 50 відсотків від максимальної суми балів і вважаються такими, що успішно склали іспит і допущені до співбесіди.

Після оцінювання результати іспиту доведено до відома кожному кандидату.

Зауважень та нарікань на роботу конкурсної комісії у кандидатів не було.


^ 4. Проведення співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит.


До співбесіди допущені: Копатюк О.М., Головатенко В.В., Валентеєнко М.Б.

Із кандидатами на заміщення вакантної посади конкурсною комісією проведено індивідуальні співбесіди.

СЛУХАЛИ: членів комісії, які поставили кандидату Копатюк О.М. наступні запитання:

1.

2.

3.

Копатюк О.М. надала лаконічні відповіді на запитання.

СЛУХАЛИ: членів комісії, які поставили кандидату Головатенку В.В. запитання:

1.

2.

3.

Головатенко В.В. надав задовільні відповіді на запитання.

СЛУХАЛИ: членів комісії, які поставили кандидату Валентеєнко М.Б. запитання:

1.

2.

3.

Валентеєнко М.Б. надала повні відповіді на запитання


^ 5. Прийняття рішення.


СЛУХАЛИ: Іванова В.І., заступника начальника Управління, голову конкурсної комісії, який підвів підсумки іспиту та співбесіди з кандидатами та за результатами конкурсу запропонував:

- Валентеєнко М.Б. рекомендувати для призначення на вакантну посаду ______________ Управління;

- Головатенка В.В. за його згодою зарахувати до кадрового резерву для державної служби на посаду _____________ Управління як такого, що успішно склав іспит.


На підставі результатів письмового іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, конкурсна комісія Управління

ВИРІШИЛА:

Рекомендувати начальнику Управління ________________

1. Валентеєнко М.Б. призначити на посаду _________________.

2. Головатенка В.В. за його згодою зарахувати до кадрового резерву для державної служби на посаду ______________ Управління як такого, що успішно склав іспит.


Рішення конкурсної комісії прийнято одноголосно.


^ Голова комісії
Іванов В.І.


^ Секретар комісії
Лобода С.Ю.


^ Члени комісії:
Світлична Н.П.
Федорчук Л.В.
Зайчук Д.П.
Швець Г.Б.Зразок 2


Екзаменаційна відомість

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади __________________ конкурсною комісією Управління ____________________ від "___" ____________ 20__ р.,

згідно з Порядком проведення іспиту, затвердженим наказом Управління

від 09.06.2005 № 2 *№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1.

Борак Роксана Адамівна

головний спеціаліст відділу __________

IV

3

11

2.

Валентеєнко Марія Богданівна

головний спеціаліст відділу __________

IV

12

21

3.

Головатенко Валерій Вікторович

головний спеціаліст відділу __________

IV

8

19

4.

Колюх Ніна Василівна

головний спеціаліст відділу __________

IV

7

12

5.

Копатюк Оксана Миколаївна

головний спеціаліст відділу __________

IV

14

17
^ Голова комісії
Іванов В.І.
(підпис)
^ Члени комісії
Світлична Н.П.
(підпис)


Федорчук Л.В.
(підпис)


Зайчук Д.П.
(підпис)


Швець Г.Б.
(підпис)
^ Секретар комісії
Лобода С.Ю.
(підпис)1   2   3   4   5   6Схожі:

Управління державної служби головного управління державної служби україни в рівненській області iconПлан роботи Управління державної служби Головного управління державної служби України в Рівненській області на IV квартал 2010 року
Начальник Управління державної служби Головного управління державної служби України в Рівненській області
Управління державної служби головного управління державної служби україни в рівненській області iconПерелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Управління державної служби Головного управління державної служби України в Рівненській області
Затверджено наказом Управління державної служби Головдержслужби України в Рівненській області
Управління державної служби головного управління державної служби україни в рівненській області iconПерелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Управління державної служби Головного управління державної служби України в Рівненській області
Затверджено наказом Управління державної служби Головдержслужби України в Рівненській області
Управління державної служби головного управління державної служби україни в рівненській області iconРобочий план діяльності Управління державної служби Головдержслужби України в Рівненській області в ІІІ кварталі 2011 року
Начальник Управління державної служби Головного управління державної служби України в Рівненській області
Управління державної служби головного управління державної служби україни в рівненській області iconРобочий план діяльності Управління державної служби Головдержслужби України в Рівненській області в ІV кварталі 2011 року
Начальник Управління державної служби Головного управління державної служби України в Рівненській області
Управління державної служби головного управління державної служби україни в рівненській області iconРобочий план діяльності Управління державної служби Головдержслужби України в Рівненській області у І кварталі 2012 року
Начальник Управління державної служби Головного управління державної служби України в Рівненській області
Управління державної служби головного управління державної служби україни в рівненській області iconУправління державної служби головного управління державної служби україни в рівненській області
Роз’яснення щодо деяких питань проходження служби в органах місцевого самоврядування
Управління державної служби головного управління державної служби україни в рівненській області iconУправління державної служби головного управління державної служби україни в рівненській області
Роз’яснення щодо деяких питань проходження служби в органах місцевого самоврядування
Управління державної служби головного управління державної служби україни в рівненській області iconЗвіт про роботу Управління державної служби Головного управління державної служби України в Івано Франківській області у 2010 році
Управління) (до 12. 08. 10 Управління державної служби Головного управління державної служби України в Івано-Франківській та Чернівецькій...
Управління державної служби головного управління державної служби україни в рівненській області iconЗвіт про роботу Управління державної служби Головного управління державної служби України в Івано Франківській області
Управління) (до 12. 08. 10 Управління державної служби Головного управління державної служби України в Івано-Франківській та Чернівецькій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов