Закон україни ­­­­­­­­ Про внесення змін до Закону України \"Про оренду землі\" icon

Закон україни ­­­­­­­­ Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі"НазваЗакон україни ­­­­­­­­ Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі"
Дата конвертації13.09.2016
Розмір57.17 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

Проект

вноситься народним

депутатом України

Атрошенком В. А.

(посвідчення №427)

ЗАКОН УКРАЇНИ

­­­­­­­­

Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі"

щодо порядку поновлення договору оренди землі

Верховна Рада України постановляє:
I. У Законі України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998, №46-47, ст. 280; Офіційний вісник України, 1998, №42 (05.11.98), ст. 1538):

1. Частину пґяту статті 8 викласти у наступній редакції:

"Право суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону.";

2. У частині другій статті 15:

1) Цифри "11, 17" замінити цифрою "16";

2) Виключити слова "для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також";

3. Доповнити статтю 16 четвертою частиною у наступній редакції:

"Укладення договору оренди земельної ділянки в порядку поновлення здійснюється відповідно до положень статті 33 цього Закону.";

4. У статті 33:

1) У першому реченні другої частини після слова "зобовґязаний" додати слово "письмово";

2) Частину другу доповнити новим реченням у наступній редакції: "В іншому разі вважається, що орендар відмовився від переважного права на поновлення договору оренди землі.";

3) Частини з третьої по десяту викласти у наступній редакції:

"Разом з клопотанням про поновлення договору оренди землі орендар надає проект договору про поновлення, оформлений у вигляді нового договору оренди землі або у вигляді іншого документу, предметом якого є поновлення оренди земельної ділянки на умовах раніше укладеного договору оренди. Перелік та зміст умов проекту договору про поновлення мають відповідати переліку та змісту умов договору, щодо якого орендар звертається з клопотанням про поновлення, з урахуванням вимог актів законодавства, які діють на момент звернення. У випадку, коли проект договору про поновлення не містить всіх істотних умов договору оренди землі, щодо якого орендар звертається з клопотання про поновлення, вважається, що такі умови включені у пропозицію орендаря, якщо інше прямо не випливає з проекту договору про поновлення.

При поновленні договору оренди землі його умови (крім умови про обґєкт оренди та цільове призначення земельної ділянки) можуть бути змінені за згодою сторін. У разі наявності розбіжностей між сторонами щодо окремих умов договору про поновлення і за відсутності підстав для відмови у поновленні, такі розбіжності врегульовуються між орендарем та орендодавцем в судовому порядку відповідно до статті 181 Господарського кодексу України.

Орендодавець до закінчення строку договору оренди поновлює або відмовляє у поновленні договору оренди землі. Підставою для відмови у поновленні договору оренди землі є:

систематичне порушення орендарем обовґязків із внесення орендної плати або разове порушення вимог про цільове використання земельної ділянки;

суперечність змісту договору про поновлення умовам договору оренди землі в частині обґєкту оренди або цільового призначення земельної ділянки;

невідповідність змісту договору про поновлення вимогам актів законодавства;

відсутність наміру орендодавця у подальшій передачі земельної ділянки, яка є обґєктом оренди, у користування та володіння будь-яким особам (за винятком, коли поновлення договору оренди відбувається відносно земельної ділянки, на якій розташовані жилий будинок, будівля або споруда, що перебуває у власності орендаря);

наявність обставин, внаслідок яких припиняється договір оренди землі (за виключенням закінчення строку договору оренди землі).

Про відмову у поновленні договору оренди землі орендодавець письмово повідомляє орендаря. Не є повідомленням про відмову у поновленні договору висунення орендодавцем зустрічних пропозицій щодо умов поновлення або щодо зміни договору оренди землі.

Відмова у поновленні договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. В цьому випадку до повідомлення про відмову у поновленні додається копія такого рішення.

Відмова орендодавця у поновленні договору оренди може бути оскаржена в судовому порядку.

Якщо орендар продовжує користуватись земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності направлення до закінчення строку дії договору оренди землі належним чином оформленого повідомлення про відмову у поновленні договору або за відсутності направлення орендодавцем протоколу розбіжностей до проекту договору про поновлення, надісланий орендарем договір про поновлення визнається укладений із орендодавцем.

Якщо орендар у строк, передбачений для розгляду протоколу розбіжностей, не направив одержаний від орендодавця протокол розбіжностей до суду, договір про поновлення визнається укладеним з урахуванням умов, викладених орендодавцем у протоколі розбіжностей."

4) Доповнити статтю частинами 11 - 14 у наступній редакції:

"Наслідком визнання укладеним договору про поновлення відповідно до положень цієї статті Закону є автоматичне поновлення оренди земельної ділянки з дати наступної за датою закінчення строку договору оренди.

У випадках автоматичного поновлення оренди сторони зобовґязані протягом двадцяти днів з дня відповідного звернення заінтересованою стороною оформити поновлений договір оренди землі (договір про поновлення) відповідно до вимог статті 14 цього Закону.

Якщо автоматичне поновлення оренди відбулось відносно земельної ділянки державної або комунальної власності, договір про поновлення підлягає оформленню між орендарем та орендодавцем в особі керівника органу виконавчої влади або голови органу місцевого самоврядування (або керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які уповноважені укладати договори оренди землі відповідно до рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування) без відповідного рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки в оренду, передбаченого статтею 124 Земельного кодексу України.

У разі порушення цього строку або у випадку невизнання статусу орендаря (орендодавця) в автоматично поновленій оренді, заінтересована сторона має право оскаржити в судовому порядку поведінку іншої сторони, вимагати визнання прав орендаря (орендодавця) на земельну ділянку, вимагати зобовґязати іншу сторону оформити договір оренди земельної ділянки (договір про поновлення) або звернутись з іншою вимогою, що передбачає відновлення порушених прав та захист охоронюваних законом інтересів."

5. У пґятому абзаці частини другої частини статті 25 слова "договору оренди земельної ділянки" замінити словами "прав оренди (суборенди) на земельну ділянку".

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.


Голова Верховної Ради

України В. В. РИБАК


­Схожі:

Закон україни ­­­­­­­­ Про внесення змін до Закону України \"Про оренду землі\" iconЗакон України "Про внесення змін до статті 13 Закону України " Про оренду землі" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до статті 13 Закону України" Про оренду землі" (161 XIV) (Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, №46 47, ст. 280)
Вноситься народним депутатами України – членами Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин...
Закон україни ­­­­­­­­ Про внесення змін до Закону України \"Про оренду землі\" iconЗакону України «Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про оренду землі»
Закону України «Про оренду землі» (щодо індексації орендної плати за земельні ділянки)
Закон україни ­­­­­­­­ Про внесення змін до Закону України \"Про оренду землі\" iconЗакон України Про оренду землі
Стаття Правові засади оренди землі Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним
Закон україни ­­­­­­­­ Про внесення змін до Закону України \"Про оренду землі\" iconЗакон України Про оренду землі
Стаття Правові засади оренди землі Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним
Закон україни ­­­­­­­­ Про внесення змін до Закону України \"Про оренду землі\" iconЗакон України Про оренду землі
Стаття Правові засади оренди землі Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним
Закон україни ­­­­­­­­ Про внесення змін до Закону України \"Про оренду землі\" iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо укладання договору оренди (суборенди) землі)
У законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 46-47, ст. 280)
Закон україни ­­­­­­­­ Про внесення змін до Закону України \"Про оренду землі\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо нотаріального посвідчення договорів оренди землі)"
Відповідно до статті 14, 18 Закону України “Про оренду землі”, договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї...
Закон україни ­­­­­­­­ Про внесення змін до Закону України \"Про оренду землі\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо нотаріального посвідчення договорів оренди землі)"
Відповідно до статті 14, 18 Закону України “Про оренду землі”, договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї...
Закон україни ­­­­­­­­ Про внесення змін до Закону України \"Про оренду землі\" iconКодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»
Закону України «Про оренду землі», розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Західелітбуд» (далі Тзов «Західелітбуд»),...
Закон україни ­­­­­­­­ Про внесення змін до Закону України \"Про оренду землі\" iconЗаконом України «Про оренду землі»
Відносини щодо оренди земельної ділянки врегульовані Цивільним кодексом України (надалі – цку), Земельним кодексом України (надалі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи