Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Києві Визначення термінів та скорочень Аварія icon

Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Києві Визначення термінів та скорочень АваріяНазваПравила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Києві Визначення термінів та скорочень Аварія
Сторінка2/9
Дата конвертації11.11.2012
Розмір1.13 Mb.
ТипПравила
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Києві (далі – Правила) розроблені відповідно до положень Водного кодексу України (із змінами і доповненнями), законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто - герой Київ», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691, згідно з Будівельними нормами і правилами «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.03-85), «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.02-84), «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85), Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації, затвердженого наказом Державного будівельного управління від 03.04.1998 № 69.

1.2. Правила запроваджують порядок користування питною водою з комунального водопроводу і приймання стічних вод до комунальної каналізації м.Києва та встановлюють відповідальність, міри впливу за порушення цих Правил.

1.3. Ці Правила є обов'язковими для всіх Споживачів (Субспоживачів), які безпосередньо (або опосередковано) приєднані до систем централізованого міського комунального водопостачання та водовідведення.

1.4. Виробник надає послуги з питного водопостачання та водовідведення. Питна вода подається цілодобово або за графіком, погодженим із санітарно-епідеміологічною станцією м. Києва та затвердженим місцевими органами виконавчої влади.

Якість питної води повинна відповідати чинному стандартові (ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» пункти 1.5.2 - 1.5.3). На відхилення якості води за тим чи іншим показником, нормативів, визначених чинним стандартом, повинні бути отримані дозволи Держспоживстандарту України, Міністерства охорони здоров'я України або СЕС відповідної території.

1.5. Виробник експлуатує та обслуговує вуличні, квартальні та дворові мережі водопостачання та водовідведення, споруди і обладнання, а також технологічні засоби й пристрої на них, які перебувають у нього на балансі. Водопровідно-каналізаційні об'єкти, що не перебувають на балансі Виробника, можуть ним експлуатуватися та обслуговуватися за окремим договором, укладеним зі Споживачем.

1.6. На приєднання Споживачів до міських мереж водопостачання та водовідведення Виробник відповідно до чинного законодавства видає технічні умови, які повинні містити заходи, спрямовані на підвищення стійкості роботи систем водопостачання та водовідведення.

1.7. Приєднання об'єктів до міських мереж водопостачання та водовідведення може бути здійснено лише після повного виконання технічних умов Виробника, проектно-кошторисної та виконавчої документації.

Невиконання виданих технічних умов є підставою для відмови Споживачу в приєднанні до систем комунального водопостачання та водовідведення.

1.8. Водопровідні вводи та випуски водовідведення комунального житлового фонду, житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, усі магістральні й розподільчі внутрішньоквартальні мережі централізованого водопостачання і водовідведення, а також вуличні водорозбірні колонки, призначені для колективного водокористування, артезіанські свердловини, які відповідають вимогам чинних державних будівельних норм, передаються за згодою власника згідно з відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування на баланс Виробника в технічно справному стані разом з комплектом проектно-кошторисної та виконавчої документації для подальшої експлуатації.

Виробник може приймати на баланс безгосподарні мережі за умови відповідності їх вимогам чинних державних будівельних норм, у технічно справному стані при наданні органами місцевого самоврядування додаткових матеріально-технічних засобів для їх утримання та відновлення виконавчої технічної документації.

1.9. За стан водопровідних і каналізаційних, а також транзитних мереж, які проходять у технічних підвалах, у тому числі до яких приєднані внутрішньобудинкові мережі, є відповідальними підприємства та організації, у яких вони перебувають на балансі.

1.10. Водопровідні вводи до теплових пунктів, котелень, окремо побудованих насосних станцій для підвищення тиску, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, та розподільчі мережі холодного водопостачання від цих об'єктів до зовнішнього зрізу будівель, експлуатують Виробники за умови передачі їх на баланс Виробнику в установленому чинним законодавством порядку.

1.11. Приймання стічних вод від промислових підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності й відомчої належності до комунальної каналізації здійснюється згідно з вимогами місцевих Правил приймання.

1.12. Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення розробляються, погоджуються та затверджуються у порядку, визначеному чинним законодавством України, та підлягають застосуванню при розрахунках між Виробником та Споживачем без додаткових узгоджень їх розміру.

1.13. Кожному Споживачу, на підставі погодженого з Виробником нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення, встановлюється договірний обсяг води, що підлягає постачанню та прийняттю в систему водовідведення. Споживачам необхідно надавати Виробнику нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення до 15 лютого щорічно.

Договірний обсяг не може перевищувати обсягів, визначених технічними умовами (виданими, починаючи з 2000 року) на приєднання Споживача та встановленої потужності каналізаційних очисних споруд.

Договірний обсяг є невід'ємною частиною договору на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі. При цьому технічні умови на приєднання Споживача повинні бути обов'язково виконані.

1.14. На планове збільшення обсягів води та стоків Споживач зобов'язаний одержати додаткові технічні умови у Виробника.

1.15. У випадку фактичного перевищення Споживачем договірного обсягу води та/або стоків та невиконанні або неотриманні додаткових технічних умов, Споживач сплачує у п'ятикратному розмірі тарифу за спожиті понаддоговірні (понаднормативні) обсяги послуг.

1.16. Виробник і Споживачі (Субспоживачі) несуть відповідальність за недотримання вимог цих Правил відповідно до чинного законодавства України.

1.17. Споживач зобов'язаний не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях; утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні та каналізаційні мережі та обладнання; забезпечувати безперешкодний доступ представників Виробника до власних водопровідних і каналізаційних мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води Споживачами та Субспоживачами, а також для виконання відключення і обмеження водопостачання та водовідведення відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі представникам Виробника до водопровідних і каналізаційних мереж та обладнання Споживач (Субспоживач) несе відповідальність відповідно до цих Правил та чинного законодавства України.


^ 2. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ВИРОБНИКОМ ТА СПОЖИВАЧАМИ


2.1. Відносини у сфері користування послугами з централізованого водопостачання та водовідведення в м. Києві здійснюються на договірних засадах відповідно до статті 19 Закону України «Про питну воду і питне водопостачання».

Виробник має право укладати договір із Споживачами як на постачання питної води, так і на приймання стічних вод.

2.2. Для укладення договору Споживачі надають Виробнику такі документи:

2.2.1. заяву із зазначенням об`єктів, безпосередньо приєднаних або які будуть приєднані до систем водопостачання та водовідведення, відомостей про Субспоживачів та орендарів, які отримують послуги з його системи водопостачання та водовідведення;

   1. опитувальний лист для укладення договору на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі згідно з формою, розробленою Виробником;

   2. технічні умови на водопостачання та водовідведення об’єктів будівництва або реконструкції;

   3. розроблену Замовником та погоджену Виробником проектну документацію;

   4. акт технічного приймання водопроводу – для об’єктів приєднаних безпосередньо до міського водопроводу;

   5. акт технічного приймання каналізації – для об’єктів приєднаних безпосередньо до міської каналізації;

   6. акт розмежування балансової належності водопровідних мереж;

   7. акт розмежування балансової належності каналізаційних мереж;

   8. нормативні розрахунки водоспоживання та водовідведення;

   9. умови (дозвіл) на скид стічних вод;

   10. копії установчих документів (статут, положення, довідка про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків) – для юридичних осіб;

   11. копію паспорта, ідентифікаційного коду – для фізичних осіб;

   12. документи на право власності, користування або балансоутримування об’єкта водоспоживання;

   13. містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки – для будівельних майданчиків;

   14. акт обстеження водопровідних, каналізаційних мереж та вузла обліку;

   15. копію паспорта засобу обліку води, який встановлений у Споживача та знаходиться на його балансі.

2.3. Субспоживачі для укладення договору з Виробником зобов’язані надати останньому письмову згоду власника водопровідних та каналізаційних мереж на користування послугами з водопостачання та водовідведення через його мережі.

2.4. Споживачі, що мають жилі будинки або їх частину на праві приватної власності, для укладення договору надають Виробнику такі документи:

   1. документ, що підтверджує право власності на жилий будинок (договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину тощо);

   2. документ на земельну ділянку, по якій прокладені водопровідні та каналізаційні мережі (державний акт на право власності, користуваня земельною ділянкою, договір дарування, договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину тощо);

   3. копію паспорта власника будинку та осіб – мешканців будинку, які мають право на отримання пільги на житлово-комунальні послуги. Із собою власник повинен мати оригінал паспорта;

   4. оригінал та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду власнику житлового будинку;

   5. довідку про склад сім’ї (форма № 3);

   6. оригінал та копію паспорта або свідоцтва про повірку засобу обліку, за наявності на об’єкті водокористування встановленого засобу обліку;

   7. оригінал та копію посвідчення мешканців будинку на право отримувати пільги по сплаті за комунальні послуги;

   8. копію свідоцтва про народження дітей, що проживають в будинку та користуються пільгами згідно з чинним законодавством;

   9. копії ідентифікаційних кодів осіб, які користуються пільгами по сплаті за комунальні послуги;

   10. довірена особа власника – оригінал та копію нотаріально посвідченої довіреності на право укладати договори від імені власника приватного будинку, ідентифікаційний код та паспорт довіреної особи).

Крім того, для новозбудованих або реконструйованих після 2000 року об’єктів Споживачі повинні також надати:

   1. технічні умови на водопостачання та водовідведення об’єкта;

   2. розроблену Замовником та погоджену Виробником проектну документацію;

   3. акт технічного приймання водопроводу – для об’єктів приєднаних безпосередньо до міського водопроводу;

   4. акт технічного приймання каналізації – для об’єктів приєднаних безпосередньо до міської каналізації;

   5. акт розмежування балансової належності водопровідних мереж;

   6. акт розмежування балансової належності каналізаційних мереж;

   7. акт обстеження водопровідних, каналізаційних мереж та вузла обліку.

  1. При введенні об’єктів в експлуатацію після закінчення їх будівництва, реконструкції, реставрації надаються такі документи:

   1. акт державної технічної комісії про введення в експлуатацію об’єкта;

   2. свідоцтво про введення в експлуатацію об’єкта будівництва;

   3. акт технічного приймання мереж водопостачання та водовідведення і вузла обліку;

   4. технічні умови для новозбудованих або реконструйованих об’єктів на водопостачання та водовідведення об’єкта;

   5. розроблену Замовником та погоджену Виробником проектну документацію;

   6. акт технічного приймання водопроводу – для об’єктів приєднаних безпосередньо до міського водопроводу;

   7. акт технічного приймання каналізації - для об’єктів приєднаних безпосередньо до міської каналізації;

   8. акт розмежування балансової належності водопровідних мереж;

   9. акт розмежування балансової належності каналізаційних мереж;

   10. акт обстеження водопровідних, каналізаційних мереж та вузла обліку;

2.6. Виробник надає Споживачу два примірника проекту договору (додаток 8 до цих Правил), який повинен бути розглянутий ним та укладений у встановлені законодавством строки.

2.7. Виробник має право контролювати виконання Споживачами умов договору шляхом обстеження систем водопостачання та водовідведення, засобів і пристроїв на них. За результатами цих обстежень складаються акти, якими встановлюються терміни усунення порушень. Акти підписуються представниками Виробника та Споживача. Якщо останній відмовляється направити свого представника для проведення обстеження або підписати акт, він підписується представником Виробника та в акті робиться відповідний запис про таку відмову. Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання сторонами.

Оцінка раціонального споживання питної води здійснюється за допомогою затверджених нормативних розрахунків водоспоживання та водовідведення. Всі Споживачі зобов’язані мати вказані розрахунки, їх перевищення вважається нераціональним використанням питної води.

2.8. На період, необхідний Споживачу для виконання погоджених з Виробником заходів щодо раціонального використання питної води та зменшення обсягів скидання стічних вод і забруднюючих речовин, Виробник може встановити Споживачу тимчасові умови приймання стічних вод, зазначені в договорі.

2.9. Виробник має право, якщо вважатиме за необхідне, вимагати, у разі наявності технічної можливості, підключення Субспоживача до міського водопроводу та каналізації, встановлення засобу обліку води і укладання з Виробником договору на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі.

Якщо підключення Субспоживача до міського водопроводу та каналізації є неможливим, підключення здійснюється до внутрішніх мереж Споживача при наявності його згоди та за погодженням з Виробником.

При цьому встановлення засобів обліку у Субспоживача та укладення договору з Виробником на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі є обов’язковим.


^ 3. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ДО МІСЬКОГО

ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ


3.1. Замовники для вирішення питання про приєднання об'єкта до міського водопроводу та каналізації надають Виробнику письмовий запит та опитувальний лист на водопостачання та каналізування об’єкта (додаток 2 до цих Правил), де зазначається загальна максимальна добова витрата води (для господарсько-питних, виробничих потреб, на полив та на пожежогасіння: внутрішне, зовнішне та автоматичне (в разі необхідності).

До листа додається:

 1. документ, що посвідчує право на земельну ділянку;

 2. ситуаційний план ділянки в масштабі не менш ніж 1:2000 із зазначенням підземних інженерних комунікацій.

3.2. Виробник після одержання листа, оформленого відповідно до п. 3.1 цих Правил, протягом 15 днів після попередньої оплати Замовником робіт та послуг, які виконуються Виробником щодо підготовки вихідних даних для проектування систем водопостачання та водовідведення, видає технічні умови про можливість приєднання об'єкта Замовника до комунального водопроводу та каналізації з урахуванням потужностей головних споруд, пропускної здатності мереж і таке інше, із зазначенням умов для проектування вводу (місце врізки, місце влаштування вузла обліку, умови для влаштування проміжного резервуара і насосів-підвищувачів тиску, прокладання дільниць мережі тощо), гарантованих напорів та кількості води, що подається.

Технічні умови на приєднання об’єкта до міських мереж водопостачання та водовідведення повинні містити заходи, спрямовані на підвищення стійкості роботи систем водопостачання та водовідведення (будівництво додаткових об’єктів, у тому числі насосних станцій, резервуарів, пожежних депо, пунктів регулювання та інших споруд й обладнання, перекладка, розширення або реконструкція існуючих водопровідних та каналізаційних мереж). Невиконання виданих технічних умов є підставою для відмови Споживачу в приєднанні до систем водопостачання та водовідведення.

Споживачу може бути письмово, з обґрунтуванням причин, відмовлено у видачі технічних умов на приєднання об’єкта до систем водопостачання та водовідведення.

3.3. Проектування водопровідних вводів та інших пристроїв здійснюється Замовником на підставі одержаних від Виробника технічних умов.

3.4. Проектна документація водопровідних мереж та споруд на стадії «Проект» (в окремих випадках) або «Робочий проект» подається для узгодження Виробнику і повинна містити:

3.4.1. генеральний план ділянки в масштабі не менш як 1:500 з усіма підземними спорудами, що проектуються й існують, із зазначенням глибини їх залягання, узгоджений з відділом підземних споруд;

3.4.2. креслення, які розробляються згідно з вимогами нормативних документів-комплексу А.2.4 «Система проектної документації для будівництва» (СПДБ);

   1. план приміщення для засобів обліку й контролю водоспоживання (засобів обліку, регулятора тиску тощо) та нижнього (підвального) поверху будинку в масштабі 1:100 з нанесенням водопровідних пристроїв;

   2. робочу документацію на врізку вводу і вузла обліку в масштабі 1:5-1:20;

   3. розрахунково-пояснювальну записку із зазначенням витрат води за видами споживання (господарсько-побутові, виробничо-технічні потреби, поливання, пожежогасіння тощо) з визначенням максимальних добової та годинної витрат води, а також гідравлічним розрахунком мережі.

3.5. Узгоджений з Виробником проект водопостачання та каналізування об’єкта дійсний протягом двох років від дня погодження. Якщо проект по завершенні цього терміну не буде здійснений (не було розпочато будівництво об’єкта), то він знову підлягає подженню з Виробником в установленому законодавством порядку, при цьому Виробник може поставити додаткові вимоги.

У разі зміни технічних параметрів інженерного забезпечення об’єкта (змін потужностей, цільового призначення, джерела постачання, тощо), Виробником можуть бути надані нові технічні умови.

3.6. Проект водопостачання об’єкта подається для узгодження Виробнику в двох примірниках. Після узгодження проекту перший примірник залишається у Виробника, а другий повертається Замовнику.

Розгляд проекту здійснюється в 15-денний строк від дня його надходження до Виробника.

3.7. Всі роботи зі спорудження, реконструкції й ремонту вводу й вузла обліку, встановлення регулятора тиску та обмежувачів витрати води здійснюються силами й коштами Замовника під технічним наглядом Виробника.

Роботи з усунення пошкоджень та ремонту вводів до зовнішнього зрізу будівлі, що перебувають на балансі Виробника, виконуються останнім.

3.8. Після закінчення робіт з влаштування вводу та виконання вимог п. 3.22. цих Правил складається акт про його технічну готовність. Акт підписується Замовником, представником Виробника, іншими зацікавленими організаціями у порядку, визначеному СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», та передається Виробнику на зберігання. Приймання вводу у Замовника здійснюється після виконання цих умов.

3.9. Огляд, гідравлічне випробування, механічне очищення, промивання, дезінфекція та приєднання новозбудованої чи реконструйованої водопровідної мережі до комунального водопроводу здійснюється будівельною організацією під технічним наглядом Виробника. Роботи зі встановлення засобів обліку можуть бути виконані Виробником за рахунок Замовника. Приєднання вводів до жилих будинків громадян, промивка й хлорування мережі здійснюється спеціалізованою організацією або Виробником за рахунок Споживача.

3.10. Приєднувати нові вводи до комунального водопроводу, не обладнані засобами обліку, без дозволу Виробника забороняється.

3.11. Подача води Споживачам здійснюється після оформлення відповідних документів згідно з розділами 2, 3, 4 цих Правил.

3.12. Для водопостачання об'єкта передбачається влаштування вводів відповідно до п. 9.1 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

3.13. Виробник має право не подавати воду новим вводом, якщо Споживач ухиляється від оплати за водопостачання та водовідведення, не укладає договір на надання цих послуг, не виконує технічних умов, вимог Виробника щодо переобладнання діючих вводів, вузла обліку, або якщо має місце нераціональне використання води, не здійснюється попереднє очищення стоків перед скиданням до міської каналізації до показників, які відповідають чинним нормам.

3.14. Категорично забороняється з'єднувати мережі господарсько-питних водопроводів з мережами, якими транспортується вода непитної якості (технічні водопроводи). Засувки в цьому випадку не можуть розглядатися як роз'єднувачі.

3.15. Забороняється з'єднувати систему внутрішнього господарсько-питного водопроводу об'єкта, що живиться від міського комунального водопроводу, з господарсько-питними водопроводами, що живляться від місцевих джерел водопостачання.

Засувки, встановлені на лініях, що з'єднують зазначені водопроводи, не можуть розглядатися як роз'єднувачі.

З'єднання таких водопроводів може бути дозволено у виняткових випадках: у разі недостатньої потужності комунального водопроводу, за узгодженням з Виробником і СЕС та при встановленні засувок, опломбованих Виробником у закритому положенні.

3.16. Приєднувати об'єкти водоспоживання безпосередньо до водоводів забороняється. В окремих випадках за рішенням Виробника, об'єкт водоспоживання може бути приєднаний до водоводів. У місці приєднання обов'язково необхідно передбачити встановлення зворотного клапана, регулятора тиску «після себе» та двох засувок з боку водоводу.

3.17. Самовільне приєднання до діючої системи комунального водопостачання й каналізації заборонено.

Про факт самовільного приєднання до водопроводу, виявлений представником Виробника, складається акт за участю представника Споживача, який користувався цим вводом, відповідно до п. 6.13 цих Правил. Самовільним приєднанням до комунального водопроводу вважається:

- приєднання, яке було здійснено без письмового дозволу Виробника, без наявності технічної документації та за відсутністю укладеного договору з Виробником;

- тимчасове приєднання до водорозбірної колонки;

- приєднання, виконане без участі технагляду з боку Виробника або за участю останнього, але ще не здане в експлуатацію в порядку, передбаченому цими Правилами.

3.18. Новозбудовані й реконструйовані споруди водопостачання і водовідведення незалежно від їхньої відомчої належності можуть бути прийняті Виробником в експлуатацію згідно з вимогами СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

3.19. Виробник здійснює нагляд за технічними рішеннями під час будівництва водопровідних та каналізаційних мереж і споруд та бере участь у прийманні їх в експлуатацію, затверджує акти технічного приймання.

До складу робочих і державних комісій з приймання в експлуатацію водопровідних та каналізаційних мереж і споруд включаються представники Виробника.

3.20. Побудовані й реконструйовані мережі водопроводу й каналізації повинні відповідати затвердженому проекту.

У разі відхилень від погодженого проекту Виробнику мають бути надані робочі креслення зі змінами, здійсненими під час виконання робіт, та документи про погодження цих змін зацікавленими організаціями та Виробником.

3.21. Замовник повинен письмово повідомити Виробника про завершення будівництва водопровідних або каналізаційних мереж, споруд не пізніше ніж за три доби до дня огляду об’єкта робочою комісією.

3.22. Після виконання будівельних робіт з влаштування водопровідного вводу, водопровідних пристроїв, внутрішніх мереж новобудови Замовник зобов'язаний здійснити прочищення і промивання, випробування, хлорування та повторне промивання з відшкодуванням Виробнику витрат, пов'язаних з використанням для цієї мети реагентів, води з комунального водопроводу та прийманням стічних вод.

Під час приймання трубопроводів діаметром 800 мм і більше необхідно проводити внутрішній огляд трубопроводу.

3.23. Після завершення будівництва протягом тижня після підписання акту технічної приймання Замовник передає Виробнику виконавчу документацію в повному обсязі.

3.24. На водопровідні та каналізаційні мережі жилих будинків, шкіл, дитячих установ, лікарень та інших об'єктів після їх ремонту або реконструкції та передачі для експлуатації Виробником поширюється такий самий порядок їх приймання, як і для нового будівництва.

3.25. Зовнішні лінії водопроводу й каналізації, водопровідні вводи, що перебувають на балансі Споживача, експлуатуються ним.

Після завершення будівництва або реконструкції водопровідні та каналізаційні мережі і споруди, що перебувають на балансі Споживача, можуть бути передані на баланс Виробника в діючому стані разом з комплектом проектно-кошторисної документації згідно з чинним законодавством.

Комісії з приймання-передачі цих об’єктів необхідно надати:

 • узгоджений проект;

 • акти на приховані роботи, акти гідравлічного випробування, промивання та хлорування водопровідної лінії, документи про узгодження виробничих змін робочих креслень у процесі виконання робіт, акти про завершення пуско-налагоджувальних робіт;

 • виконавчі креслення (план і профілі) у масштабі 1:500;

 • довідку бухгалтерії Замовника про балансову вартість споруди з пооб'єктною розшифровкою того, що передається на баланс Виробника, та відсотків амортизаційних витрат.

Діючі системи водопостачання та водовідведення можуть бути прийняті Виробником у технічно справному стані за наявності оформленої в установленому порядку виконавчої документації.

3.26. Виробник приймає в експлуатацію внутрішньоквартальні мережі водопостачання та водовідведення, інженерні будівлі, споруди, обладнання, які призначені для їх обслуговування, у технічно справному стані та з комплектом проектно-кошторисної і виконавчої документації.

3.27. Об'єкт може бути прийнятий в експлуатацію за умови виконання Замовником усіх пунктів технічних умов Виробника, узгодженого проекту та підписання двостороннього акта про приймання-здачу цього об'єкта. Приймати водопровідні та каналізаційні мережі й споруди з дефектами та недоробками забороняється.

3.28. Водопровідне устаткування, що приєднується до системи водопостачання, перед початком їх експлуатації підлягає промивці і дезінфекції згідно з Правилами технічної експлуатації.

3.29. Виробник має право дозволити приєднання об'єкта Субспоживача до водопровідних та каналізаційних мереж основного Споживача при узгодженні із Споживачем умов приєднання:

 • узгодження з Виробником проекту приєднання, розробленого з урахуванням виданих Виробником в установленому чинним законодавством порядку технічних умов;

 • якщо приєднання не погіршить водопостачання основного Споживача;

 • встановлення засобів обліку води Субспоживачу;

 • якщо Субспоживач, що приєднується, бере на себе усі витрати, пов'язані з приєднанням, у тому числі витрати на упорядкування території після приєднання.

3.30. Споживач не має права без письмового дозволу Виробника припиняти Субспоживачу відпущення води та/або приймання від нього стічних вод або здійснювати його приєднання до водопровідної та/або каналізаційної мережі.

3.31. У разі самовільного приєднання до мережі Споживача стороннього Споживача, основний Споживач зобов'язаний від'єднати його і повідомити про цей факт Виробника.

3.32. Прокладання транзитних водопровідних та каналізаційних мереж через територію сусіднього об'єкта може бути здійснене за згодою його власника та Виробника. У разі незгоди власника об'єкта на прокладання ліній через його територію питання вирішується місцевими органами самоврядування або в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

1   2   3   4   5   6   7   8   9Схожі:

Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Києві Визначення термінів та скорочень Аварія iconПояснювальна записка до проекту рішення Київради «Про Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Києві» Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Зованого водопостачання та водовідведення в місті Києві, що перешкоджає належному забезпеченню споживачів послугами з централізованого...
Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Києві Визначення термінів та скорочень Аварія iconПовідомлення про оприлюднення проекту рішення Київської міської ради «Про Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Києві»
Я зауважень І пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань депутат Київської міської ради О. В. Пабат повідомляє про оприлюднення...
Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Києві Визначення термінів та скорочень Аварія iconРішення № Проект Про Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Києві
Києві, запобігання руйнуванню мереж І споруд систем комунального водопостачання та каналізації міста Києва та безпеки їх експлуатації...
Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Києві Визначення термінів та скорочень Аварія iconРішення № Проект Про Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Києві
Києві, запобігання руйнуванню мереж і споруд систем комунального водопостачання та каналізації міста Києва та безпеки їх експлуатації...
Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Києві Визначення термінів та скорочень Аварія iconРішення Київської міської ради «Про Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Києві» Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Києві Визначення термінів та скорочень Аварія iconПро затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Баштанка
Розглянувши клопотання кп «Міськводоканал», відповідно до пункту 44 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування...
Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Києві Визначення термінів та скорочень Аварія iconПояснювальна записка до проекту наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Про внесення змін до розділу 4 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення
Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Києві Визначення термінів та скорочень Аварія iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 31. 01. 07 №27 Про створення комісії з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
Міністерстві юстиції України 01. 03. 01 за №183/5374, з метою підвищення якості І контролю за наданням послуг з централізованого...
Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Києві Визначення термінів та скорочень Аварія iconУкраїна теребовлянська районна державна адміністрація тернопільської області розпорядження голови районної державної адміністрації
Опрацювати питання щодо забезпечення об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення системами резервного електроживлення...
Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Києві Визначення термінів та скорочень Аварія iconРішення 02. 07. 2012 №256 м. Дніпродзержинськ Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 14. 09. 2011 №391
«Міськводоканал», зменшення витрат питної води, відповідно до п Правил користування системами централізованого комунального водопостачання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов