Протокол від 28. 03. 2014 №24 голова комітету з icon

Протокол від 28. 03. 2014 №24 голова комітету зНазваПротокол від 28. 03. 2014 №24 голова комітету з
Дата конвертації17.09.2016
Розмір241.84 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>

Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
протокол від 28.03.2014 № 24


ГОЛОВА КОМІТЕТУ З
КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Кубіцький І.Є.

М.П.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ

(розмітка полотна доріг)

процедура закупівлі – відкриті торги


м. Луцьк - 2014

I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», далі Закон. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 

2. Інформація про замовника торгів 

 

повне найменування 

Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради 

місцезнаходження 

м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 40а, 43025

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Кубіцький Іван Євгенович, директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради,

м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 40а,

номер телефону – 0332 773159,

електронна адреса – deplutsk@mail.ru

3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ (розмітка полотна доріг)

вид предмета закупівлі 

розмітка полотна доріг

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

м. Луцьк, Волинська обл.,

кількість та обсяги надання послуг зазначені у технічному завдані

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

2014 р.  

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України – гривня

Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна бути розрахована відповідно до Державних стандартів України.

До ціни пропозиції конкурсних торгів мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Державних стандартів України:

 Розрахунок заробітної плати.

 Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів з економічним обґрунтуванням змін).

 Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін); розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності).

 Розрахунок загальновиробничих витрат.

 Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій.

 Розрахунок прибутку.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.
Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник забезпечує ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*
Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів)).
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується наказом про призначення керівника або довіреністю уповноваженого представника чи іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
повне найменування і місцезнаходження замовника;
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
маркування: "Не відкривати до 08.05.2014 10:30 (дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів") 

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:
– документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
– документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (порука);
– інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (кошторис, розрахунки тощо);
– документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 25 000,00 (двадцять п’ять тисяч) грн.
Вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: порука
Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 120 календарних днів.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:
– закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
– укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;
– відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;
– закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:
– відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;
– непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
– відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
– погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають наступним критеріям.

1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність:

1.1. копія статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

1.2. копія виписки або копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, видана не раніше ніж за 30 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

1.3. копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб, для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності – за наявності);

1.4. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

1.5. копія паспорту (для фізичних осіб).

2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1. копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або про право сплати єдиного податку (якщо являється платником ПДВ чи єдиного податку) або копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість або копія витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо являється платником ПДВ чи єдиного податку);

2.2. Оригінал довідки або нотаріально завірену копію довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості з обов'язкових платежів до бюджету, дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження фінансової спроможності:

3.1. копія балансу підприємства за останній звітній період (за 2013 рік);

3.2. копія звіту про фінансові результати за останній звітній період (за 2013 рік);

3.3. копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній період (за 2013 рік);

3.4. копія декларації про доходи або звіт суб’єкта малого підприємництва за чотири останніх звітних періоди завірена органами податкової інспекції (для фізичних осіб-підприємців);

3.5. довідка або довідки (у разі відкриття рахунків у декількох банках) про відсутність заборгованості за кредитами, датована або датовані не пізніше місячної давнини з дати розкриття пропозиції конкурсних торгів та дійсна чи дійсні на дату розкриття (в якій чи яких повинна бути інформація про наявність або відсутність заборгованості за кредитними угодами).

4. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази:

4.1 довідка надана в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою про наявність обладнання та матеріально-технічної бази .

5. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

5.1 довідка надана в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою про наявність працівників Учасника відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

6. Досвід виконання аналогічних договорів:

6.1 документи (інформаційна довідка або копії відповідних договорів), які документально підтверджують досвід виконання аналогічних договорів (при умові відсутності досвіду виконання аналогічних договорів Учасник надає відповідну інформаційну довідку).

7. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він в установленому порядку не визнаний банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура та не було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення:

7.1 Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Головного управління юстиції Міністерства юстиції України або його територіального відділення (іншого уповноваженого органу) про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видану не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття конкурсних пропозицій;

7.2. Довідка в довільній формі про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

7.3. Оригінал або нотаріально завірена копія документу, який містить відомості про те, що фізичну особу, яка є учасником, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі або інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку, виданого не раніше ніж за місяць до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (Подається лише учасниками – фізичними особами).

7.4. Оригінал або нотаріально завірена копія документу, який містить відомості про те, що службових (посадових) осіб, уповноважених учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, виданого не раніше ніж за місяць до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

8. Документи, що підтверджують повноваження та правомочність на укладення договору про закупівлю:

8.1. копії документів (наказу, протоколу, контракту тощо ) про призначення керівника та/або особи уповноваженої на підписання договору, довіреність видана особі уповноваженій на підписання договору(в разі наявності), протокол загальних зборів про надання повноважень на підписання договору (в разі необхідності) та копія документу що посвідчує особу, яка має повноваження на підписання договору.

9. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів), в т.ч. перелік обслуговуючого банку/ банків;

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником (вимоги у технічній специфікації) (додаток № 2).

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Окремі частини предмета закупівлі (лоти) не передбачені.

Пропозиція конкурсних торгів подається щодо предмета закупівлі в цілому.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

  

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою 

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

43025, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 40а, каб.211

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

Дата: 08.05.2014 р.

Час: до 10 год. 00 хв.


Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу .

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

  

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

43025, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 40а, каб.305

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

Дата: 08.05.2014 р.

Час: 10 год. 30 хв.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується наказом про призначення керівника або довіреністю уповноваженого представника чи іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. 

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Критерії оцінки:

– ціна;

– умови оплати.

Методика оцінки:

Кількість балів за критерієм «ціна» визначається таким чином. Пропозиції, значення критерію «ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 95, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм «ціна»;

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

95 - максимально можлива кількість балів за критерієм «ціна».

Кількість балів за критерієм «умови оплати» визначається таким чином. Пропозиції, термін відстрочки платежу якої найвигідніший (найдовший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Робчислmax *5, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Рmax – найдовший термін відстрочки платежу;

Робчисл – термін відстрочки платежу пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

5 – максимально можлива кількість балів за критерієм «умови оплати».

Загальна кількість балів за критеріями оцінки розраховується по формулі: кількість балів за критерієм «ціна» + кількість балів за критерієм «умови оплати».

2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Умови та порядок виправлення арифметичних помилок:

– при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

– при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 

3. Інша інформація 

Учасник у складі документації конкурсних торгів подає:

– довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

– календарний план надання послуг

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
– не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим ст. 16 цього Закону;
– не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
– не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у ст.17 та ч.7 ст. 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:
- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені

порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення

процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися,

у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує

суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.


2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Основні вимоги:

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору надає дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності (у разі наявності).

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

- зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена

зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

- продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості

(обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

- зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.

Дія договору про закупівлю може продовжуватись на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Істотні умови договору про закупівлю:

– предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);
– кількість послуг (товарів, робіт) та вимоги щодо їх якості;
– порядок здійснення оплати;
– сума, визначена у договорі;
– термін та місце надання послуг (поставки товарів, виконання робіт);
– строк дії договору;
– права та обов'язки сторін;
– умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
– відповідальність сторін.

Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України. та Господарського кодексу України. 

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Не вимагається Додаток №1
Тендерна форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми. Учасником – юридичною особою форма подається на фірмовому бланку.
КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника, адреса), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на закупівлю ****** згідно з технічною специфікацією Замовника.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічну специфікацію (надалі ТС), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції на загальну суму ______________________________грн. (з ПДВ):

1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 кал. днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником.

5. Умови розрахунків ________________________ календарних днів.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Додаток № 2
Технічна специфікація

дороги автомобільні та автомагістральні, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ (розмітка полотна доріг)

1. Загальна частина:

Виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки у відповідності до вимог ДСТУ 2587:2010

2. Об’єми виконаних робіт:

- нанесення суцільної подвійної осьової розмітки – 2800 м2;

- нанесення суцільної одинарної розмітки – 1200 м2;

- нанесення розмітки роздільними лініями в співвідношеннях 1:2, 2:1, 1:1 – 850 м2;

- нанесення розмітки на регульованих пішохідних переходах і стоп-лініях – 700 м2;

- нанесення стрілок, заповнення островків та трикутників безпеки руху, букв «А», «Увага діти», позначення вело доріжок, позначення місця, де водій зобов’язаний дати дорогу – 800 м2;

- нанесення розмітки не регульованих пішохідних переходів („зебра”) –

4300 м2 ;

3. Вимоги

- календарний графік виконання робіт з травня по листопад 2014р.;

- роботи виконувати в об’ємах та в терміни визначені замовником;

- досвід роботи по нанесенню дорожньої розмітки в міських умовах.Схожі:

Протокол від 28. 03. 2014 №24 голова комітету з iconПротокол №13 від «14» липня 2014 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протокол №10 від 12. 06. 2014
Протокол від 28. 03. 2014 №24 голова комітету з iconПротокол №13 від «14» липня 2014 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протокол №10 від 12. 06. 2014
Протокол від 28. 03. 2014 №24 голова комітету з iconПротокол засідання №5 від 26 грудня 2014 р вул. Садова 3а, кім. 620, 12. 00. Головує Голова Комітету І. Геращенко
Присутні члени Комітету: О. Семерак, М. Іонова, О. Сотник, О. Масоріна, Є. Фірсов, Г. Тіміш, О. Юринець
Протокол від 28. 03. 2014 №24 голова комітету з iconПротокол засідання №3 від 19 грудня 2014 р вул. Садова 3а, кім. 620, 11: 00 Головує Голова Комітету І. Геращенко
Присутні члени Комітету: О. Семерак, А. Артеменко, М. Іонова, Р. Павленко, О. Сотник, Є. Фірсов, М. Найєм, О. Юринець
Протокол від 28. 03. 2014 №24 голова комітету з iconПротокол засідання №4 від 24 грудня 2014 р вул. Садова 3а, кім. 620, 15. 00. Головує Голова Комітету І. Геращенко
Присутні члени Комітету: О. Семерак, М. Іонова, О. Сотник, О. Вілкул, О. Масоріна, М. Найєм, Ю. Тимошенко, Г. Тіміш, О. Юринець
Протокол від 28. 03. 2014 №24 голова комітету з iconПротокол засідання №1 від 5 грудня 2014 р вул. Садова 3а, кім. 620, 12: 00. Головує Голова Комітету І. Геращенко
Присутні члени Комітету: О. Семерак, А. Артеменко, М. Іонова, Р. Павленко, О. Сотник, О. Масоріна, М. Найєм, Г. Тіміш, Є. Фірсов,...
Протокол від 28. 03. 2014 №24 голова комітету з iconПротокол засідання №2 від 11 грудня 2014 р вул. Садова 3а, кім. 620, 08: 30 Головує Голова Комітету І. Геращенко
Присутні члени Комітету: О. Семерак, А. Артеменко, М. Іонова, Р. Павленко, О. Сотник, В. Балога, О. Масоріна, М. Найєм, Г. Тіміш,...
Протокол від 28. 03. 2014 №24 голова комітету з iconРішенням Комітету з конкурсних торгів протокол від 17. 02. 2014 Голова Комітету з конкурсних торгів
Державним класифікатором продукції та послуг дк 016: 2010 затвердженим наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 р. №457
Протокол від 28. 03. 2014 №24 голова комітету з iconРішенням Комітету з конкурсних торгів протокол від 18. 03. 2014 Голова Комітету з конкурсних торгів
Державним класифікатором продукції та послуг дк 016: 2010 затвердженим наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 р. №457
Протокол від 28. 03. 2014 №24 голова комітету з iconРішенням Комітету з конкурсних торгів протокол від 30. 04. 2014 Голова Комітету з конкурсних торгів
Державним класифікатором продукції та послуг дк 016: 2010 затвердженим наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 р. №457
Протокол від 28. 03. 2014 №24 голова комітету з iconПротокол від 25. 12. 2014 №9 голова комітету з
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи