Додаток 1 до рішення обласної ради п’ятого скликання від Порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області 1 icon

Додаток 1 до рішення обласної ради п’ятого скликання від Порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області 1НазваДодаток 1 до рішення обласної ради п’ятого скликання від Порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області 1
Дата конвертації22.09.2016
Розмір120.82 Kb.
ТипДодаток
скачать >>>
1. /Нормативни документи по оренди/Додаток 1.doc
2. /Нормативни документи по оренди/Додаток 2.doc
3. /Нормативни документи по оренди/Додаток 3.doc
4. /Нормативни документи по оренди/р_шення про затвердження документ_в оренди.doc
Додаток 1 до рішення обласної ради п’ятого скликання від Порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області 1
Додаток 2 до рішення обласної ради п’ятого скликання від Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області
Рішення обласної ради п’ятого скликання від Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області
Про затвердження нормативних документів щодо оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

Додаток 1

до рішення обласної ради п’ятого скликання

від _______________


Порядок

передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області
1. Загальні положення
1.1. Порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області (далі Порядок) регулює організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду цілісних майнових комплексів, індивідуально визначеного майна, будівель, споруд, приміщень та іншого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі майно), правові відносини між орендодавцем та орендарями щодо використання майна, укладання, припинення та розірвання договору оренди майна.

1.2. Цей Порядок розроблений на підставі Господарського та Цивільного кодексів України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про оренду державного та комунального майна”.

1.3. Майно надається в оренду тільки на конкурсних засадах, за винятком індивідуально визначеного майна (окрім об’єктів нерухомості).

1.4. Майно, що передається в оренду бюджетним установам, музеям, підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв ( в тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні), Пенсійному фонду України та його органам, державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження, органам виконавчої влади, місцевого самоврядування тощо для проведення заходів (нарад, конференцій, семінарів, лекцій та т.і.) сесійних залів адміністративної будівлі, яка міститься за адресою: м. Суми, площа Незалежності, 2 передається в оренду без проведення конкурсу.

1.5. Порядок проведення конкурсу на право оренди майна визначається відповідним Положенням, яке затверджується обласною радою.

1.6. Ініціатива щодо передачі в оренду майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до п. 4 цього Порядку, а пропозиція щодо передачі майна в оренду може надходити від орендодавців, зазначених у п. 3 цього Порядку.
2. Об'єкти оренди
2.1. Об'єктами оренди є:

 • цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи;

 • майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

 • нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);

 • інше окреме індивідуально визначене майно (крім об’єктів нерухомості).


3. Орендодавці
3.1. Орендодавцями є:

 • управління майном Сумської обласної ради (далі – Управління) - щодо майна, яке безпосередньо знаходиться у нього на балансі, в тому числі виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств (їх структурних підрозділів), а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

 • підприємства, установи, заклади, в господарському віданні та в оперативному управлінні яких перебуває майно (будівлі, споруди, приміщення, окреме індивідуально визначене майно).


4. Орендарі
4.1. Орендарями майна можуть бути:

- господарські товариства, в тому числі створені членами трудового колективу комунального підприємства, його структурного підрозділу;

- інші юридичні та фізичні особи - громадяни України;

- фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

4.2. Фізичні особи, які бажають укласти договір оренди майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов’язані зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

4.3. Фізичні та юридичні особи іноземних держав та особи без громадянства, які мають намір отримати майно в оренду, перед поданням заяви про це повинні зареєструвати свою діяльність відповідно до законодавства України.
5. Передача в оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів
5.1. Передача в оренду цілісних майнових комплексів підприємств (їх структурних підрозділів) здійснюється за рішенням обласної ради.

5.2. Якщо є ініціатива щодо передачі цілісного майнового комплексу в оренду, питання виноситься на розгляд чергової сесії обласної ради.

5.3. За умови згоди обласної ради на передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу, Управління у триденний термін повідомляє про це трудовий колектив комунального підприємства, його структурного підрозділу, щодо майна якого подано заяву про оренду.

5.4. Трудовий колектив протягом п’ятнадцяти днів, враховуючи день отримання повідомлення про наявність заяви (ініціативи) щодо оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, має право ухвалити рішення про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, утворити господарське товариство та подати орендодавцю у встановленому порядку заяву щодо оренди відповідного майна.

5.5. Створене членами трудового колективу господарське товариство має переважне право перед іншими фізичними та юридичними особами на укладення договору оренди майна того підприємства, структурного підрозділу, де створене це товариство.

5.6. Фізичні та юридичні особи, які мають намір укласти договір оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу направляють на адресу Управління:

- заяву із зазначенням своєї назви (для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові), юридичної адреси (місця реєстрації) та платіжних реквізитів заявника, а також наступні документи:

- завірені копії установчих документів, копію свідоцтва про державну реєстрацію, довідку органу статистики про включення до ЄДРПОУ, довідку про взяття на облік платника податків, ліцензію на здійснення певного виду діяльності (якщо вид діяльності підлягає ліцензуванню).

Трудовий колектив комунального підприємства, цілісний майновий комплекс або структурний підрозділ якого надається в оренду, крім вищезазначених документів надає :

- витяг з протоколу загальних зборів (конференції ) трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про рішення взяти в оренду цілісний майновий комплекс підприємства, його структурний підрозділ;

- витяг з протоколу загальних зборів (конференції) трудового колективу працівників підприємства, його структурного підрозділу про рішення щодо створення господарського товариства та затвердження його статуту;

- копію статуту комунального підприємства – об’єкта оренди та його річну фінансову звітність (форми № 1,2);

- розподільчий баланс (у разі оренди структурного підрозділу підприємства);

- акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу підприємства або його структурного підрозділу із зазначенням вартості основних засобів;

- звіти про незалежну оцінку майна, якщо вартість основних засобів переоцінювалася на підставі такої оцінки;

- довідку підприємства - балансоутримувача про наявність у нього на балансі майна, що передається в оренду, та про відсутність (наявність) на підприємстві боргу перед бюджетом та податкової застави об’єкта оренди.

5.7. На підставі поданих документів Управління готує проект рішення обласної ради щодо надання майна в оренду.

Проект рішення попередньо розглядається депутатською комісією з питань управління комунальною власністю та приватизації (далі – профільна комісія).

Якщо заява від господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу не надійшла, орендар визначається на конкурсних засадах та за умовами, які будуть визначені профільною комісією .

5.8. Про ухвалене рішення обласної ради щодо оренди цілісного майнового комплексу Управління повідомляє заявника.

У разі відмови заявнику надається вмотивована відповідь.
6. Передача в оренду нерухомого майна
6.1.Передача в оренду об’єктів нерухомості здійснюється тільки з письмового дозволу Управління на конкурсних засадах.

6.2. Орендодавці, зазначені в пункті 3 Порядку, за наявності вільних площ подають Управлінню клопотання про надання дозволу на передачу в оренду майна із зазначенням об’єкта оренди, доцільності передачі його в оренду, інформації про загальну та корисну площу об’єкта оренди і напрямів його цільового використання. Крім того, надається довідка підприємства, установи, організації - балансоутримувача про наявність у них на балансі майна, що передається в оренду.

Комунальні підприємства одночасно подають довідку про відсутність (наявність) у підприємства заборгованості перед бюджетом або податкової застави об’єкта оренди.

При необхідності Управління може запросити додаткові документи щодо оренди майна.

6.3. Управління розглядає подане клопотання та повідомляє орендодавця про надання йому дозволу на передачу в оренду конкретного нерухомого майна.

У разі відмови надається вмотивована відповідь.

6.4. Після отримання дозволу на передачу майна для визначення умов майбутнього договору оренди орендодавець надає Управлінню звіт про незалежну оцінку нерухомого майна з рецензією на цей звіт.

6.5. Протягом десяти днів Управління розглядає подані матеріали та надає орендодавцю свій висновок щодо умов конкурсу, розміру орендної ставки, терміну дії договору оренди та інших суттєвих умов договору оренди.

6.6. Орендодавець після отримання від Управління висновку розміщує об’яву в засобах масової інформації про проведення конкурсу на право оренди майна.

6.7.Орендодавець проводить за участю представника Управління конкурс на право оренди майна та визначає переможця, з яким укладає договір оренди.

Проведення конкурсу регулюється Положенням про порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, яке затверджується обласною радою.

6.8. У разі, коли заяви про оренду майна надійшли від двох або більше бюджетних установ, організацій, конкурс не проводиться, а майно передається в оренду установі, організації, яка фінансується з обласного бюджету. В інших випадках до уваги береться черговість подання заяв.
7. Передача в оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім об’єктів нерухомості)
7.1. Передача в оренду індивідуально визначеного майна (крім об’єктів нерухомості), здійснюється комунальними підприємствами, установами, закладами самостійно.

7.2.Фізичні та юридичні особи, які мають намір укласти договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім об’єктів нерухомості), направляють орендодавцю заяву із зазначенням назви (для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові), юридичної адреси (місця реєстрації), а також такі документи:

- копії установчих документів;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- копію довідки органу статистики про включення до ЄДРПОУ;

- копію довідки про взяття на облік платника податків;

- копію ліцензії на здійснення певного виду діяльності (якщо вид діяльності підлягає ліцензуванню);

- копію паспорта (стор 1, 2, 11) – для фізичної особи.

При необхідності орендодавець може запросити від заявника додаткові документи, які стосуються оренди майна.

7.3. Орендодавець розглядає подані йому матеріали та укладає договір з орендарем.

7.4. У разі відмови в укладенні договору заявнику надається вмотивована відповідь.
8. Укладення договорів оренди
8.1. Договори оренди майна укладаються у порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Порядком.

8.2. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати Типовому договору оренди нерухомого майна, затвердженого обласною радою. Сторони не можуть відступати від змісту Типового договору, але мають право конкретизувати його умови.

8.3. В разі укладення договору між орендарем, визначеним пунктом 4 Порядку, та орендодавцем – балансоутримувачем майна, визначеним пунктом 3 Порядку, три примірники договору разом з розрахунком орендної плати, звітом про незалежну оцінку вартості майна та рецензією на звіт надаються Управлінню для погодження.

8.4. Отримавши примірники договорів, Управління перевіряє умови надання в оренду майна вимогам проведення конкурсу. У разі відсутності зауважень на всіх примірниках договору робиться реєстраційний напис. Всі примірники прошиваються, скріплюються печаткою Управління, після чого два примірника повертаються орендодавцю (для орендодавця та орендаря), один примірник договору залишається в Управлінні.

8.5. Розбіжності, що виникають при укладенні договору оренди, оформляються протоколом розбіжностей і вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

Орендодавцю забороняється без узгодження з Управлінням погоджуватися з протоколом розбіжностей.

8.6. Зміни та доповнення, які вносяться сторонами до договору оренди, в обов’язковому порядку попередньо погоджуються з Управлінням.

8.7. Договір оренди нерухомого майна, укладений на термін не менш ніж на три роки, підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією, покладаються на орендаря.

8.8. Договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (за винятком об’єктів нерухомості) укладається сторонами у порядку, встановленому чинним законодавством України і без додаткового погодження договору з Управлінням.
9. Розгляд заяв щодо продовження терміну дії договорів оренди
9.1. Після закінчення терміну дії договору оренди він може бути продовжений, або укладений на новий термін.

Укладення договорів оренди цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів на новий термін або продовження терміну їх дії здійснюється за рішенням обласної ради.

9.2. Орендар для продовження терміну дії договору оренди подає орендодавцеві заяву не пізніше одного місяця до закінчення терміну.

9.3. Якщо орендодавцями є підприємства, установи та заклади, яким майно передане в господарське відання або оперативне управління, орендодавці, після отримання заяви на продовження дії договору оренди, узгоджують це питання з Управлінням.

Продовження дії договору здійснюється шляхом підписання додаткової угоди до договору оренди.

9.4. Заявнику може бути відмовлено в продовженні дії договору оренди у випадку:

 • включення майна до переліку об'єктів, які не можуть бути передані в оренду;

 • якщо орендар не виконував або порушував умови договору оренди та має заборгованість з орендної плати;

 • резервування об'єкта оренди для розміщення органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій комунальної власності та інших об’єктів, визначених профільною комісією обласної ради з питань управління комунальною власністю та приватизації.

9.5. При продовженні дії договору оренди, зміна профілю використання орендованого майна можлива тільки після погодження питання з Управлінням.
10. Страхування об'єкта оренди
10.1. Протягом місяця після укладення договору оренди орендоване майно страхується орендарем не менше, ніж на його вартість, зазначену у звіті про незалежну оцінку на користь орендодавця або орендаря, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди.

10.2. Страхова компанія (страховик) та орендар (страхувальник), укладають договір на страхування об’єкта оренди, який постійно поновлюється таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

10.3.Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок страхувальника.
11. Орендна плата
11.1. Орендна плата нараховується з дати початку дії договору оренди.

11.2. Порядок розрахунку і використання орендної плати визначається Методикою розрахунку та порядком використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Сумської області, яка затверджується обласною радою.
12. Поліпшення майна
12.1. Орендар має право за письмовою згодою з орендодавцем (балансоутримувачем), профільною комісією та Управлінням, якщо інше не передбачено договором оренди, за рахунок власних коштів здійснювати поліпшення орендованого майна відповідно до Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 3 жовтня 2006 року № 1523, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2006 року за № 1123/12997.
13. Суборенда
13.1. Передача цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів у суборенду забороняється.

13.2. Орендар має право за згодою з профільною комісією та Управлінням передати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно, якщо інше не передбачено договором оренди. Договір суборенди погоджується з орендодавцем. Копія договору надається Управлінню.
14. Контроль за використанням майна, переданого в оренду
14.1. Управління в електронному та документальному вигляді веде облік майна, яке передане в оренду та контролює стан надходження коштів від надання майна в оренду.

14.2. Орендодавець зобов’язаний:

 • щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним, подавати до Управління звіт про стан сплати та перерахування коштів, отриманих за оренду майна (в тому числі до обласного бюджету) та відомості про майно, яке не використовується і може бути здане в оренду;

 • здійснювати контроль за цільовим використанням майна, переданого в оренду;

 • за місяць до закінчення строку договору письмово повідомити орендаря про закінчення строку договору та необхідність продовження його дії або про відмову у продовженні договору оренди;

 • прийняти майно за актом приймання-передачі від орендаря протягом 30 календарних днів після припинення дії договору оренди.


Схожі:

Додаток 1 до рішення обласної ради п’ятого скликання від Порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області 1 iconРішення до відома керівників підприємств, установ та закладів, визначених у додатках до цього рішення, для організації роботи по передачі в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням обласної ради від 18. 11. 2011 „Про затвердження нормативних документів...
Додаток 1 до рішення обласної ради п’ятого скликання від Порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області 1 iconРішення суми Про призначення директора комунального підприємства громадського харчування Сумської обласної ради
Україні”, керуючись рішенням обласної ради п’ятого скликання від 04 квітня 2007 року “Про порядок призначення і звільнення з посад...
Додаток 1 до рішення обласної ради п’ятого скликання від Порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області 1 iconПро запровадження контрактної форми роботи керівників закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та рішенням обласної ради від 18. 11. 2011 «Про порядок управління...
Додаток 1 до рішення обласної ради п’ятого скликання від Порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області 1 iconРішення суми Про призначення директора комунального підприємства Сумської обласної ради «Фонд розвитку агропромислового комплексу області»
Україні”, керуючись рішенням обласної ради п’ятого скликання від 04 квітня 2007 року “Про порядок призначення і звільнення з посад...
Додаток 1 до рішення обласної ради п’ятого скликання від Порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області 1 iconПро прийняття до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Україні”, враховуючи рішення Штепівської сільської ради п’ятого скликання від 04. 08. 2006 “Про передачу із сфери управління сільської...
Додаток 1 до рішення обласної ради п’ятого скликання від Порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області 1 iconРішення суми Про призначення головного лікаря комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський обласний центр служби крові»
Україні”, керуючись рішенням обласної ради п’ятого скликання від 04 квітня 2007 року “Про порядок призначення і звільнення з посад...
Додаток 1 до рішення обласної ради п’ятого скликання від Порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області 1 iconПро призначення директора комунальної установи Сумської обласної ради «Фонд сприяння розвитку енергозберігаючих технологій»
Україні”, керуючись рішенням обласної ради п’ятого скликання від 04 квітня 2007 року “Про порядок призначення і звільнення з посад...
Додаток 1 до рішення обласної ради п’ятого скликання від Порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області 1 iconРішення суми Про призначення директора обласного комунального закладу Сумської обласної ради «Сумська обласна дитячо-юнацька спортивна школа єдиноборств»
Україні”, керуючись рішенням обласної ради п’ятого скликання від 04 квітня 2007 року “Про порядок призначення і звільнення з посад...
Додаток 1 до рішення обласної ради п’ятого скликання від Порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області 1 iconПро призначення начальника комунального закладу Сумської обласної ради «Обласний центр медичної статистики та аналізу «Медстат»
Україні”, керуючись рішенням обласної ради п’ятого скликання від 04 квітня 2007 року “Про порядок призначення і звільнення з посад...
Додаток 1 до рішення обласної ради п’ятого скликання від Порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області 1 iconПро призначення директора комунальної установи Сумської обласної ради «Сумський обласний центр відпочинку, оздоровлення та туризму»
Україні”, керуючись рішенням обласної ради п’ятого скликання від 04 квітня 2007 року “Про порядок призначення і звільнення з посад...
Додаток 1 до рішення обласної ради п’ятого скликання від Порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області 1 iconПро призначення начальником комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» Свідлова Ю.І
Україні», керуючись рішенням обласної ради п’ятого скликання від 4 квітня 2007 року «Про порядок призначення і звільнення з посад...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи