Додаток до рішення обласної ради шостого скликання від 17. 02. 2012 зміни до обласної програмИ icon

Додаток до рішення обласної ради шостого скликання від 17. 02. 2012 зміни до обласної програмИНазваДодаток до рішення обласної ради шостого скликання від 17. 02. 2012 зміни до обласної програмИ
Дата конвертації25.09.2016
Розмір280.61 Kb.
ТипДодаток
скачать >>>
1. /2 Р_шення сесс_х зм_н_ 06 01 2012.doc
2. /Програма Питна вода погоджена09 02 2012.rtf
Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України»
Додаток до рішення обласної ради шостого скликання від 17. 02. 2012 зміни до обласної програмИ

Додаток

до рішення обласної ради

шостого скликання

від 17.02.2012

ЗМІНИ ДО ОБЛАСНОЇ ПрограмИ

«Питна вода України»

на 2006-2020 роки

1. ПАСПОРТ
обласної програми «Питна вода України» на 2012-2020 роки


(далі – Програма)


1.

Ініціатор розроблення Програми

Сумська обласна державна адмініст-рація

2.

Дата, номер і назва розпо-рядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки»


3.

Розробник Програми

Управління житлово-комунального господарства Сумської обласної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління житлово-комунального господарства Сумської обласної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, сільські, селищні ради

7.

Термін реалізації Програми

2012-2020 роки

7.1.

Етапи виконання Програми

(для довгострокових Програм)

І етап - 2012-2015 роки

ІІ етап - 2016-2020 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних Програм)

Державний та місцеві бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього (млн. гривень):

у тому числі

341,00

9.1.

кошти державного бюджету

103,81
кошти місцевих бюджетів

169,06
коштів інших джерел

68,13

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Обласна програма «Питна вода України» на 2012-2020 роки спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення області якісною питною водою в достатній кількості. Особливе місце в цьому напрямку належить безпеці питного водопостачання та водовідведення.

Ситуація, що склалася в області, визначає необхідність упровадження нових технологій очищення, реконструкції, будівництва та підходів управління системами водопостачання та водовідведення.

В Сумській області проживає 1,16 млн. осіб, при цьому централізованим водопостачанням охоплено 60% населення, показник по централізованому водовідведенню становить 48%.

Централізованими системами водопостачання забезпечено всі міста і селища міського типу (100%), 19,1% сіл від їх загальної кількості.

Джерелами централізованого питного водопостачання є артезіанські свердловини захищеного водного горизонту, вода яких відповідає вимогам нормативних актів по мікробіологічних, органолептичних, хімічних показниках та радіаційній безпеці.

В області експлуатується 2871 артезіанська свердловина, 45 водозабірних споруд, загальна потужність яких становить 118,9 млн. куб. метрів на рік, при цьому кількість води, що піднімається та реалізується, відповідно - 41,8 млн. куб. метрів на рік та 30,36 млн. куб. метрів на рік.

Централізованими системами водовідведення в області забезпечено всі міста від загальної їх кількості (100%), 45% селищ і 1,3% сіл, за винятком смт Велика Писарівка, де продовжується будівництво очисних споруд.

В експлуатації знаходяться 66 очисних споруд каналізації, 147 каналізаційно-насосних станцій, загальна проектна потужність яких становить 106,9 млн. куб. метрів на рік.

Установлена проектна потужність водопровідного комплексу становить 0,32 млн. куб. метрів на добу при фактичному обсягу виробництва питної води 0,115 млн. куб. метрів на добу. Значне скорочення виробництва питної води (з 2001 року - на 33,3%), а також використання застарілого енергоємного насосного обладнання призводить до збільшення видатків на підйом води.

Зношеність об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства становить 60%. Особливо великі втрати питної води спостерігаються в мережах при її транспортуванні, при цьому середній показник ветхих та аварійних мереж щороку зростає на 1,4%.

На території області експлуатується 3418,3 кілометра водопровідних мереж, з яких 822,7 кілометра, або 24,1%, ветхих та аварійних (середньо-український показник – 37%),

Втрати води в мережах досягають 27,4% (середньоукраїнський показник -40,5%), або 11390 тис. куб. метрів за рік.

У сільських населених пунктах області експлуатується 1804 кілометри водопровідних мереж та нараховується 13665 шахтних колодязів.

Проблеми із забезпеченням питною водою на сьогодні є в містах Суми, Ромни, Охтирка, Путивль, смт Недригайлів.

Для їх вирішення необхідні кошти на будівництво глибоководних свердловин та водопровідних мереж у зонах приватної забудови, де вміст нітратів у питній воді в шахтних колодязях перевищує гранично допустимі норми в 10-15 разів.

В області експлуатується 1024,4 кілометра каналізаційних мереж, з яких 352,4 кілометра, або 34,4%, ветхих та аварійних (середньоукраїнський показник - 34,8%)

Фактична перекачка та очищення стоків становить 24,4 млн. куб. метрів на рік, при цьому фактичне завантаження систем водовідведення - 22,8%. Найменше навантажені каналізаційні очисні споруди в містах Лебедин (5,6%), Кролевець (11%), Шостка (14,8%), селищах міського типу Краснопілля (16%), Липова Долина (16,2%), найбільше завантажені - в містах Білопілля (61%), Ромни (49,8%), Суми (49,7%), Буринь (49,2%).

Потребують реконструкції очисні споруди міст Суми, Конотоп, Ромни, Охтирка, Кролевець, Буринь, Тростянець, Середина-Буда та смт Ямпіль.

Станом на 01.01.2012 середній по області рівень відшкодування діючими тарифами для населення фактичних витрат становить:

на послуги з водопостачання – 87,1% (по Україні – 73,1%);

на послуги з водовідведення – 79,3% (по Україні – 72,2%);

При здійсненні тарифної політики існує проблема прямої залежності розміру тарифів від цінової політики в паливно-енергетичному комплексі (складова енергоносіїв на послуги з водопостачання – 37%) та відсутності фінансування на покриття різниці між вартістю виробництва послуг та діючими тарифами на них. Таким чином, питання скорочення енергоспоживання і економії електроенергії на всіх етапах виробництва і реалізації питної води є невідкладним та актуальним для всіх підприємств-виробників. За рахунок упровадження сучасних автоматизованих систем управління виробничим процесом, зокрема частотного регулювання роботи насосного обладнання, передбачається економія електроенергії від 20 до 30%, при заміні застарілого насосного обладнання на енергозберігаюче - від 25 до 35%.

Пріоритетними напрямами розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Сумської області є підвищення якості питної води, упровадження та стимулювання енергозберігаючих технологій, нарощування обсягів виробництва шляхом розширення мережі споживачів тощо.
3. Визначення мети Програми
Метою Програми є забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості та, згідно зі встановленими нормативами, реалізація на території області відповідно до Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки державної політики у сфері питного водопостачання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми
Оптимальними шляхами розв’язання проблеми є розвиток та реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення; охорона джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; упровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на відповідність установленим вимогам;

будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення питної води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів;

реконструкції систем централізованого водопостачання та водовід-ведення;

розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання;

оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; інших джерел: коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку; зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 341 млн. гривень,
з яких за рахунок державного бюджету – 103,81 млн. гривень, місцевих бюджетів – 169,06 млн. гривень, інших джерел фінансування – 68,13 млн. гривень.

Конкретні обсяги фінансування Програми встановлюються при формуванні державного та місцевих бюджетів, виходячи з їх реальної можливості.

Кошти державного бюджету на виконання заходів Програми спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний рік за умови співфінансування з інших джерел.

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1.

Виконання Програми розраховано на 2012-2020 роки та передбачається здійснити у два етапи.

Протягом І етапу (2012-2015 роки) передбачається здійснити заходи щодо охорони джерел питного водопостачання, у тому числі побудувати водозабори, на яких буде упорядковано 32 зони санітарної охорони джерел питного водопостачання, збудовано та реконструйовано 8 водозабірних споруд; доведення якості питної води до встановлених нормативів, у тому числі впровадження 26 станцій доочищення питної води у системах централізованого водопостачання; збудовано та реконструйовано 4 каналізаційні очисні споруди; розроблено 23 схеми оптимізації; оснащено 3 лабораторії контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням.

Протягом ІІ етапу (2016-2020 роки) передбачається здійснити заходи щодо охорони джерел питного водопостачання, у тому числі побудувати водозабори, на яких буде упорядковано 41 зону санітарної охорони джерел питного водопостачання, збудовано та реконструйовано 10 водозабірних споруд; доведення якості питної води до встановлених нормативів, у тому числі впровадження 39 станцій доочищення питної води у системах централізованого водопостачання; збудовано та реконструйовано 5 каналізаційних очисних споруд.
5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:

упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;

будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема в регіонах з найбільшими відхиленнями в якості води від установлених вимог;

упровадження колективних установок доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів, зокрема в сільських населених пунктах;

будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема в сільських населених пунктах;

розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення;

оснащення лабораторій здійснення контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням.

Виконання Програми дасть можливість:

забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

підвищити якість питної води та очищення стічних вод;

поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в області;

забезпечити охорону джерел питного водопостачання;

упровадити на підприємствах питного водопостачання та водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів;

забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має доступ до систем централізованого водопостачання.

Виконання основних заходів Програми дасть змогу:

значно підвищити рівень послуг у частині надання якісної питної води споживачам області відповідно до вимог ДСТУ 2874-82 «Вода питьевая»;

підвищити рентабельність виробництва питної води і знизити її собівартість у частині енерговитрат через упровадження сучасних енергозберігаючих технологій, покращити екологічну ситуацію на території області, у тому числі охороняти водні ресурси та навколишнє природне середовище.

Результативні показники виконання Програми наведені в додатку 2.
6. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 3.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Організацію виконання заходів Програми, координацію діяльності, загальний контроль та моніторінг стану Програми здійснює управління житлово-комунального господарства Сумської обласної державної адміністрації.

Відповідальні виконавці готують інформацію про хід виконання програмних завдань та подають управлінню житлово-комунального госпо-дарства Сумської обласної державної адміністрації щороку до 01 лютого.

Управління житлово-комунального господарства Сумської обласної державної адміністрації щороку не пізніше 15 лютого інформує Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Сумську обласну державну адміністрацію та постійну комісію обласної ради з питань житлово-комунального та дорожнього будівництва, архітектури та надзвичайних ситуацій про хід виконання завдань, визначених Програмою.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому порядку.

Додаток 1

до Програми


Ресурсне забезпечення Програми

млн. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання програми


Усього витрат на виконання Програми 2012- 2020 роки

І етап (2012-2015 роки)

ІІ етап (2016-2020 роки)

2012

2013

2014

2015

Всього 2012-2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всього 2016-2020
Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

19,30

21,44

24,64

26,90

92,28

51,50

51,19

48,79

48,79

48,45

248,72

341,00


державний бюджет


8,82

10,11

11,58

12,84

43,35

12,09

12,09

12,09

12,09

12,10

60,46

103,81


місцеві бюджети


7,70

8,23

9,36

10,26

35,55

28,26

27,90

25,90

25,90

25,55

133,51

169,06


інші джерела


2,78

3,10

3,70

3,80

13,38

11,15

11,20

10,80

1,80

10,80

54,75

68,13


Додаток 2

до ПрограмиРезультативні показники виконання Програми


Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника за етапами і роками

Усього

І етап

ІІ етап

2012

2013

2014

2015

Всього

2016-2020

1. Охорона джерел питно-го водопоста-чання

1.1. Кількість водозаборів, на яких буде упорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання, одиниць

73

8

8

8

8

32

41

1.2. Кількість побудованих та рекон-струйованих водозабірних споруд, одиниць

18

2

2

2

2

8

10

2. Доведення якості питної води до вста-новлених нор-мативів

2.1. Кількість упроваджених станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого питного водопостачання та пунктах розливу води, одиниць

65

5

7

7

7

26

39

2.2. Кількість збудованих та рекон-струйованих водопровідних та каналіза-ційних очисних споруд, одиниць

9

1

1

1

1

4

5

2.3. Кількість розроблених схем оптимі-зації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення, одиниць


23


23


23
2.4. Кількість оснащених лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним облад-нанням, одиниць

3
1

2
3
Додаток 3

до ПрограмиНапрями діяльності та заходи Програми

млн. гривень

з/п

Назва напряму діяльнос-ті (пріори-тетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієн-товні обсяги фінан-сування, млн. гривень
у тому числі

Очікуваний результатІ етап

ІІ етап


2012

2013

2014

2015

І етап, усього

2016-2020,

усього
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

І.

Охорона джерел питного водо- поста-чання

1.1. Упорядкування зон санітарної охо-рони джерел пит-ного водопостачання (73 одиниці)

2012-2020 роки


Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, сільські, селищні ради

Усього,

у тому числі:
державний бюджет

місцеві

бюджети

інші джерела

3,70

1,85
0,95
0,90

0,40

0,20
0,10
0,10

0,40

0,20
0,10
0,10

0,40

0,20
0,10
0,10

0,40

0,20
0,10
0,10

1,60

0,80
0,40
0,40

2,10

1,05
0,55
0,50

Забезпечення охорони дже-рел питного водопоста-чання, поліп-шення сані-тарної, епіде-мічної та екологічної ситуації в області

1.2. Будівництво та реконструкція водо-забірних споруд із застосуванням новіт-ніх технологій та обладнання (18 одиниць)

2012-2020 рокиРайонні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, сільські, селищні ради

Усього,

у тому числі:
державний бюджет

місцеві

бюджети

інші джерела

116,0


58,00
43,00

15,00

11,00


5,50
4,00

1,50

12,00


6,00
4,50

1,50

12,00


6,00
4,50

1,50

13,00


6,50
5,00

1,50

48,00


24,00
18,00

6,00

68,00


34,00
25,00

9,00

Разом за напрямом 1.


Усього

119,70

11,40

12,40

12,40

13,40

49,60

70,01
державний бюджет

59,85

5,70

6,20

6,20

6,70

24,80

35,05
місцеві бюджети

43,95

4,10

4,60

4,60

5,10

18,40

25,55
інші джерела

15,90

1,60

1,60

1,60

1,60

6,40

9,50
Продовження додатка


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2.

Доведен-ня якості питної води до встанов-лених нормати-вів

2.1.Упровадження станцій (установок) доочищення питної води в системах централізованого во-допостачання, на-самперед, для водо-забезпечення до-шкільних, шкільних і лікувальних зак-ладів, зокрема у сільських населених пунктах (65 оди-ниць)

2012-2020 рокиРайонні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, сільські, селищні ради

Усього,

у тому числі:
державний бюджет

місцеві

бюджети

інші джерела

19,30


4,03
10,54

4,73

1,30


0,27
0,70

0,33

2,10


0,44
1,16

0,50

2,10


0,44
1,16

0,50

2,10


0,44
1,16

0,50

7,60


1,59
4,18

1,83

11,70


2,44
6,36

2,90

Підвищення якості питної води до вимог ДСТУ

2.2. Будівництво та реконструкція водо-провідних та кана-лізаційних очисних споруд із засто-суванням новітніх технологій та облад-нання (9 одиниць)

2012-2020 рокиРайонні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, сільські, селищні ради

Усього,

у тому числі:
державний бюджет

місцеві

бюджети

інші джерела

200,42


39,72
113,40

47,30

5,70


2,85
2,00

0,85

6,80


3,40
2,40

1,00

9,60


4,80
3,40

1,40

11,40


5,70
4,00

1,70

33,50


16,75
11,80

4,95

166,92


22,97
101,60

42,35

Підвищення якості питної води та очи-щення стіч-них вод, під-вищення рен-табельності виробництва та екологіч-ної ситуації

2.3. Розроблення схем оптимізації ро-боти систем центра-лізованого водопос-тачання та водовід-ведення в населених пунктах області (23 одиниці)

2012 рікРайонні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, сільські, селищні ради

Усього,

у тому числі:
державний бюджет

місцеві

бюджети

інші джерела

0,900,900,900,900,900,90Продовження додатка


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

143.3. Оснащення ла-бораторій контролю якості води та стічних вод сучас-ним контрольно-аналітичним облад-нанням (3 одиниці)


2012-2014

рокиРайонні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, сільські, селищні ради

Усього,

у тому числі:
державний бюджет

місцеві

бюджети

інші джерела

0,68


0,21
0,27

0,20

0,14


0,07
0,07

0,00

0,54


0,14
0,20

0,20

0,68


0,21
0,27

0,20

Забезпечення контролю за якістю питної води відпо-відно до вимог ГОСТу
Разом за напрямом 2.


Разом

221,30

7,90

9,04

12,24

13,50

42,68

178,62
державний бюджет

43,96

3,12

3,91

5,38

6,14

18,55

25,41
місцеві бюджети

125,11

3,60

3,63

4,76

5,16

17,15

107,96
інші джерела

52,23

1,18

1,50

2,10

2,20

6,98

45,25


Усього за Програмою,

у тому

числі


Усього

341,00

19,30

21,44

24,64

26,90

92,28

248,72
державний бюджет

103,81

8,82

10,11

11,58

12,84

43,35

60,46
місцеві бюджети

169,06

7,70

8,23

9,36

10,26

35,55

133,51
інші джерела

68,13

2,78

3,10

3,70

3,80

13,38

54,75


Схожі:

Додаток до рішення обласної ради шостого скликання від 17. 02. 2012 зміни до обласної програмИ iconРішення обласної ради від 27. 11. 2012 «Про дострокове припинення повноважень депутатів обласної ради»
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення обласної ради шостого скликання від 03. 12. 2010 «Про положення...
Додаток до рішення обласної ради шостого скликання від 17. 02. 2012 зміни до обласної програмИ iconРішення обласної ради шостого скликання від 03. 12. 2010 «Про положення про постійні комісії обласної ради шостого скликання» обласна рада вирішила: Увести Бояринцева
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення обласної ради шостого скликання від 03. 12. 2010 «Про положення...
Додаток до рішення обласної ради шостого скликання від 17. 02. 2012 зміни до обласної програмИ iconРішення обласної ради шостого скликання від 29. 12. 2010 «Про план роботи обласної ради на 2011 рік» обласна рада вирішила: Внести такі зміни до плану роботи обласної ради на 2011 рік: Зняти з розгляду питання
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 2 рішення обласної ради шостого скликання від 29. 12. 2010 «Про план...
Додаток до рішення обласної ради шостого скликання від 17. 02. 2012 зміни до обласної програмИ iconРішення обласної ради шостого скликання від 03. 12. 2010 «Про положення про постійні комісії обласної ради шостого скликання» обласна рада вирішила
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення обласної ради шостого скликання від 03. 12. 2010 «Про положення...
Додаток до рішення обласної ради шостого скликання від 17. 02. 2012 зміни до обласної програмИ iconРішення обласної ради шостого скликання від 03. 12. 2010 «Про положення про постійні комісії обласної ради шостого скликання», обласна рада вирішила: Увести
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення обласної ради шостого скликання від 03. 12. 2010 «Про положення...
Додаток до рішення обласної ради шостого скликання від 17. 02. 2012 зміни до обласної програмИ iconРішення обласної ради шостого скликання від 03. 12. 2010 «Про положення про постійні комісії обласної ради шостого скликання» обласна рада вирішила
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення обласної ради шостого скликання від 03. 12. 2010 «Про положення...
Додаток до рішення обласної ради шостого скликання від 17. 02. 2012 зміни до обласної програмИ iconРішення обласної ради шостого скликання від 03. 12. 2010 «Про положення про постійні комісії обласної ради шостого скликання» обласна рада вирішила
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення обласної ради шостого скликання від 03. 12. 2010 «Про положення...
Додаток до рішення обласної ради шостого скликання від 17. 02. 2012 зміни до обласної програмИ iconРішення обласної ради шостого скликання від 29. 12. 2010 «Про план роботи обласної ради на 2011 рік» обласна рада вирішила: Внести такі зміни до плану роботи обласної ради на 2011 рік: Зняти з розгляду питання
Закону України «Про фізичну культуру і спорт», відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування...
Додаток до рішення обласної ради шостого скликання від 17. 02. 2012 зміни до обласної програмИ iconЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Унести зміни до Регламенту роботи обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради шостого скликання від 03. 12. 2010 «Про регламент...
Додаток до рішення обласної ради шостого скликання від 17. 02. 2012 зміни до обласної програмИ iconРішенням шостої сесії обласної ради шостого скликання від 23 грудня 2011 року обласна програма
Паспорт обласної Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2012—2015 роки «Чернігівська громада»
Додаток до рішення обласної ради шостого скликання від 17. 02. 2012 зміни до обласної програмИ iconРішення обласної ради від 03. 12. 2010 "Про помічника-консультанта депутата Сумської обласної ради шостого скликання"
У зв’язку зі змінами у структурі виконавчого апарату обласної ради, затвердженої рішенням обласної ради від 29. 12. 2010 "Про структуру...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи