До заявки додаються документи, перелік яких зазначений у тексті заявки icon

До заявки додаються документи, перелік яких зазначений у тексті заявкиНазваДо заявки додаються документи, перелік яких зазначений у тексті заявки
Дата конвертації30.09.2016
Розмір212.49 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

ВИМОГИ
до оформлення документів, що подаються для отримання свідоцтва на право проведення наукової та науково-технічної експертизи юридичними та фізичними особами

1. Юридична особа (далі організація) з метою отримання свідоцтва готує документи в одному примірнику для подальшого розгляду їх Атестаційною комісією з проведення державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи (далі комісія).

Перелік документів, які подаються до Держінформнауки, затверджено наказом Держінформнауки від 18.03.2013 № 61, і включає:

•  заявку організації на отримання свідоцтва на право проведення наукової та науково-технічної експертизи (додаток 1) ;

•  анкету щодо наукових та науково-педагогічних кадрів, науково-дослідної, дослідно-виробничої діяльності юридичної особи, для отримання права на проведення наукової і науково-технічної експертизи (додаток 2) ;

•  копію довідки про внесення організації до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄРДПОУ) на момент подання документів.

До заявки додаються документи, перелік яких зазначений у тексті заявки.

2. Фізична особа з метою отримання свідоцтва готує документи в одному примірнику для подальшого розгляду їх комісією.

Перелік документів, які подаються до Держінформнауки, затверджено наказом Держінформнауки від 18.03.2013 № 61, і включає:

•  заявку фізичної особи на отримання свідоцтва на право проведення наукової та науково-технічної експертизи (додаток 3);

•  анкету щодо наукової, науково-технічної діяльності фізичної особи, для отримання права на проведення наукової і науково-технічної експертизи (додаток 4).

До заявки додаються документи, перелік яких зазначений у тексті заявки.

3 . Підготовлені належним чином документи в одному примірнику (у швидкозшивачу з наклеєною титульною сторінкою) надсилаються поштою або подаються особисто до Держінформнауки за адресою: 01601 , м.Київ, бульв.Т.Шевченка, 16, щоденно з 09-00 до 13-00.

Додаток 1

Заявка подається на бланку наукової установи

Державне агентство з питань науки,

інновацій та інформатизації України

ЗАЯВКА


юридичної особи на отримання свідоцтва на право

проведення наукової та науково-технічної експертизи

Відповідно до статті 7 Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу”, Порядку проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 12 січня 2004 року №12, просимо розглянути заявку
( повна назва установи та відомча підпорядкованість)

на право організації чи проведення, організації та проведення наукової і

( необхідне підкреслити)

науково-технічної експертизи та видати Свідоцтво встановленого зразка у сфері(ах) науково-технічної діяльності

(визначається за Державним класифікатором України ДК 015-97

«Класифікація видів науково-технічної діяльності», затвердженим наказом Держстандарту України від 30.12.97 № 822, та Переліком наукових спеціальностей, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1057, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України30.09.2011 за № 1133/19871)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

До заявки додаються:

 • засвідчені в установленому порядку копії установчих документів на ________арк.;

 • свідоцтво або інший документ, що підтверджує проходження організації (установою) державної атестації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.98 № 469 «Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ» (копія)
  на _________ арк;

 • копії публікацій (не менше п'яти) за останні 2 роки у наукових виданнях з відповідної галузі науково-технічної діяльності, в якій передбачається проведення наукової і науково-технічної експертизи, за наявності, на ______ арк.;

 • копії (не менше п'яти) виконаних наукових або науково-технічних експертиз (замовлення на експертизу; методика, за якою провадилася експертиза; експертний висновок) за останні 2 роки, за наявності, на _______ арк.;

 • анкета про наукові та науково-педагогічні кадри, науково-дослідну, дослідно-виробничу діяльність юридичної особи, яка претендує на право проведення наукової і науково-технічної експертизи (додаток 4), на ______арк.;

 • інші матеріали, що підтверджують кваліфікацію установи з питань організації, проведення або організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи, за наявності, на ______арк.;

додаток 4 надати в електронному вигляді в 1 прим..

Керівник організації (установи)


(посада, науковий ступінь, звання)

( ПІБ)


Додаток 2

Анкета

щодо наукової, науково-технічної і науково-педагогічної діяльності юридичної особи

для отримання права на проведення наукової і науково-технічної експертизи

Розділ 1. Основні характеристики організації

1.1. Назва організації

1.1.1. Повна
1.1.2. Скорочена


1.2. Відомча підпорядкованість, за наявності

1.2.1.
1.3. Керівництво організації

Посада

Прізвище, імя, по батькові

Науковий ступінь, звання

Телефон

1.3.1. Директор (ректор)


1.3.2. Заступник директора (ректора) з наукової роботи


1.3.3. Вчений секретар


1.4. Адреса організації (повна поштова)

1.4.1.
1.5.Види звязку

1.5.1. Телефон
1503. e-mail
1.5.2. Факс
1504. http://
1.6. Види наукової, науково-технічної і науково-педагогічної діяльності за останні 2 роки

1.6.1..Виконання НДДКР у відсотках від загального обсягу робіт, що виконала юридична особа:У тому числі1.6.1.1. фундаментальні дослідження;1.6.1.2.. прикладні дослідження ;1.6.1.3. розробки .1.6.2. Науково-технічні послуги у відсотках від загального обсягу робіт, що виконала юридична особа (НТП):З них:1.6.2.1. що сприяють виконанню НДДКР;1.6.2.2. що сприяють впровадженню результатів дослідження;1.6.2.3. науково-технічна експертиза.1.6.3. Освіта та підготовка кадрів, включаючи керівництво дисертаційними роботами, у відсотках від загального обсягу робіт, що виконала юридична особа1.6.4. Ключові слова, що характеризують спеціалізацію наукової та науково-технічної діяльності.

РОЗДІЛ 2. Основні показники (станом 01.01 поточного року)

2.1. Кадровий склад (осіб)

2.1.1. Загальна кількість працюючих
2.1.2 Кількість працівників основної діяльності (штатна), у тому числі:
2.1.2.1. докторів наук;
2.1.2.2. кандидатів наук;
2.1.3. Кількість працівників основної діяльності (штатна) вищого навчального закладу, що працюють за науковою тематикою, у тому числі:
2.1.3.1. докторів наук;
2.1.3.2. кандидатів наук;
2.1.4. Кількість працівників основної діяльності (штатна), вищого навчального закладу, що працюють за договірною тематикою,

у тому числі:
2.1.4.1. із загальної кількості: докторів наук;
2.1.4.2. кандидатів наук;
2.1.5. Кількість фахівців, що мають свідоцтво на право проведення наукової та науково-технічної експертизи:
У тому числі у сфері науково-технічної діяльності (найменування за Державним класифікатором України ДК 015-97"Класифікація видів науково-технічної діяльності" або за Переліком наукових спеціальностей, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 за №1057, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.09.2011 за № 1133/19871:
2.1.5.1. Залучено фахівців організації в якості експертів до науково-технічної експертизи в Україні
2.1.5.2. Залучено фахівців організації в якості експертів до міжнародної науково-технічної експертизи
2.1.6 Обрано фахівців організації членами академій наук та наукових товариств України, у тому числі:
2.1.6.1. Національної академії наук України
2.1.6.2. Національної академії аграрних наук України
2.1.6.3. Національної академії медичних наук України
2.1.6.4. Національної академії педагогічних наук України
2.1.6.5. Національної академії правових наук України
2.1.6.6. Національної академії мистецтв України
2.1.6.7. Наукових товариств
2.1.7. Обрано фахівців організації членами іноземних академій та міжнародних наукових товариств
2.1.8. Кількість сумісників, у тому числі:
2.1.8.1.. докторів наук;
2.1.8.2.. кандидатів наук.
2.2. Фінансування наукових та науково-технічних робіт (тис. грн.) (станом 01.01 поточного року)

2.2.1. Загальний обсяг фінансування наукових та науково-технічних робіт за рахунок усіх джерел , тис.грн.
із них:
2.2.1.1. власні кошти;

-

2.2.1.2. кошти бюджету:
2.2.1.3. у тому числі на виконання наукової частини національних, державних, міжгалузевих та галузевих програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;
2.2.1.4. кошти замовників України;
2.2.1.5. кошти іноземних замовників;
2.2.1.6. кошти інших джерел;
2.2.1.7. кошти від проведення науково-технічних експертиз
2.3. Виконання юридичною особою робіт (тис. грн.) (станом 01.01 поточного року)
2.3.1. Загальний обсяг виконаних робіт,
у тому числі:
2.3.1.1. фундаментальні дослідження;
2.3.1.2. прикладні дослідження;
2.3.1.3. розробки;
2.3.1.4. науково-технічні експертизи;
2.3.1.5. науково-технічні послуги;
2.3.1.6. інші роботи, які не пов’язані із науково-технічною діяльністю
2.4 Показники наукової та науково-технічної діяльності (за останні 5 років)

2.4.1. Загальна кількість закінчених робіт
2.4.2. Кількість закінчених науково-технічних робіт
2.4.3. Кількість закінчених науково-технічних експертиз
2.4.4.. Кількість друкованих робіт, у тому числі:
2.4.4.1. монографій;
2.4.4.2.. енциклопедій та словників;
2.4.4.3. державних та відомчих стандартів;
2.4.4.4. класифікаторів та кодифікаторів;
2.4.4.5. підручників (посібників);
2.4.4.6. статей у міжнародних виданнях;
2.4.4.7. статей у наукових виданнях, перелік яких затверджено ВАК;
2.4.4.8. захищених дисертацій
2.4.5. Загальна кількість науково-практичних семінарів, конференцій тощо, проведених

організацією
2.4.6. Подано заявок на видачу охоронних документів
2.4.7. Отримано охоронних документів
2.4.8. Продано ліцензій

-

РОЗДІЛ 3. Додаткова інформація про науково-технічну діяльність

3.1. Дата та шлях створення організації (реорганізації з філії, відділу тощо)

3.1.1. Дата створення
3.1.2. Підстава створення
3.2. Відомства, до яких належала організація за останні 5 років

3.2.1.
3.3. Напрями науково-технічної діяльності організації:

3.3.1.

3.4. Найбільш відомі фахівці, що працюють в організації (повністю прізвище, ім’я, по батькові, наукове звання, вчений ступінь)
3.4.1.

3.4.1.2.

3.4.1.3.

3.5. Власні та основні зовнішні інформаційні бази (бібліотеки, банки даних, архіви тощо), якими користуються співробітники організації (оцінити об’єм)

3.5.1.

3.5.2.

3.6. Перелік науково-технічних програм, у виконанні яких організація бере участь

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.7. Самооцінка стану діяльності організації

3.7.1. Рівень використання потенціалу для виконання робіт (незадовільний, низький, середній, достатній)
3.7.2. Рівень використання потенціалу для виконання наукової та науково-технічної експертизи (незадовільний, низький, середній, достатній)
3.7.3. Рівень найбільш вагомих результатів досліджень, отриманих за попередні 5 років (нижчий за світовий, відповідає світовому, вищий за світовий, оригінальні результати, не визначено)
3.7.4. Рівень найбільш вагомих науково-технічних експертиз, які були проведені за попередні 5 років (нижчий за світовий, відповідає світовому, вищий за світовий, оригінальні результати, не визначено)
3.7.5. Потреба у ваших дослідженнях (загальнодержавна, галузева, соціальна, наукова, культурна)
3.7.6. Потреба у ваших науково-технічних експертизах (загальнодержавна, галузева, соціальна, наукова, культурна та інш.)
3.8. Самооцінка перспектив діяльності організації
3.8.1. Оцініть науково-практичні перспективи діяльності організації на найближчі рік-два і дайте пропозиції: продовження наукової, науково-технічної діяльності

3.9. Самооцінка перспектив діяльності організації у сфері наукової та науково-технічної експертизи
3.9.1. Оцініть науково-практичні перспективи діяльності організації у сфері наукової та науково-технічної експертизи на найближчі рік-два і дайте пропозиції: продовження наукової, науково-технічної діяльності

3.10. Вкажіть найбільш значні дослідження та найвагоміші розробки

3.10.1.

3.10.2.

3.11. Вкажіть найбільш значні наукові та науково-технічні експертизи

3.11.1.

3.11.2

3.12. Наявність в організації наукових шкіл (груп) (до п’яти найбільш відомих)
3121. Назва наукової школи (групи)

Керівник (повністю прізвище, імя, по батькові, вчений ступінь, звання)

Кількісний склад (% до загальної чисельності працюючих в організації)
Керівник організації (ПІБ)

М.П. _________________________________

Дата

Додаток 3

Державне агентство з питань науки,

інновацій та інформатизації УкраїниЗАЯВКА


фізичної особи на отримання свідоцтва на право

проведення наукової та науково-технічної експертизи

Відповідно до статті 7 Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу”, Порядку проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 12 січня 2004 року №12, прошу розглянути заявку на право проведення наукової та науково-технічної експертизи та видати свідоцтво встановленого зразка у сфері(ах) науково-технічної діяльності

(визначається за Державним класифікатором України ДК 015-97

«Класифікація видів науково-технічної діяльності», затвердженим наказом Держстандарту України від 30.12.97 № 822, та Переліком наукових спеціальностей, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1057, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України30.09.2011 за № 1133/19871)

____________________________________________________________________

До заявки додаються:

 • засвідчені в установленому порядку копії документів, що показують рівень освіти і кваліфікації, необхідної для здійснення на належному рівні наукової і науково-технічної експертизи у відповідній галузі науково-технічної діяльності
  на ____ арк.;

 • копії публікацій (не менше п'яти) за останні 2 роки у наукових виданнях з відповідної галузі наукової і науково-технічної діяльності, в якій передбачається проведення наукової і науково-технічної експертизи, за наявності, на______ арк.;

 • копії (не менше п'яти) виконаних наукових або науково-технічних експертиз (замовлення на експертизу, експертний висновок) за останні 2 роки, за наявності, на _______ арк.;

 • анкета про наукову, науково-технічну діяльність фізичної особи, яка претендує на право проведення наукової і науково-технічної експертизи (додаток 2),
  на ______арк.;

 • інші матеріали, що підтверджують кваліфікацію заявника з питання проведення наукової та науково-технічної експертизи, за наявності, на ______арк.;


додаток 2 надати в електронному вигляді в 1 прим..

( ПІБ)

( підпис)

„ ___” _____________ 20_____ р.

Додаток 4

Анкета


щодо наукової, науково-технічної діяльності фізичної особи, для отримання права на проведення наукової і науково-технічної експертизи
РОЗДІЛ 1. Основні характеристики

1.1. Прізвище, ім'я, по батькові

1.2. Дата народження

1.3. Місце народження

1.4. Назва та відомча підпорядкованість (за наявності ) організації, в якій працює фізична особа

1.4.1. Повна

1.4.2. Скорочена

1.5. Керівництво організації, в якій працює фізична особа

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, звання

Телефон


Генеральний директор (директор)
1.6. Домашня адреса (повна поштова)

1.6.1.

1.7. Адреса організації, в якій працює фізична особа (повна поштова) )

1.7.1.

І.8. Види зв'язку

1.8.1. Телефон службовий

1.8.2. Факс

1.8.3. Телефон домашній (мобільний)

1.8.4. е-mail

1.9. Види наукової, науково-технічної і науково-педагогічної діяльності фізичної особи за 2 останні роки

1.9.1. Виконання НДДКР

у тому числі

1.9.1.1. фундаментальні дослідження: ________________________________
1.9.1.2.. прикладні дослідження: _______________________________
1.9.1.3.. розробки: _________________________________


1.9.2. Науково-технічні послуги (НТП), що виконувала фізичнаособа:

з них

1.9.2.1. що сприяють виконанню НДДКР -

1.9.2.2. що сприяють впровадженню результатів дослідження -

1.9.2.3.. науково-технічна експертиза -

1.9.3. Освіта та підготовка кадрів, включаючи керівництво дисертаційними роботами у відсотках, до
загальної кількості робіт, що виконувала фізична особа

1.10. Ключові слова, що характеризують спеціалізацію наукової та науково-технічної діяльності фізичної особи

РОЗДІЛ 2. Основні показники

2.1. Вищий навчальний заклад, який закінчила фізична особа

2.2. Дата закінчення вищого навчального закладу -

2.3. Серія та номер диплому вищого навчального закладу

2.4. Спеціальність за дипломом вищого навчального закладу

2.5. . Кваліфікація за дипломом вищого навчального закладу

2.6. Спеціальність, за якої захищена кандидатська дисертація

2.7. Серія та номер диплому кандидата наук

2.8. Дата отримання диплому кандидата наук

2.9. Тема кандидатської дисертації

2.10. Спеціальність, за якої захищена докторська дисертація

2.11. Серія та номер диплому доктора наук

2.12. Дата отримання диплому доктора наук

2.13. Тема докторської дисертації

2.14. Залучено в якості експерта до науково-технічної експертизи в Україні (кількість): - 2.15. у тому числі за останні 5 років -

2.16. Залучено в якості експерта до міжнародної науково-технічної експертизи (кількість): -

2.17 у тому числі за останні 5 років -

2.18. Обрано членом академій наук та наукових товариств України, в тому числі:

2.19. Національної академії наук України

2.20. Національної академії аграрних наук України

2021. Національної академії медичних наук України

2022. Національно академії педагогічних наук України

2023. Національно академії правових наук України

2024. Національно академії мистецтв України

2025 Наукових товариств

2026. Обрано членом іноземних академій та міжнародних наукових товариств

2.1. Показники наукової та науково-технічної діяльності

2101. Загальна кількість проведених науково-технічних експертиз: -

2102. у тому числі особисто -

2103. Кількість друкованих робіт: у тому числі: -

2104. монографій;

2105. енциклопедій та словників;

2106. державних та відомчих стандартів; -

2107. класифікаторів та кодифікаторів; -

2108. підручників (посібників);

2109. статей у міжнародних виданнях;

2110. статей у наукових виданнях, перелік яких затверджено ВАК -

2111. кількість захищених дисертацій під керівництвом фізичної особи

2112. Загальна кількість науково-практичних семінарів, конференцій тощо, в яких приймалася участь -

2113. Подано заявок на видачу охоронних документів -

2114. Отримано охоронних документів -

2115. Продано ліцензій

РОЗДІЛ 3. Додаткова інформація про науково-технічну діяльність фізичної особи

3.1. Перелік науково-технічних програм, у виконанні яких фізична особа бере участь

3.2. Самооцінка стану діяльності фізичної особи

3201. Рівень використання потенціалу для виконання науково-технічних робіт (незадовільний,
низький, середній, достатній) -

3202 Рівень використання потенціалу для виконання наукової та науково-технічної експертизи
(незадовільний, низький, середній, достатній) -

3203. Рівень найбільш вагомих результатів досліджень, отриманих за попередні 5 років (нижчий

за світовий, відповідає світовому, вищий за світовий, оригінальні результати,

не визначено) -

3204. Рівень найбільш вагомих науково-технічних експертиз, отриманих за попередні 5 років

(нижчий за світовий, відповідає світовому, вищий за світовий, оригінальні результати, не

визначено) -

3205. Потреба у Ваших дослідженнях (загальнодержавна, галузева, соціальна, наукова,

культурна) -

3206. Потреба у Ваших науково-технічних експертизах (загальнодержавна, галузева, соціальна, наукова, культурна) -

3.3. Самооцінка перспектив діяльності фізичної особи

3.3.1. Оцініть науково-практичні перспективи Вашої діяльності на найближчі рік-два і дайте пропозиції -

3.4. Самооцінка перспектив діяльності у сфері наукової та науково-технічної експертизи


3.4.1. Оцініть науково-практичні перспективи Вашої діяльності у сфері наукової та науково-технічної експертизи на найближчі рік-два

3.5. Вкажіть найбільш значні дослідження та найвагоміші розробки

Фізична особа (ПІБ)

ДатаСхожі:

До заявки додаються документи, перелік яких зазначений у тексті заявки iconПорядковий номер заявки, визначений заявником
Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства науки і освіти України...
До заявки додаються документи, перелік яких зазначений у тексті заявки iconПорядковий номер заявки, визначений заявником
Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства науки і освіти України...
До заявки додаються документи, перелік яких зазначений у тексті заявки iconДо Правил складання та подання заявки на сорт рослин Номер заявки

До заявки додаються документи, перелік яких зазначений у тексті заявки iconДо Правил складання та подання заявки на сорт рослин Номер заявки

До заявки додаються документи, перелік яких зазначений у тексті заявки iconНомер заявки, визначений заявником
Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18. 02. 2002...
До заявки додаються документи, перелік яких зазначений у тексті заявки iconДо Правил складання та подання заявки на сорт рослин
Назви ботанічних таксонів (українські та латинські), що рекомендуються для використання під час заповнення документів заявки
До заявки додаються документи, перелік яких зазначений у тексті заявки iconДата подання заявки
Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, затверджених наказом Міністерства...
До заявки додаються документи, перелік яких зазначений у тексті заявки icon[220] Дата подання заявки
Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту...
До заявки додаються документи, перелік яких зазначений у тексті заявки iconНомер заявки
Щодо гібридних сортів, які є предметом заявки на сорт рослин, а батьківські лінії надаються для експертизи як частина гібридного...
До заявки додаються документи, перелік яких зазначений у тексті заявки iconНомер заявки
Щодо гібридних сортів, які є предметом заявки на сорт рослин, а батьківські лінії надаються для експертизи як частина гібридного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи