Наказ №13 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністрації icon

Наказ №13 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністраціїНазваНаказ №13 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністрації
Дата конвертації30.09.2016
Розмір63.23 Kb.
ТипНаказ
скачать >>>УКРАЇНА

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

БЕРШАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

24400, м. Бершадь, вул. Радянська, 22, тел. 2-12-58

Е-mail: ber_ssn@ukr.net
Н А К А З

16 березня 2015 року № 13


Про затвердження Порядку доступу до

публічної інформації, розпорядником якої

є служба у справах дітей Бершадської районної

державної адміністрації
Відповідно до закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” :
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської райдержадміністрації, що додається.
2. Визначити головного спеціаліста з економічних питань та бухгалтерського обліку Пустовіт І.В. відповідальною за організацію доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської райдержадміністрації, з питань реєстрації, опрацювання, систематизації, аналізу і контролю за розглядом запитів щодо надання публічної інформації та консультацій під час оформлення запитів.
3. Головному спеціалісту з економічних питань та бухгалтерського обліку (Пустовіт І.В.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Бершадського районного управління юстиції .
4. Наказ та Порядок набирають чинності з дня опублікування в місцевих засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Начальник служби Олена Гронська

Погоджено:


Головний спеціаліст з економічних питань

та бухгалтерського обліку ______ _____________ І. В. Пустовіт

(підпис) (дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ служби у справах дітей

від 16.03.2015р. _13_
П О Р Я Д О К

доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністрації
1. Цей Порядок розроблений відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».
2. Служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністрації (далі – Управління) є розпорядником інформації, яка відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання службою обов’язків, передбачених чинним законодавством.
3. Запитувачами публічної інформації можуть бути фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень.
4. Запитувач має право звернутись до служби із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
5. Запит на інформацію може бути індивідуальним чи колективним. Запит подається в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача за формою згідно з додатком.
6. Запит на інформацію має містити:

6.1. Ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є.

6.2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

6.3. Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
7. Запити на публічну інформацію подаються:

7.1. Поштою на адресу: вул. Радянська, 22, м. Бершадь, 24400.

7.2. За телефоном (факсом) – телефон: (04352) 2-12-58 

7.3. Електронною поштою – ber_ssn@ukr.net

8. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.
9. Запит на отримання публічної інформації, поданий запитувачем по телефону, заповнюється працівниками служби за встановленою формою згідно додатку.
10. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа служби, відповідальна з питань реєстрації запитів щодо надання публічної інформації, оформлює такий запит від імені запитувача із обов’язковим зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.
11. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.
12. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.
13. Запит подається на резолюцію начальнику служби. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію. Відповідь реєструється в відділі прогнозування та аналізу доходів.
14. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
15. Відповідь на запит на інформацію надається службою не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
16. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
17. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
18. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, служба може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
19. У разі, коли служба, відповідно до компетенції, визначеної Положенням про службу, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 закону України «Про доступ до публічної інформації», відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що запитувач повідомляється письмово.
20. Якщо службою відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується належному розпоряднику інформації разом із супровідним листом з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
21. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
22. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


Начальник служби у справах дітей

Бершадської райдержадміністрації Олена Гронська


Додаток

до Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністрації

Форма запиту на інформацію
Начальнику служби у справах дітей Бершадської райдержадміністрації

__________________________________

__________________________________
(ПІБ або назва юридичної особи, поштова
___________________________________

(електронна) адреса, контактний телефон)
___________________________________

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені:

Вид, назва, реквізити чи зміст документа (до якого Ви хотіли отримати доступ)

__________________________________________________________________

або

Я б хотів отримати доступ до інформацію про… (загальний опис інформації)

__________________________________________________________________

Відповідь прошу надати:

Поштою (вказати поштову адресу)

Факсом (вказати номер факсу)

Електронною поштою (вказати E-mail/)

В усній формі (вказати номер телефону)

______________________ ______________________

(дата) (підпис)

Зареєстровано_________________

________________________________________________________

Запит подається до фінансового управління. Відповідь на запит надається в терміни, встановлені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Начальник служби у справах дітей

Бершадської райдержадміністрації Олена ГронськаСхожі:

Наказ №13 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністрації iconНаказ №32-з про забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником...
Наказ №13 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністрації iconРозпорядження 25 січня 2013 року Калинівка №22 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація
На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 "Питання...
Наказ №13 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністрації iconІнформації На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою забезпечення збереження і доступу до публічної інформації, розпорядником
На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою забезпечення збереження і доступу до публічної інформації,...
Наказ №13 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністрації iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві молоді та спорту України (пункт 6 розділу III) форма запиту на отримання публічної інформації, розпорядником якої є

Наказ №13 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови державної адміністрації від 18. 11. 11 №414 порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Виноградівська районна державна адміністрація І
Служби Безпеки України від 12. 08. 2005р. №440 „Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю”, та інших законодавчих...
Наказ №13 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від " 28 " вересня 2012 року №661/0/5-12 м. Львів Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Львівська обласна державна адміністрація
На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13 лютого 2011 року №2939-vi, Указу Президента України від 5...
Наказ №13 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністрації iconРозпорядження 22 жовтня 2012 року Броди №584 Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація
Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації",...
Наказ №13 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністрації iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти І науки України (пункт 5 розділу ІІІ) форма запиту на отримання публічної інформації, розпорядником якої є
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки України
Наказ №13 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністрації iconНаказ №30 „26 травня 2011 року місто Миколаїв Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури Миколаївської області
З метою забезпечення належного виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації”, керуючись наказом Генерального прокурора...
Наказ №13 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністрації iconРозпорядженням голови обласної державної адміністрації від «14» червня 2013 року №352/0/5-13 порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація I
Закон) з метою реалізації права кожного на доступ до інформації, що була отримана або створена в процесі виконання обласною державною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи