Рішення міської ради від 13. 02. 08 №28/28 «Про затвердження Правил поводження з відходами у місті Дніпропетровську», на підставі листа управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради від 15. icon

Рішення міської ради від 13. 02. 08 №28/28 «Про затвердження Правил поводження з відходами у місті Дніпропетровську», на підставі листа управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради від 15.НазваРішення міської ради від 13. 02. 08 №28/28 «Про затвердження Правил поводження з відходами у місті Дніпропетровську», на підставі листа управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради від 15.
Сторінка5/5
Дата конвертації28.12.2012
Розмір1.12 Mb.
ТипРішення
джерело
1   2   3   4   5

^ ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З БУДІВЕЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ

У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ


1. Загальні положення


Правила поводження з будівельними відходами (далі - Правила) визначають вимоги до поводження з будівельними відходами у місті Дніпропетровську.

До будівельних відходів належать відходи - деревини, металу, бетону, цегли, будівельного каменю, скла та інших будівельних матеріалів, що утворюються при виконанні таких видів робіт, які здійснюються юридичними або фізичними особами:

- відходи, що утворюються при будівництві, реконструкції чи ремонті споруд та будівель громадського чи промислового призначення, включаючи здійснення земельних робіт;

- відходи, що утворюються при ремонті житлових будинків, квартир та нежитлових приміщень (у тому числі ремонт квартир та нежитлових приміщень у багатоповерхових будинках);

- відходи, що утворюються при знесенні будівель та споруд;

- відходи, що утворюються при будівництві та ремонті доріг, трас, комунікацій та енергоносіїв;

- відходи, що утворюються при здійсненні благоустрою території, включаючи обрізання та видалення старих дерев, та інші види робіт;

- безпечні інертні відходи, що утворюються в процесі виробничої діяльності промислових, транспортних та інших підприємств, які за видом та складом можливо використовувати як будівельні відходи (наприклад, відходи від піскострумних робіт, у металургійному виробництві, при ремонті шляхів повідомлення та ін. видах робіт);

- суміші відходів, що утворюються під час діяльності, що наведеної вище.

Будівельні відходи залежно від фізичних, хімічних і біологічних характеристик усієї маси відходу або окремих його інгредієнтів розділяються на чотири класи небезпеки: I-й клас - речовини (відходи) надзвичайно небезпечні; II-й клас - речовини (відходи) високо небезпечні; III-й клас - речовини (відходи) помірно небезпечні; IV-й клас - речовини (відходи) мало небезпечні. Визначення класу небезпеки будівельних відходів проводиться відповідно до Державних санітарних правил і нормами № 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги до обігу із промисловими відходами й визначення їх класу небезпеки».

Ці Правила регулюють поводження з будівельними відходами у випадку, коли під час будівництва, реконструкції чи ремонту утворюється більше 1 куб.м відходів протягом усього періоду будівництва. В інших випадках необхідно керуватися загальними Правилами поводження з відходами у місті Дніпропетровську.

Поводження з відходами, утвореними під час будівництва, повинно бути погоджено в обов’язковому порядку з управлінням охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради.

До початку виконання робіт, зазначених у пункті 1.2, юридичними та фізичними особами повинні бути одержані та надані:

При оформленні дозвільних документів на відведення земельних ділянок – технічні вимоги на збір, зберігання, вивіз, прийом та утилізацію у встановлених місцях будівельних відходів та ґрунту.

Технічні умови видаються управлінням охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради або спеціалізованим комунальним підприємством, що займається побутовими відходами, підпорядкованим цьому управлінню та має спеціальний дозвіл або повноваження.

При розробці та узгодженні проектів на будівництво, реконструкцію та здійснення ремонтних робіт узгоджується:

- кількість та склад будівельних відходів, що утворюються;

- баланс обсягів земельних робіт;

- місця збору та тимчасового складування будівельних відходів та ґрунту при виконанні земельних робіт;

- наявність тимчасових під’їзних шляхів для видалення будівельних відходів та залишків ґрунту;

- місця прийому та утилізації будівельних відходів спеціалізованими організаціями, що мають відповідний дозвіл;

- експертний висновок санітарно-епідеміологічної станції за класами небезпечності відходів, що утворюються, та подальшого їх використання;

- погодження проектів з управлінням охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради.

При отриманні дозволу на будівництво та реконструкцію в управлінні інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Дніпропетровської міської ради і отриманні дозволу на виконання ремонтних робіт в Комунальному підприємстві «Управління контролю за благоустроєм міста» Дніпропетровської міської ради юридичними та фізичними особами повинні бути представлені копії договорів на приймання та утилізацію будівельних відходів та залишків ґрунту зі спеціалізованими організаціями, що мають дозвіл управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради.

При оформленні введення в експлуатацію об’єктів після завершення будівництва, реконструкції чи ремонтних робіт у склад приймальної комісії повинні бути включені представники управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради та Комунального підприємства «Управління контролю за благоустроєм міста» Дніпропетровської міської ради.

До актів введення в експлуатацію повинні додаватись копії актів виконаних робіт щодо прийому та утилізації будівельних відходів та залишків ґрунту зі спеціалізованою організацією, що має дозвіл управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради.

При експлуатації об’єктів, на яких утворюються будівельні відходи, юридичні та фізичні особи повинні укладати договір на приймання та утилізацію будівельних відходів зі спеціалізованими організаціями, що мають дозвіл на виконання цих робіт в управлінні охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради.

Для зносу будівель необхідно мати проект, що відповідає діючим вимогам та має відповідний дозвіл на знос. Для забезпечення контролю за вивезенням будівельних відходів, інформацію щодо проекту зносу чи реконструкції необхідно надавати до управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради.

Якщо в ході земельних робіт виявиться археологічний культурний шар (об'єкти охорони пам'ятників старовини, їхні фрагменти, грамоти, людські останки та ін.), то усі роботи необхідно негайно зупинити. Продовження робіт погоджується з центром по охороні історико-культурних цінностей.

Будівельні відходи, що утворилися, повторно використовують або видаляють згідно з рекомендаціями управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради на розташовані у місті підприємства, що мають відповідний дозвіл.

Будівельні відходи не можуть бути вивезені або передані для вивезення, видалення або повторного використання без відповідного договору на утилізацію або захоронення відходів. Під час вивезення будівельних відходів перевізник зобов’язаний додержуватись Правил поводження з будівельними відходами.

Дія цих правил розповсюджується на всіх юридичних та фізичних осіб на території міста Дніпропетровська.


^ 2. Обов'язки власника будівельних відходів при поводженні з ними


Відповідальність за поводження з будівельними відходами відповідно до вимог цих Правил несе власник відходів.

Взаємні права та обов'язки власника будівельних відходів і підприємства поводження з відходами, що має відповідний дозвіл, визначаються договором про поводження з відходами.

Власник будівельних відходів і підприємство поводження з відходами, що має відповідний дозвіл, мають право укладати двосторонні додаткові договори для визначення власника будівельних відходів і розподілу доходів, одержаних при повторному використанні відходів.

Замовники, виконавці, суб’єкти господарювання у сфері будівництва та інші особи зобов’язані при поводженні з будівельними відходами дотримуватись ДСанПіН № 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпечності для здоров’я населення», ДСанПіН № 4690-88 «Санітарні правила утримання територій населених місць», Закону України «Про відходи», а також цих Правил та Тимчасових правил благоустрою території міста Дніпропетровська, що затверджені рішеннями сесії міської ради.

У період розробки проекту будівництва в обов’язковому порядку погодити з управлінням охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради обсяги планованих будівельних відходів та їхній склад, а також місця їх захоронення та утилізації.

На початку будівництва об’єкта надати до управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради відповідний договір на видалення або утилізацію будівельних відходів та залишків ґрунту.

Застосовувати всі можливості для повторного використання своїх будівельних відходів або передавати відходи особі, що має відповідний дозвіл. У випадку наявності небезпечних відходів додатково потрібна ліцензія на поводження з небезпечними відходами.

Підготувати рівну поверхню з твердим покриттям для розміщення контейнерів для будівельних відходів згідно з чинними санітарними правилами і нормами.

Забезпечити, щоб на об'єкті нерухомості або на земельній ділянці були окремі промарковані контейнери для збирання різних видів відходів.

Інформувати своїх працівників про діючий у місті порядок поводження з будівельними відходами і вимогами цих Правил.

Мати ліміти на утворення та розміщення відходів.

Утримувати у належному стані та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, відведені уповноваженими органами під будівництво.

Проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд із обов’язковим використанням заходів безпеки та протипилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож).

Негайно, не більше ніж протягом доби, прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт.

Не допускати випадків виїзду автотранспорту з будівельних майданчиків на проїжджу частину вулиці із забрудненими колесами.

Вживати заходів щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні поверхні сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць унаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

Не допускати накопичення будівельних відходів на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях. Необхідно забезпечувати його своєчасне вивезення.

Після закінчення робіт зі зносу, ремонту, будування будівель до управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради замовник зобов’язаний надати:

- підтвердження наявності договорів на вивезення та розміщення будівельних відходів та залишків ґрунту в спеціально відведені для цього місцях, укладених з суб’єктами господарювання, які діють на відповідному ринку.

- підтвердження розміщення будівельних відходів тільки на визначеній території в обсягах згідно з проектною документацією (підтвердження може надаватись у вигляді акта виконаних робіт з розміщення відходів або довідки, наданими спеціалізованими підприємствами, платіжних доручень).


^ 3. Поводження з небезпечними будівельними відходами


Клас небезпечності відходів визначається згідно з ДСанПіН № 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпечності для здоров’я населення».

До небезпечних будівельних відходів відносяться:

- азбестовмісні відходи – етерніт, азбестоцементні плити, азбестоцементні труби, ізоляційні матеріали та ін.;

- відходи фарб, лаків, клеїв і смол, у тому числі порожня тара з-під них тощо;

- відходи, що містять нафтопродукти – толь, прострочені ізоляційні матеріали, асфальт, що містить смоли тощо;

- забруднений ґрунт (ґрунт вважається забрудненим, якщо він містить небезпечні речовини понад затверджені граничні норми).

Небезпечні будівельні відходи, за винятком забрудненого ґрунту, необхідно збирати за видами в окремі контейнери, промарковані у відповідному порядку. У контейнери з небезпечними відходами не повинні зливатися рідкі небезпечні відходи, наприклад, фарби, лаки, розчинники, клеї тощо.

Контейнери, що використовуються для збирання небезпечних будівельних відходів, повинні зачинятися або охоронятися.

Під час виконання робіт із азбестом роботодавець повинен мати відповідний дозвіл і дотримуватись правил охорони праці при роботі з азбестом.

Рідкі небезпечні відходи (непридатні до використання фарби, лаки, розчинники, клеї тощо), а також їхні залишки, необхідно збирати в первинне упакування або відповідним чином промарковану ємність, що надійно закривається.

Небезпечні будівельні відходи, у тому числі будівельні відходи, що містять небезпечні речовини, необхідно у встановленому порядку передавати підприємству, що має відповідний дозвіл.

Забруднений ґрунт можна обробляти на місці за погодженням районної санітарно-епідеміологічної станції та управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області. Для поводження із забрудненим ґрунтом необхідно мати відповідний дозвіл управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради та ліцензію на поводження з небезпечними відходами, що надається Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

Власник небезпечних будівельних відходів несе відповідальність за їхнє безпечне збереження до передачі відходів підприємству, що має відповідну ліцензію.

Юридичні особи, що виробляють небезпечні будівельні відходи або поводяться з ними, зобов'язані мати ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами, а також надавати інформацію стосовно цих відходів посадовим особам, що здійснюють нагляд.


^ 4. Поводження з безпечними будівельними відходами


Безпечні будівельні відходи необхідно сортувати за видами у місці їхнього утворення, враховуючи можливість їх повторного використання. Якщо у місці утворення будівельних відходів відсутня можливість сортування відходів або це виявляється економічно недоцільним, то відходи можна передавати для сортування підприємству, що виконує цю роботу як послугу і має на це відповідний дозвіл. Переважним слід враховувати те підприємство, що гарантує більш повне повторне використання відходів.

Розсортовані за видами відходи необхідно збирати в окремі контейнери, повторно використовувати або передавати для повторного використання підприємству, що має на це відповідний дозвіл. Будівельні відходи, що неможливо повторно використовувати у вигляді матеріалу чи виробу, видаляють у місця поводження з відходами відповідного призначення. Контейнери повинні бути промарковані відповідно за видами відходів, що збираються.

Великогабаритні і важкі відходи, що утворилися у процесі будівельних робіт і зносу (ванни, плити, залізобетонні і бетонні деталі, колоди, дерев'яні чи металеві балки і т.п.), що в наслідок своєї ваги або обсягу неможливо помістити у контейнер розміщують на спеціально відведеній для цього території у межах земельної ділянки для їхнього подальшого транспортування до місця поводження з відходами.

Залізобетонні і бетонні деталі та асфальт, що не має у своєму складі смоли, необхідно передавати на роздроблення і повторне використання матеріалів підприємству, що має на це відповідний дозвіл.

Попередньо розсортовані будівельні камені необхідно повторно використовувати як будівельні камені і цеглу, або передавати для роздроблення підприємству, що має на це відповідний дозвіл.

Чисту деревину слід використовувати як паливо, або передавати для виготовлення деревної тріски підприємству, що має на це відповідний дозвіл.

Родючий шар ґрунту необхідно знімати окремо і використовувати на тому ж будівельному об'єкті для озеленення. Використання надлишків родючого шару ґрунту необхідно погоджувати з адміністрацією району міста, де здійснюється будівництво.


5. Відповідальність


Відповідальність підприємств, установ, організацій та громадян України, а також іноземних юридичних і фізичних осіб та осіб без громадянства встановлюється згідно з розділом 13 Правил поводження з відходами у місті Дніпропетровську.


Додаток 2

до Правил поводження з відходами

у місті Дніпропетровську,

затверджених рішенням міської ради

від ________ № ________


^ ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ УСТАНОВ,

ЩО НАДАЮТЬ МЕДИЧНІ ТА ВЕТЕРИНАРНІ ПОСЛУГИ


1. Загальні положення


Правила поводження з відходами установ, що надають медичні та ветеринарні послуги (далі - Правила) визначають порядок поводження з відходами, що утворюються під час надання медичних, оздоровчих і ветеринарних послуг (далі – медичні і ветеринарні відходи) і є обов'язковим для всіх установ м. Дніпропетровська, що здійснюють медичні, оздоровчі і ветеринарні послуги, а також для їхніх лабораторій і дослідницьких установ (надалі – установи охорони здоров'я), де утворюються різні види відходів.


^ 2. Класифікація відходів лікувально – профілактичних закладів


Усі відходи лікувально – профілактичних закладів (далі – ЛПЗ) з урахуванням ступеню небезпеки для здоров’я людини та довкілля, що виникає на етапах поводження з ними, поділяються на три види (безпечні, небезпечні, особливо небезпечні), які підрозділяються на групи у залежності від ступеню епідеміологічної, токсикологічної і радіаційної небезпеки, а також для запровадження ефективного сортування відходів з метою зменшення кількості тих, що потребують спеціальних методів оброблення та видалення:

Безпечні відходи – це відходи, що за своїм складом не відрізняються від побутових і не мають контакту з біологічними рідинами пацієнтів та інфекційними хворими; харчові відходи всіх підрозділів ЛПЗ, крім інфекційних (у т.ч шкіро-венерологічних), фтизіатричних; меблі, інвентар, несправне або застаріле медичне та лабораторне обладнання, що не містить токсичних елементів, неінфікований папір та упаковка, будівельне сміття та сміття з території ЛПЗ. Тобто ті відходи що можуть входить у склад побутових відходів.

Небезпечні відходи. Група 1: використаний медичний інструмент (гострі предмети: голки, шприци, скальпелі та їх леза, предметні скельця, ампули, порожні пробірки, битий скляний посуд, вазофікси, пір’я, піпетки, ланцети тощо).

Небезпечні відходи. Група 2: фармацевтичні відходи (ліки, у яких закінчився термін придатності).

Небезпечні відходи. Група 3: розчинники, хімічні речовини, дезінфікуючі засоби із закінченим терміном придатності або які не знайшли застосування, фіксуючі розчини.

Небезпечні відходи. Група 4: елементи живлення, предмети, що містять ртуть, прилади і обладнання, що містять важкі метали.

Небезпечні відходи. Група 5: радіоактивні відходи: матеріали, що містять або забруднені радіоізотопами, що утворюються в результаті використання радіонуклідів у медичних та/або наукових цілях.

Особливо небезпечні відходи. Група 1: списані матеріали або обладнання, що забруднені кров’ю і препаратами крові, іншими біологічними рідинами або екскрементами хворих; анатомічні відходи хворих (тканини, органи, частини тіла, плацента, ембріони та ін.); відходи від хворих, котрі проходять курс гемодіалізу (обладнання для діалізу (трубки, фільтри); відходи, що містять кров і біологічні рідини людей або тварин, а також контейнери з-під крові, простирадла, білизна, фартухи, рукавички, лабораторні халати, що забруднені кров’ю).

Особливо небезпечні відходи. Група 2: лабораторні відходи (мікробіологічні культури і штами, що містять будь які живі збудники хвороб, штучно вирощені в значних кількостях, а також лабораторні чашки та обладнання для їх переносу, залишки живильних середовищ, інокуляції змішування мікробіологічних культур збудників інфекційних захворювань, інфіковані експериментальні тварини, їх екскременти та сміття з лабораторії, де проводилися експерименти чи дослідження).

Особливо небезпечні відходи. Група 3: цитотоксичні фармацевтичні відходи (цитотоксичні/генотоксичні препарати із закінченим терміном придатності, залишкові кількості цих препаратів, матеріали, що забруднені цитотоксичними ліками).

Особливо небезпечні відходи. Група 4: відходи фармацевтичних препаратів, що потребують особливого обліку (містять наркотичні речовини, психотропні речовини і прекурсори, сильнодіючі, сюди ж входять препарати та обладнання, що містять ртуть).


^ 3. Поводження з відходами


Відходи лікувально-профілактичних установ (матеріали та інструменти, що утворюються у процедурних, перев’язочних, маніпуляційних та діагностичних відділеннях тощо), які пройшли відповідну обробку (стерилізацію і дезінфекцію), а також відходи ветеринарних об’єктів слід збирати окремо від побутових відходів для подальшої утилізації. Збір, збереження, видалення та захоронення таких відходів повинно здійснюватись згідно з вимогами санітарних правил та норм.

Збирання безпечних відходів здійснюється в багаторазові ємкості або одноразові пакети. Одноразові пакети розміщуються на спеціальних візках або всередені багаторазових ємностей. Заповнені багаторазові ємкості або одноразові пакети доставляються і переносяться в контейнери, що призначені для збору твердих побутових відходів. Багаторазова тара для збирання відходів після кожного спорожнення підлягає миттю і дезінфекції за режимами відповідно до чинного санітарного законодавства.

Великогабаритні безпечні відходи збираються у спеціальні приміщення з метою короткотермінового зберігання таких відходів.

Пакувальна тара (скляна, металева, картонно-паперова), якщо вона не забруднена та/або не контактувала з інфікованим матеріалом, повинна збиратися окремо і направлятися на утилізацію.

Макулатура (газети, рекламні листи, журнали, копіювальний і машинописний папір, інший офісний і господарський папір) повинна передаватись підприємствам, що здійснюють збір паперу.

Конфіденційна макулатура - папери з даними, що стосуються особистості пацієнта, а також даними, що стосуються інших осіб і роботи установи охорони здоров'я, повинна зберігатися в недоступному для сторонніх осіб місці (у замкненому приміщенні, шафі та ін.). Конфіденційну макулатуру необхідно розрізати на дрібні частини в установі охорони здоров'я чи відправляти в ємностях, що замикаються, для розрізування на дрібні частини на відповідне підприємство поводження з відходами та розміщувати в ємкості для паперових відходів, що можуть використовуватись повторно. Розрізана на дрібні частини конфіденційна макулатура, що не використовується повторно, розміщується в ємкості для побутових відходів.

Небезпечні відходи, що створюють небезпеку травмування при поводженні (група 1), повинні збиратися окремо від інших відходів у герметичні контейнери, що стійкі до проколювання, але не скляні і мають відповідне маркування.

Збір гострого інструменту (голки, скарифікатори), який пройшов дезінфекцію, здійснюється окремо від інших видів відходів в одноразову тверду упаковку.

Збір забрудненого гострого інструменту (одноразові, самоблакуючі шприци тощо) здійснюється у водостійкі контейнери, що не проколюються, для безпечного зберігання медичних відходів – т.з. „безпечні контейнери”. Контейнери заповнюються лише одноразово із подальшим знезараженням та/або знищенням.

У разі використання відсікачів голок (голкознімача, голкодеструктора) голки автоматично скидаються у контейнер, що не проколюється. Корпуси та поршні шприців автоматично скидаються у контейнер із дезинфікуючим розчином, або розміщуються в одноразовий герметичний пакет (контейнер), який після заповнення підлягає подальшому знезараженню та утилізації (знищенню або вторинній переробці).

Небезпечні фармацевтичні відходи (група 2) повинні збиратися у відповідні герметичні ємкості (одноразові пакети, контейнери), які в свою чергу, упаковують у спеціальні ємкості, що замикаються і мають відповідне маркування.

Лікарські засоби для паренального введення, що відносяться до безпечних, нетоксичних відходів і не створюють небезпеки під час поводження, повинні видалятися згідно з чинним законодавством.

Небезпечні відходи (група 3) повинні збиратись в одноразові герметичні подвійні пакети або контейнери, що закриваються кришкою, з метою попередження можливості інфікування в межах ЛПЗ.

Хімічні відходи (залишки небезпечних хімікатів) повинні збиратися в закриту посудину, що не розбивається і не реагує з хімікатами. На упакуванні повинно бути відповідне маркування. Хімічні відходи повинні зберігатися як небезпечні відходи у сховищі для відходів.

Поводження з небезпечними хімічно активними речовинами, що мають токсичні, корозійні, вогне- та вибухонебезпечні властивості, здійснюється як з отруйними та сильнодіючими речовинами, згідно з чинним законодавством.

Використані ртутні лампи (група 4) - галогенові і люмінісцентні, а також лампи з освітлювальних приладів, що вилучені з використання і містять ртуть; прилади і малогабаритне обладнання, що вміщують ртуть (ртутні, кадмієві, нікелеві та свинцеві батареї); металева ртуть із розбитих приладів, що містять ртуть, у кількості 500 мг і більше збирається в герметичні ємкості із твердого матеріалу та зберігається у сховищі для відходів. Для запобігання випаровування металевої ртуті (яке відбувається, наприклад, з розбитого градусника) відповідний предмет необхідно розмістити в посудину з водою так, щоб вода покрила ртуть. На договірних умовах ці відходи повинні вивозитися на спеціалізовані підприємства для утилізації.

Збирання, облік, зберігання, перевезення та видалення радіоактивних відходів (група 5) здійснюється відповідно до вимог правил роботи з радіоактивними речовинами і іншими джерелами іонізуючого випромінювання, нормами радіаційної безпеки та інших діючих нормативних документів, які регламентують поводження з радіоактивними речовинами.

Ємкості (пакети, контейнери та ін.) з небезпечними відходами маркуються написом із зазначенням коду підрозділу ЛПЗ, типу відходів відповідно до класифікації (розділ 2), назви закладу, дати та прізвища особи, яка провела збирання відходів.

Відходи, що утворилися в ході операцій (ампутовані частини тіла і органи), одноразові шприци, мішки з кров'ю, компоненти крові, системи переливання крові, просочений кров'ю чи вологою перев'язний матеріал, аспіраційні трубки, катетери та інші медичні приналежності, що контактували з рідинами тіла пацієнта, а також останки піддослідних тварин підлягають обов’язковій дезінфекції. Після оброблення поводження з ними здійснюється як з безпечними відходами.

Збирання особливо небезпечних відходів групи 1 здійснюється в одноразові герметичні ємкості або контейнери, що придатні для знезараження . Одноразові пакети повинні бути закріплені на спеціальних стійках (візках) або в контейнерах. Збирання проводиться таким чином, щоб виключити можливість безпосереднього контакту з іншими відходами.

У встановлених місцях герметично закриті одноразові ємкості (контейнери, пакети) розміщуються в (між)корпусні (накопичувальні) контейнери, що призначені для збору особливо небезпечних відходів. Не дозволяється сортування відходів або їх перезавантаження в інші ємкості.

Одноразові ємкості (пакети, контейнери) з особливо небезпечними відходами 1 групи маркуються знаком „Біологічна небезпека” із зазначенням виду (групи) відходів відповідно до класифікації, коду підрозділу ЛПЗ, назви закладу, дати та прізвища особи, яка провела збирання відходів.

Біологічні рідини та екскременти (група 2) хворих на інфекційні захворювання підлягають обов’язковому знезаражуванню перед скидом у каналізаційний колектор загального призначення.

У разі змішування небезпечних та особливо небезпечних відходів, з утвореною сумішшю необхідно поводитися як з особливо небезпечними відходами групи 1.

Цитотоксичні фармацевтичні відходи (група 3) створюють потенційну небезпеку для здоров’я людей, які працюють з ними, що обумовлено мутагенними, канцерогенними та тератогенними властивостями цих речовин. Вони відносяться до особливо небезпечних відходів і збираються окремо від інших фармацевтичних відходів тільки в одноразові тверді герметичні контейнери, на які нанесено маркування „Цитотоксичні відходи”.

Відходи групи 4 збираються окремо та потребують спеціального обліку і контролю.

Не допускається:

- пересипати відходи особливо небезпечних відходів 3-ї та 4-ї груп з однієї ємкості в іншу;

- встановлювати одноразові і багаторазові ємкості для збирання відходів поблизу електронагрівальних приладів;

- ущільнювати необроблені інфіковані відходи або відходи з високим вмістом крові чи інших біологічних рідин, що призначені для видалення поза межами ЛПЗ, у зв’язку з небезпекою розливання;

- здійснювати збирання відходів без спецодягу та засобів індивідуального захисту.

Особливо небезпечні відходи повинні вивозитися щодня з місця їхнього виникнення упакованими в сховище відходів, де повинні зберігатися окремо від інших відходів, по можливості, в окремому приміщенні і передаватися на підприємство поводження з відходами, що має відповідний дозвіл.

Дезінфекція небезпечних та особливо небезпечних відходів проводиться у відповідності з діючими нормативними документами. Дезінфекція проводиться в межах медичного підрозділу, де утворюються відходи цього класу.

Кольорове кодування та маркування відходів ЛПЗ здійснюється відповідно до Державних санітарних правил.


^ 4. Технічні вимоги щодо сховищ для відходів

установ охорони здоров’я


Сховище для відходів установи, що здійснює медичні послуги, – приміщення чи комплекс приміщень (розташованих разом чи окремо), які відповідають таким технічним вимогам:

- сховище для відходів повинно бути, по можливості, обладнано на підвальному поверсі установи охорони здоров'я, бажано в будівлі, що має декілька виходів;

- приміщення, що використовується як сховище для відходів, повинно бути неопалюваним, закритим від сонця і в ньому не повинно бути гризунів і комах;

- стеля, стіни, підлога і двері сховища для відходів повинні бути гладкими, без щілин, внутрішній пристрій приміщення повинен дозволяти видалення вологи і використання засобів дезінфекції та боротьби зі шкідниками;

- місце з'єднання підлоги і стін повинно мати форму округлого кута;

- у сховищі для відходів повинен зберігатися постійний температурний режим (прохолодний чи холодний);

- у сховищі для відходів не повинно бути шахти для відходів;

- приміщення повинно бути обладнане: вмивальником, краном для поливу, бактерицидними лампами із урахуванням об’єму приміщення, вентиляцією та освітленням;

- приміщення сховища для відходів повинно зачинятися і мати кодовий замок для попередження доступу сторонніх осіб;

- повинен бути вільний доступ для персоналу, який відповідає за видалення відходів, та під’їзд для автомобілів-сміттєвозів (візків);

- віддаленість від місць зберігання свіжих продуктів харчування або приміщень для приготування їжі;

- зручне розташування до місць зберігання інвентарю для прибирання приміщення, захисного одягу і пакетів або контейнерів для відходів.

Сховищем відходів установи, що здійснює ветеринарні послуги, вважається відділена від інших приміщень частина будинку, у якій створені необхідні умови для збереження утворених відходів.


5. Відповідальність


Відповідальність підприємств, установ, організацій та громадян України, а також іноземних юридичних і фізичних осіб та осіб без громадянства встановлюється згідно з розділом 13 Правил поводження з відходами у місті Дніпропетровську.
1   2   3   4   5Схожі:

Рішення міської ради від 13. 02. 08 №28/28 «Про затвердження Правил поводження з відходами у місті Дніпропетровську», на підставі листа управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради від 15. iconРішення виконавчого комітету міської ради від 16. 02. 04 №325 "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Дніпропетровську", на підставі листа відділу з питань реклами Дніпропетровської міської ради від 28.
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16. 02. 04 №325 “Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті...
Рішення міської ради від 13. 02. 08 №28/28 «Про затвердження Правил поводження з відходами у місті Дніпропетровську», на підставі листа управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради від 15. iconРішення виконавчого комітету міської ради від 16. 02. 04 №325 "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Дніпропетровську", на підставі листа відділу з питань реклами Дніпропетровської міської ради від 19.
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16. 02. 04 №325 “Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті...
Рішення міської ради від 13. 02. 08 №28/28 «Про затвердження Правил поводження з відходами у місті Дніпропетровську», на підставі листа управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради від 15. iconРішення виконавчого комітету міської ради від 16. 02. 04 №325 "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Дніпропетровську", на підставі листа відділу з питань реклами Дніпропетровської міської ради від 27.
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16. 02. 04 №325 “Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті...
Рішення міської ради від 13. 02. 08 №28/28 «Про затвердження Правил поводження з відходами у місті Дніпропетровську», на підставі листа управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради від 15. iconРішення виконавчого комітету міської ради від 16. 02. 04 №325 "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Дніпропетровську", на підставі листа відділу з питань реклами Дніпропетровської міської ради від 25.
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16. 02. 04 №325 “Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті...
Рішення міської ради від 13. 02. 08 №28/28 «Про затвердження Правил поводження з відходами у місті Дніпропетровську», на підставі листа управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради від 15. iconРішення виконавчого комітету міської ради від 16. 02. 04 №325 "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Дніпропетровську", на підставі листа відділу з питань реклами Дніпропетровської міської ради від 07.
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16. 02. 04 №325 “Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті...
Рішення міської ради від 13. 02. 08 №28/28 «Про затвердження Правил поводження з відходами у місті Дніпропетровську», на підставі листа управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради від 15. iconРішення виконавчого комітету міської ради від 16. 02. 2004 №325 "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Дніпропетровську", на підставі листа відділу з питань реклами Дніпропетровської міської ради від 22.
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16. 02. 2004 №325 “Про порядок розміщення зовнішньої реклами в...
Рішення міської ради від 13. 02. 08 №28/28 «Про затвердження Правил поводження з відходами у місті Дніпропетровську», на підставі листа управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради від 15. iconРішення виконавчого комітету міської ради від 16. 02. 2004 №325 "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Дніпропетровську", на підставі листа відділу з питань реклами Дніпропетровської міської ради від 06.
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16. 02. 2004 №325 “Про порядок розміщення зовнішньої реклами в...
Рішення міської ради від 13. 02. 08 №28/28 «Про затвердження Правил поводження з відходами у місті Дніпропетровську», на підставі листа управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради від 15. iconРішення виконавчого комітету міської ради від 16. 02. 04 №325 "Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Дніпропетровську" та на підставі листа відділу з питань реклами Дніпропетровської міської ради від 28.
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16. 02. 04 №325 “Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті...
Рішення міської ради від 13. 02. 08 №28/28 «Про затвердження Правил поводження з відходами у місті Дніпропетровську», на підставі листа управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради від 15. iconРішення виконавчого комітету міської ради від 16. 02. 04 №325 "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Дніпропетровську", на підставі листа відділу з питань реклами Дніпропетровської міської ради від 10.
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16. 02. 04 №325 “Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті...
Рішення міської ради від 13. 02. 08 №28/28 «Про затвердження Правил поводження з відходами у місті Дніпропетровську», на підставі листа управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради від 15. iconРішення виконавчого комітету міської ради від 16. 02. 04 №325 "Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Дніпропетровську" та на підставі листа відділу з питань реклами Дніпропетровської міської ради від 19.
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16. 02. 04 №325 “Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов