Перелік документів дозвільного характеру, що видаються через Дозвільний центр icon

Перелік документів дозвільного характеру, що видаються через Дозвільний центрНазваПерелік документів дозвільного характеру, що видаються через Дозвільний центр
Дата конвертації05.10.2016
Розмір161 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>
1. /Документи дозв_льного характерк веб-стор.docПерелік документів дозвільного характеру, що видаються через Дозвільний центрПерелік документів дозвільного характеру, що видаються через Дозвільний центр

Ратнівської районної державної адміністрації
з/п

Назва документу

дозвільного

характеру, який

видається через

дозвільний центр

Назва нормативно-правового акту, на підставі якого видається документ дозвільного характеру ( у т.ч. рішення місцевих органів влади)

Місцевий дозвільний орган, уповноважений

видавати документ дозвільного характеру

Перелік документів, які повинен надавати заявник для отримання документу дозвільного характеру

Платність або безоплатність видачі документів дозвільного характеру (розмір плати та нормативно-правовий акт, відповідно до якого ця плата справляється)

Розмір тарифів на проведення обстежень (експертиз ), які є підставою для видачі документів дозвільного характеру (з посиланням на нормативно-правовий акт)

Строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру

Строк дії документа дозвільного характеру

Перелік підстав для відмови у видачі та анулювання докумета дозвільного характеру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Декларація відповідності об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Закон України „Про пожежну безпеку”;

Постанови Кабінету

Міністрів від 14.02.2001р

№ 150 „Про затверджен-

ня Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень”

(зі змінами , внесеними постановою Кабінету Міністрів від 11.01.2006р. №17 та зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.07 №856); від 17.05.2006р №685 „Про затвердження Порядку повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства

Ратнівський районний відділ Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Волинській області

- Декларація відповідності об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (у двох прим.);

- копія договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності

Безоплатний


-

Протягом п’яти робочих днів

На строк дії договору страхування

-Відсутність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди;

-зміни функціонального призначення або перепланування об’єктів та приміщень;

-невідповідність наведеної у декларації інформації або належності об’єкта до вибухопожежнонебезпечного чи з масовим перебуванням людей

2.

Дозвіл на початок роботи підприємств

та оренду приміщень

Закон України „ Про пожежну безпеку”;

Порядок видачі органами державного пожежного нагляду

дозволу на початок роботи підприємств та оренду

приміщень”, затверджений постановою Кабінету Міністрів

України від 14.02.2001 року № 150;


Ратнівський районний відділ Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Волинській області

- Заява про видачу дозволу (після проведення експертизи протипожежного стану);

- матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану

підприємства, об’єкта чи приміщення;

- копія свідоцтва про власність або копія договору оренди

(завірена в установленому порядку);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності

Безоплатний


Оплата за обстеження об’єкта проводиться згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 № 774


Протягом п’яти робочих днів

Безстроковий

Виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки

3.

Дозвіл на виготовлення печатки та штампів

Ппостанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1995 № 1060 із змінами і доповненнями, внесеними згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1228;

наказ МВС України від 11.01.1999 року №17


Ратнівський районний відділ Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області

-Заява на ім’я начальника територіального органу внутрішніх справ;

- оригінал та завірена нотаріусом копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи-підприємця;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків;

- копія довідки з державної податкової інспекції про взяття на облік як платника податків;

- для юридичних осіб копія статуту;

- зразки печаток, штампів в 2-х примірниках, завірені громадянином-підприємцем;

- копія паспорта заявника (1, 2, 11 стор.);

- квитанція про оплату послуг


81 грн.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04. 06.2007р. №795 ”Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися органами підрозділами Міністерства внутрішніх справ», наказ МВС, Мінфіну та Мінекономіки від 05.10.2007 № 369/1105/36

-

Протягом 3 робочих днів

Три місяці

Некомплектність поданого пакету документів

4.

Дозвіл на розміщення малої архітектурної форми для здійснення підприємницької діяльності


Закон України „Про планування і забудову територій”

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Ратнівської райдержадміністрації

- Заява на видачу дозволу;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

-копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (при потребі);

- документ, що посвідчує право на земельну ділянку;

- договір оренди з власником приміщення або уповноваженою ним

особою та погодження відповідних органів державного нагляду в

залежності від функціонального призначення у випадках

розміщення об’єктів на платформах інженерних споруд, у середині приміщень;

- погодження відповідних органів державного нагляду у випадках

розміщення об’єктів на територіях з особливим режимом використання (заповідники, охоронні зони об’єктів культурної

спадщини тощо).


Безоплатний


-

протягом 10 робочих днів видається дозвіл; протягом 3 робочих днів надається згода на виготовлення

паспорта прив’язки СМАФ;

протягом 3 робочих днів надається відмова у видачі дозволу

Визначається терміном дії документа, що посвідчує право на земельну ділянку

Відсутність необхідних документів; їх невідповідність вимогам законодавства

5.

Дозвіл на виконання будівельних робіт

Закон України „Про планування і забудову територій”;

Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затверджений наказом Держбуду України від 05.12.2000 № 273, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 25.12.2000 за № 945/5166


Інспекція Держархбудконтролю у Волинській області

- Заява на видачу дозволу; - рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої держадміністрації про дозвіл на будівництво об’єкта містобудування;

- документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, а у разі, якщо замовник (забудовник) не

є власником чи користувачем земельної ділянки, також подається

нотаріально засвідчена згода власника земельної ділянки на забудову цієї ділянки, а якщо ділянка перебуває у користуванні,-

нотаріально засвідчені згоди власника та користувача земельної

ділянки на її забудову;

- документ про призначення відповідальних виконавців робіт та відомості про здійснення авторського та технічного нагляду;

- проектна документація, погоджена та затверджена в порядку, визначеному законодавством.

У разі здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів містобудування подається копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмова

згода його власника на проведення зазначених робіт.


Безоплатний


-

До одного місяця

На весь термін будівництва об’єкта

Відсутність необхідних документів; їх невідповідність вимогам законодавства

6.

Рішення про погодження місць розташування об’єктів, розмірів передбачуваних для вилучення (викупу) земельних ділянок та умов їх відведення

Земельний кодекс України;

Порядок вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів,

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від

31.03.2004 № 427;


Сільська, селищна рада чи місцева держадміністрація

-Заява (клопотання) на ім’я голови райдержадміністрації чи сільського, селищного голови,

- викопіювання з генплану та з кадастрового плану


Безоплатний

-

Протягом одного місяця

Безстроковий

-

7.

Рішення про передачу земельних ділянок у власність

Земельний кодекс України

Сільська, селищна рада чи місцева держадміністрація

- Заява (клопотання) на ім’я голови райдержадміністрації чи сільського, селищного голови;

- матеріали інвентаризації


Безоплатний

-

Протягом одного місяця

Безстроковий

-

8.

Дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки

Земельний кодекс України;

Закон України «Про землеустрій»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»

Сільська, селищна рада чи місцева держадміністрація

- Заява (клопотання) на ім’я голови райдержадміністрації чи сільського, селищного голови;


Безоплатний

30 грн. – для фізичних осіб-підприємців,

80 грн. – для юридичних осіб згідно з наказом Держкомзему, Мінфіну та Мінекономіки від 15.06.2001 № 97/298/124 «Про затвердження розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг», зареєстрований в Мін’юсті 10 липня 2001 року за № 579/5770

Протягом одного місяця

До завершення виготовлення проекта відведення земельної ділянки

-

9.

Висновок природоохоронного органу щодо погодження місця розташування об’єкта (у випадках, коли вибір земельної ділянки не проводиться)

Земельний кодекс України;

Порядок погодження природоохоронними органами

матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних

ділянок, затверджений наказом Міністерства охорони

навколишнього природного середовища України, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.11.2004 за № 1470/10069


Управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області

- Клопотання до відповідної ради (райдержадміністрації);

- копії установчого документа та свідоцтва про реєстрацію юридичної особи;

- копія паспорта фізичної особи: серія, номер паспорта, коли і ким виданий та місце проживання);

- копія плану земельної ділянки;

- викопіювання з генерального плану забудови


Безоплатний

204 грн за проведення експертизи на підставі тарифів, затверджених наказом Держу правління екоресурсів у Волинській області від 18.04.2002 №21, зареєстрованим в обласному управлінні юстиції 08.05.2002 за № 19/597

Протягом двох тижнів

Визначається терміном дії документа, що посвідчує право на земельну ділянку

Неподання документів, необхідних для прийняття рішення, чи виявлення недостовірних відомостей у поданих документах

10.

Висновок природоохоронного органу щодо погодження вибору земельної ділянки для розміщення об’єкта

Земельний кодекс України;

Порядок погодження природоохоронними органами

матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних

ділянок, затверджений наказом Міністерства охорони

навколишнього природного середовища України, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.11.2004 за № 1470/10069


Управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області

- Клопотання до відповідної ради (райдержадміністрації);

- копії установчого документа та свідоцтва про реєстрацію юридичної особи;

- копії матеріалів проектів будівництва об’єктів (у разі наявності);

- копія плану земельної ділянки;

- викопіювання з генерального плану забудови


Безоплатний

204 грн за проведення експертизи на підставі тарифів, затверджених наказом Держу правління екоресурсів у Волинській області від 18.04.2002 №21, зареєстрованим в обласному управлінні юстиції 08.05.2002 за № 19/597

Протягом двох тижнів

Визначається терміном дії документа, що посвідчує право на земельну ділянку

Неподання документів, необхідних для прийняття рішення, чи виявлення недостовірних відомостей у поданих документах

11.

Погодження проекту відведення земельної ділянки

Земельний кодекс України;

Порядок погодження природоохоронними органами

матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних

ділянок, затверджений наказом Міністерства охорони

навколишнього природного середовища України, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.11.2004 за № 1470/10069


Управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області

- Клопотання до відповідної ради (райдержадміністрації); - копії установчого документа та свідоцтва про реєстрацію юридичної особи;

- проект відведення земельної ділянки;

- копії матеріалів проектів будівництва об’єктів (у разі наявності);

- копія плану земельної ділянки;

- викопіювання з генерального плану забудови;

- пояснювальна записка;

- рішення відповідної ради (розпорядження райдержадміністрації) про дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки;

- договір про розроблення проекту відведення з/д;

- технічне завдання на розроблення проекту відведення з/д


Безоплатний

-

-

Визначається терміном дії документа, що посвідчує право на земельну ділянку

Неподання документів, необхідних для прийняття рішення, чи виявлення недостовірних відомостей у поданих документах

12.

Фітосанітарний сертифікат

Закон України «Про карантин рослин»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 705 «Про затвердження Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об'єктів регулювання у сфері карантину рослин»;

Наказ Міністерства аграрної політики від 23.08.2005 № 414 «Про затвердження фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації пiдкарантинних матеріалів»Державна інспекція з карантину рослин по Волинській області

- Заява на оформлення фітосанітарного сертифіката;

- документ, що підтверджує внесення плати за видачу фітосанітарного сертифіката;

- копія договору, відповідно до якого здійснюється вивезення з

України об’єктів регулювання


Оплата здійснюється відповідно до Постанови Кабміну від 24.11.1993 № 953.


-

Протягом п’яти календарних днів

14 діб

- Невідповідність об’єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів;

- виявлення зараження об’єктів регулювання шкідливими організмами;

- невідповідність наявних об’єктів регулювання заявленим особою для переміщення;

- невиконання розпоряджень державного інспектора з карантину рослин щодо застосування фітосанітарних заходів;

- відсутність оплати за видачу фітосанітарного сертифіката


13.

Лісовий квиток

Лісовий Кодекс України; Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007р. № 761 «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів»

Державне підприємство «Ратнівське лісомисливське господарство» Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства

- Заявка на використання лісових ресурсів,

- довідка про розподіл ліміту на використання лісових ресурсів,

- довідка про сплату за використання лісових ресурсів

Безоплатний

-

Протягом двох діб

Один рік

- Добровільна відмови від використання лісових ресурсів;

- закінчення строку, на який було надано право використання лісових ресурсів;

- припинення діяльності лісокористувачів, яким було надано право використання лісових ресурсів;

- порушення правил і норм, умов спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів;

- використання лісових ресурсів способами, які негативно впливають на стан і відтворення лісів, призводять до погіршення навколишнього природного середовища;

- порушення встановлених строків справляння збору за використання лісових ресурсів;

- використання лісової ділянки не за цільовим призначенням;

- невідшкодування в установленому порядку збитків, заподіяних лісовому господарству внаслідок порушень лісового законодавства, та невиконання вимог щодо усунення виявлених недоліків.


14.

Лісорубний квиток

Лісовий Кодекс України; Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007р. № 761 «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів»

Державне підприємство «Ратнівське лісомисливське господарство» Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства

- Заявка на використання лісових ресурсів,

- польова перелікова відомість,

- дефектовочна відомість,

- план ділянки,

- переліково-оцінювальна відомість,

- карта технологічного процесу розробки лісосіки

Безоплатний

-

Протягом двох діб

Один рік

-//-Схожі:

Перелік документів дозвільного характеру, що видаються через Дозвільний центр iconРозпорядження голови райдерж-адміністрації від 14. 11. 2011 №712 "Про дозвільний центр з видачі документів дозвільного характеру в Куйбишевському районі" Місцезнаходження територіально адміністративної одиниці, в якій створено дозвільний центр смт.
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру
Перелік документів дозвільного характеру, що видаються через Дозвільний центр iconНаказ №244 Про удосконалення документообігу при видачі документів дозвільного характеру
«Про удосконалення документообігу при видачі документів дозвільного характеру» та з метою удосконалення документообігу при наданні...
Перелік документів дозвільного характеру, що видаються через Дозвільний центр iconРозпорядження голови райдержадміністрації „Про Центр з видачі документів дозвільного характеру №92 від 24. 02. 2006 Місцезнаходження територіально-адміністративної одиниці, в якій створено дозвільний центр приміщення райдержадміністрації
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру
Перелік документів дозвільного характеру, що видаються через Дозвільний центр iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 10 березня 2006 року №104 "Про дозвільний центр з видачі документів дозвільного характеру"
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру
Перелік документів дозвільного характеру, що видаються через Дозвільний центр iconРозпорядження райдержадміністрації №256 від 6 липня 2005 року «Про створення Дозвільного центру по видачі документів дозвільного характеру» Місцезнаходження територіально-адміністративної одиниці в якій створено дозвільний центр
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру
Перелік документів дозвільного характеру, що видаються через Дозвільний центр iconЗакон україни про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
...
Перелік документів дозвільного характеру, що видаються через Дозвільний центр iconЗакону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
Внести зміну до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік...
Перелік документів дозвільного характеру, що видаються через Дозвільний центр iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"
Пункти 17, 31, 122 і 131 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України...
Перелік документів дозвільного характеру, що видаються через Дозвільний центр iconЗакон україни про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
...
Перелік документів дозвільного характеру, що видаються через Дозвільний центр iconРозпорядження голови районної державної адміністрації «Про дозвільний центр з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності» №233 від 15 серпня 2005 року 3Місцезнаходження територіальної адміністративної одиниці,
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру
Перелік документів дозвільного характеру, що видаються через Дозвільний центр iconРозпорядження голови рда від 16. 08. 2005р. №363 „Про запровадження спрощеної процедури з видачі документів дозвільного характеру за принципом Єдиного офісу 3 Місцезнаходження територіальної-адміністративної одиниці, в який створено дозвільний центр м.
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення дозвільного центру
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи