Валовий регіональний продукт у 2009 році icon

Валовий регіональний продукт у 2009 роціНазваВаловий регіональний продукт у 2009 році
Сторінка2/4
Дата конвертації08.01.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4
^

Структура міграційного руху населення в межах області за напрямками
2010 рік

2009 рікСкладовими зовнішньої міграції є міжрегіональна та міждержавна міграції. Саме від результатів зовнішньої міграції залежить яким буде сальдо міграції області позитивним чи негативним. Міжрегіональна міграція продовжує складати більшу частку у складі зовнішньої міграції. У 2010р., як і у попередні роки, у зовнішній міграції населення кількість вибулих перевищує кількість прибулих, внаслідок чого складається від’ємне сальдо міграції. У 2010р. порівняно з 2009р. збільшення числа прибулих в область призвело до зменшення міграційного скорочення. Разом з цим відбулось і збільшення кількості вибулих за межі області.

Колишні мешканці інших регіонів України серед прибулих становили 82,7%, серед вибулих також більшість (88,7%) прямувала в інші регіони України. Сальдо міграції в області продовжує формуватися в основному внаслідок міграційного обміну з іншими областями України.

У зовнішній міграції продовжують переважати еміграційні процеси, тому область несе як кількісні, так і якісні втрати населення. Так, із числа виїжджаючих із області майже 80% склали особи у працездатному віці. Молодь у віці 15–28 років складала більш половини вибулих за межі області.

За рахунок міграції чисельність чоловіків в області у 2010р. знизилася на 719 осіб, жінок – на 1675 осіб, з них 74,1% складали жінки у віці 15–49 років.

Міжрегіональна міграція є складовою зовнішньої міграції і відображає рух населення з одного регіону в інший в межах України. У 2010р. від’ємне сальдо міграції у міжрегіональному обороті склалося у більшості регіонів України, серед яких у Луганській області зафіксовано найбільше міграційне скорочення.

В потокообміні населенням з більшістю регіонів України Луганська область понесла втрати населення. Максимальне значення міграційного скорочення сформувалося в обміні населенням з м.Києвом (582 особи) та Харківською областю (489 осіб).

Міжрегіональна міграція характеризується значними міграційними зв’язками з сусідніми областями, так обмін з Донецькою та Харківською склав відповідно 56% всього міжрегіонального обороту.

У 2010р. в області обсяг міжрегіональної міграції склався більший, ніж у 2009р. Негативний міграційний баланс у цьому потоці за 2010р. в області склав 2621 особу, що більше, ніж у 2009р.

Міждержавна міграція також входить до складу зовнішньої міграції – це вибуття населення області за межі України та прибуття до області з інших країн. У 2010р. у міждержавному обороті у більшості регіонів України склалося позитивне сальдо міграції, серед яких і Луганська область. Тоді як протягом останніх років у Луганській області у міждержавному обороті відмічалося міграційне скорочення.

Впродовж 2010р. обсяг міждержавної міграції в області зменшився і становив 2633 особи проти 3209 осіб у 2009р. За рахунок зменшення кількості вибулих із області за межі України та збільшення числа прибулих до області з інших країн порівняно з 2009р. у міждержавному обороті склався позитивний міграційний баланс 227 осіб.

У міждержавному обороті серед усіх країн традиційно найбільшим склався обмін населенням із Російською Федерацією. За рахунок значного зменшення кількості вибулих із області до Російської Федерації обсяг міграції з Росією у 2010р. зменшився у порівнянні з 2009р. на 26,3%. Слід відмітити, якщо у 2009р. у потокообміні з Росією відмічався негативний міграційний баланс (665 осіб), то у 2010р. зафіксовано хоча й невеликий, але міграційний приріст (15 осіб). Серед прибулих на Луганщину з країн Європи, крім Росії, у 2010р. більшістю були колишні мешканці Білорусі та Молдови, з країн Америки – мешканці Сполучених Штатів Америки, з країн Азії – мешканці Грузії, Азербайджану, Вірменії, Узбекистану, Казахстану, Іраку та Ізраїлю, серед вибулих більшість виїхало до Ізраїлю, Німеччини, Білорусі та США.

Більшу частку серед мігрантів у міждержавному обороті продовжують складати громадяни України.

Луганщина, як і раніше, належить до регіонів країни, де міграційна активність населення залишається досить високою. Вплив міграційного скорочення, як складової загального зменшення чисельності населення, хоча й менший, ніж природне скорочення, проте міграційні процеси продовжують мати негативний вплив на зміни вікової структури населення, зокрема зменшення частки осіб репродуктивного віку, а відтак безпосередньо і на погіршення показників природного руху області у майбутньому. Тільки комплекс загальних заходів щодо поліпшення економічного становища регіону, які сприятимуть створенню робочих місць, гідної заробітної плати та створення сприятливих умов для повернення в Україну громадян України, вихідців з її території та їх нащадків, інтеграції їх в українське суспільство стримають відток населення з нашої області.

Головне управління статистики у Луганській області

^ НАРОДЖУВАНІСТЬ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2010 РОЦІ


Народжуваність – найважливіший демографічний показник, який впливає на формування чисельності населення регіону, і є виміром відтворення населення.

Упродовж 2010р. по області було зареєстровано 21,0 тис. народжених, що на 3,2% менше, ніж за 2009р. Серед загальної кількості народжених 10,9 тис. хлопчиків та 10,1 тис. дівчаток. Зменшення кількості народжених у порівнянні з 2009р. відбулося більш ніж у половині регіонів області.

Показник загальної народжуваності у 2010р. порівняно з 2009р. зменшився з 9,3 народжених на 1000 населення (‰) до 9,1‰ і залишається значно нижчим, ніж в цілому по Україні – 10,8‰. Тільки в Сумській області рівень народжуваності був меншим, ніж на Луганщині – 8,9‰. На території області найвищий рівень народжуваності склався в Свердловському районі – 11,5‰, найнижчий у Брянківській міськраді – 7,2‰.

Більшість дітей, які народилися в області – це первістки, у 2010р. їх питома вага склала 55,8%, частка других за черговістю народження дітей – 34,7%, третіх і подальших – 9,5%. Протягом 2010р. 159 пологів закінчилися народженням двійнят.

Найбільша кількість немовлят (33,3%) народжувалась у матерів віком 20–24 роки. Середній вік матері при народжені дитини складав 26 років, а при народжені першої дитини – 24 роки. Із загальної кількості первістків 39,7% склали діти, народжені матерями у віці від 25 до 45 років, у період вже свідомого материнства.

Більш ніж чверть дітей народилися у жінок, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі, їх питома вага у загальній кількості народжених збільшилася за рік на 0,8 в.п. і склала 26,8%.

У віці до 1 року у 2010р. на Луганщині померло 199 дітей, з них 114 хлопчиків та 85 дівчаток. Коефіцієнт дитячої смертності складав 9,4 померлих на 1000 народжених проти 11,6 у 2009р. По Україні цей показник становив 9,1‰, найвищим він склався у Донецькій області – 12,0‰. Серед регіонів області найвищий рівень дитячої смертності відмічався в Білокуракинському районі – 24,3‰, найнижчий в Брянківській міськраді – 2,5‰.

За умов низького рівня народжуваності особливо актуальним є збереження життя новонароджених. Сім’я і діти повинні бути приоритетними об’єктами державної соціально-демографічної політики та уваги всього суспільства.


Головне управління статистики у Луганській області


^ МЕРЕЖА ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Однією з найважливіших потреб людини з активною громадською позицією є її бажання реалізувати себе як особистість. Саме робота у громадських організаціях сприяє реалізації цього прагнення.

Кількість легалізованих об’єднань громадян Луганщини, зареєстрованих органами виконавчої влади та підрозділами Міністерства юстиції України з часу введення в дію Закону України “Про об’єднання громадян”, щорічно збільшується.

Так, у 2010р. в області діяло 13360 легалізованих об’єднань громадян, що на 605 об’єднань, або на 4,5% більше, ніж у 2009р. У порівнянні з 2000р. їх кількість зросла у 8,1 раза.

У числі легалізованих об’єднань громадян 10246 місцевих осередків політичних партій, 1931 самостійна та 1183 місцевих осередка громадських організацій.


^ Структура легалізованих об’єднань громадян

Кількість осередків політичних партій збільшилася у порівнянні з 2009р. на 6,3%, кількість громадських організацій залишилась на тому ж рівні.

Найбільша кількість об’єднань громадян створена в обласному центрі (22,2%), у містах Краснодоні (5,2%), Красному Лучі (4,2%), Антрациті (4,1%), Свердловську (3,4%), Стаханові (3,3%), Сєвєродонецьку (3,1%), Кремінському (3,5%), Лутугинському (3,2%), Старобільському (3,2%), Перевальському (3,1%), Сватівському (3,1%) районах.

Громадські організації Луганщини є надзвичайно різними за формами діяльності, тематикою роботи та віковим складом учасників. Вони згуртовують людей від найповажнішого віку до дитячого за спільними інтересами. За видами діяльності традиційно найбільшу питому вагу займають оздоровчі та фізкультурно-спортивні (15,4%), об’єднання ветеранів і інвалідів (9,3%), молодіжні (8,8%), професійної спрямованості (7,5%), освітні, культурно-виховні об’єднання (5,4%).

Треба зазначити, що наявність громадських об’єднань і безпосередня участь в їх роботі попри всі інші аспекти, має важливе значення для людини. Бо лише у людському спілкуванні людина шляхом самовизнання може реалізувати свої прагнення, або шляхом об’єднання зусиль і коштів вирішити свої проблеми і здійснити задумане.


^ Соціально-економічне становище Луганської області

за січень–березень 2011 року

Промисловість

У березні 2011р. промислове виробництво збільшилось як до попереднього місяця (на 12,1%), так і до березня 2010р. (на 5,0%).

За підсумками I кварталу 2011р. приріст виробництва у промисловості становив 13,3%. Зростання обсягів виробництва одержано у переробній та добувній промисловості. Не досягнуто рівня виробництва січня–березня 2010р. на підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води.

У добувній промисловості індекс продукції порівняно з січнем–березнем 2010р. становив 110,6%, у тому числі на підприємствах з добування паливно-енергетичних корисних копалин – 110,6%, з добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних, – 98,2%. На підприємствах добувної промисловості видобуток готового вугілля збільшився проти січня–березня 2010р. на 459 тис.т, або на 11,2%. Випуск продуктів збагачення, частка яких в обсязі готового вугілля становила 76,1%, збільшився на 9,1%, готового рядового вугілля – на 18,5%.

У переробній промисловості у січні–березні 2011р. проти січня–березня 2010р. обсяги виробництва збільшилися на 17,4%.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв індекс промислової продукції проти січня–березня 2010р. становив 84,9%, у тому числі з виробництва сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання – 93,9%, хліба та хлібобулочних виробів – 91,5%, напоїв – 85,1%, продуктів кондитерської промисловості – 84,3%, олії та тваринних жирів – 84,2%, готових кормів для тварин – 80,4%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – 50,2%. При цьому одержано приріст обсягів продукції у виробництві макаронних виробів (11,8%), м’яса та м’ясних продуктів (5,4%). За січень–березень 2011р. підприємствами області вироблено 21,6 тис.т борошна, 18,2 тис.т олії соняшникової нерафінованої, 16,5 тис.т виробів хлібобулочних, 4,2 тис.т круп, 4,0 тис.т ковбасних виробів, 3,6 тис.т печива солодкого і вафель, 3,1 тис.т свіжих чи охолоджених м’яса і субпродуктів харчових свійської птиці, 2,9 тис.т молока обробленого рідкого, 2,7 тис.т виробів макаронних без начинки, по 2,2 тис.т шоколаду та інших продуктів харчових готових з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках і продуктів кисломолочних, 1,7 тис.т свинини свіжої (парної) чи охолодженої, 429 т сиру свіжого неферментованого та сиру кисломолочного, 331 т вершкового масла, 171 т свіжих (парних) чи охолоджених яловичини та телятини, 160 т сирів жирних, 219,7 тис.дал безалкогольних напоїв.

У легкій промисловості приріст продукції порівняно з січнем–березнем 2010р. становив 39,5%. У виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги продукції збільшилися у 8,8 раза, текстильному виробництві; виробництві одягу, хутра та виробів з хутра – на 33,6%. За січень–березень 2011р. випущено 2739,9 тис.шт. трикотажу спіднього, 98,1 тис. пар виробів панчішно-шкарпеткових трикотажних машинного чи ручного в’язання, 45,7 тис.шт. жакетів та блейзерів, піджаків, курток типу піджаків, джемперів та виробів аналогічних жіночих та дівчачих, 35,2 тис.шт. брюк та бриджів жіночих та дівчачих, 22,9 тис. пар взуття, 17,9 тис.шт. білизни постільної.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини, крім меблів, у січні–березні 2011р. обсяги промислового виробництва збільшилися на 21,9%. Проти січня–березня 2010р. суттєво зросло виробництво деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, завтовшки більше 6 мм, тари дерев’яної різної та її частин, вікон, дверей, їх рам та порогів дерев’яних. Водночас скоротився випуск брусків, планок та фризів для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, профільованих, не зібраних, з деревини листяних порід, виробів дерев’яних будівельних та столярних інших, піддонів дерев’яних.

На підприємствах целюлозно-паперового виробництва та поліграфічної діяльності приріст промислової продукції проти січня–березня 2010р. становив 1,4%. Спостерігалося зростання виготовлення паперу та картону, мішків та пакетів пакувальних з паперу та картону, товарів шкільних та канцелярських з паперу та картону.

На підприємствах з виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення у січні–березні 2011р. проти аналогічного періоду 2010р. індекс виробництва продукції становив 96,1%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги продукції збільшилися на 44,6%, у тому числі у виробництві іншої хімічної продукції – у 5,7 раза, лаків та фарб – у 2,7 раза, основної хімічної продукції – на 34,7%, пластмасових виробів – на 4,2%, гумових виробів – на 1,2%. При цьому скоротилися обсяги продукції на підприємствах з виробництва мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування; парфумерних та косметичних засобів (на 6,6%), фармацевтичного виробництва (на 5,0%). За січень–березень 2011р. вироблено 340,0 млн.м3 газів промислових простих, 303,4 тис.т добрив азотних мінеральних чи хімічних, 32,7 тис.т пластмас у первинних формах, 1,8 тис.т фарб та лаків на основі полімерів, 1,1 тис.т плит, листів, плівки, фольги і стрічок пластмасових неармованих чи некомбінованих з іншими матеріалами, 933 т мішків і пакетів (включно конусоподібних) з полімерів етилену, 269 т трубок, труб, шлангів та фітингів жорстких з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, 6,6 млн.шт. бутлів, пляшок, фляг і аналогічних виробів пластмасових (стаканів для сметани, йогурту тощо).

На підприємствах з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги промислового виробництва збільшилися проти січня–березня 2010р. в 1,6 раза. Зросло виробництво тканин (вуалей) тонких, сіток, полотен, матів, матраців, панелей та інших виробів зі скловолокна, крім склотканин, цегли керамічної невогнетривкої будівельної, стрічок волоконних, рівниці, пряжи та штапельного скловолокна, плит та плиток керамічних, скла безпечного («безосколкового»), склафлоату і скла з шліфованою або полірованою поверхнею листового. Водночас скоротилося виробництво елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, виробів з іншого каменю, сумішей будівельних та бетонів (сухих), крім сумішей бетонних готових для використання, сумішей бітумінозних, основаних на асфальту природному, бітуму нафтовому, смолах мінеральних або пеку смол мінеральних, плиток, плит, черепиці та аналогічних виробів з цементу, бетону або штучного каменю.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів випуск промислової продукції за січень–березень 2011р. збільшився на 12,7%, у тому числі на підприємствах з лиття металів – в 1,8 раза, з виробництва готових металевих виробів – на 41,3%, труб – на 29,0%, чавуну, сталі та феросплавів – на 6,0%. За січень–березень 2011р. в області вироблено 948,1 тис.т напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, 302,5 тис.т прокату готового чорних металів, 78,9 тис.т труб великого та малого діаметрів, профілів пустотілих з металів чорних, 64,2 тис.т феросплавів, 21,2 тис.т сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям.

У машинобудуванні обсяг виробництва продукції у січні–березні 2011р. порівняно з січнем–березнем попереднього року зріс на 48,2% за рахунок підприємств з виробництва транспортних засобів та устатковання (в 1,7 раза), машин та устатковання (на 5,8%).

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води індекс виробництва продукції проти січня–березня 2010р. становив 95,8%. Тепловими електростанціями та теплоелектроцентралями вироблено 1836 млн.кВт·год електроенергії.

У 2010р. інноваційною діяльністю у промисловості займалося 59 підприємств, або 11,2% від загальної кількості обстежених промислових підприємств (у 2009р. – 54 підприємства, або 9,9%). На виконання інноваційних робіт підприємства області витратили 243,1 млн.грн. (за 2009р. – 111,1 млн.грн.).

Сприйнятливість до інновацій значно коливалася за галузями промисловості. У переробній промисловості займалися інноваційною діяльністю 13,2% обстежених промислових підприємств, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – 5,9%, добувній промисловості – 6,6% підприємств.

Найбільш сприйнятливими до нововведень у переробній промисловості були підприємства з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (100,0% підприємств галузі), машинобудування (21,8%), хімічної та нафтохімічної промисловості (14,3%), з виробництва харчових продуктів, напоїв (11,4%), металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (10,9%). При цьому зовсім не займалися інноваційною діяльністю підприємства з добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних, з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів, целюлозно-паперового виробництва та поліграфічної діяльності.

Найбільший рівень інноваційної активності серед регіонів області зафіксовано у Міловському (100,0% від загальної кількості промислових підприємств), Біловодському (50,0%) та Лутугинському (30,0%) районах. У містах Луганську, Рубіжне, Сєвєродонецьку, Краснодоні, Алчевську частка інноваційно активних підприємств склала 15–18%.

У 2010р. інноваційно активними підприємствами впроваджено 39 найменувань інноваційних видів продукції, 29 нових технологічних процесів, а також придбано 18 нових технологій.

У 2010р. обсяг реалізованої інноваційної продукції склав 6749,8 млн.грн., або 9,5% від загального обсягу реалізованої промислової продукції області (у 2009р. – 6158,0 млн.грн., або 11,0%). Реалізовували інноваційну продукцію 33 промислових підприємства, з яких майже кожне третє – за межі України. У загальному обсязі реалізованої інноваційної продукції найбільшу частку (96,5%) займала продукція підприємств металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, машинобудування.


^ Сільське господарство

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень–березень 2011р. порівняно з відповідним періодом 2010р. зріс на 1,3%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 3,3%, у господарствах населення – скоротився на 0,9%. 


^ Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)
За січень–березень 2011р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 13,7 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 3,0% більше порівняно з січнем–березнем 2010р., вироблено 51,2 тис.т молока (на 4,5% менше) та 223,4 млн.шт. яєць (на 16,5% більше). В аграрних підприємствах відбулося зростання виробництва яєць (на 18,8%) та реалізації худоби та птиці на забій (на 9,1%), а виробництво молока скоротилося на 9,2%. У господарствах населення виробництво м’яса скоротилося на 5,4%, молока – на 3,1%, яєць – збільшилося на 0,8%. Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні–березні 2011р. становила відповідно 38,7%, 78,7% та 11,1%.

За розрахунками, на 1 квітня 2011р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 132,8 тис. голів (на 2,1% менше, ніж на 1 квітня 2010р.), у тому числі корів – 63,4 тис. (на 3,1% менше), свиней – 139,1 тис. (на 8,8% менше), овець і кіз – 72,0 тис. (на 2,6% менше), птиці всіх видів – 6143,6 тис. голів (на 9,7% більше).

Поголів’я свиней, що утримувалося населенням на 1 квітня 2011р. порівняно з початком квітня 2010р. зросло на 2,2%, птиці – на 1,4%, великої рогатої худоби – на 0,8% (у тому числі корів – скоротилося на 1,5%), овець і кіз – зменшилося на 2,3%. У домогосподарствах на початок квітня 2011р. утримувалось 68,8% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 74,1%, свиней – 53,3%, овець і кіз – 83,2%, птиці – 24,2%.

У сільськогосподарських підприємствах порівняно з 1 квітня 2010р. відбулося скорочення чисельності великої рогатої худоби на 8,0% (у тому числі корів – на 7,3%), поголів’я свиней – на 18,7%, овець і кіз – на 4,0%; поголів’я птиці зросло на 12,6%.

Обсяг вирощування худоби та птиці в аграрних підприємствах (крім малих) на 6,9% менше рівня січня–березня 2010р., а його відношення до реалізації тварин на забій становило 100,4% (у січні–березні 2010р. – 115,3%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі становили 321 г (у січні–березні 2010р. – 411 г), свиней – 297 г (у січні–березні 2010р. – 321 г).

В аграрних підприємствах (крім малих), що займалися тваринництвом, на 1 квітня 2011р. налічувалось 252,2 тис.ц кормових одиниць кормів усіх видів, що на 20,0% менше, ніж на 1 квітня 2010р., у тому числі концентрованих кормів – 142,8 тис.ц корм.од (на 16,8% менше). У розрахунку на одну умовну голову великої худоби припадало в цілому по області по 1,7 ц корм.од. (на 0,5 ц корм.од. менше, ніж на 1 квітня 2010р.), у тому числі концентрованих – по 1,0 ц корм.од. (на 0,2 ц корм.од. менше).

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–березень 2011р. порівняно з відповідним періодом 2010р. збільшився на 12,1%, у тому числі продукції рослинництва – на 25,3%, а продукції тваринництва – зменшився на 2,2%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації за січень–березень 2011р. проти відповідного періоду 2010р. зросли на овочі у 2,4 раза та становили 11812,5 грн. за т, плоди та ягоди – у 2,1 раза (5325,0 грн. за т), зернові та зернобобові культури – в 1,7 раза (1555,0 грн за т), насіння соняшнику – в 1,6 раза (3775,0 грн. за т), молоко та молочні продукти – на 12,4% (3266,2 грн. за т), худобу та птицю (у живій вазі) – на 2,8% (11049,3 грн. за т).

За січень–березень 2011р. від усіх категорій господарств на переробні підприємства області надійшло худоби та птиці (у живій вазі) 3,9 тис.т, що в 1,7 раза більше проти січня–березня 2010р., та 8,7 тис.т молока і молочних продуктів (на 8,6% менше).

На 1 квітня 2011р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 236,6 тис.т зерна (на 48,9% менше проти 1 квітня 2010р.), у тому числі 156,8 тис.т пшениці, 26,0 тис.т ячменю, 23,2 тис.т кукурудзи, 5,7 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 126,7 тис.т зерна (на 9,3% менше), у тому числі 58,9 тис.т пшениці, 24,0 тис.т ячменю, 20,0 тис.т кукурудзи, 1,1 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 109,9 тис.т зерна (на 66,0% менше), у тому числі 97,9 тис.т пшениці, 2,0 тис.т ячменю, 3,2 тис.т кукурудзи, 4,6 тис.т жита.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства, у січні–березнем 2011р. становила 2045,6 грн. за т, що в 1,7 раза більше, ніж торік.

1   2   3   4Схожі:

Валовий регіональний продукт у 2009 році iconВаловий регіональний продукт за 2007 рік

Валовий регіональний продукт у 2009 році iconВаловий регіональний продукт у 2012 році
Миколаївській (на 3,9%), Одеській (на 3,2%), Донецькій (на 2,9%), Дніпропетровській (на 2,5%), Запорізькій (на 2,2%), Полтавській...
Валовий регіональний продукт у 2009 році iconВаловий регіональний продукт
Темп зростання (зменшення) валового регіонального продукту (у порівняних цінах, у до попереднього року)
Валовий регіональний продукт у 2009 році iconВипуск товарів та послуг і валовий внутрішній продукт України
Реальний валовий внутрішній продукт у січні–липні 2007р порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 107,7%, у липні...
Валовий регіональний продукт у 2009 році iconВаловий регіональний продукт у 2011 році
Врп) Луганскої області у 2011р склав 57202 млн грн., що на 9,1% більше, ніж у 2010р. Збільшення обсягів врп у 2010р зафіксовано по...
Валовий регіональний продукт у 2009 році iconОсновні показники програми соціально-економічного та культурного розвитку Теребовлянського району на 2009 рік
Валовий сукупний продукт, вироблений в основних сферах матеріального виробництва (порівняльні ціни)
Валовий регіональний продукт у 2009 році iconПрограма на 2011-2013 рр. Перелік скорочень ввп валовий внутрішній продукт го
Частина перша: вступ: середньостроковий огляд
Валовий регіональний продукт у 2009 році iconВаловий внутрішній продукт – підсумки січня-листопада 2007 року
За підсумками 11 місяців реальний приріст валового внутрішнього продукту (ввп) становив 7,2%
Валовий регіональний продукт у 2009 році iconРозпорядження від 25 лютого 2011 року м. Монастириська №88/16 Про підсумки роботи господарського комплексу за 2010 рік та основні показники соціально-економічного та культурного розвитку району на 2011 рік
У 2010 році валовий сукупний продукт, вироблений у сфері матеріального виробництва, становив 78,2 млн гривень. Завдання програми...
Валовий регіональний продукт у 2009 році iconДержкомстат України
Реальний валовий внутрішній продукт у січні–лютому 2007р порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 108,6%, у лютому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов