Рішення колегії районної державної адміністрації 27. 11. 2015 №28 icon

Рішення колегії районної державної адміністрації 27. 11. 2015 №28НазваРішення колегії районної державної адміністрації 27. 11. 2015 №28
Дата конвертації06.10.2016
Розмір126.81 Kb.
ТипРішення
скачать >>>
УКРАЇНА


ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ


колегії районної державної адміністрації


27.11.2015

28

Про Програму фінансового забезпечення

функціонування Попільнянської районної

державної адміністрації для виконання

та реалізації повноважень райдержадміністрації

та повноважень, делегованих Попільнянською

районною радою, на 2016 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, туризму та внутрішнього аудиту райдержадміністрації Підлужної Т.І. про «Про Програму фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень райдержадміністрації та повноважень, делегованих Попільнянською районною радою, на 2016 рік», відповідно до ст. 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» колегія районної державної адміністрації

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити Програму фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень райдержадміністрації та повноважень, делегованих Попільнянською районною радою, на 2016 рік (далі – Програма).
2. Внести Програму на розгляд районної ради.
3. Управлінню фінансів районної державної адміністрації (Вацківський О.В.) після затвердження Програми районною радою, забезпечити фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією положень Програми.
4. Доручити начальнику управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, туризму та внутрішнього аудиту Попільнянської райдержадміністрації Підлужній Т.І. на основі цього рішення в трьохденний термін підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації


Голова колегії Р.В. СуботенкоСекретар колегії Р.О. Адамчук

СХВАЛЕНО

рішення колегії

райдержадміністрації

27.11.2015 № 28
ПРОГРАМА

фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної

державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень райдержадміністрації та повноважень, делегованих Попільнянською

районною радою на 2016 рік
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Програма фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень, делегованих Попільнянською районною радою на 2016 рік створена у відповідності до статей 11, 19, статей 14, 15, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанов Кабінету Міністрів України від 8 травня 2003 року № 114 «Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо розроблення державних цільових програм»; від 9 березня 1999 року № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» (враховуючи зміни і доповнення, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року № 835).
Якщо розглянути вертикальний зріз державного управління на рівні району, то на перший план виступає взаємодія органів державного управління, тобто районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування. В нашому районі налічується 33 місцеві ради, а саме: 2 селищні, 30 сільських та районна рада.
Взаємовідносини між райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування базуються на виконанні делегованих повноважень та контролі за їх здійсненням. Провідне місце в системі методів діяльності райдержадміністрації належить плануванню, координації, контролю за виконанням рішень, роботі з кадрами, а також інформаційному забезпеченню.
Районна державна адміністрація контролює виконання делегованих повноважень селищними та сільськими радами, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад. Працівники райдержадміністрації беруть участь у роботі сесій рад, засіданнях виконкомів, інших заходах, ініційованих органами місцевого самоврядування. З цією метою за кожною сільською радою закріплені представники райдержадміністрації.
Хід виконання планів, актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації регулярно розглядається на засіданнях колегії, апаратних нарадах, семінарах за участю керівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
Працівниками райдержадміністрації з метою надання методичної допомоги посадовим особам місцевого самоврядування готуються методичні рекомендації з питань організації роботи місцевих рад, виконання радами делегованих повноважень органів виконавчої влади, надаються зразки форм, бланків та інше. Постійно здійснюється розсилка по сільських, селищних радах нових документів, нормативно-правових актів, змін до чинного законодавства України.
Організовується навчання для посадових осіб місцевого самоврядування, а саме: секретарів, бухгалтерів рад, селищних, сільських голів з різних питань, необхідних у роботі.
Виконання даних заходів потребує певних матеріальних витрат. Виходячи із річного та помісячного розпису державного бюджету на 2015 рік, затвердженого Житомирською обласною державною адміністрацією на здійснення повноважень виконавчої влади Попільнянській райдержадміністрації доведений обсяг загального фонду в сумі 4,571 млн. грн., з них по 2210 – 21,9 тис. грн., 2240 – 49,7 тис. грн. Фінансування видатків на забезпечення райдержадміністрації паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами до автомобілів, канцелярськими товарами, приладдям, обслуговуванням оргтехніки, компенсації витрат на утримання (обслуговування) приміщень вкрай недостатнє.
Розшифровка напряму використання бюджетних коштів за програмою фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень, делегованих їй Попільнянською районною радою на 2016 рік наведена в додатку 1.
2. Мета Програми
Метою Програми є:
забезпечення виконання повноважень, делегованих районною радою районній державній адміністрації, які здійснюються апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами, секторами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації;
проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надання методичної та іншої практичної допомоги з удосконалення організації їх роботи, підготовка пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району;
фінансування видатків на забезпечення частково матеріально-технічного, організаційного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації в межах виділених бюджетних коштів.

3. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми
Керівництво районної державної адміністрації прагне створити атмосферу ділових і вимогливих відносин між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, трудовими колективами, громадськими формуваннями.
У результаті виконання заходів Програми, співпраці структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів виконавчої влади з виконкомами сільських та селищних рад активізується діяльність органів місцевого самоврядування з питань поліпшення соціального захисту громадян, боротьби зі злочинністю, у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів. Аналіз попередньої роботи райдержадміністрації щодо контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень свідчить, що ряд питань ще потребує вирішення, але ведеться системна робота з метою удосконалення цього напрямку діяльності.
Соціально-економічні результати виконання Програми, впровадження результатів досліджень у практику сприятиме:
здійсненню ефективності управлінської діяльності;

підвищенню степеня прозорості та ефективності управлінської діяльності;

удосконаленню взаємодії органів влади з населенням;

збалансуванню повноважень і відповідальності в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

забезпеченню ефективності прийняття та реалізації рішень у системі державного управління.
Цільові групи Програми:
працівники апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації;

члени територіальних громад сіл, селищ району;

сільські, селищні, районна ради.
Реалізація Програми матиме і структурний вплив – поліпшаться норми управлінської поведінки суб’єктів влади. В діяльності суб’єктів влади стане нормою відкритість, прозорість, постійне надання громадянам повної та достовірної інформації, необхідної для забезпечення їх особистих прав та життєво-необхідних проблем.
Згідно ст. 85 Бюджетного кодексу України, в умовах відсутності заборгованості місцевого бюджету за захищеними статтями видатків, фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок вільного залишку коштів районного бюджету.
Виконання заходів Програми фінансується із районного бюджету в сумі 337,076 тис. грн. Обсяги та джерела фінансування Програми викладені в додатку 1.
У результаті виконання програми буде забезпечено здійснення виконання Попільнянською районною державною адміністрацією повноважень, делегованих Попільнянською районною радою.


4. Перелік завдань і заходів Програми та результати виконання
До завдань Програми відносяться:
вдосконалення системи інформування громадян;

посилення контролю за виконанням прийнятих рішень;

активізація здійснення місцевими радами контрольних функцій.
Заходи Програми:
проведення виїзних засідань та особистого прийому громадян головою райдержадміністрації та заступниками голови райдержадміністрації;

підготовка та розміщення інформації стосовно інвестиційного, економічного та культурного потенціалу Попільнянського району в друкованих виданнях, веб-сайті;

проведення семінарів та «круглих столів» з питань розвитку місцевих громад;

розробка та підготовка інформативних стендів інвестиційного та економічного потенціалу Попільнянського району для участі у виставкових заходах;

участь у сходах жителів населених пунктів.
Результативні показники:
активізується діяльність органів місцевого самоврядування з питань поліпшення соціального захисту громадян, боротьби зі злочинністю, у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів;

удосконалення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень.
5. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи програми наведені у додатку 2 до Програми.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання завдань, передбачених Програмою, покладається на структурні підрозділи, апарат райдержадміністрації, які щокварталу інформують про результати виконання постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності і місцевого самоврядування, правопорядку та прав людини.
Голова районної державної адміністрації здійснює контроль за виконанням Програми шляхом розгляду інформації, яку раз у півроку подає апарат райдержадміністрації.
З метою організації поточної роботи з виконання Програми, узгодження дій співвиконавців та підготовки рекомендацій щодо внесення необхідних змін на період її виконання може бути утворена координаційна група з числа представників районної державної адміністрації, районної ради.

до Програми фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної державної адмін
Додаток 1

до Програми фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень райдержадміністрації та повноважень, делегованих Попільнянською районною радою на 2016 рік
РОЗШИФРОВКА

до програми фінансового забезпечення функціонування Попільнянської райдержадміністрації

для виконання та реалізації повноважень райдержадміністрації та повноважень, делегованих

Попільнянською районною радою на 2016 рік

Грн.

КЕКВ

Апарат райдержадміністрації

Відділи

райдержадміністрації

РАЗОМ

2210

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

Придбання паперу, папок, принтерів, файлів, книги обліку, моніторів, телефонного апарату, пилососа, безперебійника, архівних картонажів, флешки, бензину, підписка періодичної преси

106300

46230

152530

2240

Інші послуги

(крім комунальних)

Послуги зв’язку, поточний ремонт обладнання, обслуговування адмінбудинку, придбання ліцензійного Windows та програмного забезпечення, установка кондиціонера, заправка картриджів

54036

116810

170846

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Придбання принтера двухстороннього друку, фотоапарата та багатофункціонального пристрою

9700

4000

13700170036

167040

337076Додаток 2

до Програми фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень райдержадміністрації та повноважень, делегованих Попільнянською районною радою на 2016 рік
Напрями діяльності та заходи Програми фінансового забезпечення функціонування

Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень райдержадміністрації

та повноважень, делегованих Попільнянською районною радою на 2016 рік


№з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Очікуваний результат

1.

Забезпечення більш ефективного та продуктивного здійснення делегованих повноважень, переданих районною радою та функцій, покладених державою

Проведення та технічне і матеріальне забезпечення виїзних засідань, семінарів, нарад, перевірок сільських рад, бюджетних установ, тощо

2016 рік

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

Активізується діяльність сільських, селищних голів та депутатів місцевих рад з питань, що відносяться до компетенції органів місцевого самоврядуванняРозробка нормативних документів, виконання листів, доручень

2016 рік

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

Підвищиться якість роботи виконкомів рад по виконанню Законів України, Постанов КМУ, Указів Президента, розпоряджень голови облдержадміністрації, виконання власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядуванняПідготовка інформаційних матеріалів для проведення колегій, нарад, семінарів тощо

2016 рік

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

Вивчення економічного та соціального стану територіальних громадНадання громадянам району, установам, організаціям, підприємцям консультативних послуг з юридичних, земельних та інших питань, а також забезпечення присутності керівників (представників) підприємств, установ, сільських, селищних рад району на колегіях, семінарах та нарадах

2016 рік

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

Покращення соціального захисту громадян, посилення боротьби із злочинністю, надання послуг у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів__________________________Схожі:

Рішення колегії районної державної адміністрації 27. 11. 2015 №28 iconРозпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області 29. 01. 2015 Берегово №26 Про внесення змін до складу колегії районної державної адміністрації
Внести зміни до складу колегії районної державної адміністрації (далі – колегія), яка утворена розпорядженням голови райдержадміністрації...
Рішення колегії районної державної адміністрації 27. 11. 2015 №28 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 25 серпня 2015 м. Ланівці №249-од Про зміни в складі колегії
Про зміни в складі колегії районної державної адміністрації ” та у зв’язку з кадровими змінами вивести із складу колегії районної...
Рішення колегії районної державної адміністрації 27. 11. 2015 №28 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 01 грудня 2015 року №437-од «Про склад колегії районної державної адміністрації»: Вивести із складу колегії районної державної адміністрації бенев’ята володимира Станіславовича Заліщицького міського голову 2005-2015 років,
На часткову зміну пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 грудня 2015 року №437-од «Про склад колегії...
Рішення колегії районної державної адміністрації 27. 11. 2015 №28 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 16 жовтня 2015 року м. Теребовля №307 од
Про внесення змін в склад колегії районної державної адміністрації” увести до складу колегії районної державної адміністрації довгань...
Рішення колегії районної державної адміністрації 27. 11. 2015 №28 iconРішення колегії районної державної адміністрації 29. 07. 2015 №18 Про
Відповідно до ст ст. 17, 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання доручення голови обласної державної...
Рішення колегії районної державної адміністрації 27. 11. 2015 №28 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 23. 06. 2015 року №201-од "Про з атвердження нового склад у колегії районної державної адміністрації" : 1 вивести зі складу колегії районної державної адміністрації: семківа богдана Васильовича
Відповідно до статті 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації " та у зв’язку з проведеними кадровими змінами
Рішення колегії районної державної адміністрації 27. 11. 2015 №28 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 26 березня 2015 року №89-од,,Про зміни в складі колегії районної державної адміністрації та у зв’язку із кадровими змінами ввести до складу колегії районної державної адміністрації Сіранта Юліана Івановича,
Про зміни в складі колегії районної державної адміністрації ” та у зв’язку із кадровими змінами ввести до складу колегії районної...
Рішення колегії районної державної адміністрації 27. 11. 2015 №28 iconРішення колегії районної державної адміністрації 26. 11. 2014 №32
Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень райдержадміністрації та повноважень, делегованих...
Рішення колегії районної державної адміністрації 27. 11. 2015 №28 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 26. 03. 2015 року №89-од «Про зміни в складі колегії районної державної адміністрації» Голова районної державної адміністрації Ю.І. Сірант затверджено розпорядження голови
Внести зміни в склад колегії районної державної адміністрації та затвердити її склад в новій редакції, що додається
Рішення колегії районної державної адміністрації 27. 11. 2015 №28 iconРішення колегії районної державної адміністрації 29. 07. 2015 №17
Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Житомирській обласній державній адміністрації та з метою забезпечення стабільної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи