Рішення колегії районної державної адміністрації 26. 11. 2014 №32 icon

Рішення колегії районної державної адміністрації 26. 11. 2014 №32НазваРішення колегії районної державної адміністрації 26. 11. 2014 №32
Дата конвертації06.10.2016
Розмір233.73 Kb.
ТипРішення
скачать >>>
УКРАЇНА


ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ


колегії районної державної адміністрації


26.11.2014

32

Про Програму фінансового забезпечення

функціонування Попільнянської районної

державної адміністрації для виконання

та реалізації повноважень райдержадміністрації

та повноважень, делегованих Попільнянською

районною радою, на 2014-2015 роки

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, туризму та внутрішнього аудиту райдержадміністрації Підлужної Т.І. про «Про Програму фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень райдержадміністрації та повноважень, делегованих Попільнянською районною радою, на 2014-2015 роки», відповідно до ст. 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» колегія районної державної адміністрації

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити Програму фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень райдержадміністрації та повноважень, делегованих Попільнянською районною радою, на 2014-2015 роки (далі – Програма).
2. Внести Програму на розгляд районної ради.
3. Управлінню фінансів районної державної адміністрації (Войналович Г.О.), після затвердження Прграми районною радою, забезпечити фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією положень Програми.
4. Доручити начальнику управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, туризму та внутрішнього аудиту Попільнянської райдержадміністрації Підлужній Т.І. на основі цього рішення в трьохденний термін підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації


Голова колегії О.О. МожарівськийСекретар колегії Т.П. Середа
ПРОГРАМА

фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної

державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень райдержадміністрації та повноважень, делегованих Попільнянською

районною радою, на 2014-2015 роки
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Програма фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень райдержадміністрації та повноважень, делегованих Попільнянською районною радою, на 2014-2015 роки створена у відповідності до статей 11, 19, статей 14, 15, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанов Кабінету Міністрів України від 8 травня 2003 року № 114 «Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо розроблення державних цільових програм»; від 9 березня 1999 року № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади», враховуючи зміни і доповнення, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року № 835.
Якщо розглянути вертикальний зріз державного управління на рівні району, то на перший план виступає взаємодія органів державного управління, тобто районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування. В нашому районі налічується 32 місцеві ради: 2 селищні, 30 сільських та районна рада.
Взаємовідносини між райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування базуються на виконанні делегованих повноважень та контролі за їх здійсненням. Провідне місце в системі методів діяльності райдержадміністрації належить плануванню, координації, контролю за виконанням рішень, роботі з кадрами, а також інформаційному забезпеченню.
Районна державна адміністрація контролює виконання делегованих повноважень селищними та сільськими радами, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад. Працівники райдержадміністрації беруть участь у роботі сесій рад, засіданнях виконкомів, інших заходах, ініційованих органами місцевого самоврядування. З цією метою за кожною сільською радою закріплені представники райдержадміністрації.
Хід виконання планів, актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації регулярно розглядається на засіданнях колегії, апаратних нарадах, семінарах за участю керівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
Працівниками райдержадміністрації з метою надання методичної допомоги посадовим особам місцевого самоврядування готуються методичні рекомендації з питань організації роботи місцевих рад, виконання радами делегованих повноважень органів виконавчої влади, надаються зразки форм, бланків та інше. Постійно здійснюється розсилка по сільських, селищних радах нових документів, нормативно-правових актів, змін до чинного законодавства України.
Організовується навчання для посадових осіб місцевого самоврядування, а саме: секретарів, бухгалтерів рад, селищних, сільських голів з різних питань, необхідних у роботі.
Виконання даних заходів потребує певних матеріальних витрат. Виходячи із річного та помісячного розпису державного бюджету на 2014 рік, затвердженого Житомирською обласною державною адміністрацією на здійснення повноважень виконавчої влади Попільнянській райдержадміністрації доведений обсяг загального фонду в сумі 4,571 млн. грн., з них по КЕКВ 2210 – 21,9 тис. грн., КЕКВ 2240 – 49,7 тис. грн. Фінансування видатків на забезпечення райдержадміністрації паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами до автомобілів, канцелярськими товарами, приладдям, обслуговуванням оргтехніки, компенсації витрат на утримання (обслуговування) приміщень вкрай недостатнє.
Розшифровка напряму використання бюджетних коштів за програмою фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень райдержадміністрації та повноважень, делегованих їй Попільнянською районною радою, на 2014-2015 роки наведена в додатку 1.
2. Мета Програми
Метою Програми є:
забезпечення виконання в повному об’ємі власних повноважень та повноважень, делегованих районною радою районній державній адміністрації, які здійснюються апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами, секторами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації;
проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надання методичної та іншої практичної допомоги з удосконалення організації їх роботи, підготовка пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району;
фінансування видатків на часткове забезпечення матеріально-технічного, організаційного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації.
3. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми
Керівництво районної державної адміністрації прагне створити атмосферу ділових і вимогливих відносин між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, трудовими колективами, громадськими формуваннями.

У результаті виконання заходів Програми, співпраці структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів виконавчої влади з виконкомами сільських та селищних рад активізується діяльність органів місцевого самоврядування з питань поліпшення соціального захисту громадян, боротьби зі злочинністю, у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів. Аналіз попередньої роботи райдержадміністрації щодо контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень свідчить, що ряд питань ще потребує вирішення, але ведеться системна робота з метою удосконалення цього напрямку діяльності.
Соціально-економічні результати виконання Програми, впровадження результатів досліджень у практику сприятиме:
підвищенню ступеня прозорості та ефективності управлінської діяльності;
удосконаленню взаємодії органів влади з населенням;
збалансуванню повноважень і відповідальності в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
забезпеченню ефективності прийняття та реалізації рішень у системі державного управління.
Цільові групи Програми:
працівники апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації;
члени територіальних громад сіл, селищ району;
сільські, селищні, районна ради.
Реалізація Програми матиме і структурний вплив – поліпшаться норми управлінської поведінки суб’єктів влади. В діяльності суб’єктів влади стане нормою відкритість, прозорість, постійне надання громадянам повної та достовірної інформації, необхідної для забезпечення їх особистих прав та життєво-необхідних проблем.
Згідно ст. 85 Бюджетного кодексу України, в умовах відсутності заборгованості місцевого бюджету за захищеними статтями видатків, фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок вільного залишку коштів районного бюджету або перевиконання районного бюджету.
Виконання заходів Програми фінансується із районного бюджету в сумі 395,35 тис. грн. Обсяги та джерела фінансування Програми викладені в додатку 2.

У результаті виконання програми буде забезпечено здійснення виконання Попільнянською районною державною адміністрацією повноважень райдержадміністрації та повноважень, делегованих Попільнянською районною радою.
4. Перелік завдань і заходів Програми та результати виконання
До завдань Програми відносяться:
вдосконалення системи інформування громадян;
посилення контролю за виконанням прийнятих рішень;
активізація здійснення місцевими радами контрольних функцій.

Заходи Програми:
проведення виїзних засідань та особистого прийому громадян головою райдержадміністрації та заступниками голови райдержадміністрації;
розробка, підготовка та розміщення інформації стосовно інвестиційного, економічного та культурного потенціалу Попільнянського району в друкованих виданнях, веб-сайті, у виставкових заходах;
проведення семінарів та «круглих столів» з питань розвитку місцевих громад;
участь у сходах жителів населених пунктів.
Результативні показники:
активізується діяльність органів місцевого самоврядування з питань поліпшення соціального захисту громадян, боротьби зі злочинністю, у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів;
удосконалення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень.
5. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи програми наведені у додатку 3 до Програми.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання завдань, передбачених Програмою, покладається на структурні підрозділи, апарат райдержадміністрації, які щокварталу інформують про результати виконання постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності і місцевого самоврядування, правопорядку та прав людини.
Голова районної державної адміністрації здійснює контроль за виконанням Програми шляхом розгляду інформації, яку раз у півроку подає апарат райдержадміністрації.
З метою організації поточної роботи з виконання Програми, узгодження дій співвиконавців та підготовки рекомендацій щодо внесення необхідних змін на період її виконання може бути утворена координаційна група з числа представників районної державної адміністрації, районної ради.

________________________

Додаток 1

до Програми фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень райдержадміністрації та повноважень, делегованих Попільнянською районною радою, на 2014-2015 роки
РОЗШИФРОВКА

напряму використання бюджетних коштів за програмою фінансового забезпечення функціонування

Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень райдержадміністрації та повноважень,

делегованих Попільнянською районною радою, на 2014 рік


КЕКВ

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна,

грн.

Фактичне спрямування, грн.

Напрями використання

2210


Придбання талонів на бензин А-95

л

200

15,80

3 160

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Придбання комп’ютерного стола

шт.

1

1120

1 120

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації

2240


Обслуговування адмін.будинку

м2

9090,9

6,60

60 000

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Зв'язок (у т.ч. інтернет)


3 840

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації

3110


Придбання комп’ютера

шт.

1

6 000

6 000

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
ВСЬОГО:


74120

РОЗШИФРОВКА

напряму використання бюджетних коштів за програмою фінансового забезпечення функціонування

Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень райдержадміністрації та повноважень,

делегованих Попільнянською районною радою, на 2015 рік


КЕКВ

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна,

грн.

Фактичне спрямування, грн.

Напрями використання

2210


Папір А-4

пачки

120

55

6 600

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Конверти з марками

шт.

720

2,50

1 800

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Папір факсовий

рулони

10

18

180

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Тонер для картриджів

шт.

30

80

2 400

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Папки

шт.

500

1,50

750

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Придбання талонів на бензин А-95

л.

2000

15,8

31 600

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
А-92

л.

1000

15,55

15 550

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Багатофункціональний пристрій

шт.

3

2 261

6 783

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Телефон-факс

шт.

1

1 560

1 560

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Крісло

шт.

3

390

1 170

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Стілець

шт.

3

140

420

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Пластикові вікна

шт.

4

3 500

14 000

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Грати на вікна

шт.

4

720

2 880

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Грати на двері

шт.

1

1440

1 440

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Жалюзі

шт.

4

420

1 680

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Стіл-приставка

шт.

3

253

759

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Шафа книжкова

шт.

3

544

1 632

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Шафа одежна

шт.

1

730

730

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Стіл комп’ютерний

шт.

2

1 120

2 240

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації

2240
шт.
Заправка, заміна картриджів, ремонт принтерів, комп’ютерної техніки


8 000

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Обслуговування адмінбудинку (12 місяців)

м2

1265,3

6,60

100 200

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Проведення монтажних робіт системи відеоспостереження


4800

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Система електронного документообігу


14 056

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації

3110


Придбання комп’ютера

шт.

2

6 000

12 000

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Придбання принтера двостороннього друку


шт.

2

5 000

10 000

Для апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
Програмне забезпечення


8 000Комп’ютерна мемжа


70 000ВСЬОГО:


321 230
_________________________

Додаток 2

до Програми фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень райдержадміністрації та повноважень, делегованих Попільнянською районною радою, на 2014-2015 роки
Ресурсне забезпечення Програми фінансового забезпечення функціонування

Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень райдержадміністрації

та повноважень, делегованих Попільнянською районною радою на 2014-2015 рокиОбсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2014 рік

2015 рік

2014 рік

2015 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:74 120

321 230

Районний бюджет74 120

321 230


________________________

Додаток 3

до Програми фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень райдержадміністрації та повноважень, делегованих Попільнянською районною радою, на 2014-2015 роки
Напрямки діяльності та заходи Програми фінансового забезпечення функціонування

Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень райдержадміністрації

та повноважень, делегованих Попільнянською районною радою на 2014-2015 роки


№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Очікуваний результат

1.

Забезпечення більш ефективного та продуктивного здійснення делегованих повноважень, переданих районною радою та функцій, покладених державою

Проведення та технічне і матеріальне забезпечення виїзних засідань, семінарів, нарад, перевірок сільських рад, бюджетних установ, тощо

2014-2015 роки

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

Активізується діяльність сільських, селищних голів та депутатів місцевих рад з питань, що відносяться до компетенції органів місцевого самоврядуванняРозробка нормативних документів, виконання листів, доручень

2014-2015 роки

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

Підвищиться якість роботи виконкомів рад по виконанню законів України, постанов КМУ, Указів Президента, розпоряджень голови ОДА, виконання власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядуванняПідготовка інформаційних матеріалів для проведення колегій, нарад, семінарів тощо

2014-2015 роки

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

Вивчення економічного та соціального стану територіальних громадНадання громадянам району, установам, організаціям, підприємцям консультативних послуг з юридичних, земельних та інших питань, а також забезпечення присутності керівників (представників) підприємств, установ, сільських, селищних рад району на колегіях, семінарах та нарадах

2014-2015 роки

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

Покращення соціального захисту громадян, посилення боротьби із злочинністю, надання послуг у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів


_____________________Схожі:

Рішення колегії районної державної адміністрації 26. 11. 2014 №32 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 14 липня 2014 року №217-од „Про склад колегії районної державної адміністрації увести до складу колегії
У зв’язку з проведеними змінам в районній державній адміністрації на часткову зміну розпорядження голови районної державної адміністрації...
Рішення колегії районної державної адміністрації 26. 11. 2014 №32 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 26. 08. 2014 року №320-од "Про зміну у складі колегії районної державної адміністрації" : 1 вивести зі складу колегії районної державної адміністрації аніловського ігоря Йосиповича
Відповідно до статті 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації " та у зв’язку з проведеними кадровими змінами
Рішення колегії районної державної адміністрації 26. 11. 2014 №32 iconРішення колегії районної державної адміністрації 24. 01. 2014 №3
Підлужної Т.І. про проект Програми економічного і соціального розвитку району на 2014 рік та на виконання ст. 17 Закону України «Про...
Рішення колегії районної державної адміністрації 26. 11. 2014 №32 iconРішення колегії районної державної адміністрації 16. 09. 2014 №23
Підлужної Т.І., на виконання ст. 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою оптимального торговельного забезпечення...
Рішення колегії районної державної адміністрації 26. 11. 2014 №32 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 04. 07. 2014 року №165 «Про зміни в складі колегії районної державної адміністрації» Голова районної державної адміністрації І. В. Друзь затверджено розпорядження голови
Внести зміни в склад колегії районної державної адміністрації та затвердити її склад в новій редакції, що додається
Рішення колегії районної державної адміністрації 26. 11. 2014 №32 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 15. 04. 2014 №95 план роботи горохівської районної державної адміністрації на ІІ квартал 2014 року Зміст заходу
Перелік основних питань для розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації
Рішення колегії районної державної адміністрації 26. 11. 2014 №32 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 31. 12. 2014 №553 план роботи горохівської районної державної адміністрації на 2014 рік Зміст заходу
Перелік основних питань для розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації
Рішення колегії районної державної адміністрації 26. 11. 2014 №32 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 31. 12. 2014 №553 план роботи горохівської районної державної адміністрації на І квартал 2014 року Зміст заходу
Перелік основних питань для розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації
Рішення колегії районної державної адміністрації 26. 11. 2014 №32 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 24. 09. 2014 №294 план роботи горохівської районної державної адміністрації на IV квартал 2014 рік Зміст заходу
Перелік основних питань для розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації
Рішення колегії районної державної адміністрації 26. 11. 2014 №32 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 27. 06. 2014 №182 план роботи горохівської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2014 року Зміст заходу
Перелік основних питань для розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи