Розпорядження 22 жовтня 2012 року Броди №584 Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація icon

Розпорядження 22 жовтня 2012 року Броди №584 Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністраціяНазваРозпорядження 22 жовтня 2012 року Броди №584 Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація
Дата конвертації11.10.2016
Розмір90.1 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>Україна

БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ
22 жовтня 2012 року Броди № 584
Про перелік видів публічної інформації,

розпорядником якої є Бродівська

районна державна адміністрація
 На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13 лютого 2011 року № 2939-VI, Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 вересня 2012 року № 661/0/5-12:
1. Затвердити  Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація, що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ю.Шаруна.


Голова районної

державної адміністрації В.Т.Стронський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

від «22» жовтня 2012р. № 584
ПЕРЕЛІК

видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація
Бродівська районна державна адміністрація має сукупність документованих відомостей про виконання функцій та завдань покладених на неї.

За порядком доступу адміністрація володіє відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до Закону України «Про інформацію» основними видами інформації за змістом, якою володіє Бродівська районна державна адміністрація, є:

правова інформація (Конституція України, закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України),

інформація про товар (протоколи тендерних закупівель робіт, товарів та послуг, інформація про планування здійснення процедури закупівель, річні плани державних закупівель),

статистична інформація (статистичні звіти та показники про стан в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя),

податкова інформація (інформація про доходи та витрати (декларації) державних службовців та членів їх сімей, податкові розрахунки та звіти),

інформація довідково-енциклопедичного характеру (документовані відомості (листи),

інформація про стан довкілля,

інші види, зокрема:

1. Загальна інформація про райдержадміністрацію:

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності.

1.2. Інформація про місцезнаходження, засоби зв’язку.

1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку в Бродівській районній державній адміністрації.

1.4. Інформація про загальні правила поведінки державного службовця.

1.5. Інформація про організаційну структуру та керівництво органу (прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівництва та посадових осіб структурних підрозділів Бродівської районної державної адміністрації та її апарату).

1.6. Положення про структурні підрозділи Бродівської районної державної адміністрації та її апарату.

1.7. Вакансії, порядок та умови проходження оголошених апаратом Бродівської районної державної адміністрації конкурсів на заміщення вакантних посад.

1.8. Перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Бродівської районної державної адміністрації.

2. Інформація про діяльність Бродівської районної державної адміністрації:

2.1. Регламент роботи районної державної адміністрації.

2.2. Інструкція з діловодства у Бродівській районній державній адміністрації.

2.3. Плани роботи (річний, квартальні, місячні).

2.4. Звіти про виконання планів роботи.

2.5. Інформація про наради, конференції, семінари, засідання «круглих столів».

2.6. Інформація про діяльність дорадчих органів, що створені Бродівською районною державною адміністрацією.

2.7. Інформація про роботу Громадської ради.

2.8. Перелік розпоряджень голови Бродівської районної державної адміністрації.

2.9. Перелік доручень голови Бродівської районної державної адміністрації.

2.10. Інформація про виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

3. Інформація про діяльність структурних підрозділів Бродівської районної державної адміністрації:

3.1. Інформація про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності.

3.2. Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти.

3.3. Прізвище, ім’я та по батькові працівників, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом.

3.4. Розклад роботи.

3.5. Вакансії, порядок та умови проходження оголошених структурними підрозділами конкурсів на заміщення вакантних посад.

3.6. Плани роботи (річний, квартальні, місячні).

3.7. Нормативно-правові акти, прийняті структурними підрозділами.

3.8. Звітна та статистична інформація стосовно основної діяльності.

3.9. Звітна та статистична інформація стосовно виконання державних, обласних, регіональних програм.

3.10. Накази про проведення заходів за напрямками діяльності.

3.11. Інформація про роботу колегій.

3.12. Протоколи, звіти стосовно засідань комісій, експертних груп, дорадчих рад.

3.13. Щорічна статистична звітність за результатами проведених моніторингів.

3.14. Листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, народними депутатами України, депутатами обласної, міських та селищних рад, підприємствами, установами організаціями, громадянами.

4. Інформація про роботу колегії Бродівської районної державної адміністрації

4.1. Порядки денні засідань колегії.

4.2. Проекти розпорядчих документів, що розглядаються на засіданні колегії.

4.3. Довідковий матеріал.

4.4. Протоколи колегій.

5. Проекти річних Програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

6. Інформація з питань стратегічного розвитку, соціально-економічних програм, регіональної політики та моніторингу.

7. Інформація з питань регуляторної політики:

7.1. Нормативно-правові акти щодо регуляторної політики.

7.2. Оприлюднення проектів регуляторних актів.

7.3. План підготовки проектів регуляторних актів та план відстеження їх результативності.

8. Інформація про доступ до публічної інформації.

8.1. Форми запитів на інформацію.

8.2. Порядок подання запитів на публічну інформацію.

8.3 Фактичні витрати на копіювання та друк запитуваних документів.

8.4. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.

8.5. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

9. Інформація у сфері фінансів:

9.1. Затвердження показників місцевих бюджетів, що входять до консолідованого бюджету району, у тому числі з мережі, штатів і контингентів.

9.2. Дані щодо затвердження та внесення змін до річного і помісячного розпису районного бюджету за доходами і видатками за загальним і спеціальним фондами.

9.3. Дані про фінансування видатків з районного бюджету.

10. Інформація з питань економіки капітального будівництва:

10.1. Субвенції з державного бюджету районному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

10.2. Бюджет розвитку районного бюджету.

11. Інформація щодо здійснення заходів, спрямованих на енергозбереження у бюджетній сфері та серед населення району.

12. Інформація з питань соціального захисту населення:

12.1. Щодо кількості осіб, внесених у Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків.

12.2. Щодо кількості громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС.

12.3. Щодо кількості осіб, які одержують державні соціальні допомоги.

12.4. Щодо кількості осіб, які перебувають на обслуговуванні в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

12.5. Щодо кількості осіб, які перебувають на обліку для забезпечення спеціальним автотранспортом.

12.6. Щодо кількості осіб, які забезпечуються санаторно-курортними путівками.

12.7. Щодо кількості осіб, які забезпечуються технічними засобами реабілітації.

13. Інформація з питань Євро-2012, містобудування та будівництва:

13.1. Реалізація соціальних ініціатив Президента України «Доступне житло» та проекту «Олімпійська надія-2022».

13.2. Реалізація державної політики у сфері регіонального розвитку, містобудування та будівництва.

13.3. Реалізація інфраструктурних проектів на території району.

13.4. Виділення земельних ділянок для містобудівних потреб.

14. Інформація з питань агропромислового розвитку:

14.1. Про готовність технічних засобів до сезону сільськогосподарських робіт та забезпеченість сільськогосподарських підприємств паливом.

14.2. Інформація про виплату орендної плати за земельні та майнові паї.

15.Інформація з питань охорони здоров’я:

15.1. Загальні питання надання медичної допомоги в районі (медична допомога дітям і матерям, дорослому населенню, ветеранам, інвалідам, учасникам ВВВ та інших воєн, чорнобильської катастрофи, забезпеченість медикаментами та ін.).

15.2. Інформаційні повідомлення щодо подій у медичному житті та присвячені пам'ятним датам, затвердженим Всесвітньою організацією охорони здоров'я .

16. Інформація з питань внутрішньої політики, преси та інформації:

16.1. Інформація про видавництва, поліграфічні підприємства Бродівського району, які внесені до Державного реєстру.

16.2. Нормативно-правова інформація щодо проведення консультацій з громадськістю.

16.3. Звіти щодо проведення консультацій з громадськістю.

17. Інформація з питань туристичної діяльності:

17.1. Перелік суб’єктів туристичної діяльності району.

17.2. Перелік туристичних маршрутів Бродівського району.

18. Реєстр пам’яток культурної спадщини, які знаходяться на території Бродівського району.

19. Інформація з питань сім’ї та молоді:

19.1. Інформація про скерування груп дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок у літні дитячі табори.

20. Інформація про надання адміністративних послуг, що надаються Бродівською районною державною адміністрацією.

20.1. Форми і зразки документів, необхідних для надання адміністративних послуг та правила їх оформлення.

21. Інформація про розгляд звернень громадян в Бродівській районній державній адміністрації:

21.1. Порядок проведення особистого прийому громадян.

21.2. Графік проведення особистого прийому громадян керівництвом Бродівської районної державної адміністрації.

21.3. Графік виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Бродівської районної державної адміністрації.

21.4. Графік телефонних «гарячих ліній».

21.5. Друкована форма реєстраційно-контрольної картки для звернення громадян.

21.6. Аналітично-звітна інформація щодо стану та наслідків розгляду звернень та особистого прийому громадян у Бродівській районній державній адміністрації.

21.7. Статистична інформація по зверненнях Героїв Радянського Союзу.

21.8. Статистична інформація по зверненнях Героїв України.

21.9. Статистична інформація по зверненнях Героїв праці.

21.10. Статистична інформація по зверненнях інвалідів Великої Вітчизняної війни.

22. Інформаційно-довідкові документи, надіслані до відома.

23. Угоди про співпрацю.

24. Інформація про закупівлю робіт, товарів та послуг.

25. Архівні справи постійного, тривалого та тимчасового зберігання (зведені описи справ).

26. Інформація про перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Заступник голови райдержадміністрації Ю.Шарун

Начальник відділу з питань

внутрішньої політики, зв’язків

із ЗМІ та громадськістю апарату РДА І.Чорній
Зав. сектором взаємодії з правоохоронними

органами, мобілізаційної та оборонної

роботи апарату РДА В.Тимчишин
Начальник загалального відділу

апарату РДА Н.Матвійчук
Начальник юридичного відділу

апарату РДА М.Повшак
Заступник голови РДА Ю.Шарун
Заступник голови РДА М.Щирба

Начальник відділу з питань

внутрішньої політики, зв’язків

із ЗМІ та громадськістю апарату РДА І.Чорній
Заступник голови РДА Ю.ШарунСхожі:

Розпорядження 22 жовтня 2012 року Броди №584 Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від " 28 " вересня 2012 року №661/0/5-12 м. Львів Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Львівська обласна державна адміністрація
На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13 лютого 2011 року №2939-vi, Указу Президента України від 5...
Розпорядження 22 жовтня 2012 року Броди №584 Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація iconРозпорядження голови державної адміністрації від 18. 11. 11 №414 порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Виноградівська районна державна адміністрація І
Служби Безпеки України від 12. 08. 2005р. №440 „Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю”, та інших законодавчих...
Розпорядження 22 жовтня 2012 року Броди №584 Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація iconПорядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Берегівська районна державна адміністрація
Усі запити на публічну інформацію, які надходять до райдержадміністрації, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються...
Розпорядження 22 жовтня 2012 року Броди №584 Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація iconНаказ №32-з про забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником...
Розпорядження 22 жовтня 2012 року Броди №584 Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація iconРозпорядження 25 січня 2013 року Калинівка №22 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація
На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 "Питання...
Розпорядження 22 жовтня 2012 року Броди №584 Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація iconРозпорядженням голови обласної державної адміністрації від «14» червня 2013 року №352/0/5-13 порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація I
Закон) з метою реалізації права кожного на доступ до інформації, що була отримана або створена в процесі виконання обласною державною...
Розпорядження 22 жовтня 2012 року Броди №584 Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві молоді та спорту України (пункт 6 розділу III) форма запиту на отримання публічної інформації, розпорядником якої є

Розпорядження 22 жовтня 2012 року Броди №584 Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація iconНаказ №13 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністрації
Відповідно до закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547 “Питання...
Розпорядження 22 жовтня 2012 року Броди №584 Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація iconІнформації На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою забезпечення збереження і доступу до публічної інформації, розпорядником
На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою забезпечення збереження і доступу до публічної інформації,...
Розпорядження 22 жовтня 2012 року Броди №584 Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація iconФорма для подання запиту на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Держкомтелерадіо України
Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи