Розпорядження голови стрийської районної державної адміністрації від 30 травня 2011 р. №286 м. Стрий Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" icon

Розпорядження голови стрийської районної державної адміністрації від 30 травня 2011 р. №286 м. Стрий Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації "НазваРозпорядження голови стрийської районної державної адміністрації від 30 травня 2011 р. №286 м. Стрий Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації "
Дата конвертації11.10.2016
Розмір81.21 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>Україна
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ СТРИЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від _30_травня 2011 р. №_____286_____

м. Стрий


Про забезпечення виконання
Закону України "Про доступ
до публічної інформації
"


На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження голови Львівської обласної адміністрації від 27 травня 2011 № 466/0/5-11 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

1.Затвердити:

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація згідно додатку.

1.2.Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, що додається.

2. Функції із забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації райдержадміністрації покласти на сектор з питань внутрішньої політики та звязків з громадськістю, керівників структурних підрозділів структурних підрозділів районної державної адміністрації.

3. Сектору з питань внутрішньої політики та зв”язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації:

3.1.Створити систему обліку документів (із можливістю надання доступу), що знаходяться в районній державній адміністрації та містять публічну інформацію;

3.2. Створити єдину електронну адресу для запитів на інформацію.

3.3.Забезпечити обов’язкову реєстрацію у вказаній системі обліку документів.

3.4.Забезпечити системне і оперативне оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації публічної інформації, розпорядником якої є Стрийська районна державна адміністрація;

3.5. Забезпечити створення та підтримку в актуальному стані розділу офіційного веб-сайту Стрийської районної державної адміністрації "Запити на інформацію";

4. Юридичному, організаційно-кадровому відділам апарату райдержадміністрації організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

4.1. Довести розпорядження, порядок доступу та форму запиту на інформацію до громадськості через друковані засоби масової інформації.

5.Відповідальною особою за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації призначити провідного спеціаліста сектору з питань внутрішньої політики та звязків з громадськістю апарату райдержадміністрації.

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Голова районної державної

адміністрації В.О. БУРІЙ

Додаток

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

30.05.2011 № 286

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є Стрийська районна державна адміністрація
Усі запити на публічну інформацію, які надходять до райдержадміністрації, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються провідним спеціалістом сектору з питань внутрішньої політики та зв”язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації (далі Сектор).

Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, імені особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

Сектор після реєстрації та обробки запиту, що надійшов усно, електронною поштою, факсом, телефоном або поштою, залежно від змісту, в той самий день визначає належний структурний підрозділ, який є відповідальним за його розгляд, якщо у такій кореспонденції зазначено, що це запит на інформацію.

Відповідь на запит на інформацію надається тим структурним підрозділом, який володіє запитуваною інформацією. При цьому відповідальна особа з питань запиту на інформацію визначається керівником такого структурного підрозділу.

У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу, який не володіє запитуваною інформацією, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, негайно повідомляє про це керівника зазначеного підрозділу та за його дорученням невідкладно надсилає відповідний запит до Сектору.

У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, з огляду на характер запиту, визначається за пропозицією керівника Сектору, керівником апарату райдержадміністрації (або особами, що виконують їх обов'язки).

У разі надходження документації в порядку загального документообігу, яка за своїм характером є запитом на інформацію відповідно до Закону, відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації негайно передають зазначену кореспонденцію до Сектору для подальшого обліку та скерування.

У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, та його копія в частині інших питань розглядається відповідно до Закону України "Про звернення громадян". У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України "Про звернення громадян".

Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовому вигляді.

Виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання керівником Сектору відповідь реєструється і надсилається адресату.

Районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, райдержадміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли райдержадміністрація відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», заявнику повідомляється про відмову у задоволені запиту на інформацію у письмовій формі.

Якщо райдержадміністрації відомо, хто володіє або повинен володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувачу, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

Сектор здійснює контроль та систематично інформує керівника апарату районної державної адміністрації про кількість та характер запитів на інформацію та доводить вказану інформацію через засоби масової інформації районної державної адміністрації для оприлюднення.

Керівник апарату районної

державної адміністрації М.П.БЕРЕЗДЕЦЬКИЙ

ДОДАТОК

до Порядку доступу до

публічної інформації,

розпорядником якої

є Стрийська районна

державна адміністрація

Форма запиту на інформацію
Голові районної державної адміністрації

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*
_______________________________

ПІБ або назва юридичної особи

_______________________________

поштова (електронна) адреса

_______________________________

_______________________________

контактний телефон
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з

(необхідне підкреслити) __________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Відповідь прошу надати поштою / особисто

(необхідне підкреслити)

__________________ _________________

(дата) (підпис)
Запит подається до загального відділу районної державної адміністрації . Відповідь на запит надається у терміни, встановлені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
* Цей запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

районної державної адміністрації

30.05.2011 № 286

ПЕРЕЛІК

відомостей, які становлять службову інформацію
1. В районній державній адміністрації до службової належить інформація:

1) що міститься у документах райдержадміністрації, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, а саме: доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) стосовно сфери оборони країни, яка не належить до державної таємниці.

2. Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф „для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.


Керівник апарату районної

державної адміністрації М.П.БЕРЕЗДЕЦЬКИЙ


31/05/2011 16:45:00 27/7/2011 11:46:00 AM
Схожі:

Розпорядження голови стрийської районної державної адміністрації від 30 травня 2011 р. №286 м. Стрий Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 27 травня 2011 р смт. Козова №237 Про першочергові заходи
На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 «Питання...
Розпорядження голови стрийської районної державної адміністрації від 30 травня 2011 р. №286 м. Стрий Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 07. 06. 11 №259 Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами...
Розпорядження голови стрийської районної державної адміністрації від 30 травня 2011 р. №286 м. Стрий Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 2014 року №544-од "Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації",
На виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 “Питання...
Розпорядження голови стрийської районної державної адміністрації від 30 травня 2011 р. №286 м. Стрий Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" iconІнформації Для забезпечення безумовного виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" Президентом України 5 травня 2011 року виданий Указ №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»
На виконання статті 2 зазначеного Указу Президента України в апараті Овідіопольської районної державної адміністрації у складі загального...
Розпорядження голови стрийської районної державної адміністрації від 30 травня 2011 р. №286 м. Стрий Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" iconНаказ №2 Про доступ до публічної інформації
Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547 «Питання забезпечення органами...
Розпорядження голови стрийської районної державної адміністрації від 30 травня 2011 р. №286 м. Стрий Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" iconРозпорядження голови районної ради від 01 вересня 2011 року №119 Про забезпечення доступу до публічної інформації
На виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 “Питання...
Розпорядження голови стрийської районної державної адміністрації від 30 травня 2011 р. №286 м. Стрий Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" icon­розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 грудня 2014 року смт. Козова №316-од
України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547/2011 “Питання забезпечення органами...
Розпорядження голови стрийської районної державної адміністрації від 30 травня 2011 р. №286 м. Стрий Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від " 28 " вересня 2012 року №661/0/5-12 м. Львів Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Львівська обласна державна адміністрація
На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13 лютого 2011 року №2939-vi, Указу Президента України від 5...
Розпорядження голови стрийської районної державної адміністрації від 30 травня 2011 р. №286 м. Стрий Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" iconРозпорядження від 23 травня 2011 року №21 Про забезпечення доступу до публічної інформації
З метою забезпечення прозорості та відкритості в діяльності районної ради, реалізації права громадян на доступ до публічної інформації,...
Розпорядження голови стрийської районної державної адміністрації від 30 травня 2011 р. №286 м. Стрий Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" iconРозпорядження Овідіопольської районної державної адміністрації 16. 08. 2011 №855 Зареєстровано в Овідіопольському районному управлінні юстиції 22. 08. 2011 р за №10/293 Порядок
Міністрів України від 25 травня 2011 року №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи