Розпорядження смт. Миколаївка \" 24 \" 11 2011 р. №571 /А-2011 icon

Розпорядження смт. Миколаївка " 24 " 11 2011 р. №571 /А-2011НазваРозпорядження смт. Миколаївка " 24 " 11 2011 р. №571 /А-2011
Дата конвертації12.10.2016
Розмір115.11 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>


УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


смт. Миколаївка

"_24_" _____11____ 2011 р. № _571_/А-2011
Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на яких здійснює голова Миколаївської районної державної адміністрації
Відповідно до ст.13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», наказу Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року №164 „Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців”, з метою здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань державної служби:

1.Затвердити порядок проведення іспиту на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова Миколаївської районної державної адміністрації (додається).

2.Керівникам самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації: управління праці та соціального захисту населення (Козаченко Г.В.), управління агропромислового розвитку (Колібаба Н.А.), фінансового управління (Владімирова В.Л.), відділу освіти (Пашкевич В.О.) затвердити порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснюють керівники зазначених підрозділів.

3. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 листопада 2007 року №582/А-2007 «Про конкурс в Миколаївській районній державній адміністрації на заміщення посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації», в.о. голови районної державної адміністрації від 26 лютого 2010 року №45/А-2010 «Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 листопада 2007 року №582/А-2007», в.о. голови районної державної адміністрації від 01 серпня 2011 року №368/А-2011«Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 листопада 2007 року №582/А-2007».

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Голова районної

державної адміністрації О.В. Чорний


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
районної державної адміністрації
від " ___ " _______2011 року
__ /А-2011
Порядок
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова Миколаївської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, як одного з етапів конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців (далі – Порядок).

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією районної державної адміністрації.

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляє відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України "Про державну службу", «Про засади запобігання і протидії корупції" затверджений наказом Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року № 164 „Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців”.

1.7. Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної державної адміністрації та її структурних підрозділів затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань іспитів можуть публікуватися у друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті районної державної адміністрації та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

Відповідальним за надання учасникам конкурсу переліків питань для ознайомлення є відділ організаціно -кадрової роботи апарату районної державної адміністрації та керівники відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку №1 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії.

До кожного білета включається п’ять питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", одне питання на перевірку знання Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, одне питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів (окремих посад) районної державної адміністрації.

1.10. Питання №№ 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, затверджені наказом Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року № 164 „Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців”, а питання №№ 4-5 відбираються відповідно з Переліку, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації.

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень районної державної адміністрації та її структурних підрозділів можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.13. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

- організаційна підготовка до іспиту;

- складання іспиту;

- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.14. Відділ організаційно - кадрової роботи апарату районної державної адміністрації за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту здійснюється в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутні не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі відсутності декількох кандидатів іспит проводиться для однієї особи.

У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом районної державної адміністрації. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

 Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінювання знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 2 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

4.3. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.


 

Додаток 1
до Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації


Миколаївська районна державна адміністрація


 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії
__________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
від “____”___________20_ року


Екзаменаційний білет № _____
 для складання іспиту кандидатами на заміщення вакантних посад державних службовців
1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу".

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

4. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного підрозділу (окремої посади) районної державної адміністрації. 

Додаток 2
до Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації


Екзаменаційна відомість
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців конкурсною комісією

Миколаївської районної державної адміністрації

від "___" ____________ 20__р.,


з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

________ (підпис) 

_____________(П. І. Б.)

 

Члени комісії

________ (підпис) 

______________П. І. Б.)

 

 

________ (підпис) 

______________(П. І. Б.)

 

 

________ (підпис) 

______________(П. І. Б.)

 
________ (підпис) 

______________(П. І. Б.)
 

________ (підпис) 

______________(П. І. Б.)

 

Секретар комісії

________ (підпис) 

______________(П. І. Б.)


Схожі:

Розпорядження смт. Миколаївка \" 24 \" 11 2011 р. №571 /А-2011 iconРозпорядження смт. Миколаївка " 06 " 11 2015 №265 /А-2015
Про утворення комісії щодо перевірки правомірності користування водозабірною артезіанською свердловиною за адресою смт. Миколаївка,...
Розпорядження смт. Миколаївка \" 24 \" 11 2011 р. №571 /А-2011 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 27 травня 2011 р смт. Козова №237 Про першочергові заходи
На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 «Питання...
Розпорядження смт. Миколаївка \" 24 \" 11 2011 р. №571 /А-2011 iconПовідомлення про початок громадського обговорення з питання перейменування вулиць в смт. Миколаївка
Миколаївської селищної ради yii скликання від 17. 11. 2015 №21- yii «Про проведення громадського обговорення з питання перейменування...
Розпорядження смт. Миколаївка \" 24 \" 11 2011 р. №571 /А-2011 icon571 06 вересня 2011 р
Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали
Розпорядження смт. Миколаївка \" 24 \" 11 2011 р. №571 /А-2011 iconРозпорядження смт Овідіополь
Одеської обласної державної адміністрації від 01. 07. 2011 №506/А-2011 «Про питання виконання Закону України «Про доступ до публічної...
Розпорядження смт. Миколаївка \" 24 \" 11 2011 р. №571 /А-2011 iconРозпорядження смт. Миколаївка " 17 "
Начальник відділу культури районної державної адміністрації – секретар організаційного комітету
Розпорядження смт. Миколаївка \" 24 \" 11 2011 р. №571 /А-2011 iconРозпорядження смт. Миколаївка " 06 "
Зареєстровано у Березівському міжрайонному управлінні юстиції в Одеській області 08 липня 2015 р за №06/248
Розпорядження смт. Миколаївка \" 24 \" 11 2011 р. №571 /А-2011 iconРозпорядження смт. Миколаївка " 17 "
Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят для дітей в Миколаївському районі
Розпорядження смт. Миколаївка \" 24 \" 11 2011 р. №571 /А-2011 iconДокументи
1. /10.08.2011/Doь1474_DodAdaptacia.doc
2. /10.08.2011/ь1414_NarahLicZbir.doc
Розпорядження смт. Миколаївка \" 24 \" 11 2011 р. №571 /А-2011 iconРозпорядження смт. Миколаївка " 02 "
Відповідно до статті 13,39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та у зв’язку з кадровими змінами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи