Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України icon

Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові УкраїниНазваПоложення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України
Дата конвертації03.08.2012
Розмір341.83 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /INFORM_/Rekomend.doc
2. /INFORM_/ZAJAV_08.doc
3. /INFORM_/blank_dogov_08.doc
4. /INFORM_/buk DU2008.doc
5. /INFORM_/ob_du_07.doc
6. /INFORM_/perelik dokum08_контр.doc
7. /INFORM_/perelik dokum08_об.doc
8. /INFORM_/polozennya468.doc
9. /INFORM_/До уваги державних службовц_в та посадових ос_б м_сцевого самоврядування.doc
10. /INFORM_/ПРОГРАМИ 2008_ДУ.doc
11. /INFORM_/зразок дов_дки.doc
Рекомендація
Державного управління
Договір направлення
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління національої академії державного управління
Дніпропетровський регіОнальний інститут державного управління
Вимоги до оформлення документів вступників до дріду наду при Президентові України
Вимоги до оформлення документів вступників до дріду наду при Президентові України
Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України
До уваги державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування !
Програма вступних екзаменів
Зразок довідки про зарахування до кадрового резервуЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 квітня 2004 р. N 468


ПОЛОЖЕННЯ

про прийом слухачів до Національної академії

державного управління при Президентові України


{ У тексті Положення слово "вечірня" в усіх відмінках замінено словом "вечірньо-заочна" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }


1. Національна академія державного управління при Президентові України (далі - Академія) проводить підготовку працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування і відповідного кадрового резерву для роботи на посадах першої-четвертої категорій.


Академія здійснює прийом слухачів на навчання за денною, вечірньо-заочною, заочною та заочно-дистанційною формою за спеціальностями "державне управління" та "управління суспільним розвитком" з наданням кваліфікації "магістр державного управління" та "магістр управління суспільним розвитком". { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }


Навчання в Академії організовується за державним замовленням і за договорами між Академією та замовниками на умовах, що визначаються цими договорами.


Строк навчання в Академії за денною формою становить 18 місяців, за вечірньо-заочною, заочною та заочно-дистанційною - 30 місяців.


2. На навчання до Академії за державним замовленням приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра).


3. На навчання за державним замовленням за денною формою за спеціальністю "державне управління" приймаються особи:


1) віком до 45 років, які працюють:


в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших установах, організаціях, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ) і "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (далі - органи, установи, організації), мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік і ранг державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування не нижче десятого;


в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування на посадах не нижче шостої категорії, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, зараховані до кадрового резерву на посади першої-четвертої категорій, перебувають у цьому резерві не менш як один рік (за винятком осіб, які приймаються на навчання у 2006 та 2007 роках) і мають страховий стаж за період роботи на підприємствах, в установах, організаціях, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання не менш як три роки; { Абзац третій підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005, N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }


у сільських районах і не є державними службовцями або посадовими особами місцевого самоврядування, але перебувають у кадровому резерві на заміщення посад голів, заступників голів, керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій не менш як один рік (за винятком осіб, які приймаються на навчання у 2006 та 2007 роках) і мають страховий стаж за період роботи на підприємствах, в установах, організаціях, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання не менш як три роки; { Абзац четвертий підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005, N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }


2) віком до 30 років, які працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, мають страховий стаж за період роботи на підприємствах, в установах, організаціях, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання не менш як три роки або диплом про повну вищу освіту з відзнакою. Такі особи приймаються в межах 10 відсотків плану прийому на навчання за денною формою. ( Абзац перший підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005 )


Прийом на навчання до Академії за державним замовленням за денною формою підготовки зазначених категорій вступників здійснюється на конкурсній основі за договорами-направленнями

органів, установ, організацій.

4. На навчання за державним замовленням за вечірньо-заочною, заочною та заочно-дистанційною формою за спеціальністю "державне управління" приймаються особи віком до 47 років, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають страховий стаж за період роботи на підприємствах, в установах, організаціях, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання не менш як три роки, а також: { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005, N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }


займають посади не нижче п'ятої категорії і мають ранг державного службовця (посадової особи місцевого самоврядування) не нижче десятого; { Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }


працюють на посадах не нижче шостої категорії, зараховані до кадрового резерву на посади першої - четвертої категорій та перебувають у кадровому резерві не менш як один рік (за винятком осіб, які приймаються на навчання у 2006 та 2007 роках). { Абзац третій пункту 4 в редакції Постанови КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }


Зазначені у цьому пункті особи приймаються на навчання за рекомендацією органу, установи, організації, в яких вони працюють або перебувають у кадровому резерві. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }


5. На навчання за державним замовленням за спеціальністю "управління суспільним розвитком" до Академії (м. Київ) за заочною та заочно-дистанційною формою на факультеті вищих керівних кадрів за рекомендацією органів, установ, організацій та за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Секретаріатом Президента України приймаються особи віком до 50 років, які: { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005, N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }


1) працюють на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування на посадах керівників першої-третьої категорій;


2) працюють в органах, установах, організаціях на посадах спеціалістів третьої категорії не менш як два роки та зараховані до кадрового резерву на посади керівників першої-третьої категорій; { Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }


3) займають посади керівників державних підприємств, установ, організацій I-II номенклатурних груп, мають страховий стаж за період роботи на підприємствах, в установах, організаціях, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання не менш як п'ять років - за рекомендацією відповідного центрального органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебувають ці підприємства, установи, організації. ( Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005 )


Народні депутати України при вступі до Академії рекомендацій не подають. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }


6. Договори-направлення та рекомендації органів, установ, організацій щодо осіб, які вступають на навчання до Академії, оформляються за формою згідно з додатками.


7. Навчання в Академії за заочною та заочно-дистанційною формою здійснюється у такому порядку: { Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 766 ( 766-2006-п ) від

31.05.2006 }


державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування, які займають посади не нижче третьої категорії, а також не нижче шостої - з Житомирської, Київської та Чернігівської областей, - в Академії (м. Київ) та її регіональних інститутах;


державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які займають посади четвертої - шостої категорій, - у її регіональних інститутах.


8. Громадяни інших держав приймаються на навчання до Академії на підставі міжнародних договорів, договорів, укладених Академією із зарубіжними навчальними закладами та організаціями, індивідуальних договорів, контрактів на умовах, визначених цими договорами, контрактами.


9. До Академії за державним замовленням не приймаються особи, які раніше навчалися за державним замовленням і отримали диплом магістра за спеціальностями напряму "державне управління", та особи, щодо яких існують встановлені законами обмеження, пов'язані з прийняттям і перебуванням на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування.


10. План прийому на навчання визначається Академією відповідно до державного замовлення та укладених договорів.


11. Формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців органів, установ, організацій здійснюється Академією та Головдержслужбою в установленому порядку.


Академія за погодженням з Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Секретаріатом Президента України встановлює для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування обсяги підготовки кадрів за державним замовленням у межах не більш як 50 відсотків плану прийому слухачів до Академії, які повинні рекомендувати вступників з розрахунку не менш як 1,5 заяви на одне місце для кожної форми навчання окремо. При цьому кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування повинна становити не менш як 33 відсотки, а кількість державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, які займають посади першої - четвертої категорій, - не менш як 50 відсотків. { Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005, N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }


Формування обсягів державного замовлення на підготовку в Академії осіб, які працюють у сільських районах і не є державними службовцями або посадовими особами місцевого самоврядування, але перебувають у кадровому резерві на заміщення посад голів, заступників голів, керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій, здійснюється в межах обсягів підготовки кадрів за державним замовленням, визначених для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.


12. Не пізніше ніж за три місяці до початку вступних екзаменів місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування подають до Академії відомості про осіб, рекомендованих для участі в конкурсному відборі на навчання, та пропозиції про їх подальше використання на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування, затверджені відповідно на засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, колегій обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, обласних, міських рад. { Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }


Відомості про осіб, які вступають на навчання на факультет вищих керівних кадрів, подаються до Академії (м. Київ) органами, установами, організаціями не пізніше ніж за два місяці до початку вступних екзаменів.

( Абзац третій пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005 )


13. До заяви про вступ до Академії додаються особова картка державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування (особовий листок з обліку кадрів для інших категорій вступників), автобіографія, медична довідка за формою N 086-у, три фотокартки розміром 3х4 сантиметри, копії диплома про повну вищу освіту, трудової книжки та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, засвідчені в установленому порядку.


Особи, які вступають на навчання за денною формою, подають копію договору-направлення та довідку про зарахування до кадрового резерву, засвідчені в установленому порядку. Особи, які вступають до Академії на навчання за вечірньо-заочною, заочною чи заочно-дистанційною формою, подають рекомендацію органу, установи, організації, в яких вони працюють або перебувають у кадровому резерві. Вступники з числа керівників державних підприємств, установ та організацій I-II номенклатурних груп подають рекомендацію центрального органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебувають ці підприємства, установи, організації. { Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }


Паспорт та військовий квиток пред'являються особисто.


14. Прийом слухачів на навчання здійснюється на конкурсній основі приймальною комісією, склад якої затверджується ректором Академії.


До складу приймальної комісії входять представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівники, науково-педагогічні та наукові працівники Академії, провідні вітчизняні і зарубіжні фахівці та вчені. Головою приймальної комісії є ректор Академії.


Приймальна комісія готує необхідну документацію, приймає документи від вступників, залучає кваліфікованих екзаменаторів, організовує консультації, розробляє графік вступних екзаменів, забезпечує їх проведення та узагальнення результатів.

Прийом документів, вступні екзамени та зарахування на навчання проводяться щороку в квітні-липні.


15. Вступники проходять конкурсний відбір за результатами:


комп'ютерного тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань; ( Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005 )

( Абзац третій пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005 )


тестування, що визначає професійні якості вступника;

співбесіди із сучасних проблем державного управління з метою визначення практичного досвіду, аналітичних і творчих здібностей, мотивації до роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування.


На факультет вищих керівних кадрів приймаються особи за результатами тестування з визначення їх професійних якостей і співбесіди із сучасних проблем державного управління. { Абзац шостий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005, в редакції Постанови КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }


Вступні екзамени проводяться державною мовою.


Приймальна комісія на підставі результатів екзаменів приймає рішення про зарахування вступників до Академії, яке затверджується наказом ректора Академії. ( Абзац восьмий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005 )


Відомості про осіб, зарахованих на навчання, надсилаються Академією до Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Головдержслужби, органів, установ, організацій для планування подальшої роботи зазначених осіб на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування. ( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005 )


16. У разі зарахування до Академії на навчання за денною формою працівник звільняється із займаної посади згідно із статтею 38 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).


На час навчання державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування в Академії посада, яку вони займали до навчання, може займатися іншою особою лише на умовах строкового трудового договору.


Час навчання в Академії за денною формою та час відпустки, що надається згідно з пунктом 24 цього Положення, зараховуються випускникам Академії до страхового стажу за період роботи на підприємствах, в установах, організаціях, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, а також до стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, якщо до вступу в Академію вони перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення навчання приступили до роботи у відповідному органі, установі, організації або вступили до аспірантури чи докторантури Академії на навчання з відривом від роботи. ( Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005 )


17. Особи, прийняті на навчання за денною формою, на період навчання зараховуються до кадрового резерву органами, установами, організаціями на посади, які визначено договорами-направленнями.


Слухачі Академії, які навчаються за вечірньо-заочною, заочною чи заочно-дистанційною формою підготовки, перед початком кожного семестру подають Академії довідку з місця роботи, скріплену печаткою відповідного органу, установи, організації. ( Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005 )


18. Слухачам, які на момент зарахування на навчання в Академію з 2006 року за денною формою перебували на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування, виплачується в 2006 році стипендія в розмірі посадового окладу, а з 2007 року - в розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи. Слухачам, які на момент зарахування до Академії не перебували на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування, виплачується в 2006 році стипендія в розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш як один максимальний посадовий оклад спеціаліста II категорії міністерства, а з 2007 року - провідного спеціаліста міністерства в розмірі, встановленому згідно з додатком 13 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632).


Розмір стипендії перераховується одночасно із зміною в установленому порядку умов оплати праці відповідних категорій працівників.


Слухачам, зарахованим до Академії у 2005 році за денною формою навчання, виплачується стипендія у розмірі, раніше визначеному відповідними наказами ректора Академії за 2005 рік. { Пункт 18 в редакції Постанови КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }


19. Іногороднім слухачам, які навчаються за денною формою за державним замовленням, надається місце для проживання у гуртожитках Академії.


20. Слухачам, які виконали навчальну програму, склали державні екзамени та захистили магістерську роботу, присвоюється кваліфікація магістра державного управління або магістра управління суспільним розвитком і видається диплом установленого зразка за підписом ректора, скріпленим печаткою Академії. ( Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005 )


Диплом з відзнакою видається слухачам, які мають оцінку "відмінно" з не менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін, оцінку "добре" з інших навчальних дисциплін, склали державні екзамени і захистили магістерську роботу з оцінкою "відмінно".


21. Слухачі, які не виконали всіх видів робіт, передбачених програмою підготовки, або допустили грубі порушення правил внутрішнього розпорядку, відраховуються з Академії наказом ректора без права поновлення.


У разі припинення навчання за особистою заявою слухач може бути відрахований з можливістю подальшого поновлення на навчанні наказом ректора Академії за наявності поважних причин.

У разі поновлення на навчанні за денною формою договір-направлення укладається повторно.

Слухачам, які не склали державних екзаменів або не захистили магістерської роботи, ректором Академії може бути дозволено повторне складання державних екзаменів та захист магістерської роботи у наступному навчальному році.


22. Слухачі, які під час навчання за державним замовленням за вечірньо-заочною, заочною чи заочно-дистанційною формою припинили перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, відраховуються з Академії наказом ректора з правом поновлення на навчанні за державним замовленням у разі повернення на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування на посади, які відповідають умовам прийому, або з правом поновлення на навчанні за договорами. Якщо в процесі навчання виникли обставини, за яких на слухача поширюються встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на службу чи проходженням служби в органах державної влади або органах місцевого самоврядування, такий слухач відраховується з Академії без права поновлення.

( Абзац другий пункту 22 виключено на підставі Постанови КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005 )


Органи, установи, організації повинні поінформувати Академію про звільнення з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування слухача Академії, який навчається за державним замовленням за вечірньо-заочною, заочною чи заочно-дистанційною формою навчання.


23. Переведення слухачів на навчання з регіональних інститутів до Академії (м. Київ) і до її регіональних інститутів, а також на навчання за іншою формою здійснюється наказом ректора Академії за наявності вакантних місць за умови, що слухач має право навчатися за відповідною формою.


24. Особам, які закінчили навчання в Академії за денною формою і отримали диплом магістра, надається відпустка на 30 календарних днів та виплачується місячна стипендія за рахунок стипендіального фонду.


25. Особи, які навчаються в Академії, мають право на пільги, передбачені законодавством.


Для підготовки магістерської роботи слухачам вечірньо-заочної, заочної та заочно-дистанційної форми навчання надається додаткова відпустка на два місяці.


26. Випускники Академії, які навчалися за денною формою за державним замовленням, зобов'язані відпрацювати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування безпосередньо після закінчення Академії не менш як п'ять років. У разі відмови від роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування випускник зобов'язаний відшкодувати державі вартість навчання в Академії в установленому порядку. ( Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005 )


Випускники Академії працевлаштовуються на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування в установленому порядку.


Додаток 1 до Положення


Зразок

ДОГОВІР-НАПРАВЛЕННЯ

до Національної академії державного управління

при Президентові України


від ___ ____________ 200_ р. N _____


___________________________________________________________________________________________

(повне найменування органу державної влади,

____________________________________________________________________________________________

органу місцевого самоврядування, установи, організації)


в особі ______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали керівника органу,

_____________________________________________________________________________________________

установи, організації)


та ___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи особи,

_____________________________________________________________________________________________

яка направляється на навчання)


уклали цей Договір про підготовку магістра за спеціальністю „__________________________________________"

(повна назва)


1. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, установа, організація зобов'язуються:


зарахувати на період навчання в Національній академії державного управління при Президентові України (далі - Академія) до кадрового резерву


_____________________________________________________________________________________________

(прізвище та ініціали особи, яка направляється на навчання)


на посаду _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________;

(назва та категорія посади)


створити умови для стажування слухача згідно з навчальним планом;


надати випускнику після закінчення навчання в Академії посаду не нижче четвертої категорії або ту, на якій він перебуває в кадровому резерві згідно з договором-направленням або, як виняток, не нижче тієї, яку він займав до вступу в Академію, рівноцінної за оплатою праці та характером діяльності, а також можливість реалізації переважного права на зайняття вакантної посади чи просування по службі без конкурсного відбору або стажування (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468);


забезпечити в установленому порядку працевлаштування випускника Академії також у разі скорочення чисельності штату, зміни структури чи зміни керівника органу, установи, організації.


2. Особа, яка направляється на навчання, зобов'язується:


оволодіти всіма видами теоретичної та практичної підготовки, передбаченої стандартами вищої освіти за відповідними спеціальностями напряму "державне управління";


прибути після закінчення Академії на державну службу або службу в органах місцевого самоврядування до відповідного органу, установи, організації в установлений строк і відпрацювати на посаді державного службовця (посадової особи місцевого самоврядування) не менш як 5 років. У разі відрахування з Академії, неявки на службу або відмови приступити до неї без поважних причин відшкодувати державі витрати, пов'язані з набуттям кваліфікації магістра за відповідними спеціальностями напряму "державне управління", в установленому порядку.


3. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання додаткових договорів.


Цей Договір припиняє дію:


після закінчення строку, на який його укладено;


за згодою сторін (оформляється протоколом);


у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань (в установленому порядку).


Цей Договір набирає чинності з дня підписання його обома сторонами і діє до ___ ____________ 200_ р. (визначається відповідно до нормативного строку навчання та строку відпрацювання на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування не менш як 5 років).


Цей Договір складається у двох примірниках, один з яких зберігається в органі державної влади, органі місцевого самоврядування, установі, організації, другий - в особи, яка направляється на навчання.


4. Адреси сторін:

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, установа, організація:

_____________________________________________________________________________________________


Особа, яка направляється на навчання:

_____________________________________________________________________________________________

(місце постійного проживання)

____________________________________________________________________________________________

паспорт _______________________________________________________________________________________

(серія, номер, ким і коли виданий)

Керівник органу державної Особа, яка направляється на

влади, органу місцевого навчання

самоврядування, установи,

організації


__________________________ __________________________

(ініціали та прізвище) (ініціали та прізвище)


____________ ____________ ____________ ____________

(дата) (підпис) (дата) (підпис)


М.П.


{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 547

( 547-2005-п ) від 12.07.2005, N 766 ( 766-2006-п ) від

31.05.2006 }

Додаток 2

до Положення


РЕКОМЕНДАЦІЯ


_____________________________________________________________________________________________

(найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування, установи, організації)


_____________________________________________________________________________________________

рекомендує відповідно до статті 29 Закону України "Про державну службу" для вступу до Національної академії державного управління при Президентові України на навчання за формою______________________

______________________________________________________________________________________________

(вечірньо-заочна, заочна, заочно-дистанційна)

_____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові вступника)

_____________________________________________________________________________________________(дата народження)


який (яка) займає посаду_______________________________________________________________________________________

(найменування)


в___________________________________________________________________________________________

(місце роботи)


має страховий стаж________________ і зарахований (зарахована) до кадрового резерву для прийняття на посаду державного службовця (посадової особи місцевого самоврядування)

_____________________________________________________________________________________________

(найменування, категорія)

_____________________________________________________________________________________________

(дата та номер наказу чи розпорядження)


Під час навчання в Національній академії державного управління при Президентові України


_____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові вступника)


користуватиметься пільгами, передбаченими законодавством для осіб, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах.


________________________ ________________ ______________________

(посада керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

МП

____ _____________200_ р.


_____________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження органу, установи, організації)

{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 квітня 2004 р. N 468


ПОЛОЖЕННЯ

про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України

в органах державної влади та органах місцевого самоврядування


1. Стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Академія), які навчаються за денною формою, проводиться в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших установах, організаціях, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ) і "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (далі - органи, установи, організації), в тому числі у тих, де слухачі перебувають у кадровому резерві відповідно до договорів-направлень (додаток 1 до Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України). Стажування є невід'ємною складовою частиною програми підготовки в Академії магістрів за спеціальностями напряму "державне управління". { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }


Стажування проводиться загальним строком до двох місяців.


Зміст та строки стажування визначаються індивідуальними програмами, що розробляються Академією за погодженням із зазначеними органами, установами, організаціями, і затверджуються ректором (проректором) Академії з урахуванням напрямів досліджень за тематикою магістерських робіт.


Стажування в органах, установах, організаціях на посадах, на яких слухачі перебувають у кадровому резерві, визначених договорами-направленнями є обов'язковим і проводиться у визначений програмою стажування строк. { Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }


2. Стажування проводиться з метою:


набуття слухачами досвіду виконання завдань, обов'язків та практичної роботи у структурних підрозділах органів, установ, організацій на посадах майбутньої служби;


перевірки професійної компетентності і ділових якостей слухачів;


проведення досліджень за тематикою магістерських робіт;


підготовки слухачами аналітичних і узагальнюючих матеріалів з питань державного управління, місцевого самоврядування та управління суспільним розвитком для їх застосування у практичній діяльності.


3. Перелік органів, установ, організацій, у яких проводиться стажування слухачів, погоджений з цими органами, установами, організаціями, затверджується Кабінетом Міністрів України на строк до 5 років.


4. Керівництво стажуванням слухачів здійснюють науково-педагогічні працівники Академії та працівники органів, установ, організацій, де проводиться стажування.


Норми часу для розрахунку та обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників Академії - керівників стажування слухачів визначаються наказом ректора. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }


Працівникові органу, установи, організації робота із слухачем Академії, який проходить стажування, оплачується за ставками погодинної оплати праці в розмірі 0,5 години за кожний день стажування в межах фонду оплати праці цього органу, установи, організації.


На період стажування Академія виплачує слухачам денної форми навчання стипендію, оплачує іногороднім слухачам проїзд до місця стажування і назад, добові витрати під час перебування у дорозі та проживання в гуртожитку.


5. Слухач Академії за час проходження стажування повинен виконати індивідуальну програму стажування і подати звіт про нього до Академії та органу, установи, організації, де проводилося стажування.


Вимоги до звіту про стажування та критерії його оцінки визначаються Академією.


6. Стажування слухачів факультету вищих керівних кадрів Академії може здійснюватися протягом навчального періоду за погодженням у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Президента України, органах державної влади та організовується Академією разом з Головдержслужбою в узгоджені строки і в порядку, що визначається Положенням про порядок стажування у державних органах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р. N 804 ( 804-94-п ) (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 35). ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005 )


7. Організаційні та правові питання стажування слухачів Академії, не передбачені у цьому Положенні, вирішуються згідно із законодавством.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 квітня 2004 р. N 468


ПОЛОЖЕННЯ

про працевлаштування випускників Національної академії державного управління

при Президентові України


1. Випускники Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Академія), які навчалися за денною формою навчання за державним замовленням за спеціальностями напряму "державне управління", працевлаштовуються тими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими установами, організаціями, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ) і "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (далі - органи, установи, організації), з якими було укладено договори-направлення до Академії відповідно до Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України.


Зазначені органи, установи, організації забезпечують надання випускникам посад не нижче четвертої категорії, або, як виняток, не нижче тих, які вони займали до вступу в Академію, рівноцінних за оплатою праці та характером діяльності, а також реалізацію переважного права на зайняття вакантної посади чи просування по службі без конкурсного відбору або стажування.


Відповідальність за прийняття випускників Академії на зазначені в договорах-направленнях посади покладається на керівника органу, установи, організації, який щороку звітує про це перед Держкомстатом.


2. У разі ліквідації чи реорганізації органу, установи, організації, де раніше працювали або перебували в кадровому резерві випускники Академії та з якими вони укладали договори-направлення до Академії, випускників працевлаштовує орган, установа, організація, що є правонаступником, або орган, установа, організація, на які покладено виконання відповідних функцій. Зобов'язання щодо працевлаштування випускників Академії зберігається також у разі скорочення чисельності штату і зміни структури зазначеного органу, установи, організації. Зміна керівника органу, установи, організації не є підставою для відмови у працевлаштуванні випускників Академії.


3. Протягом місяця після початку навчання Академія подає відповідному органу, установі, організації та Головдержслужбі відомості про вступників, які розпочали навчання. На підставі цього повідомлення зазначені орган, установа, організація зараховують слухачів Академії до відповідного кадрового резерву згідно з пунктом 17 Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого цією постановою.


Щороку в січні органи, установи, організації, які уклали договори-направлення із слухачами Академії, подають до Академії та Головдержслужби підтвердження щодо перебування слухачів у відповідному кадровому резерві із зазначенням повної назви посади, на яку випускників буде призначено після закінчення Академії.


4. Керівник органу, установи, організації здійснює призначення на посаду випускника Академії відповідно до штатного розпису з урахуванням вимог, зазначених у пункті 1 цього Положення.


5. За згодою органу, установи, організації, які направили працівника на навчання, та особи, яка навчається в Академії, можливе переміщення слухача у період його навчання у кадровому резерві зазначеного органу, установи, організації, або зарахування до кадрового резерву іншого органу, установи, організації з укладенням відповідного договору-направлення та наступним працевлаштуванням.


6. Академія за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Секретаріатом Президента України видає випускникові Академії направлення на роботу за зразком згідно з додатком 1, про що інформує Головдержслужбу та орган, установу, організацію, до яких направлено випускника. У направленні зазначається строк прибуття випускника до місця призначення. ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005 )


Випускник Академії, який навчався за державним замовленням, зобов'язаний відпрацювати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування безпосередньо після закінчення Академії не менш як п'ять років.

7. Випускник Академії, який навчався за державним замовленням за денною формою, за рекомендацією вченої ради Академії, її регіональних інститутів може вступати на навчання за державним замовленням з відривом від роботи до аспірантури чи докторантури Академії або її регіональних інститутів безпосередньо після закінчення Академії.


Строк прибуття випускника на роботу за направленням, зазначеним у пункті 6 цього Положення, продовжується на час складання відповідних вступних екзаменів і вирішення питання щодо його зарахування до аспірантури або докторантури. Академія повідомляє про це орган, установу, організацію, до яких випускник повинен був направлятися для працевлаштування, з метою збереження за ним відповідної посади на період складання вступних екзаменів.


Під час навчання за денною формою в аспірантурі чи докторантурі за випускником Академії зберігається стипендія у попередньому розмірі (як слухача). Час навчання випускника в аспірантурі або докторантурі Академії за денною формою зараховується до стажу перебування на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування на умовах, визначених пунктом 16 Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого цією постановою.


8. Випускник Академії може не розпочати роботу за направленням з поважних причин, визначених в установленому порядку. Поважною причиною є також вступ випускника на навчання за державним замовленням за денною формою до аспірантури чи докторантури Академії або її регіональних інститутів, до закордонного навчального закладу для подальшої підготовки у галузі державного управління, а також прийняття на науково-педагогічну чи наукову роботу в цій галузі.


9. Орган, установа, організація у місячний строк після прибуття випускника Академії надсилає Академії і Головдержслужбі повідомлення за зразком згідно з додатком 2. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005 )


10. Контроль за працевлаштуванням випускників Академії здійснюють Академія і Головдержслужба.


11. У разі неприбуття випускника Академії за направленням без поважної причини або його відмови від перебування на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування протягом п'яти років після закінчення Академії випускник зобов'язаний відшкодувати державі вартість навчання в Академії в установленому порядку. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005 )


Додаток 1

до Положення


Зразок


НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ N ___


______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________________________________________________________________________


який(а) в 200_ р. закінчив(ла) Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю "____________________________________________________________________”

(повна назва)

отримав(ла) диплом державного зразка, кваліфікацію "______________________________________________

(повна назва)


і за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Секретаріатом Президента України направляється в розпорядження

_____________________________________________________________________________________________

(повна назва органу державної влади, органу місцевого

_____________________________________________________________________________________________

самоврядування, установи, організації)


відповідно до Положення про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468.


Дата прибуття до місця ___ ____________ 200_ р.

призначення


Ректор Національної

академії державного

управління при

Президентові України ____________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


М.П.

_____ ____________ 200_ р.


( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 547

( 547-2005-п ) від 12.07.2005 )


Додаток 2 до Положення


Зразок


ПОВІДОМЛЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ


до направлення на роботу N ___ до направлення на роботу N ____


від ___ ____________ 200_ р. від ___ ____________ 200_ р.


(підлягає поверненню до (підлягає поверненню до

Головдержслужби в місячний Академії в місячний

строк) строк)

________________________________ ________________________________

(повна назва органу (повна назва органу

державної влади, органу державної влади, органу

місцевого самоврядування, місцевого самоврядування,

установи, організації) установи, організації)

________________________________ ________________________________

________________________________ ________________________________


повідомляє Головдержслужбу, що повідомляє Академію, що випускник(ця) Національної випускник(ця) Національної академії державного управління академії державного управління при Президентові України при Президентові України

200_ року 200_ року

________________________________ ____________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) (прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________, ____________________________________________________________,


який(а) до навчання займав(ла) який(а) до навчання займав(ла) посаду державного службовця посаду державного службовця (посадової особи місцевого (посадової особи місцевого самоврядування) або був(ла) самоврядування) або був(ла) зарахований(а) до кадрового зарахований(а) до кадрового резерву в резерву в

_________________________________ ________________________________

(повна назва органу (повна назва органу

державної влади, органу державної влади, органу

місцевого самоврядування, місцевого самоврядування,

установи, організації) установи, організації)

________________________________ ________________________________

_______________________________, _______________________________,

працевлаштований(а) на посаді працевлаштований(а) на посаді

________________________________ ________________________________

________________________________ ________________________________

(назва та категорія посади) (назва та категорія посади)

________________________________ ________________________________

________________________________ ________________________________

(посада, прізвище, ім'я та (посада, прізвище, ім'я та

по батькові керівника) по батькові керівника)

____________ ____________

(підпис) (підпис)


М.П. М.П.


___ ____________ 200_ р. ___ ____________ 200_ р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 квітня 2004 р. N 468


ПЕРЕЛІК

органів, у яких у 2004-2008 роках проводиться стажування слухачів Національної академії

державного управління при Президентові України, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальностями напряму "державне управління"

------------------------------------------------------------------

|Квота для щорічного Базові органи для проведення |направлення слухачів

стажування |Академії на стажування, |кількість осіб

------------------------------------------------------------------

Секретаріат Кабінету Міністрів України 25

Мінагрополітики 6

Мінприроди 6

Мінекономіки 9

Мінпаливенерго 6

МЗС 6

Мінкультури 4

МНС 6

МОН 6

МОЗ 6

Мінпраці 6

Мінпромполітики 6

Мінтранс 6

Міністерство у справах сім'ї, 4

дітей та молоді

Мінфін 6

Мін'юст 6

Держкомархів 4

Держбуд 4

Держжитлокомунгосп 4

Держкомприродресурсів 4

Держводгосп 4

Держкомзем 4

Держкомзв'язку 4

Держкоменергозбереження 4

Держнаглядохоронпраці 3

Держкомрелігій 4

Держкомтелерадіо 4

Держкомлісгосп 4

Держкомрезерв 4

Держкомспорт 4

Державний комітет у справах ветеранів 4

Держспоживстандарт 4

Держкомстат 4

Пенсійний фонд 3

ГоловКРУ 3

Державне казначейство 3

Антимонопольний комітет 5

Держтурадміністрація 5


Державна податкова адміністрація 6

Державна судова адміністрація 5

Держмитслужба 6

Держпідприємництво 6

Державна комісія з регулювання ринків 3

фінансових послуг

НКРЕ 3

Державна комісія з цінних паперів та 4

фондового ринку

Фонд державного майна 6

Головдержслужба 6

Територіальні підрозділи центральних 4 (на кожний

органів виконавчої влади підрозділ)

Рада міністрів Автономної Республіки 6

Крим

Київська міськдержадміністрація 20

Севастопольська міськдержадміністрація 6

Обласні держадміністрації 16 (на кожну

адміністрацію)

Районні держадміністрації (за 4 (на кожну

визначенням обласних, Київської та адміністрацію)

Севастопольської міських

держадміністрацій)

Обласні, міські ради міст до 6 (на кожну

загальнодержавного і обласного значення раду) за

та їх виконавчі органи домовленістю

Інші органи, установи, організації за

домовленістю


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468


ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України


1. Пункт 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283 ( 283-94-п ) (ЗП України, 1994 р, N 8, ст. 213; 1995 р., N 1, ст. 21; 1996 р., N 20, ст. 580; Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 24, число 39, с. 13; 1999 р., N 29, ст. 1476; 2000 р., N 22, ст. 900; 2002 р., N 21, ст. 1045), доповнити абзацом такого змісту:

"час навчання в Національній академії державного управління при Президентові України за денною формою, якщо до вступу в Академію випускник перебував на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення навчання повернувся на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування або вступив до аспірантури чи докторантури Академії з відривом від роботи".

2. У Положенні про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 167 ( 167-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 7, с. 57; 2002 р., N 20, ст. 979):

у пункті 6 слова і цифри "затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. N 619" замінити словами і цифрами "затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468";

у другому реченні абзацу четвертого пункту 7 слова "дистанційною та екстернатною" замінити словами "заочно-дистанційною";

у тексті Положення слова "Української Академії державного управління при Президентові України" замінити словами "Національної академії державного управління при Президентові України".Схожі:

Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України iconДо Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України
Закону України “Про державну службу” для вступу до Національної академії державного управління при Президентові України на навчання...
Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України iconПоложення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України
Національна академія здійснює прийом слухачів на навчання за денною, вечірньою, заочною (заочно-дистанційною) формою для підготовки...
Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України iconАнкета вступника на підготовчий лекторій
З положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України ознайомлений (а)
Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України iconАнкета вступника на підготовчий лекторій
З положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України ознайомлений (а)
Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України iconЕкспертний висновок на статтю (назва) піб автора статті члена редакційних колегій «Вісника Національної академії державного управління при Президентові України»
«Вісника Національної академії державного управління при Президентові України» («Збірника наукових праць Національної академії державного...
Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України iconІнформація про прийом слухачів до Інституту «Вища школа державного управління»
«Вища школа державного управління» Національної академії державного управління при Президентові України є провідним навчальним закладом...
Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 17 січня 2011 року м. Підгайці №15
Закону України «Про відпустки» та положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України...
Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України iconРозпорядження 17. 09. 2013 р. Перемишляни №329 Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну службу»
Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, враховуючи абзац 2 пункту 21 Положення про прийом...
Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України iconРозпорядження 03 грудня 2013 р Перемишляни №425 Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну службу»
Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, враховуючи абзац 2 пункту 21 Положення про прийом...
Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України iconНаціональної академії державного управління
Харківським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в...
Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України iconПри президентові україни додаткова програма
Вченої ради Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) від “ ”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов