Затверджен о icon

Затверджен оНазваЗатверджен о
Сторінка6/14
Дата конвертації03.08.2012
Розмір1.66 Mb.
ТипРішення
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
^

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


(Харківська районна державна адміністрація,

Виконком відповідної міської ради міст обласного значення)

УПРАВЛІННЯ


(відділ)

^ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

Адреса організаціїПОГОДЖЕНО:

Начальник управління містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації


Ю.М.Шкодовський

“___”_____________200 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Головний архітектор міста

(______________

районний архітектор)

ПІБ

“___”___________200 р.

М.П.

(Для об’єктів архітектури, що розпо-рядженням Харківської облдержадміністрації від 12.06.2000 р. № 527 віднесені до об’єктів архітектури, на проектування яких архітектурно-планувальне завдання підлягає погодженню з управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації)


^

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ


(АПЗ) №___________

На проектування об’єкта архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації (крім пам’яток історії та культури), капітальний ремонт

Назва об’єкта архітектури та основні характеристики _____________________________


Адреса об’єкта архітектури ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


АПЗ не дає права на початок будівельних робіт та освоєння земельної ділянки


Термін дії архітектурно-планувального завдання – “_____”_____________200__р


Термін дії архітектурно-планувального завдання подовжено - “___”____200 __р


СКЛАД

^ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

П/П

Назва розділу

1

2

1

Текстова частина архітектурно-планувального завдання

2

Графічна частина архітектурно-планувального завдання

3

Лист погодження архітектурно-планувального завданняЗагальні положення


- Архітектурно-планувальне завдання (АПЗ) – це комплекс містобудівних, архітектурно-планувальних вимог щодо призначення, розміщення, основних параметрів об’єкта на конкретній земельній ділянці з урахуванням екологічних, санітарно-гігієнічних та інших умов проектування та будівництва.

- Умови на проектно-вишукувальні роботи, які викладені в затверджених АПЗ та технічних умовах (ТУ), не можуть бути змінені однією із сторін. Зміні і доповнення виданих замовникові АПЗ та ТУ можуть бути внесені органом, який його видав, за згодою замовника.

- АПЗ дійсно на весь строк проектування та будівництва, але не менш ніж на 3 роки з моменту його затвердження. Після закінчення вказаного терміна АПЗ підлягає перереєстрації і подовженню в органі, який його видав.


^
Основні відомості


1.Замовник__________________________________________________________________

Телефон____________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер ______________________________________________________

Юридична адреса ____________________________________________________________
Банківські реквізити _________________________________________________________


2. Архітектурно-планувальне завдання надано на підставі:

- затвердженої містобудівної документації, державних будівельних норм, місцевих правил забудови _____________________________________________________________
- рішення про погодження місця розташування об’єкта архітектури (дозвіл на виконання проектно-вишукувальних робот)______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

- заяви замовника (забудовника) на розробку архітектурно-планувального завдання (додається)

____________________________________________________________________________


^ До заяви додаються:

-документ, що засвідчує право власності (на користування) земельною ділянкою ____________________________________________________________________________

- план земельної ділянки (викопіювання з генерального або ситуаційного плану)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


Основні характеристики об’єкта архітектури ____________________________________

____________________________________________________________________________

Передпроектні розробки, виконано замовником для вирішення питань попереднього погодження місця розташування об’єкта (дозволу на виконання проектно-вишукувальних робіт) у разі експериментального будівництва, спорудження технічно складних об’єктів архітектури, а також необхідності внесення змін до проекту забудови населеного пункту чи проекту детального планування або у разі їх відсутності ____________________________________________________________________________


Висновок санітарно-епідеміологічної служби (копія), одержаний замовником для вирішення питання погодження місця розташування об’єкта архітектури (надання дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт) ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


3. Вид проектування, погоджений із замовником (індивідуальне, експериментальне, застосування типового проекту, проекту повторного застосування) __________________

4. Стадійність проектування ___________________________________________________


Характеристика земельної ділянки


5. Площа ділянки _____________________________________________________кв. м

6. Межі ділянки _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

7. Належність ділянки до історико-культурних, санітарно-охоронних зон тощо _____

____________________________________________________________________________

8. Планувальні обмеження ____________________________________________________

9. Будинки та споруди, розташовані на ділянці (запроектовані або такі, що перебувають у стадії будівництва, їх призначення, поверховість, технічний стан тощо) ____________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

10. Використання ділянки на час видачі архітектурно-планувального завдання ____________________________________________________________________________

11. Наявність і характеристика зелених насаджень ________________________________

____________________________________________________________________________

12. Коротка характеристика використання суміжних ділянок (будови, що розташовані, будуються і проектуються, благоустрій, тощо) ___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Діючі та запроектовані інженерні мережі _____________________________________

____________________________________________________________________________

14. Особливі умови (рельєф, сейсмічність, підтоплювані території, зсуви, просадки, підробки, карсти тощо) _______________________________________________________

15. Наявність сервітутів та обмежень щодо використання земельної ділянки ____________________________________________________________________________


^ Містобудівні вимоги


15. Проектування об’єкта архітектури здійснюється відповідно до генерального плану, правил забудови населеного пункту та проекту забудови і проекту детального планування

___________________________________________________________________________

1) умови розміщення щодо червоних ліній вулиць та меж земельної ділянки ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2) обмеження щодо поверховості ________________________________________

3) інші містобудівні особливості _________________________________________

16. Вимоги до розроблення завдання на реставрацію, складання історичної довідки тощо _______________________________________________________________________

17. Вимоги до реставрації, реконструкції, капітального ремонту, згідно з архітектурно-технічним паспортом об’єкта архітектури _______________________________________

18. Вимоги до виконання розгорток по вулицях __________________________________

19. Дорожньо-транспортні вимоги (під’їзди, підземні переходи, транспортні розв’язки, місця паркування тощо) _________________________________________________________________

20. Умови використання підземного простору території ___________________________

21. Вимоги до благоустрою, озеленення території, архітектурних малих форм та елементів зовнішньої реклами _________________________________________________

22. Обмеження щодо планування території з урахуванням технології та зонування об’єкта архітектури промислового призначення __________________________________

23. Вимоги до забезпечення виконання заходів щодо безперешкодного руху інвалідів ____________________________________________________________________________

24. Протипожежні вимоги _____________________________________________________

25. Інші умови ______________________________________________________________


Об’ємно-планувальні вимоги


26. В об’ємно-планувальному рішенні об’єкта архітектури врахувати передпроектні розробки, пропозиції, результати конкурсів тощо _________________________________

27. Вимоги до змін функціонального призначення об’єкта архітектури _______________

____________________________________________________________________________

28. Вимоги до використання перших поверхів та вбудовано-прибудованих приміщень _________________________________________________________________

29. Вимоги до розташування приміщень для громадських потреб ___________________

____________________________________________________________________________

30. Вимоги до врахування потреб інвалідів ______________________________________

31. Особливі умови (в тому числі вимоги до рішення фасадів та їх елементів, рекомендований матеріал чи колір зовнішнього опорядження – у разі розміщення об’єкта архітектури в зоні з особливими архітектурними вимогами ) тощо ____________

____________________________________________________________________________


Інженерно-технічні вимоги


32. Проектом передбачити оснащення об’єкта архітектури і прилеглої території необхідними видами інженерного обладнання згідно з технічними умовами щодо:

водопостачання ________________________________________________________

каналізація ____________________________________________________________

теплопостачання _______________________________________________________

електропостачання _____________________________________________________

радіофікації та електрозв’язку ___________________________________________

газопостачання ________________________________________________________

зовнішнього освітлення _________________________________________________

відведення зливних вод (зливова каналізація) ______________________________

______________________________________________________________________

телефонізації __________________________________________________________

диспетчеризації _______________________________________________________

енергозбереження та енергоефективності __________________________________

забезпечення санітарних вимог __________________________________________

збирання, вивезення, утилізація чи захоронення твердих промислових та

господарсько-побутових відходів ________________________________________

33. Особливі умови ____________________________________________________


Інші вимоги


34. Умови проведення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних розвідувань одержати у місцевому органі містобудування та архітектури. Дозвіл на проведення розвідувань одержати в установленому порядку __________________________________

35. Умови, рекомендації щодо проектування, будівництва і благоустрою території об’єкта архітектури промислового призначення в структурі забудови населеного пункту, що склалася (або району, що проектується), одержати у територіальній організації з питань промислового будівництва: __________________________________

___________________________________________________________________________________________

36. Необхідність дотримання окремих умов (варіантність розробок, необхідність проведення додаткових досліджень, архітектурних, містобудівних конкурсів тощо) ____

____________________________________________________________________________

37. Проектну документацію подати на розгляд та погодження місцевій архітектурній службі, пожежній інспекції, і т. ін._____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

38. Особливі умови ­ попередні ескізи, паспорта фасадів узгодити з управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації, генеральний план ув’язати з існуючою забудовою, забезпечити заходи з енергозбереження, вимоги до економії ресурсів, розробити додаткові рішення вузлів, елементів тощо). ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

39. ^ Перелік матеріалів для розгляду містобудівною (художньою) радою


Архітектурно-планувальне завдання підготував і склав:

(посада, прізвище, підпис, дата)

М.П.


^ Архітектурно-планувальне завдання одержав:

(посада, прізвище, підпис, дата)


Про відповідальність за порушення в сфері містобудування повідомлений

(посада, прізвище, підпис, дата.)


^ Архітектурно-планувальне завдання виконане у 3 примірниках

Замовлення від “____”______________200 р. № __________


Архітектурно-планувальне завдання, замовлення від “___” ________ 200 р. № ________,

Перереєстровано “_____”_______________200 р. №__________


Додаткові вимоги при переєстрації ________________________


(посада, прізвище, підпис, дата)

М.П.


Графічна частина

архітектурно-планувального завдання

____________________________________________________________________________________________________________________(найменування об’єкта, адреса, замовник)


Ситуаційний план С
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Схожі:

Затверджен о iconЗатверджен о наказом дснс україни

Затверджен о iconЗатверджен о наказом дснс україни

Затверджен о iconДокументи
1. /Реш затверджен.складу ком_с..doc
Затверджен о iconДокументи
1. /Реш затверджен.складу ком_с..doc
Затверджен о iconДокументи
1. /Реш затверджен.складу ком_с..doc
Затверджен о iconДокументи
1. /Реш затверджен.складу ком_с..doc
Затверджен о iconПроект затверджен о рішенням обласної ради від " "
Види містобудівної документації, порядок погодження, проведення експертизи та затвердження
Затверджен о iconЗатверджен о наказ Держтехногенбезпеки України
Підготувати уточнений список співробітників та ветеранів учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській аес
Затверджен о iconЗатверджен о розпорядженням сільського від 10. 08. 2012 року №32-р
Сприяння створенню середовища, безпечного для розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя
Затверджен о iconРішення районної у місті ради від 29. 04. 2011 №71 «Про затверджен-ня Положення про відділ жит-лово-комунального господарства виконкому районної у місті ради» ⌐ ¬ Про перерозподіл коштів із місь кого бюдж
Про внесення змін у додаток до рішення районної у місті ради від 29. 04. 2011 №71 «Про затверджен-ня Положення про відділ жит-лово-комунального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов