Постановою Верховної Ради Української рср від 4 липня 1991 року n 1292-xii, ввр, 1991 р., N 36, ст. 474, закон icon

Постановою Верховної Ради Української рср від 4 липня 1991 року n 1292-xii, ввр, 1991 р., N 36, ст. 474, законНазваПостановою Верховної Ради Української рср від 4 липня 1991 року n 1292-xii, ввр, 1991 р., N 36, ст. 474, закон
Сторінка10/10
Дата конвертації08.05.2012
Розмір1.65 Mb.
ТипЗакон
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Глава XVII

ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


(Глава із змінами, внесеними згідно з указами Президії

 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X,

 від 24.01.83 р. N 4617-X;

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII;

 законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII,

 від 05.07.95 р. N 263/95-ВР;

 у редакції Закону України від 16.01.2003 р. N 429-IV)


Стаття 253. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню


Особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.


Стаття 254. Кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування


Основними джерелами коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування є внески власників підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів чи фізичної особи, працівників. Бюджетні та інші джерела коштів, необхідні для здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування, передбачаються відповідними законами з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування.


Стаття 255. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням


Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням працівникам, а в деяких випадках і членам їх сімей, умови їх надання та розміри визначаються законами України з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, іншими нормативно-правовими актами, які містять норми щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування.


Стаття 256. Пенсійне забезпечення


Працівники та члени їх сімей мають право на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника, а також за вислугу років відповідно до закону.


Стаття 257. Виключена. 


Стаття 258. Виключена. 


Глава XVIII

НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ


Стаття 259. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю


Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють спеціально уповноважені на те органи та інспекції, які не залежать у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним органу.


Центральні органи державної виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні.


Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про працю здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.


Громадський контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють професійні спілки та їх об'єднання.


(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії

 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X;

 законами України від 15.12.92 р. N 2857-XII,

від 15.12.93 р. N 3694-XII,

 від 05.04.2001 р. N 2343-III)


Стаття 260. Державний нагляд за охороною праці


Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці здійснюють:


Державний комітет України по нагляду за охороною праці;


Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки;


органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України;


органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.


(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії

 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X,

 від 30.12.81 р. N 2957-X;

 у редакції Закону України від 15.12.93 р. N 3694-XII)


Стаття 261. Виключена. 


 (згідно із Законом України від 15.12.93 р. N 3694-XII)


Стаття 262. Виключена. 


(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії

 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X;

 виключена згідно із Законом

 України від 15.12.93 р. N 3694-XII)


Стаття 263. Повноваження місцевих державних адміністрацій та Рад народних депутатів у галузі охорони праці


Місцеві державні адміністрації і Ради народних депутатів у межах відповідної території:


забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони праці;


формують за участю профспілок програми заходів з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення;


здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про охорону праці.


(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії

 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X;

 у редакції Закону України від 15.12.93 р. N 3694-XII)


Стаття 264. Виключена. 


(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії

 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X;

 виключена згідно із Законом

 України від 15.12.93 р. N 3694-XII)


Стаття 265. Відповідальність за порушення законодавства про працю


Особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.


(У редакції Закону України

 від 15.12.93 р. N 3694-XII)


____________
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Схожі:

Постановою Верховної Ради Української рср від 4 липня 1991 року n 1292-xii, ввр, 1991 р., N 36, ст. 474, закон iconПостановою Верховної Ради Української рср від 4 липня 1991 року n 1292-xii, ввр, 1991 р., N 36, ст. 474, закон
Ввр, 1987 р., N 37, ст. 715, від 30 жовтня 1987 року n 4841-xi, ввр, 1987 р., n 45, ст. 904, від 27 травня 1988 року n 5938-xi, ввр,...
Постановою Верховної Ради Української рср від 4 липня 1991 року n 1292-xii, ввр, 1991 р., N 36, ст. 474, закон iconКодекс України про адміністративні правопорушення Із змінами І доповненнями, внесеними згідно з Указами Президії Верховної Ради Української рср
Ввр, 1990 р., n 18, ст. 278, від 4 травня 1990 року n 9166-xi, ввр, 1990 р., N 20, ст. 313, від 14 травня 1990 року n 9280-xi, ввр,...
Постановою Верховної Ради Української рср від 4 липня 1991 року n 1292-xii, ввр, 1991 р., N 36, ст. 474, закон iconЗакон україни про державну податкову службу в Україні
Української рср, фінансування податкових інспекцій та призначення їх працівників введено в дію з 1 січня 1992 року згідно з Постановою...
Постановою Верховної Ради Української рср від 4 липня 1991 року n 1292-xii, ввр, 1991 р., N 36, ст. 474, закон iconЗакон україни про державну податкову службу в Україні
Української рср, фінансування податкових інспекцій та призначення їх працівників введено в дію з 1 січня 1992 року згідно з Постановою...
Постановою Верховної Ради Української рср від 4 липня 1991 року n 1292-xii, ввр, 1991 р., N 36, ст. 474, закон iconЗакон україни про державну податкову службу в Україні
Української рср, фінансування податкових інспекцій та призначення їх працівників введено в дію з 1 січня 1992 року згідно з Постановою...
Постановою Верховної Ради Української рср від 4 липня 1991 року n 1292-xii, ввр, 1991 р., N 36, ст. 474, закон iconЗакон україни про державну податкову службу в Україні
Української рср, фінансування податкових інспекцій та призначення їх працівників введено в дію з 1 січня 1992 року згідно з Постановою...
Постановою Верховної Ради Української рср від 4 липня 1991 року n 1292-xii, ввр, 1991 р., N 36, ст. 474, закон iconЗакон україни про охорону навколишнього природного середовища (Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 41, ст. 546)
Вводиться в дію Постановою вр n 1268-xii ( 1268-12 ) від 26. 06. 91, Ввр, 1991, n 41, ст. 547)
Постановою Верховної Ради Української рср від 4 липня 1991 року n 1292-xii, ввр, 1991 р., N 36, ст. 474, закон iconЗакон україни про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України
Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президії Верховної Ради Української рср від 29 липня 1991 року "Про Дисциплінарний статут...
Постановою Верховної Ради Української рср від 4 липня 1991 року n 1292-xii, ввр, 1991 р., N 36, ст. 474, закон iconЗакон україни про інвестиційну діяльність Закон введено в дію з дня опублікування 19 листопада 1991 року згідно з Постановою Верховної Ради України
Законами України від 10 грудня 1991 року n 1955-xii, від 5 березня 1998 року n 185/98-вр, від 21 травня 1999 року n 697-xiv, від...
Постановою Верховної Ради Української рср від 4 липня 1991 року n 1292-xii, ввр, 1991 р., N 36, ст. 474, закон iconЗакон україни про захист прав споживачів {Відомості Верховної Ради урср (ввр), 1991, №30, ст. 379} {Вводиться в дію Постановою вр, ввр, 1991, №30, ст. 380} {В редакції Закону, ввр, 1994, №1, ст. 1}
Офіційне тлумачення до Закону див в Рішенні Конституційного Суду №15-рп/2011 від 10. 11. 2011}
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов