Законодавство україни icon

Законодавство україниНазваЗаконодавство україни
Дата конвертації02.07.2012
Розмір311.2 Kb.
ТипЗакон
джерело
1. /Zbirka_zapitannya_i_vidpovidi_vipusk1.docЗаконодавство україни
і


ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


про державну службу,

службу в органах місцевого самоврядування

та боротьбу з корупцією у запитаннях і відповідях

( на допомогу кадровим службам

органів виконавчої влади

та органів місцевого самоврядування,

працівникам владних структур,

депутатам місцевих рад,

всім, хто цікавиться роботою в органах влади).


Випуск 1


Ужгород, 2005
Збірник містить відповіді на актуальні запитання, які часто надходять на адресу управління державної служби Головдержслужби України в Закарпатській області від державних службовців, працівників кадрових служб та осіб, які хочуть поступити на державну службу.


Запитання

Який порядок вступу на державну службу?


Відповідь:

Законом України „Про державну службу” закріплено право на державну службу громадян України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у відповідному порядку конкурсний відбір (проведення конкурсу регулюється Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України від 17.06.94р. №423 „Про деякі питання застосування стате 4, 15, і 27 Закону України про державну службу”, та роз’яснення ГДСУ від 01.03.98р. №10/2631.


Запитання

Яка процедура звільнення державного службовця з підстав переведення за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду ?


Відповідь:

За п.5 ст.36 КЗпП України підставою припинення трудового договору може бути переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду.

Закон детально не регламентує цю процедуру, головне - має бути згода працівника і погодження між керівниками, а також наявність:

 • листа про переведення за підписом керівника (заступника керівника) підприємства, установи, організації, куди переводиться працівник, адресований підприємству, установі, організації, детрудиться працівник;

 • наказу роботодавця за попереднім місцем роботи про звільнення в порядку переведення;

 • наказу виданого роботодавцем нового підприємства, установи, організації про зарахування на роботу в порядку переведення .

Дата звільнення в порядку переведення встановлюється за

погодженням між працівником і роботодавцем. Днем укладення нового трудового договору вважається день зарахування на підприємство, в установу, організацію, куди працівник переводиться або дата фактичного допущення його до виконання трудових обов'язків.

Звільнення у зв'язку з переходом на виборну посаду відбувається на підставі рішення відповідного органу про обрання.


Запитання

Чи зараховується до стажу державної служби для видачі грошової винагороди час служби в органах управління військових формувань ?


Відповідь:

Відповідно до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.03р. №212 (в редакції постанови КМУ від 02.10.2003р. №1563) грошова винагорода видається особам, які пропрацювали безперервно на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади не менше ніж 10 років. До стажу безперервної служби на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади зараховуються всі періоди служби у цих органах, у.т.ч. до 01.01.1994р., на посадах державних службовців, передбачених ст.25 Закону України "Про державну службу", а також на посадах, що відносяться в установленому законодавством порядку до відповідних категорій посад державних службовців. Так, згідно Розпорядження КМУ від 25.05.1995р. №301 - р посади керівних працівників та спеціалістів апарату органів управління військових формувань віднесено до відповідних категорій державних службовців, зокрема посади начальників відділів, відділень, груп та інших структурних підрозділів, відділень і спеціалістів управлінь військових округів та інших прирівняних до них органів військового управління відносяться до шостої категорії державних службовців.

Отже, виходячи із наведеного вище, при обчисленні стажу державної служби для видачі грошової винагороди потрібно врахувати як стаж державної служби на посадах державного службовця у державних органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, так і службу на вищезазначених посадах в органах управління військових формувань за умови, що безперервний стаж державної служби держслужбовців становить не менше 10 років.


Запитання

Чи може бути призначена пенсія державного службовця (при наявності стажу державного службовця у минулому понад 10 років), якщо особа передпенсійного віку не працює на посаді, яка згідно ст.25 Закону України "Про державну службу" не відноситься до жодної з категорій посад державної служби ?


Відповідь:

Згідно зі ст.37 Закону України "Про державну службу" на одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого законодавством трудового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, у.т.ч. стажу державної служби - не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорії посад державних службовців, - незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку.

Отже, у даному випадку пенсія державного службовця не може бути призначена, оскільки, особа на час досягнення пенсійного віку не працювала на посаді державного службовця.


Запитання

Чи зараховується до стажу державної служби період роботи в партійних, профспілкових та комсомольських органах у .т.ч. у Закарпатському Молодіжному Демократичному Союзі ?


Відповідь:

Порядком обчислення стажу державної служби передбачено зарахування до стажу державної служби періоду роботи в організаціях, передбачених абзацом четвертим п.3 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.93р. №1049. У цьому Положенні йдеться про стаж роботи в організаціях (крім роботи у кооперативних та інших громадських організаціях), передбачених ст.118 КЗпП України: партійних, профспілкових і комсомольських на виборних посадах та посадах відповідальних працівників.

Однак, не буде зараховуватися до стажу державної служби період роботи у Закарпатському Молодіжному Демократичному Союзі, який був правонаступником комсомолу. Згідно з роз'ясненням Міністерства юстиції України від 03.06.94 №4-5-1156, погодженого з Кабінетом Міністрів України, до стажу державної служби зараховують період роботи в цих органах лише на виборних та відповідальних посадах до припинення дії ст.6 УРСР і внесення змін до ст.7 Конституції УРСР, тобто, до 24 жовтня 1990 року, а ЗМДС був утворений пізніше.

Цими статтями за партійними, профспілковими і комсомольськими організаціями закріплювалося право на участь у здійсненні управлінських функцій.

Відповідальною вважають посаду, на яку приймають колегіальним органом (постановою конференції, зборів, комітету, бюро) партійних, комсомольських та профспілкових організацій.


Запитання

Чи зараховується до стажу державної служби період роботи на посадах керівних працівників та наукових співробітників наукових установ, організацій, закладів освіти III-IV рівнів акредитації ?


Відповідь:

Дане питання регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.1997р. №1040 "Про доповнення п.3 Порядку обчислення стажу державної служби". Відповідно до роз’яснень (узгоджено з КМУ 12.11.97р., реєстраційний №21801 (46) про порядок застосування цієї постанови до стажу державної служби зараховують усі періоди на посадах перших керівників державних підприємств, установ, організацій, закладів освіти III-IV рівнів акредитації особам, яких безпосередньо з цих посад призначено (обрано) на посади державних службовців I-IV категорій.

Періоди роботи на посадах керівних працівників та співробітників наукових установ зараховують до стажу державної служби за умови безпосереднього переходу з цих посад на посади державних службовців I-IV категорій, але не раніше, як з часу присвоєння їм наукового ступеня.

Крім того, обов’язковою умовою для зарахування до стажу державної служби періодів роботи на посадах, визначених цією постановою є безпосередній перехід на посади державних службовців I-IV категорій у період дії Закону України "Про державну службу". Це обмеження пов’язано з тим, що до введення в дію Закону класифікація посад державних службовців на категорії не визначалася, застосовувалися інші форми оплати праці.

Правовий статус підприємств, установ, організацій, закладів освіти III-IV акредитації, наукових установ, періоди роботи яких на зазначених посадах зараховують до стажу державної служби, визначається їхніми статутами та положеннями про них, а присвоєння наукового ступеня підтверджується відповідним документом.


Запитання

Яка практика проведення службових розслідувань?


Відповідь:

При вирішенні цього питання слід керуватися постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців” від 13.06.2000р. № 950 та ст. 22 Закону України „Про державну службу”.

Рішення щодо проведення службового розслідування приймається керівником державного органу, що призначив на посаду державного службовця, стосовно якого має проводитися службове розслідування. Термін службового розслідування не може перевищувати двох місяців.

До участі у проведенні службового розслідування не повинні залучатися посадові особи державного органу, якщо обставини свідчать, про їх особисту заінтересованість у результатах розслідування.

Службове розслідування проводиться з відстороненням державного службовця від виконання повноважень за посадою або без такого відсторонення. Рішення про відсторонення приймається за поданням голови комісії з проведення службового розслідування керівником державного органу, в якому працює державний службовець. За державним службовцем на час відсторонення від виконання повноважень за посадою зберігається заробітна плата. Закон „Про державну службу” чітко регламентує підстави для відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою, а саме: не виконання службових обов’язків, що призвело до людських жертв або заподіяно значної матеріальної чи моральної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об’єднанню громадян. Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна перевищувати часу службового розслідування. Якщо правомірність рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою не підтверджується результатами службового розслідування, це рішення скасовується.

Члени комісії з проведення службового розслідування несуть персональну відповідальність згідно із законодавством за повноту, всебічність і об’єктивність висновків службового розслідування та нерозголошення інформації, що стосується цього розслідування.

За результатами службового розслідування члени комісії складають акт, з яким перед поданням на розгляд керівника обов’язково повинен ознайомитися державний службовець, стосовно якого проводилося розслідування.

За результатами розгляду керівник державного органу (посадової особи), який прийняв рішення щодо проведення службового розслідування, приймає в десятиденний термін відповідне рішення, з яким ознайомлюється державний службовець.

За результатами службового розслідування державний службовець може бути притягнутий до відповідальності згідно із законодавством.

Рішення за результатами службового розслідування може бути оскаржено державним службовцем згідно із законодавством.


Запитання


У яких випадках, проводиться прийом на роботу або переведення державного службовця без проведення конкурсного відбору ?


Відповідь:

У пункті 5 постанови Кабінету Міністрів України №169 від 15 лютого 2002 року „Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” вказано, що:

- переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку визначеному постановою КМУ №804 від 9 грудня 1994 року, може здійснюватися без конкурсного відбору.

Також слід користуватися роз’ясненням ГУДС „Про прийняття на державну службу: огляд нормативних документів” №10/2631 від 01.03.98р.


Запитання

Чи входить до стажу державної служби час підвищення кваліфікації з відривом від роботи?


Відповідь:

Дане питання регламентується Порядком обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94. № 283, яким визначено, що до стажу державної служби зараховують роботу на посадах державних службовців у державних органах, передбачених у ст.25 Закону України "Про державну службу", а також на посадах віднесених КМУ до відповідної категорії посад державних службовців.

Зокрема, вказаною постановою визначено, що до стажу державної служби включається час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, за умови, що до направлення на підвищення кваліфікації людина працювала у державному органі.

Запитання

Чи має право державний службовець на доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників?


Відповідь:

Згідно постанови Кабінету Міністрів України №2288 від 13.12.1999р. „Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо) – установлюються доплати до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника.


Запитання

Чи зараховуються до стажу державної служби періоди роботи в Державній трудовій ощадній касі та Ощадному банку СРСР ?


Відповідь:

Відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби та додатка до нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р. №283, до стажу державної служби зараховується період роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів в Держбанку СРСР, Зовнішекономбанку СРСР, Будбанку СРСР, Промбудбанку СРСР, Агропромбанку СРСР, Житлосоцбанку СРСР, Ощадному банку СРСР, в їх республіканських банках (конторах), крайових, обласних (міських) управліннях, а також міських і районних відділеннях.

Оскільки Ощадбанк СРСР існував з липня 1987 року по грудень 1991 року, до стажу державної служби може бути зараховано період роботи в ньому.

Державні трудові ощадні каси зазначеним Переліком не передбачені, тому період роботи в них до стажу державної служби не зараховується.


(Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок обчислення стажу державної служби" N283 від 3 травня 1994 p. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р. №283)


Запитання

Чи може посадова особа органів місцевого самоврядування працювати за сумісництвом?


Відповідь:

Прикінцевими і перехідними положеннями Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" передбачено, що дія Закону України "Про державну службу" поширюється на органи і посадових осіб місцевого самоврядування в частині, що не суперечить Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншим законам України, що регулюють діяльність місцевого самоврядування. Так, cтаттею 16 Закону України "Про державну службу" N 3723-XII від 16 грудня 1993р. встановлені обмеження, пов'язані з проходженням державної служби, а саме: державний службовець не має права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією".

Одним із таких обмежень є заборона виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики). Додатком до Положення "Про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій", затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.93р. №43, визначено перелік робіт, які не є сумісництвом, зокрема, педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік. Враховуючи викладене, посадова особа місцевого самоврядування може займатися викладацькою діяльністю з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік.


(Міністерство праці України (наказ) "Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" N43 від 28 червня 1993р.
Закон України "Про державну службу" N3723-XII від 16 грудня 1993р.)


Запитання

Чи зарахується до стажу державної служби період роботи на посаді паспортистки виконкому сільської ради ?


Відповідь:

Відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94р. №283, та додатка до нього до стажу державної служби зараховуються періоди роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів у виконавчих комітетах місцевих Рад, їх управліннях, самостійних відділах, інших структурних підрозділах.

Зазначений період роботи може бути зарахованим до стажу державної служби за умови, якщо посада відносилась до посад спеціалістів і оплата праці здійснювалася як і інших спеціалістів. Це має бути підтверджено відповідними документами.

(Постанова Кабінету Міністрів України Про порядок обчислення стажу державної служби N283 від 3 травня 1994р.)


Запитання

Який порядок видачі грошової винагороди державному службовцю за сумлінну безперервну працю в органах державної влади?


Відповідь:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003р. №212 "Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків" до стажу безперервної роботи (служби) на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади зараховуються всі періоди роботи (служби) в цих органах, у тому числі до 1 січня 1994р., на посадах державних службовців, передбачених статтею 25 Закону України "Про державну службу", а також на посадах, що відносяться в установленому законодавством порядку до відповідних категорій посад державних службовців, на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів, зазначених у частині другій статті 9 Закону України "Про державну службу".

Під терміном "безперервна робота" слід розуміти, що службовець у період просування по службі не переходив до інших органів, які не передбачені пунктом 2 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р. №283, та додатку до нього.

Додатково зазначаємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003р. №212 "Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків" облік часу безперервної роботи кожного працівника на посадах державних службовців в органах державної влади веде кадрова служба зазначених органів.


Запитання

Хто має право на призначення пенсії державного службовця?


Відповідь:

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" від 16.01.2003р. №432-IV на одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за наявності загального трудового стажу, зокрема, для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, - незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку.

Якщо особа вийшла на пенсію до набрання чинності Законом України "Про державну службу", то відповідно до статті 58 Конституції України, де зазначено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, призначити пенсію державного службовця в даному випадку законних підстав, немає.


(Закон України Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" N432-IV від 16 січня 2003р. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" від 16.01.2003р. №432-IV)


Запитання

Чи може державний службовець виконувати наукову роботу на умовах сумісництва?


Відповідь:

Відповідно до законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією" державний службовець не має права, зокрема, виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики). Відповідно до Положення "Про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярно оплачуваної роботи на основі трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом. Тому, якщо виконувана робота є науковою, державний службовець може займатись такою роботою у вільний від основної роботи час на умовах сумісництва. При визначенні є та чи інша діяльність науковою, необхідно керуватись Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

(Стаття 16 Закону України "Про державну службу", Статті 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією", Положення "Про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій", затвердженого наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів України від 28.06.1993р. №43, Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність").


Запитання

Чи є головний державний санітарний лікар міста державним службовцем?


Відповідь:

Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ці установи здійснюють санітарно-епідеміологічний нагляд, контроль за усуненням причин і умов виникнення поширення інфекційних і масових неінфекційних захворювань, визначають пріоритетні заходи у профілактиці захворювань.

Фінансування цих органів здійснюється за рахунок бюджету, а також інших надходжень: за видачу дозволів, надходжень від надання платних послуг, коштів від участі у виконанні науково-дослідних робіт, відрахувань від сум штрафів, добровільних внесків підприємств, організацій, благодійних фондів, громадян, інших не заборонених законодавством надходжень, що не відповідає вимогам Закону України "Про державну службу".

Законодавчими актами державні санітарно-епідеміологічні служби не віднесені до органів виконавчої влади. Оплата праці їх працівників, як і інших бюджетних установ і організацій здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року №134 "Про упорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", а тому Закон України "Про державну службу" до працівників зазначених служб не застосовується.


Запитання

Які документи дають відповідь на запитання; "У чому відмінність правового статусу державного службовця від правового статусу службовця державної установи, підприємства"?


Відповідь:

Основними документами є Закон України "Про державну службу", а також збірники законодавчих та нормативних документів, роз'яснень Головдержслужби, міністерств та відомств України та журналу "Вісник державної служби України".


Запитання

На підставі яких нормативно-правових актів і в якому порядку зараховується до стажу державної служби період наукової діяльності?


Відповідь:

Період наукової діяльності зараховується до стажу державної служби відповідно до положення абзацу п’ятнадцятого пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1994р. № 283, згідно з яким стаж наукової роботи, набутий в державних установах, організаціях, закладах на посадах, визначених переліком посад наукових (науково-педегогічних) працівників підприємств, установ, органіацій, вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 береня 2004р. №257, незалежно від наявності перерв у роботі.
Відповідно до підпункту 12 пункту 4 Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996р. №912, обчислення стажу роботи та державної служби зійснюється кадровою службою органу виконавчої влади.

(Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 1994р. №283.
Стаття 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 береня 2004р. №257.
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996р. №912).


Запитання

Черговий ранг присвоюється тільки в межах категорії посади, яку займає державний службовець , чи незалежно від цієї категорії?


Відповідь:

Відповідно до статті 26 Закону України "Про державну службу" при прийнятті на державну службу службовцю присвоюється ранг у межах відповідної категорії посад. Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посад державний службовець повинен успішно відпрацювати на займаній посаді два роки.

За виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад.

Відповідно до Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 року №658, ранги присвоюються державним службовцям в індивідуальному порядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи. Особам, які вперше зараховані на державну службу, присвоюється, як правило, найнижчий ранг передбачений для відповідної категорії посад.

За сумлінну працю державному службовцю при звільненні з державної служби у зв'язку з виходом на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, якщо він має найвищий ранг у цій категорії посад.


Запитання

Чи зобов’язані випускники Національної Академії державного управління при Президентові України працювати в державній службі?


Відповідь:

Відповідно до положення про Національну Академію державного управління при Президентові України випускники Академії, які навчалися за денною формою за державним замовленням, зобов’язані відпрацювати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування безпосередньо після закінчення Академії не менш як п’ять років.

У разі відмови від роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування випускник зобов’язаний відшкодувати вартість навчання в Академії в установленому порядку.


Запитання

Чи можуть бути прийняті на посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради особи, які досягли граничного віку?


Відповідь:

Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" встановлено граничний вік перебування на службі в цих органах (60 років для чоловіків і 55 років для жінок). Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади. До виборних посад відносяться посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою.

Обмеження за віком не поширюються лише на посадових осіб, які обираються на посади, а не на всі виборні посади.

Таким чином, прийняття (затвердження) на посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради має здійснюватись з обов'язковим дотриманням вимог статей 10 (затвердження відповідною радою) та 18 (граничний вік перебування на службі) Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Статті 3, 18 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"


Запитання

Чи може державний службовець бути депутатом місцевої Ради?


Відповідь:

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю. Тобто, він може працювати як на посаді державного службовця, так і на будь - якій іншій посаді, і одночасно бути депутатом відповідної місцевої ради.

Якщо депутата місцевої ради обрано секретарем сільської, селищної, міської ради, головою, заступником голови районної, обласної, районної у місті ради, то відповідно до частини другої статті 6 зазначеного Закону, він у цих випадках працює на постійній основі у відповідній раді і не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом. На постійній основі в раді може також працювати депутат місцевої ради, який за рішенням обласної, Київської та Севастопольської міських рад, обраний головою постійної комісії з питань бюджету (частина третя статті 6).


Запитання

Чи можна зарахувати до кадрового резерву та призначити на посаду державного службовця особу, яка не має вищої освіти?


Відповідь:

Законом України "Про державну службу" передбачено, що право на державну службу мають громадяни України, які одержали відповідну освіту.

Згідно з Положенням про формування кадрового резерву для державної служби до кадрового резерву можуть бути зараховані особи: керівники або спеціалісти підприємств, установ, організацій, сфера діяльності яких належить до компетенції даного державного органу та інших органів; працівники місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування; державні службовці, які підвищили кваліфікацію, пройшли стажування або рекомендовані для просування на більш високі посади; рекомендовані конкурсними комісіями для зарахування до кадрового резерву.

Названим Положенням не встановлені конкретні вимоги щодо освітнього рівня осіб, які зараховуються до кадрового резерву для державної служби.

Загальними положеннями Довідника типових професійно- кваліфікаційних характеристик посад державних службовців встановлено, що державний службовець повинен мати, як правило, повну вищу освіту. Для керівників, головних, провідних спеціалістів та спеціалістів І категорії обов'язкова повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Особи, що не мають відповідної освіти, встановленої кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або допущені до її зайняття за умови, якщо за результатами оголошеного на заміщення цих посад конкурсу неможливо підібрати кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам до освітнього та освітньо-професійного рівня державного службовця.

Разом з тим, пунктом 2.1 Загальних положень Довідника передбачено, що останній служить основою при формуванні кадрового резерву. Тому при зарахуванні до кадрового резерву на відповідну посаду необхідно дотримуватись кваліфікаційних вимог, що відповідають цій посаді.

(Стаття 4 Закону України "Про державну службу"; пункт 2 Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 1994р. №853, пункти 2.5, 2.6 Загальних положень Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого і введеного в дію наказом Головдержслужби України від 1 вересня 1999 р. №65 )


Запитання

Який термін навчання в Національній Академії державного управління при Президентові України та магістратурах державної служби при вищих навчальних закладах?


Відповідь:

Строк навчання в Академії за денною формою становить 18 місяців, за вечірньою, заочною, та заочно-дистанційною - 30 місяців. Термін навчання у магістратурах за денною формою - 12 місяців, за заочною - 22 місяці.

(Положення про прийом слухачів до Національної Академії державного управління при Президентові України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.96р. №619 )


Запитання

Які навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців для державної служби?


Відповідь:

Зазначену підготовку здійснюють: Національна Академія державного управління при Президентові України та її Дніпропетровський, Львівський, Одеський і Харківський регіональні інститути, які готують фахівців за спеціальністю "Державне управління" для зайняття посад І - ІV категорій. Вісім вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, відібраних Головдержслужбою на конкурсній основі для надання державного замовлення (Дніпропетровський національний університет, Донецький державний технічний університет, Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, Київський національний економічний університет, Одеська національна юридична академія, Східноукраїнський Національний університет ім. В. Даля, Тернопільська академія народного господарства, Харківський державний економічний університет) та Національний аграрний університет, державним замовником на підготовку магістрів в якому є Міністерство аграрної політики України. Зазначені вищі навчальні заклади здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю "Державна служба" для зайняття в подальшому посад V - VІІ категорій державних службовців.


Запитання

Які категорії осіб мають право на вступ до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю "Державна служба"?


Відповідь:

На навчання до магістратур за денною формою приймаються: а) державні службовці, які мають стаж державної служби не менш як один рік, займають посади V - VII категорій, віком до 40 років; б) особи, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях та зараховані до кадрового резерву на посади державних службовців, мають загальний трудовий стаж не менш як три роки після отримання кваліфікації спеціаліста (магістра), віком до 40 років; в) випускники поточного року вищих навчальних закладів III або IV рівня акредитації, віком до 30 років - за рекомендацією державної екзаменаційної комісії.

На навчання за заочною формою приймаються особи, зазначені у пунктах "а" і "б". Усі категорії вступників до магістратур приймаються на денну та заочну форми навчання за наявності угоди-направлення органу державної влади або органу місцевого самоврядування.


Порядок прийому до вищих навчальних закладів освіти за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.96р. №533 (зі змінами і доповненнями)


Запитання

Який порядок вступу до Національної Академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів?


Відповідь:

Прийом на навчання до Академії за державним замовленням за денною формою підготовки зазначених категорій вступників здійснюється на конкурсній основі за договорами-направленнями органів, установ, організацій. Прийом слухачів на навчання здійснюється на конкурсній основі приймальної комісії, склад якої затверджується ректором Академії.

До складу приймальної комісії входять представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівники, науково- педагогічні та наукові працівники Академії, провідні вітчизняні і зарубіжні фахівці та вчені. Головою приймальної комісії є ректор Академії.

Приймальна комісія готує необхідну документацію, приймає документи від вступників, залучає кваліфікованих екзаменаторів, організовує консультації, розробляє графік вступних екзаменів, забезпечує їх проведення та узагальнення результатів. Прийом документів, вступні екзамени та зарахування на навчання проводяться щороку в квітні-липні.
Вступники проходять конкурсний відбір за результатами:
письмового екзамену з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань; складання ділового документа;
тестування, що визначає професійні якості вступника;
співбесіди із сучасних проблем державного управління з метою визначення практичного досвіду, аналітичних і творчих здібностей, мотивації до роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування.
Особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і мають ранг не нижче сьомого, та особи, які вступають на факультет вищих керівних кадрів, приймаються на навчання за результатами співбесіди і тестування.
Вступні екзамени проводяться державною мовою.
Приймальна комісія за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Адміністрацією Президента України на підставі результатів екзаменів приймає рішення про зарахування вступників до Академії, яке затверджується наказом ректора Академії.


(Положення про прийом слухачів до Національної Академії державного управління при Президентові України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.96р. №619 )


Запитання

У яких випадках слухачі Національної Академії державного управління при Президентові України можуть бути відраховані з навчання?


Відповідь

Пунктом 22 постанови Кабінету Міністрів України №468 від 14 квітня 2004 року „Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної Академії державного управління при Президентові України” передбачено наступне:

Слухачі, які під час навчання за державним замовленням за вечірньою, заочною чи заочно – дистанційною формою навчання припинили перебування на державній службі, або службі в органах місцевого самоврядування відраховуються з Академії наказом ректора з правом поновлення на навчанні за державним замовленням у разі повернення на державну службу чи службу в органи місцевого самоврядування на посади, які відповідають умовам прийому, або з правом поновлення на навчанні за договором.

Якщо в процесі навчання виникли обставини за яких на слухача поширюються встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу чи проходженням служби в органах державної влади або органах місцевого самоврядування, такий слухач відраховується з Академії без права поновлення.


Запитання

Який порядок застосування до державних службовців дисциплінарних стягнень?


Відповідь:


При вирішенні питання притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців слід керуватися КЗпП України та Законом України „Про державну службу”.

Згідно ст.147 КЗпП України дисциплінарна відповідальність наступає за порушення трудової дисципліни. До працівників може бути застосовано один один з таких заходів стягнення:

 • догана;

 • звільнення.

Стаття 15 Закону України „Про державну службу” передбачає, що до державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

 • попередження про неповну службову відповідність;

 • затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Законодавство чітко регламентує хто може застосовувати дисциплінарні стягнення та порядок їх застосування. Так, відповідно до ст.147-1 КЗпП України це може зробити орган, наділений правом прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника.

Строк для застосування дисциплінарного стягнення — не пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку і не пізніше 1 місяця з дня його виявлення (при чому цей строк включає і час, протягом якого слід установити особу порушника). При цьому у місячний строк не зараховують час звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці будь-якого виду (ст. 148 КЗпП). Перед накладенням дисциплінарного стягнення на державного службовця у останнього слід витребувати письмове пояснення. Якщо порушник відмовляється, то складається акт про таку відмову, завірений як мінімум двома працівниками.

Слід мати на увазі, що за кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення. Отже, одночасно зробити догану і звільнити незаконно. Проте притягнення порушника поряд із дисциплінарною до адміністративної, матеріальної і навіть кримінальної відповідальності цілком можливе. А обираючи вид стягнення керівник повинен враховувати ступень тяжкості вчинення проступку, нанесений ним збиток, обставини, за яких все відбувалося, і попередню роботу порушника.

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і невідмінно повідомляється про це працівника під особистий підпис.

Якщо працівника за проступок вирішено звільнити, то про це додатково приймають наказ (розпорядження) і теж знайомлять з ним працівника „під підпис”. Відмову ознайомитися з наказом краще зафіксувати актом за участю двох свідків.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівник не заслужив собі нового стягнення, то буде вважатися, що ніякого дисциплінарного стягнення не було. А якщо ж він ще й добре себе зарекомендував, то дисциплінарне стягнення може бути зняте достроково, тобто до закінчення одного року. Про це керівник також виносить наказ. Це є важливим, оскільки протягом строку дії дисциплінарного стягнення (одного року) до працівника не застосовують заохочувальних заходів.


Запитання

З чого складається заробітна плата державного службовця?


Відповідь:

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №2288 від 13.12.99р. „Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” із змінами і доповненнями, внесеними відповідними постановами КМУ заробітна плата включає в себе посадові оклади, а також розміри надбавок:

 • за ранги державних службовців;

 • за вислугу років (у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця);

 • за високи досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця;

 • за спеціальне звання.

Преміювання державних службовців здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці.


Запитання

Що таке щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і що вона передбачає?


Відповідь:

Метою щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань під час підбиття підсумків виконання ними своїх обов’язків є здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців шляхом перевірки якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій, особистих планів роботи.

Щорічна оцінка проводиться з метою поліпшення добору й розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності державних службовців, визначення їх потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку; планування кар’єри, вдосконалення процесу планування та організації діяльності як державного службовця, так і державного органу в цілому, виявленні організаційних проблем та оперативного реагування на них, аналізу виконання посадових інструкцій.

Результати щорічної оцінки повинні враховуватися при атестації державних службовців, розгляді питань просування по службі, присвоєнні чергового рангу, установленні передбачених законодавством грошової винагороди, надбавок, премій або змін їх розміру, при вирішенні питань щодо продовження терміну перебування на державній службі, формуванні кадрового резерву та інших питань проходження державної служби.

(наказ Головного управління державної служби України від 31 жовтня 2003 року №122 „Про загальний порядок проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань”)


Запитання

Які існують правила поведінки державного службовця і яка відповідальність за їх порушення?


Відповідь:

Ці правила є узагальненням стандартів поведінки та доброчесності державних службовців. Вони ґрунтуються на Конституції України та визначених законами україни принципах державної служби, спрямовані на створення умов для підвищення авторитету державної служби та зміцнення репутації державних службовців, а також інформування громадян про поведінку, яку вони мають очікувати від державних службовців. При прийнятті на державну службу державний службовець знайомиться з цими правилами, про що робиться письмове засвідчення в його особовій справі.

Порушення цих правил державними службовцями є підставою для застосування до них дисциплінарних стягнень, передбачених Кодексом законів про працю України, а також Законами України „Про державну службу” та „Про боротьбу з корупцією”.

(наказ ГУДС від 23.10.2000р. №58 „Загальні правила поведінки державного службовця”)


Запитання

Що таке комп’ютерна система обліку державних службовців „Картка” ?


Відповідь:

Систему "Картка" створено на виконання завдань, передбачених Програмою кадрового забезпечення державної служби, затвердженої Указом Президента України від 10.11.1995 р. № 1035/95 "Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій".

Метою створення системи "Картка" є:

 • ведення централізованого обліку державних службовців України та кадрового резерву;

 • організація на основі даних про державних службовців та кадровий резерв статистичних спостережень, аналізу кадрового резерву тощо;

 • взаємодія на єдиних методологічних засадах з базами даних обліку державних службовців в центральних та місцевих органах виконавчої влади.Схожі:

Законодавство україни icon№ Назва видання
Законодавство україни: стан, проблеми, шляхи реформування; права людини І законодавство України; боротьба зі злочинністю: проблеми...
Законодавство україни iconПоложення стаття Законодавство України про освіту Законодавство України про освіту базується на Конституції України

Законодавство україни iconПорядок створення та легалізації професійних спілок та їх об’єднань загальні засади діяльності профспілок Законодавство про профспілки складається з Конституції України, Законів України «Про об’єднання громадян»
Законодавство про профспілки складається з Конституції України, Законів України «Про об’єднання громадян», «Про професійні спілки,...
Законодавство україни iconУкраїна гармонізувала своє законодавство в аграрній сфері з вимогами єс україна досягла значного прогресу в реалізації проекту міжнародної технічної допомоги
Наразі вітчизняне законодавство гармонізовано з європейськими директивами майже на 90%. Таким чином, Україна та Європейський союз...
Законодавство україни iconВідповідно до ст. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі Кодекс) законодавство України про адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та інших законів України
Кодекс законодавство України про адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та інших законів України. Положення поширюються...
Законодавство україни iconЧи несуть відповідальність посадові особи, які порушили законодавство про звернення громадян? Відповідь: Відповідно до Закону України від 02. 10. 96р. №393/96-вр „Про звернення громадян”
Чи несуть відповідальність посадові особи, які порушили законодавство про звернення громадян?
Законодавство україни iconАнтикорупційне законодавство україни основи антикорупційного законодавства україни
«Кабінет Міністрів України здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку,...
Законодавство україни iconАнтикорупційне законодавство україни основи антикорупційного законодавства україни
«Кабінет Міністрів України здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності І національної безпеки України, громадського порядку,...
Законодавство україни iconАнтикорупційне законодавство
Закон України "Про засади запобігання І протидії корупції" від 07. 04. 2011 №3206-vi
Законодавство україни iconАнтикорупційне законодавство
Закон України "Про засади запобігання І протидії корупції" від 07. 04. 2011 №3206-vi
Законодавство україни iconРішення конституційного суду україни у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну "законодавство")
Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов