Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» icon

Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»НазваВідповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
Дата конвертації04.07.2012
Розмір40.74 Kb.
ТипЗакон
джерело


Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів


Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за:

1) розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку - у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;


2) здійснення діяльності на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення такої діяльності, - у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


3) ненадання інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовірної інформації - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


4) несвоєчасне надання інформації інвесторам в цінні папери на їх письмовий запит - у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


5) неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


6) нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


7) неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


8) невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


9) порушення емітентом чи професійним учасником ринку цінних паперів порядку ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів, що призвело до втрати системи реєстру (її частини), а також ухилення від внесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи реєстру або до системи депозитарного обліку - у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


10) порушення емітентом порядку прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів та/або порядку передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів - у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із зупиненням перереєстрації прав власності на цінні папери такого емітента;


11) умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку, визначені Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» -у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;


12) умисне незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законом), а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, - у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від п'ятдесяти до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків до прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;


13) невиконання умов проспекту емісії цінних паперів, зареєстрованого у встановленому порядку, -у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Крім застосування фінансових санкцій, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може:

- зупиняти або анулювати ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, яку було видано такому професійному учаснику фондового ринку;

- анулювати свідоцтво про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації фондового ринку, яке було видано такому об'єднанню. Схожі:

Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» iconРішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08. 07. 2003 n 302 "Про затвердження Правил проведення перевірок діяльності емітентів та саморегулівних організацій на ринку цінних паперів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.
Відповідно до пунктів 9 та 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія...
Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» iconПостанова №29- пр е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Гордович Іван Іванович на підставі статей 8,9 Закону України «Про державне...
Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» iconПостанова №36-пр-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Комісії – начальник Прикарпатського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Гордович...
Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» iconПостанова №451 дн про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Комісії – Мігуль Олена Вікторівна, т в о начальника Дніпропетровського територіального управління Державної комісії з цінних паперів...
Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» iconПостанова №453 дн про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Комісії – Мігуль Олена Вікторівна, т в о начальника Дніпропетровського територіального управління Державної комісії з цінних паперів...
Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» iconПро затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів
Відповідно до пунктів 9 та 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія...
Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» iconРішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2004 року n 296 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та відповідно до пункту першого статті 20 Закону України...
Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» iconПро затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів
Відповідно до пунктів 9 та 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою приведення...
Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» iconПоложення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (додається). Затвердити граничну чисельність працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у кількості 575 штатних одиниць
На виконання Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» постановляю
Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» iconДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №1 – чк про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Алевтина Іванівна, на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Рішення дкцпфр від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи