Положення про районну опікунську раду Загальні положення icon

Положення про районну опікунську раду Загальні положенняНазваПоложення про районну опікунську раду Загальні положення
Дата конвертації06.07.2012
Розмір49.22 Kb.
ТипРозпорядження
джерело
1. /24012008N22/240108N22.doc
2. /24012008N22/polozenya.doc
3. /24012008N22/sklad.doc
Розпорядження 24 січня 2008 року смт. Любешів №22 Про районну опікунську раду
Положення про районну опікунську раду Загальні положення
Склад районної опікунської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації


січня 2008 року №


ПОЛОЖЕННЯ

про районну опікунську раду

1.Загальні положення


1.1. Опікунська рада створюється при районній державній адміністрації (далі – Рада) з метою здійснення державної турботи про неповнолітніх дітей, що залишилися без піклування батьків, та повнолітніх осіб, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів. Рада виконує дорадчі функції.

1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, Сімейним Кодексом України, Правилами опіки і піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року № 34/166/131/88 та іншими нормативними актами, що регулюють діяльність органів опіки і піклування, а також цим Положенням.

1.3. Діяльність Ради здійснюється відповідно до чинного законодавства на принципах законності, конфіденційності, гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності неповнолітніх та громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав і інтересів.

  1. Рада створюється в складі 9-15 осіб. До складу ради входять представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.

1.5. Очолює Раду заступник голови райдержадміністрації. Склад Ради затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

1.5. Члени ради працюють на громадських засадах.

1.6. Рада підпорядкована голові райдержадміністрації і працює в тісному контакті з відділами освіти та науки, у справах молоді та спорту, службою у справах дітей, управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центральною районною лікарнею, кримінальною міліцією у справах дітей райвідділу УМВС України у Волинській області, виконкомами сільських та селищної рад.

1.7. Засідання опікунської ради проводяться в міру необхідності, або при наявності відповідних заяв та повідомлень, але не рідше одного разу на квартал.

1.8. По кожному із розглянутих питань Рада надає свій висновок, який є рекомендаційним для висновку органу опіки і піклування, що завіряється печаткою районної державної адміністрації.

1.9. Секретар Ради відповідає за ведення діловодства, належне оформлення та передачу на зберігання до архіву райдержадміністрації матеріалів Ради.

1.10. Рада сприяє і надає допомогу батькам у вихованні дітей в тих сім'ях, які потребують додаткової уваги.

1.11. Висновки органу опіки та піклування про призначення чи звільнення опікунів і піклувальників від виконання своїх обов'язків, а також з інших питань, можуть бути оскаржені в установленому законом порядку.


2. Напрямки роботи та основні функції Ради


Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань:

2.1. Вирішує питання про встановлення і припинення опіки та піклування.

2.3. Здійснює нагляд за діяльністю опікунів та піклувальників.

2.4. Забезпечує тимчасове влаштування малолітніх, неповнолітніх та непрацездатних осіб, які потребують опіки чи піклування.

2.5. Розглядає звернення дітей щодо неналежного виконання батьками (одним з них), опікунами (піклувальниками) обов'язків з виховання або щодо зловживання їх своїми правами.

  1. Вирішує згідно з чинним законодавством питання щодо грошових виплат дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням.

  2. Розглядає спори, пов'язані з вихованням дітей.

  3. Розглядає скарги на дії опікунів (піклувальників).

  1. Бере участь у вирішенні питання щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які закінчили навчально-виховні заклади і не мають житла.

  2. Вживає заходи щодо захисту особистих, житлових та майнових прав неповнолітніх та осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням.

2.11. Встановлює опіку над майном у передбачених законом випадках.

2.12. Розглядає можливість відчуження майна, в тому числі квартир та житлових будинків, в інтересах осіб, які потребують опіки та піклування, і дають відповідну згоду чи заперечують.

2.13. Проводить іншу діяльність щодо забезпечення прав та інтересів неповнолітніх дітей та повнолітніх осіб, які потребують опіки та піклування.


3. Права та обов'язки Ради


3.1. Запрошувати на свої засідання представників структурних підрозділів райдержадміністрації, інших підрозділів, підприємств, установ, громадських організацій (за погодженням з керівництвом).

3.2. Отримувати в установленому порядку необхідні для її діяльності інформацію і матеріали через структурні підрозділи райдержадміністрації.

3.3. Розглядати питання щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними обов’язків щодо захисту прав неповнолітніх.

3.4. Звертатися до органів місцевої виконавчої влади, установ, підприємств, громадських організацій благодійних фондів з питань соціального захисту та профілактики бездоглядності серед неповнолітніх.

3.5. Давати згоду опікуну (піклувальнику) на укладання угод, якщо вони виходять за межі побутових (договори, що вимагають нотаріального засвідчення та спеціальної реєстрації, про відмову від майнових прав, які належать підопічному, поділ майна, поділ, обмін та продаж житлової площі, а також видача письмових зобов’язань тощо).

3.6. Обмежувати право одного з батьків або опікуна (піклувальника) розпоряджатися вкладом, внесеним будь-ким на ім’я підопічного.

3.7. Заслуховувати звіти опікунів (піклувальників) про їх діяльність щодо захисту прав та інтересів підопічних, у тому числі щодо збереження належного їм майна та житла.

3.8. Розглядати питання про відшкодування опікунами (піклувальниками) майнових збитків, завданих недобросовісним або недбалим виконанням опікунських обов’язків.

3.9. Звільнити опікуна або піклувальника від виконання покладених на нього обов’язків, якщо він неналежно їх виконує.

3.10. На підставі відповідних договорів давати згоду на відчуження, розподіл, продаж, обмін та закріплення житлової площі, яка належить дітям та недієздатним особам, а також дозвіл на будь-які дії з майном, яке належить вищезгаданим особам.

3.11. Заслуховувати звіти директорів шкіл, керівників дитячих дошкільних закладів про роботу з дітьми-сиротами, дітьми, які позбавлені батьківської опіки та піклування, дітьми, які проживають в надзвичайно складних умовах, про надання їм пільг, встановлених законодавством тощо

3.12. Порушувати питання про визнання усиновлення недійсним.

3.13. Заслуховувати питання про відібрання неповнолітніх від батьків, якщо подальше перебування дітей в даній сім’ї загрожує їх життю та здоров’ю, належному вихованню.

3.14. Розглядати питання про повернення батькам дітей особами, які утримують їх у себе без законних на те підстав.

3.15. Проводити іншу діяльність щодо збереження прав та інтересів дітей та повнолітніх осіб, які потребують опіки та піклування.Схожі:

Положення про районну опікунську раду Загальні положення iconПоложення про громадську раду при Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації Розділ I загальні положення
Конституцією та законами України, указами Президента України І постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції...
Положення про районну опікунську раду Загальні положення iconРішення від 26. 07. 2011 №199 м. Білозерське Про роботу опікунську ради виконавчого комітету Білозерської міської ради у І півріччі 2011 року
Положення „Про опікунську раду виконавчого комітету Білозерської міської ради”, затвердженого рішенням виконкому міської ради від...
Положення про районну опікунську раду Загальні положення iconРішення від 21. 08. 2012 №230 м. Білозерське Про роботу опікунську ради виконавчого комітету Білозерської міської ради у І півріччі 2012 року
Положення „Про опікунську раду виконавчого комітету Білозерської міської ради”, затвердженого рішенням виконкому міської ради від...
Положення про районну опікунську раду Загальні положення iconПоложення про «Раду по роботі з молодими вченими Придніпровського регіону» Дніпропетровськ 2010 1 загальні положення
Директор дбу «Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку» Держінвестицій України
Положення про районну опікунську раду Загальні положення iconПоложення про опікунську раду Житомирського обласного перинатального центру, що додається. Голова адміністрації С. М. Рижук затверджено розпорядження голови облдержадміністрації 02. 07. 2012 №235 Положення
Відповідно до пункту 9, статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою реалізації Національного проекту...
Положення про районну опікунську раду Загальні положення iconПоложення про «Методичну раду по викладанню інноваційних дисциплін у вищих навчальних закладах Придніпровського регіону». м. Дніпропетровськ 2009 загальні положення
Начальник головного управління освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Положення про районну опікунську раду Загальні положення iconРозпорядження 13. 05. 2011 №317 Про затвердження Положення про опікунську раду при Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації
Зареєстровано Шевченківським районним управлінням юстиції у м. Києві 20. 05. 2011 за №5/117
Положення про районну опікунську раду Загальні положення iconПоложення про науково-технічну раду Національної програми інформатизації Загальні положення
Це Положення розроблено на забезпечення виконання Закону України “Про Національну програму інформатизації” та Положення про формування...
Положення про районну опікунську раду Загальні положення iconПоложення про Консультативно-узгоджувальну раду з питань автомобільного транспорту при Державній адміністрації автомобільного транспорту Загальні положення
Це Положення визначає правовий статус, склад, функції, загальні організаційні та процедурні засади діяльності Консультативно-узгоджувальної...
Положення про районну опікунську раду Загальні положення iconПоложення про Білоцерківську районну міжвідомчу координаційно методичну раду з правової освіти населення
Про Національну програму правової освіти населення” на виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації...
Положення про районну опікунську раду Загальні положення iconПоложення про Громадську раду при нкрз загальні Положення
Нкрз, налагодження ефективної взаємодії нкрз з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи