Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Розділ І. Організація системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення icon

Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Розділ І. Організація системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положенняНазваПорядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Розділ І. Організація системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення
Дата конвертації11.07.2012
Розмір297.15 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /nakaz_mastula_POJ.doc
2. /nakaz_mastula_porjadok.doc
3. /nakaz_mastula_proekt.doc
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Розділ І. Організація системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення
Наказ № / / Київ Про затвердження Порядку збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України

___________________ №______


ПОРЯДОК

збирання, видалення, знешкодження та утилізації

відпрацьованих мастил (олив)

Розділ І. Організація системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)

Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), що утворюються внаслідок виробництва або імпорту на територію України для вільного використання мастил (олив), за кодами товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД 2710198100, 2710198300, 2710198700, 2710199100, 2710199300, 2710199900, 3403199100, 3403991000 і 3403191000 (крім товарів гуманітарної і технічної допомоги).

1.2. Порядок є обов’язковим для виконання підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, в тому числі суб’єктами господарювання, що:

виробляють або імпортують для вільного використання мастила (оливи) (далі – продукція), за кодами товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД 2710198100, 2710198300, 2710198700, 2710199100, 2710199300, 2710199900, 3403199100, 3403991000 і 3403191000 (крім товарів гуманітарної і технічної допомоги), а також використовують їх у своїй діяльності (Додаток 1 до цього Порядку ), внаслідок чого утворюються відпрацьовані мастила (оливи) (Додаток 2 до цього Порядку);

провадять діяльність, пов’язану із збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією, знешкодженням і видаленням, відпрацьованих мастил (олив) та/або використанням цих відходів і продуктів їх оброблення як вторинних матеріальних та/або енергетичних ресурсів;

є власниками та/або виробниками відпрацьованих мастил (олив).

1.3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

відпрацьовані мастила (оливи) - гідравлічні, моторні, трансмісійні та інші мастила (оливи), гальмівні рідини, мастила (оливи) та інші рідини для ізоляції і теплопередачі, забруднені чи зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, забруднені чи зіпсовані під час експлуатації, що повністю або частково втратили свої первісні якості і не підлягають подальшому використанню за своїм прямим призначенням, і які включені як небезпечні відходи до розділу А Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 №1120, за № 42 “Відпрацьовані нафтопродукти, непридатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші)” /номер згідно з переліком А Базельської конвенції – A3020; код ОЕСР*1 – AC030/), поводження з якими потребує наявності у суб’єкта господарювання ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;

поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) – дії, спрямовані на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження та захоронення відпрацьованих мастил (олив), включаючи нагляд за місцями видалення;

операції поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) – збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження та захоронення відпрацьованих мастил (олив);

регенерація відпрацьованих мастил (олив) – будь-який процес, за якого базові мастила (оливи) можуть вироблятися за допомогою рафінування відпрацьованих олив, зокрема, шляхом усунення забруднюючих речовин, продуктів окислення та домішок, які містяться у таких мастилах (оливах);

продукція – мастила (оливи), що виробляються або імпортуються для вільного використання в Україну, внаслідок чого утворюються відпрацьовані мастила (оливи);

виробник продукції – суб’єкти господарювання всіх форм власності, що самостійно здійснюють виробництво мастил (олив) для вільного використання, внаслідок чого утворюються відпрацьовані мастила (оливи), або діють від імені виробника;

імпортер продукції – суб’єкти господарювання всіх форм власності, що імпортують мастила (оливи), які підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території України, та внаслідок використання яких утворюються відпрацьовані мастила (оливи);

приймальний пункт відпрацьованих мастил (олив) – стаціонарний або пересувний відокремлений підрозділ спеціалізованого підприємства із збирання, зберігання та оброблення відпрацьованих мастил (олив), який здійснює приймання (закупівлю) відпрацьованих мастил (олив) від фізичних та юридичних осіб, який діє на підставі відповідної ліцензії на здійснення зазначених операцій поводження з небезпечними відходами;

спеціалізовані підприємства – суб’єкти господарювання всіх форм власності, їх філії, інші відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із здійснення операцій поводження з відпрацьованими мастилами (оливами), та надають послуги у цій сфері на підставі відповідної ліцензії;

самостійне забезпечення збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) суб’єктом господарювання – здійснення операцій поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) власними можливостями за наявності відповідних ліцензій, в тому числі приймання і закупівля відпрацьованих мастил (олив) через мережу власних або орендованих приймальних пунктів відпрацьованих мастил (олив);

Державне підприємство «Укреко-ойл» – уповноважене підприємство (далі – Підприємство), яке належить до сфери управління Мінприроди, основним предметом діяльності якого є участь у реалізації державної політики у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами); створення і забезпечення належного функціонування системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) її постійне вдосконалення; зменшення негативного впливу цих небезпечних відходів на навколишнє природне середовище; виконання функцій уповноваженого підприємства з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив); безпосереднє проведення зазначених операцій поводження з цими відходами на підставі відповідної ліцензії; надання методичної, консультативної, науково-технічної допомоги підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють свою діяльність у сфері поводження із зазначеними небезпечними відходами.

Терміни: виробник відходів, зберігання відходів, збирання відходів, перевезення відходів, оброблення відходів, утилізація відходів, видалення відходів, знешкодження відходів вживаються у значеннях Закону України “Про відходи”.

Особливості виконання обов’язків щодо забезпечення збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) імпортерами та виробниками продукції, виробниками та власниками зазначених відходів

1.4. Виробники та імпортери продукції:

самостійно забезпечують відповідно до законодавства України збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), які утворюються внаслідок використання виробленої або ввезеної ними в Україну продукції, або укладають договори про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) із Підприємством чи іншими суб’єктами господарювання (спеціалізованими підприємствами), що мають ліцензію на здійснення операцій поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) з урахуванням встановленого згідно з Додатком 3 до цього Порядку мінімального розміру плати за послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив);

в разі самостійного забезпечення збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), які утворюються внаслідок використання виробленої або ввезеної ними в Україну продукції:

забезпечують роздільне збирання відпрацьованих мастил (олив) за номенклатурою, наведеною у Додатку 2 до цього Порядку;

здійснюють аналіз стану справ щодо кількості утворення відпрацьованих мастил (олив) відповідно до обсягів виробленої або ввезеної ними продукції;

ведуть облік кількості виробленої або ввезеної ними продукції за кодами товарних підкатегорій, вказаних в Додатку 1 до цього Порядку, а також, відпрацьованих мастил, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, видаляються та знешкоджуються за номенклатурою, наведеною у Додатку 2 до цього Порядку, і щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають інформацію про зазначені відходи та пов’язану з ними діяльність місцевим органам виконавчої влади, Мінприроди та Держекоінспекції;

забезпечують проведення аналізів проб відпрацьованих мастил (олив), а також продуктів їх утилізації, в лабораторіях, які мають відповідну акредитацію в державних органах сертифікації нафтопродуктів;

здійснюють заходи щодо забезпечення збирання та утилізації тари, в якій містяться мастила (оливи), які виробляються або імпортуються для вільного використання цими суб’єктами господарювання, відповідно до законодавства України.

1.5. Митне оформлення мастил (олив), що ввозяться на митну територію України в режимі імпорту, для вільного використання, здійснюється відповідно до законодавства України з питань митної справи.

1.6. Спеціалізовані підприємства:

забезпечують організацію та безпосереднє проведення робіт зі збирання, перевезення, зберігання, утилізації, видалення та знешкодження відпрацьованих мастил (олив) згідно з вимогами цього Порядку;

забезпечують виконання послуг із здійснення операцій поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) згідно з умовами укладених договорів з імпортерами та виробниками продукції або з Підприємством;

ведуть облік кількості відпрацьованих мастил (олив), що збираються, зберігаються, перевозяться, обробляються, утилізуються, видаляються та знешкоджуються зазначеним спеціалізованим підприємством, за номенклатурою, що наведена у Додатку 2 до цього Порядку, і подають інформацію про ці відходи та пов’язану з ними діяльність місцевим органам виконавчої влади, Мінприроди та Держекоінспекції.

1.7. Підприємство:

виконує роботи з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення та знешкодження відпрацьованих мастил (олив), а також безпосередньо проводить зазначені операції поводження з цими відходами згідно з вимогами цього Порядку шляхом залучення власних потужностей або укладення договорів субпідряду із спеціалізованими підприємствами;

сплачує спеціалізованим підприємствам за договорами субпідряду кошти, як плату за послуги із здійснення операцій поводження з відпрацьованими мастилами (оливами);

веде облік кількості відпрацьованих мастил (олив), що збираються, зберігаються, перевозяться, обробляються видаляються, знешкоджуються та утилізуються Підприємством та щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає інформацію про відповідні відходи, у тому числі діяльність, пов’язану з ними, Мінприроди та Держекоінспекції;

щоквартально надає Мінприроди узагальнену інформацію щодо стану справ, пов’язаних із збиранням, видаленням, знешкодженням та утилізацією відпрацьованих мастил (олив);

здійснює іншу діяльність у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) відповідно до Статуту Підприємства.

Кошти, що надходять на рахунок Підприємства, як плата за послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), зараховуються на спеціальний рахунок, відкритий Підприємством в одному з державних банків України та використовуються на роботи з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення та знешкодження відпрацьованих мастил (олив).

1.8. Суб’єкт господарювання-виробник відпрацьованих мастил (олив), які утворилися із придбаних і використаних ним мастил (олив) за кодами товарних підкатегорій, вказаних у Додатку 1 до цього Порядку:

відображає у документах первинного обліку дані щодо їх придбання, а також дані щодо подальшого поводження з утвореними відпрацьованими мастилами (оливами) за номенклатурою, що наведена у Додатку 2 до цього Порядку, самостійним чином або шляхом укладення відповідних договорів про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з Підприємством або іншими суб’єктами господарювання (спеціалізованими підприємствами), що мають ліцензію на здійснення операцій поводження з відпрацьованими мастилами (оливами);

забезпечує роздільне збирання зазначених відпрацьованих мастил (олив).

Вимоги щодо екологічно безпечного поводження з відпрацьованими мастилами (оливами)

1.9. Вимоги щодо безпеки, правил приймання, методів випробувань, упаковки, маркування, перевезення та зберігання, а також технічні вимоги до відпрацьованих мастил (олив) мають відповідати ГОСТ 21046-86 “Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия.”

1.10. Збирання відпрацьованих синтетичних і мінеральних мастил (олив) здійснюється:

у всіх випадках при зливанні мастил (олив) із картерів двигунів, редукторів, трансформаторів, турбін, гідравлічних систем тощо, а також у пунктах ремонту і обслуговування транспортних засобів та іншого обладнання;

роздільно за умови, що вони використовувалися у різних агрегатах;

через мережу стаціонарних і пересувних приймальних пунктів спеціалізованих підприємств та Підприємства.

Пересувні приймальні пункти базуються на транспортному засобі, який оснащено спеціальними резервуарами та пристроями, що забезпечують безпечне перевезення, недопущення забруднення довкілля, проникнення води, механічних та інших забруднювачів у ці резервуари.

1.11. Відпрацьовані мастила (оливи) приймаються на автозаправних станціях (АЗС) від фізичних осіб-власників індивідуального транспорту без їх аналізу.

Злите з картера двигуна безпосередньо на станції відпрацьоване мастило приймається як моторне.

1.12. Утилізація відпрацьованих мастил (олив) повинна здійснюватися на устаткуванні, що дає змогу проводити регенерацію відпрацьованих мастил (олив) із забезпеченням мінімізації утворення відходів.

1.13. При створенні нових об’єктів з регенерації відпрацьованих мастил (олив) перевага має надаватися тим проектам, в яких передбачається реалізація новітніх технологій, зокрема технології каталітичного гідрокрекінгу, із забезпеченням чистоти вихідної продукції на рівні не менше ніж 70 відсотків та потужності обладнання з утилізації/рекуперації не менше ніж 20 тисяч тонн відпрацьованих мастил (олив) на рік.

1.14. Для всіх суб’єктів господарювання - споживачів мастил (олив) за номенклатурою, що наведена у Додатку 1 до цього Порядку, норма збирання і утилізації відпрацьованих мастил (олив) за номенклатурою, що наведена у Додатку 2 до цього Порядку, встановлюється у розмірі 40 відсотків від витрат нових мастил (олив).

1.15. Спеціалізовані підприємства і Підприємство повинні розміщувати інформацію щодо наявних пунктів приймання відпрацьованих мастил (олив) у помітних і зручних і доступних для читання місцях.

1.16. Резервуари для відпрацьованих мастил (олив) мають бути оснащені пристроями для періодичного видалення відстояної води і осаду.

1.17. Зливання відпрацьованих мастил (олив) виконується через сито №2 відповідно до ГОСТ 6613-86 “Сетки проволочные с квадратными ячейками. Технические условия”.

1.18. Конструкція резервуарів для зберігання відпрацьованих мастил (олив) повинна забезпечувати екологічне безпечне зберігання відпрацьованих мастил (олив), що унеможливлює проникнення в резервуари води, механічних забруднювачів та продуктів не нафтового походження.

1.19. Кожна партія відпрацьованих мастил (олив), що здається суб’єктами господарювання, оформляється супровідним документом із записом їх номенклатури, кількості і якості.

1.20. Приймання відпрацьованих мастил (олив) від суб’єктів господарювання оформлюється актом приймання (Додаток 4 до цього Порядку) із зазначенням найменування суб’єкта господарювання, найменування, типу та кількості відпрацьованих мастил (олив), опису їх якісного стану. Акт приймання оформлюється під час приймання зазначених відходів, у двох примірниках, один надається суб’єкту господарювання, що здає зазначені відходи, другий залишається у суб’єкта господарювання, що їх приймає.

1.21. Суб’єкти господарювання у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами), вживають заходи щодо недопущення:

потрапляння відпрацьованих мастил (олив) у поверхневі та підземні води, а також у каналізаційні системи та в контейнери для збирання побутових відходів;

забруднення відпрацьованими мастилами (оливами) земель і ґрунтів;

недопущення неорганізованих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в результаті здійснення операцій поводження з відпрацьованими мастилами (оливами);

змішування відпрацьованих мастил (олив) з паливом, охолоджуючими та гальмівними рідинами, розчинниками та іншими подібними речовинами та матеріалами, а також їх захоронення;

здійснення заміни відпрацьованих мастил (олив) в місцях, не призначених для цього, та зливання їх в ємності, що не відповідають нормативним вимогам;

спалювання відпрацьованих мастил (олив) без відповідного дозволу.

Розділ 2. Оформлення Відомості

2.1. Одержувачу (імпортеру) товарів необхідно скласти Відомість про облік та розрахунок кількості мастил (олив) і ваги тари, в якій надходять зазначені товари, що підлягають митному оформленню в режимі імпорту (далі – Відомість), за формою, наведеною в Додатку 5 до цього Порядку.

2.2. За результатами проведення екологічного контролю продукції, після оформлення Відомості згідно вимог даного Порядку, на товаросупровідних документах проставляється штамп «Екологічний контроль. Ввіз/вивіз дозволено» державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища територіального органу Державної екологічної інспекції (далі – держекоінспектор).

2.3. Відомість складається за наявності Договору про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) із Підприємством чи іншими суб’єктами господарювання (спеціалізованими підприємствами), що мають відповідну ліцензію на здійснення операцій поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) або за наявності підтверджуючих документів щодо самостійного забезпечення виконання зазначених робіт (копії ліцензії на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, знешкодження та видалення відпрацьованих мастил, документу про наявність у власності або оренді, терміном не менше року, приймального пункту відпрацьованих мастил (олив).

2.4. Два примірники Відомості та її електронна копія, які містять дані про реквізити одержувача, назву, кількість мастил (олив), вагу і тип тари, в якій імпортуються зазначені мастила (оливи), договори, оплату послуг тощо, надаються держекоінспектору.

2.5. Після перевірки Відомості на відповідність товаросупровідним документам держекоінспектор реєструє її шляхом присвоєння чергового номера та внесення її до журналу обліку відомостей про облік та розрахунок кількості мастил (олив) і ваги тари, в якій надходять зазначені товари, і які підлягають митному оформленню в режимі імпорту (далі - електронний журнал), що ведеться в електронній формі, зразок якого наведено у Додатку 6 до цього Порядку.

2.6. На двох примірниках Відомості держекоінспектор проставляє штамп “Внесено до бази даних”, зразок якого наведено у Додатку 7 до цього Порядку.

2.7. Перший примірник Відомостей разом з копією платіжних документів (у разі укладення договорів) про сплату послуг з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з урахуванням встановленого згідно з Додатком 3 до цього Порядку мінімального розміру плати за їх надання, відповідно до умов Договору, залишається у держекоінспектора, а другий повертається одержувачу (імпортеру) товару.

2.8. Перші примірники Відомості разом з копіями платіжних документів відповідно до електронного журналу щомісяця держекоінспектор поста екологічного контролю передає керівнику підрозділу служби екологічного контролю відповідного територіального органу Держекоінспекції, який у встановленому порядку до 10 числа місяця, наступного за звітним, передає їх до Мінприроди і Держекоінспекції.

2.9. Відомість заповнюється на бланку формату А-4 у двох примірниках на базі програми щодо заповнення ВМД.

У графах Відомості зазначаються:

„№ ТДС” - номер товаросупровідного документу;

“Найменування підприємства/П.І.Б. ” – повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові одержувача товару та його організаційно-правова форма;

“код за ЄДРПОУ/номер за ДРФО” – ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер за ДРФО підприємства;

“Місцезнаходження/місце проживання” – поштова адреса із зазначенням поштового індексу;

“Територія розповсюдження в Україні” – зазначено регіони, де буде розповсюджуватись товар. У разі розповсюдження товару на всій території України вказується: “Уся територія України”;

“Кількість, л” – Кількість мастил (олив), що імпортуються, згідно з товаросупровідними документами;

“Вага тари, кг” – вага тари, в якій надходять мастила (оливи), згідно з товаросупровідними документами;

“Тип тари” – матеріал тари, в якій надходять мастила (оливи), згідно з товаросупровідними документами;

Графа “Номенклатура мастил (олив)” заповнюється таким чином:

у графу “Мінімальний розмір плати, грн/л” – внесено значення згідно з Додатком 3 до цього Порядку;

у графі “Кількість мастил (олив), л” одержувач (імпортер) товару знаходить категорію мастила (оливи) з позначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД. На перехресті цих двох граф вписується кількісне значення мастила (оливи), що надходить в Україну;

у графу “Сумарна кількість мастил (олив), л ” – вносяться сумарні кількісні характеристики всіх категорій ввезених мастил (олив);у графу “Вага тари, кг” вноситься вага тари, в якій надходять в Україну мастила (оливи) певної категорії;

у графу “Сумарна вага тари, кг ” вноситься сумарна вага тари, в якій надходять в Україну мастила (оливи) певної категорії;

у графі “Усього, без ПДВ, грн*” – зазначається грошове значення сплати, яке одержується шляхом множення мінімального розміру плати на сумарну кількість мастил (олив), що ввозяться в Україну;

у графі “ПДВ, грн.*” – зазначається сума сплати податку на додану вартість за послуги;

у графі “Загальна сума до сплати з ПДВ, грн.*” – цифрами та словами зазначається сума до сплати, яка містить усі суми до сплати за всіма категоріями мастил (олив).

у графі “Договір № та дата” – зазначаються номер Договору та дата його укладення між одержувачем (імпортером) товару або особою, що уповноважена на здійснення декларування, та Підприємством чи іншими суб’єктами господарювання (спеціалізованими підприємствами), що мають ліцензію на збирання, зберігання, перевезення, видалення, знешкодження та утилізацію відпрацьованих мастил (олив) про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив);

у графі “Платіжний документ № та дата” – зазначаються номер та дата платіжного документа (у разі укладення Договору) про сплату послуг з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з урахуванням встановленого згідно з Додатком 3 до цього Порядку мінімального розміру плати за їх надання.


Директор департаменту

екологічної безпеки Міністерства

екології та природних ресурсів України О.Л. Соколов
Директор департаменту розвитку реального

сектору економіки Міністерства

економічного розвитку і торгівлі України О.В. Пендзин


Директор департаменту фінансів

виробничої сфери та майнових відносин

Міністерства фінансів України С.І. Мельниченко

Додаток 1


до Порядку збирання, видалення,

знешкодження та утилізації

відпрацьованих мастил (олив)

Номенклатура продукції


№ п/п

Код УКТЗЕД

Назва

1

2

3

1.

2710198100

мастила моторні, компресорні, турбінні

2.

2710198300

рідини для гідравлічних передач

3.

2710198700

мастила трансмісійні та редукторні

4.

2710199100

засоби для обробки металів на верстатах, для виймання з форм, антикорозійні мастила

5.

2710199300

електроізоляційні мастила

6.

2710199900

інші мастильні матеріали, та інші дистиляти

7.

3403191000

мастильні матеріали із вмістом 70% або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів, які не є основними компонентами

8.

3403199100

інші засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

9.

3403991000

інші засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів


Додаток 2

до Порядку збирання, видалення,

знешкодження та утилізації

відпрацьованих мастил (олив)

Номенклатура відходівНоменклатура відходів

1

2

1.

Відпрацьовані рідини для гідравлічних передач

2.

Відпрацьовані моторні, компресорні і турбінні мастила


3.

Відпрацьовані трансмісійні та редукторні мастила

4.

Відпрацьовані електроізоляційні мастила

5.

Відпрацьовані антикорозійні мастила

6.

Відпрацьовані засоби для обробки металів на верстатах, для виймання з форм

7.

Відпрацьовані засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

8.

Інші відпрацьовані мастила та рідини


Додаток 3

до Порядку збирання, видалення,

знешкодження та утилізації

відпрацьованих мастил (олив)

ПЕРЕЛІК

відпрацьованих мастил (олив) і мінімальні розміри плати на послуги з організації їх збирання, видалення, знешкодження та утилізації


Код урахування ДК-005

Код переліку відходів ЄС

Номенклатура відходів

мінімальні розміри плати (без податку на додану вартість)*

6000.2.8

13 01 01,13
01 02,13 01
06,13 01 07

Відпрацьовані рідини для гідравлічних передач

0,8 гривні за 1 літр

6000.2.8.08

13 02

Відпрацьовані моторні, компресорні і турбінні мастила

0,8 гривні за 1 літр

6000.2.8.08
6000.2.8.10

13 02

Відпрацьовані трансмісійні та редукторні мастила

0,8 гривні за 1 літр

6000.2.8.11
6000.2.8.13
6000.2.8.15

13 03

Відпрацьовані електроізоляційні мастила

0,8 гривні за 1 літр

6000.2.9.22

13 02

Відпрацьовані антикорозійні мастила

0,8 гривні за 1 літр

6000.2.9.22

13 02

Відпрацьовані засоби для обробки металів на верстатах, для виймання з форм

0,8 гривні за 1 літр

6000.2.9.22

13 02

Відпрацьовані засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

0,8 гривні за 1 літр

6000.2.9.22

13 02

Інші відпрацьовані мастила та рідини

0,8 гривні за 1 літр

*із розрахунку норми збирання та утилізації відпрацьованих мастил (олив) в 40% на кожен літр вироблених або ввезених мастил (олив)

Додаток 4

до Порядку збирання, видалення,

знешкодження та утилізації

відпрацьованих мастил (олив)

.

АКТ № __________

приймання відпрацьованих мастил (олив) підприємствами, які здійснюють діяльність з їх збирання, зберігання, перевезення, видалення, знешкодження, оброблення та утилізації


“____” _______________ 20__ р. _____________________________

місце приймання

Мета приймання

збирання

зберігання

оброблення

знешкодження

видалення

утилізація
(не потрібне закреслити)
Приймальник _________________________________________________________________

(найменування підприємства, юридична адреса)

Банківські реквізити приймальника _____________________________________

_____________________________________________________________________________________________Код згідно з ЄДРПОУ ________________

Ліцензія серія ________ № ___________ видана “____” ____________ 20__ р.

дійсна “____” _____________ 20__ р.

Здавач __________________________________________________________________

(найменування підприємства, юридична адреса)

Банківські реквізити здавача ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ________________

Доставка _____________________________________

(номер транспортного засобу)
п/п

Найменування відпрацьованих мастил (олив)

Якіс

ний склад

Од. виміру

Кількість

Вартість одиниці виміру з ПДВ, грн.

Загальна вартість з ПДВ, грн.

Примітка*

Всього здано __________________________на загальну суму з ПДВ___________ грн.

(кг/ літрів)

_______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові відповідальної особи (підпис)

підприємства-приймальника)

_______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові відповідальної особи (підпис)

підприємства-здавача)


__________________

(підпис)

Керівник підприємства-приймальника чи підприємства, яке здійснює діяльність із збирання, зберігання і оброблення знешкодження, видалення та утилізації відпрацьованих мастил (олив)

______________________

(прізвище,

______________________

ім’я, по батькові)

М.П.


(посадової особи)

“___”____________ 20__ року

Додаток 5

до Порядку збирання, видалення,

знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)


ВІДОМІСТЬ

про облік та розрахунок кількості мастил (олив) і ваги тари, в якій надходять зазначені товари, що підлягають митному оформленню в режимі імпорту

№ ТДС __________________________________________________________________

Найменування підприємства / П.І.Б. ____________________________________________________

код за ЄДРПОУ/ номер за ДРФО _______________________________________________________

Місцезнаходження/ місце проживання __________________________________________________

ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

На всій території

України

Центральні області

Західні області

Східні області

Південні області Київська

 Вінницька

 Житомирська

 Полтавська

 Черкаська

 Чернігівська

 Кіровоградська

 м. Київ

 Рівненська

 Хмельницька

 Волинська

 Тернопільська

 Чернівецька

 Львівська

 Івано-Франківська

 Закарпатська

 Харківська

 Сумська

 Дніпропетровська

 Запорізька

 Донецька

 Луганська

 Автономна

Республіка Крим

 Миколаївська

 Херсонська

 Одеська

 м.Севастополь
Кількість мастил (олив), л

Вага тари з-під мастил (олив), кг

Тип тари

Номенклатура

мастил (олив)/


код УКТЗЕД

мастила моторні, компре

сорні і турбінні

рідини для гідрав

лічних передач

мастила трансмісійні та редукторні

антикорозійні мастила

електроізоляційні мастила

інші мастильні матеріали, та інші дистиляти

мастильні матеріали із вмістом 70% або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів, які не є основними компонентами

інші засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

2710

198100

2710

198300

2710

198700

2710

199100

2710

199300

2710

199900

3403191000

3403199100

3403991000

Мінімальні розміри плати за 1 л (грн.)

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Кількість мастил (олив) (л)

Сумарна кількість мастил (олив) (л)

Вага тари (кг)

Сумарна кількість тари (кг)

Усього без ПДВ, грн.*

ПДВ, грн.*

Загальна сума до сплати з ПДВ, грн.*


Договір № _____________ від ____ ________20 р. з підприємством_______

Платіжний документ № __________ від ___ ________ 20 р.


Найменування підприємства /П.І.Б

код ЄДРПОУ/ номер за ДРФО

Місцезнаходження/

Прізвище, ім’я, по батькові особи, відповідальної за достовірність відомостей

Тел.________________

(підпис)


М.П.


* Графи не заповнюються у разі самостійного забезпечення імпортерами збирання, зберігання, перевезення, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), які утворюються внаслідок використання ввезеної ними в Україну продукції.

Додаток 6


до Порядку збирання, видалення,

знешкодження та утилізації

відпрацьованих мастил (олив)

Журнал обліку відомостей

про облік та розрахунок кількості мастил (олив), що підлягають митному оформленню в режимі імпорту

№ п/п

№ договору

Дата оформлення договору

Найменування

/П.І.Б. одержувача/

імпортера/

(код за ЄДРПОУ номер за ДРФО)

Від-правник


Дата відправ-лення до відділення Компанії

ПІБ особи компанії, підпис

№ ТДС,

Підпис держеко-інспектора

1

2

3

4

5

6

7

8

9Додаток 7


до Порядку збирання, видалення,

знешкодження та утилізації

відпрацьованих мастил (олив)000


Внесено до бази даних за №____


Дата „_____” ________ 20___ р.


Підпис _____________Заступник Міністра – керівник апарату Д.Д. Мормуль


Управління організаційно-аналітичного

забезпечення діяльності Міністра Г.І. Власова


Державна екологічна інспекція П.Б. Жила


Юридичний департамент Д.В. Роменський


Відділ документального забезпечення

та роботи із зверненнями громадян Г. Є. Зеленіна


Підготовлено:

Департамент екологічної безпеки

тел. 206-31-55

1* ОЕСР – Організація Економічного Розвитку і Торгівлі
Схожі:

Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Розділ І. Організація системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення iconПовідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації
Кабінету Міністрів України «Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)»
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Розділ І. Організація системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення iconПовідомлення
Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства економічного розвитку І торгівлі, Міністерства фінансів «Про затвердження...
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Розділ І. Організація системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення iconАналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)»
В україні щорічно утворюється близько 400 тисяч тонн відпрацьованих технічних олив, які за законодавством України відносяться до...
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Розділ І. Організація системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення icon1. Опис проблеми, яку планується розв’язати
Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства фінансів «Про затвердження...
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Розділ І. Організація системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення icon1. Опис проблеми, яку планується розв’язати
Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства економічного розвитку І торгівлі та Міністерства фінансів «Про затвердження...
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Розділ І. Організація системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення iconПовідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України Про затвердження форм звітності про заходи зі збирання, видалення, знешкодження та утилізації
Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форм звітності про заходи зі збирання, видалення, знешкодження...
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Розділ І. Організація системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення icon1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин
Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форм звітності про заходи зі збирання, видалення, знешкодження...
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Розділ І. Організація системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення iconПовідомлення про оприлюднення проекту спільного наказу Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства економічного розвитку І торгівлі, Міністерства фінансів «Про затвердження Порядку збирання,
Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів «Про затвердження...
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Розділ І. Організація системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення iconПовідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації
«Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відходів, що містять ртуть та її сполуки»
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Розділ І. Організація системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення iconПовідомлення про оприлюднення наказу Міністерства екології та природних ресурсів Про встановлення Мінімальних розмірів плати за послуги
Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів “Про встановлення Мінімальних розмірів плати за послуги з організації збирання,...
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Розділ І. Організація системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення iconПовідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації
«Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відходів, що утворюються у процесі надання послуг з охорони здоров'я...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов