Стратегі я Економічного та соціального розвитку одеської області до 2020 року одеса – 2011 icon

Стратегі я Економічного та соціального розвитку одеської області до 2020 року одеса – 2011НазваСтратегі я Економічного та соціального розвитку одеської області до 2020 року одеса – 2011
Сторінка1/6
Дата конвертації11.07.2012
Розмір1.34 Mb.
ТипРішення
джерело
  1   2   3   4   5   6


Додаток

до рішення обласної ради

від 28 жовтня 2011 року

№ 272-VI

С Т Р А Т Е Г І я

Економічного та соціального РОЗВИТКУ Одеської ОБЛАСТІ

ДО 2020 РОКУ


Одеса – 2011


Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року розроблена на виконання доручення Президента України, рішення засідання Ради регіонів від 15 вересня 2011 року та рішення розширеного засідання регіонального комітету з економічних реформ від 17 лютого
2011 року.


Розроблена Стратегія базується на положеннях Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», який визначає основні засади щодо розробки та затвердження стратегії регіонального розвитку.


При підготовці Стратегії використовувалися напрацювання вітчизняних і закордонних вчених, аналітично-прогнозні матеріали Одеської обласної державної адміністрації.


Зміст

Резюме 5

Розділ 1. 8

Розділ 2. 10

2.1. Загальна характеристика регіону 10

2.2. Ресурсно-сировинний потенціал регіону 12

2.3. Соціально-економічний стан регіону 13

Розділ 3. 35

Розділ 4. 41

Розділ 5. 44

5.1. Розбудова сучасної індустрії 44

5.2. Розвиток високопродуктивного аграрного виробництва 47

5.3. Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури 49

5.4. Якісний розвиток туристично-рекреаційної сфери 51

5.5. Розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення 54

Розділ 6. 58

Розділ 7. 61

Список використаних джерел: 66


Резюме


Одеська область – приморський і прикордонний регіон України зі значним транспортним, промисловим, аграрним, науково-технічним, туристичним потенціалом.
Одеська область 2020 – це економічно самодостатній, рекреаційно-туристичний регіон України з унікальним природно-ресурсним потенціалом, історико-архітектурною спадщиною, високою освіченістю та духовністю громадян. Регіон, в якому забезпечуються і підтримуються: сталий розвиток, рівні можливості для всіх мешканців та безпека їх життєдіяльності, міжнаціональна злагода, гармонія між містом і селом, розвиток підприємництва та дружні і взаємовигідні зв’язки із сусідніми областями та країнами.


Сценарій розвитку, що передбачає реалізацію «Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року», базується на ефективному використанні потенціалу регіону.
Місія Одеської області – підвищення добробуту та досягнення нової якості життя населення на підставі сталого соціально-економічного розвитку регіону; посилення конкурентних позицій регіону.Досягнення окресленого бачення майбутнього Одеської області передбачає реалізацію комплексу стратегічних цілей в межах таких пріоритетних напрямків економічного та соціального розвитку регіону:

Стратегічні цілі

Пріоритет 1

Розбудова сучасної

індустрії

 • Відновлення виробничого потенціалу

 • Досягнення 5-6 рівнів технологічного укладу

 • Впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку індустрії

 • Створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу в індустрії


Пріоритет 2

Розвиток високопродуктивного аграрного виробництва
 • Ефективне функціонування аграрної сфери

 • Розвиток ринкової інфраструктури в аграрній сфері

 • Стабільне зростання виробництва продукції тваринництва, у першу чергу молочного скотарства

 • Створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу в аграрній сфері


Пріоритет 3

Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури

 • Створення сучасної мережі автомобільних доріг загального користування

 • Модернізація та подальша розбудова портового господарства

 • Орієнтованість транспортної інфраструктури на обслуговування туристських потоків

 • Розвиток транзитного потенціалу

 • Створення умов для розвитку малого бізнесу

Пріоритет 4

Якісний розвиток туристично-рекреаційної сфери

Підвищення якості та конкурентоспроможності туристичного продукту

 • Раціональне використання рекреаційного та туристичного потенціалів регіону

 • Розвиток регіональної інформаційної інфраструктури щодо туристичних та рекреаційних послуг

 • Створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу • Розвиток сучасної високоякісної освіти та науки

 • Підвищення якості та доступності медичних послуг

 • Розвиток культури та збереження об’єктів культурної спадщини

 • Реформування житлово-комунальної сфери та підвищення якості комунальних послуг

 • Забезпечення екологічно сприятливих умов життя

 • Формування активного бізнес-середовища

Безпосередніми виконавцями завдань, які пов’язані із впровадженням на практиці положень Стратегії, є місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування Одеської області. Їх діяльність полягатиме у створенні умов для стимулювання та спрямування дій суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності відповідно до Стратегічних цілей, пріоритетів та завдань.

Впровадження Стратегії відбуватиметься шляхом розробки та реалізації на її базі комплексу програмних та нормативних документів, зокрема, щорічних програм економічного та соціального розвитку Одеської області, стратегій розвитку міст та районів Одеської області. Для забезпечення реалізації окремих напрямів Стратегії розроблятимуться цільові обласні програми розвитку окремих галузей виробництва та соціальної сфери, які мають перетворитися на дієвий інструмент регіональної політики шляхом їх спрямування на цільове розв’язання системних проблем регіону.


^ Реалізація Стратегії передбачає три етапи:
Етап 1.

2012- 2014 роки
Економічна стабілізація та формування передумов структурних зрушень
Етап 2.

2015- 2017 роки

Активні структурні зрушення


Етап 3.

2018- 2020 роки

Стабільний прогрес регіону


Реалізація Стратегії забезпечить поліпшення соціальної та економічної ситуації в області. Базовою умовою для цього стане суттєвий приплив інвестицій (щорічне збільшення на 6-8%). Очікуване зростання валового регіонального продукту становитиме 5-6% на рік.

Підвищення життєздатності економіки області сприятиме підвищенню добробуту та досягненню нової якості життя населення регіону.


Розділ 1.

Загальні положення


Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року (далі – Стратегія) розроблена на виконання доручення Президента України та рішення розширеного засідання регіонального комітету з економічних реформ від 17 лютого 2011 року за результатами візиту Президента України до Одеської області.

У 2007 році в регіоні була розроблена та затверджена Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2015 року. За час, що сплинув, відбулися кардинальні зміни в політиці, економіці, соціальній сфері. Економічна криза, впроваджувані в країні реформи – земельна, податкова, пенсійна – зумовили необхідність внесення коректив у розроблені як на державному, так і регіональному рівні програмні та прогнозні документи, серед яких і стратегії соціально-економічного розвитку регіонів.

На державному рівні прийнята низка документів, що демонструють пріоритети, в рамках яких буде діяти влада. Перш за все, це Програма економічних реформ на 2010-2014 роки, Щорічне Послання Президента «Модернізація України – наш стратегічний вибір».

Основні напрямки розвитку України у наступному році та середньостроковій перспективі окреслені у проекті Державної програми соціально-економічного розвитку України на 2012 рік та проекті Бюджету країни на 2012 рік. У зазначених документах робиться акцент на перехід від ручного керування до середньострокового планування за допомогою довгострокових прогнозів.

Означене викликало необхідність розробки в Одеській області нового стратегічного документа щодо соціально-економічного розвитку регіону, який відповідає вимогам часу і враховує зміни, що відбуваються в Україні.

Нормативно-правою базою для розроблення Стратегії є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про стимулювання розвитку регіонів», Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006р. № 1001, постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розробку прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку і складання проекту державного бюджету», наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції «Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку» від 29 липня 2002 року № 224 та інші нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади та Одеської обласної державної адміністрації, серед яких, зокрема, план підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку Одеської агломерації (субрегіону).

Гостра необхідність здійснення радикальних структурних перетворень економіки регіону за рахунок модернізації виробництв з впровадженням новітніх технологій, розширення внутрішнього ринку і розвитку його інфраструктури, нарощування експорту, активізації інвестиційних процесів, створення умов для вільного обігу капіталу, активних реформ у найперспективніших секторах економіки обумовила потребу підготовки та прийняття Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року.

Мета розробки Стратегії полягає у визначенні цілей, завдань, пріоритетів і напрямків сталого економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року з урахуванням потреб та інтересів мешканців регіону.

Стратегія визначає головну мету економічного та соціального розвитку області – перетворення Одещини в регіон з високим рівнем життя населення та умовами для гармонійного розвитку особистості на підставі модернізаційної інвестиційно-інноваційної моделі, яка одночасно забезпечить посилення конкурентних переваг регіону.

Досягнення стратегічної мети передбачає:

 • скорочення диспропорцій у соціальних показниках районів та міст області, у тому числі заробітній платі;

 • збільшення обсягу інвестицій в основний капітал при одночасному зниженні диспропорцій за цим показником між галузями, районами та містами області;

 • створення умов для сталого розвитку міст та районів, підвищення рівня життя населення, подолання бідності, формування середнього класу на основі підвищення економічного потенціалу регіонів;

 • забезпечення дотримання визначених державних соціальних гарантій стосовно кожного громадянина незалежно від місця його проживання;

 • розширення фінансово-економічних можливостей територіальних громад, посилення мотивації органів місцевого самоврядування щодо зміцнення місцевих бюджетів;

 • зміцнення матеріальної бази органів місцевого самоврядування та підвищення їх ресурсного забезпечення.

Стратегія не визначає конкретні напрямки діяльності місцевої влади в тому, що стосується поліпшення умов і забезпечення розвитку регіону, але чітко вказує на те, що органи місцевого самоврядування та виконавчої влади відіграють ключову роль у визначенні напрямків розвитку регіону. Саме вони повинні прагнути підвищення ефективності використання потенціалу регіону, забезпечувати умови для його розбудови, усунення перешкод на шляху досягнення стратегічних пріоритетів.

Стратегія розглядається як плановий документ найвищого рівня в регіоні, а отже її реалізація вимагає зосередження відповідних ресурсів. Очікується, що зусилля владних структур, громадськості, наукових кіл будуть націлені на успішну реалізацію передбачених стратегією пріоритетів та заходів.

Розділ 2.

Потенціал та тенденції соціально-економічного розвитку Одеської області


2.1. Загальна характеристика регіону


Географічне розташування

Одеська область – найбільша за площею область України (її територія складає 33,3 тис. кв. км – 5,5% території України) розташована на крайньому південному заході України, вздовж державних кордонів з Республікою Молдова та Румунією. На півночі межує з Вінницькою областю, на північному сході – з Кіровоградською, на сході – з Миколаївською областю, на півдні та південному сході омивається водами Чорного моря.

Область розташована на перехресті міжнародних транспортних магістралей із півночі на південь та із заходу на схід, що визначає певним чином спеціалізацію регіону та пріоритети його розвитку.


Ландшафтні особливості рельєфу, характеристика грунтів, гідрологія

Територія області розміщена переважно у степовій, частково – лісостеповій природних зонах. Це визначає її високий агровиробничий потенціал та багаті рекреаційні ресурси. Таке положення, разом з тим, зумовлює і негативні риси природи краю, зокрема його маловодність та малу лісистість.

В цілому рівнинний рельєф території сприяє інтенсивному господарському освоєнню краю.

Географічне розміщення Одеської області в степовій і лісостеповій ландшафтних зонах зумовило суцільне поширення чорноземних різновидів ґрунтів. В цілому чорноземні ґрунти області мають високу родючість і становлять головне природне багатство краю.

Територією Одещини протікають 225 річок, всі вони належать до басейну Чорного моря. Живлення річок переважно дощове та снігове з весняною повінню. Інший характер живлення має Дністер, який бере свій початок у Карпатах. В області багато малих річок, які влітку пересихають. У зв'язку з маловодністю малих річок дуже гостро стоїть проблема їх екологічного захисту та очищення.

В заплавах Дунаю та Дністра розташовані великі прісноводні озера: Кагул, Ялпуг, Катлабуг, Китай, Кучурган, Саф'ян. В межах області розміщені 15 лиманів, що займають пониззя великих річкових долин. Найбільшими серед них є Дністровський, Тилігульський, Аджалицький (Григорівський), Великий Аджалицький, Дофінівський, Куяльницький, Хаджибейський, Сухий, Будацький, Бурнас, Алібей, Шагани, Сасик.

Морське мілководдя, що прилягає до узбережжя, називають шельфом. В межах області близько 40 тис. кв. км морського шельфу з глибинами від 0 до 180 м.

Підземні води поширені на всій території області і залягають переважно на глибинах від 3 до 10 м від поверхні землі. Загальні запаси ґрунтових вод на Одещині обмежені і потребують суворого контролю щодо їх забору та використання.


Кліматичні умови

Клімат Одещини помірно-континентальний з жарким сухим літом, м'якою малосніжною нестійкою зимою. Абсолютні максимуми температур сягають +35° і більше, мінімуми – до -25° і нижче.

Головна негативна характеристика клімату Одещини щодо умов розвитку сільського господарства – це посушливість. Серед несприятливих кліматичних явищ для Одещини характерні суховії (гарячі вітри) та пилові бурі, грози, град, посухи, на морському узбережжі – тумани.


Адміністративний поділ

До складу Одеської області за станом на 01.01.2011 р. входять 26 адміністративних районів, 19 міст, у тому числі 7 – обласного значення, 33 селища міського типу, 439 сільських рад, 1125 сільських населених пунктів.


Екологічна ситуація

На території Одещини склалася складна екологічна ситуація, яка негативно впливає на здоров’я населення.

Низька забезпеченість області прісними водними ресурсами та підземними водами створює напруженість у водопостачанні населення. В південних районах є населені пункти, що постачаються привізною водою. Низька якість питної води спричиняє погіршення стану здоров’я населення та загострення соціальної обстановки.

Деградують цінні в лікувальному відношенні причорноморські лимани: Куяльницький, Тилігульський, Будацький. Особливу тривогу викликає Куяльницький лиман, в якому лікувальні грязі визнані еталонними за їх лікувальними властивостями. Значної деградації зазнали приморські рекреаційні зони.

В умовах змін клімату та інтенсивної господарської діяльності деградує система малих річок та водойм місцевого значення в регіоні.

Викликає занепокоєння підтоплення територій, яке спостерігається у 350 поселеннях і охопило близько 40% їх територій.

Незадовільна якість для життєдіяльності населення природних ресурсів негативно впливає на здоров’я населення. За рівнем забруднення природного середовища область наближається до таких промислових регіонів України, як Донбас та Придніпров’я. Зокрема, Одеса входить до міст України з найбільшими викидами шкідливих речовин в атмосферне повітря.

В Одеській області розповсюджені зсувні процеси. Активізація зсувних процесів на забудованій території спричинена господарською діяльністю.

Висока розораність сільськогосподарських угідь, в окремих районах до 90%, призвела до знищення природних біоценозів, високого ступеня ерозії ґрунтів, замулення річок та водойм. Проблеми зрошення в Одеській області пов'язані з якістю зрошувальної води в озерах Ялпуг, Катлабуг, Китай та Сасик, що призводить до деградації південних чорноземів.

Гострою проблемою для регіону залишається проблема збирання та утилізації промислових і побутових відходів.


^ 2.2. Ресурсно-сировинний потенціал регіону


Одещина відносно бідна природними ресурсами, її частка у природно-ресурсному потенціалі України становить лише 3,7%. Разом з тим область має значні земельні ресурси, виділяється своїм рекреаційним потенціалом (клімат, море, лікувальні грязі, мінеральні джерела, ропа лиманів і моря), біологічними ресурсами моря, лиманів, великих річок, високоцінними біосферними ресурсами, представленими унікальними і своєрідними природними комплексами (плавні, коси, пересипи), екосистемами та біоценозами.

За експертними оцінками [19, с. 24] компонентна структура природно-ресурсного потенціалу області, який являє собою загальну (сумарну) оцінку (бальну чи грошову) усіх наявних на даній території видів ресурсів представлена у таблиці 2.1.

^ Таблиця 2.1

Ресурсно-сировинний потенціал Одеської області


Складові потенціалу

Частка природних ресурсів, %

Мінеральні ресурси

1,8

Водні ресурси

11,1

Земельні ресурси

71,8

Рослинні ресурси

1,3

Фауністичні ресурси

0,5

Рекреаційні ресурси

13,5

Разом

100,0

Головним природним багатством Одещини є земельні ресурси, частка яких перевищує у природно-ресурсному потенціалі області 71%.

Територія земельного фонду області за станом на 01.01.2011 р. становила 3331,3 тис. га, у т. ч.: сільськогосподарські угіддя - 2662,3 тис. га, із них рілля - 2068,6 тис. га; ліси та інші лісовкриті площі - 223,9 тис. га; забудовані землі - 128,5 тис. га; землі водного фонду - 211,8 тис. га; інші землі - 104,8 тис. га.

Частка рекреаційних та водних ресурсів у загальній оцінці природних ресурсів області становить відповідно 13,5% та 11,1%. Натомість мінерально-сировинна база області обмежена як за видами та кількістю ресурсів, так і за їх запасами. В області практично відсутні родовища корисних копалин, які визначають сировинний напрямок розвитку економіки, в першу чергу, паливно-енергетичної та металургійної промисловості.

Головне місце серед мінеральних ресурсів займають запаси сировини для промисловості будівельних матеріалів (пісок, вапняк, глина, граніт) та підземні мінеральні води. Найбільш відома лікувальна хлоридно-натрієва мінеральна вода "Куяльник", видобуток якої ведеться в межах Одеського промвузла. Столові слабомінералізовані води видобуваються в містах Ізмаїл, Балта, Білгород-Дністровський, смт Красні Окни та інших.

Розвідані попередньо чи оцінені прогнозно понад 160 родовищ твердих корисних копалин (піски, суглинки, гравій, галька, граніти, вапняк, нафта, природний газ, залізна руда, фосфорити, кольорові метали, золото, кам’яне та буре вугілля, лікувальні грязі та ін.).


^ 2.3. Соціально-економічний стан регіону


Одним із основних узагальнюючих показників, який характеризує економічний стан регіону, є валовий регіональний продукт (ВРП). Зміни ВРП за роками представлені у таблиці 2.2.

^ Таблиця 2.2

Валовий регіональний продукт


Показники

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

(попередні)

Валовий регіональний продукт

у фактичних цінах - всього, млн. грн.

24898

33116

46994

48647

50128

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу,

у фактичних цінах, грн.

10379

13827

19638

20341

22469

Валовий регіональний продукт

у порівняльних цінах, у % до попереднього року

103,5

106,3

111,9

86,8

103,0Промисловість

Галузь відіграє значну роль у структурі реального сектора економіки регіону. Сучасна структура промисловості області формується під впливом приморського положення Одещини, її високого агровиробничого потенціалу.

Приморське положення та наявність потужних портів зумовили розвиток галузей, що обслуговують морський транспорт, портове господарство.

Протягом 2010 року промисловий комплекс області закріпив відновлювані тенденції зростання виробничого потенціалу.

Позитивна динаміка нарощування мала місце на підприємствах нафтохімічної промисловості (на 31,2 % до 2009 року), з виробництва харчових продуктів – на 17,5 %, легкої промисловості – на 7,0 %, з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини – у 2,8 рази.

^ Харчова промисловість займає майже чверть у загальному обсязі реалізованої продукції по області. Базові підприємства зосереджені в олійножировій, м’ясо-молочній, консервній та виноробній промисловості.

Одеська область – традиційно регіон виноградарства й виноробства. У регіоні вирощується 55 % українського винограду, що дало поштовх для розвитку потужних виноробних підприємств.

ЗАТ «Одесавинпром» розроблено та впроваджено у виробництво 11 нових асортиментних позицій напівсолодких та десертних вин, 3 нові асортиментні позиції шампанських вин.

^ Хімічна та нафтохімічна промисловість області представлена такими базовими підприємствами, як ВАТ «Одеський припортовий завод»,
ТДВ «Інтерхім», ТОВ «Сан-клін» та ін.

ВАТ «Одеський припортовий завод» має стратегічне значення для економіки України і функціонує як єдиний технологічний комплекс з виробництва й перевантаження хімічної продукції (аміак, карбамід) на експорт. Здійснюється випуск добрив та азотних сполук для потреб агропромислового комплексу. Підприємство посідає 2 місце в Україні з виробництва та реалізації аміаку й карбаміду.

ТДВ «Інтерхім» входить у 20 кращих вітчизняних фармвиробників – лідерів ринку. Основний напрям його діяльності – виробництво фармацевтичних субстанцій і готових лікарських засобів.

^ Машинобудівний комплекс посів особливе місце у регіоні. У його складі понад 80 підприємств, серед яких стратегічного значення – ВАТ «Одескабель», ТОВ «Телекарт-прилад», ТОВ ХК «Мікрон», ВАТ «Завод поршневих кілець», ТОВ «Іллічівський судноремонтний завод» та інші.

На підприємствах судноремонту виконуються замовлення вітчизняних та іноземних судновласників.

У виробництві готових металевих виробів базовими підприємствами є ПрАТ «ВО «Стальканат-Силур», ВАТ «Верстатонормаль», ТОВ «Таламус-ЛТД», Красноокнянське ТОВ «Тімдрес Дебетекс». Головне підприємство галузі – ПрАТ «ВО «Стальканат-Силур» за обсягами виробництва займає друге місце серед підприємств Укрметизу.

^ Легка промисловість представлена підприємствами ТОВ «ТД Грегорі Арбер», ТОВ «Балтська швейна фабрика», Ізмаїльське ЗАТ ВО «Астра», Білгород-Дністровське ТОВ «Белста» та ін. Зростання потреб ринку зумовило розширення асортименту продукції, зорієнтованість на проведення інноваційно-інвестиційних змін.

У виробництві будівельних матеріалів стабільно функціонують
ТОВ «Цемент», ВАТ «Іллічівський завод ЗБК», ДП «Завод будівельних матеріалів», ВАТ «Чорноморгідрозалізобетон», ВАТ «Арцизький завод залізобетонних виробів» та інші.

Промисловість в межах області розподілена дуже нерівномірно. Більше половини промислового виробництва сконцентровано в м. Одесі. Серед інших промислових міст – Іллічівськ, Южне, Ізмаїл, Рені, Кілія, Котовськ, Балта, Білгород-Дністровський.

  1   2   3   4   5   6Схожі:

Стратегі я Економічного та соціального розвитку одеської області до 2020 року одеса – 2011 iconСтратегі я Економічного та соціального розвитку одеської області до 2020 року одеса – 2011
Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року розроблена на виконання доручення Президента України,...
Стратегі я Економічного та соціального розвитку одеської області до 2020 року одеса – 2011 iconРішення 20. 12. 2012 р. 12 сесія 6 скликання Про Стратегію розвитку Гайсинського району Вінницької області на період до 2020 року „Гайсинщина 2020
Вінницької області на період до 2020 року”, враховуючи погодження галузевих постійних комісій районної ради, з метою реалізації пріоритетних...
Стратегі я Економічного та соціального розвитку одеської області до 2020 року одеса – 2011 iconПрограма економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2013 рік та прогнозних макропоказників економічного І соціального розвитку району до 2015 року зміст вступ
Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», з урахуванням пріоритетних...
Стратегі я Економічного та соціального розвитку одеської області до 2020 року одеса – 2011 iconРозпорядження 15. 02. 2011 №42-р Про розроблення Стратегічного плану розвитку міста Козятина Вінницької області на період до 2020 року
Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року” та з метою забезпечення сталого економічного...
Стратегі я Економічного та соціального розвитку одеської області до 2020 року одеса – 2011 iconДодаток ІІІ основні показники економічного та соціального розвитку міст та районів Одеської області
Основні показники економічного та соціального розвитку міст та районів Одеської області
Стратегі я Економічного та соціального розвитку одеської області до 2020 року одеса – 2011 iconРобочій групі
...
Стратегі я Економічного та соціального розвитку одеської області до 2020 року одеса – 2011 iconПояснювальна записка до Програми економічного і соціального розвитку Попаснянського району на 2011 рік Обґрунтування необхідності прийняття Програми
Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є закони України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного...
Стратегі я Економічного та соціального розвитку одеської області до 2020 року одеса – 2011 iconРішення колегії Олександрійської районної державної адміністрації Про виконання програми економічного і соціального розвитку району за 9 місяців 2011 року
Аналіз виконання програми економічного і соціального розвитку району за 9 місяців 2011 року показав, що за звітний період досягнута...
Стратегі я Економічного та соціального розвитку одеської області до 2020 року одеса – 2011 iconПро проект Програми економічного І соціального розвитку Донецької області
Стратегії економічного І соціального розвитку Донецької області на період до 2015 року (рішення облради від 23. 03. 2007 №5/8-158),...
Стратегі я Економічного та соціального розвитку одеської області до 2020 року одеса – 2011 iconІндекс промислової продукції по області за перше півріччя 2011 року склав 108% проти відповідного періоду минулого року. За січень-травень 2011 року реалізовано продукції на 6471,1 млн гривень (+25,5%)
Реалізація основних завдань і заходів Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року "Нова Сумщина – 2015", Програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов