Положення про опікунську раду при Любомльській райдержадміністрації icon

Положення про опікунську раду при Любомльській райдержадміністраціїНазваПоложення про опікунську раду при Любомльській райдержадміністрації
Дата конвертації12.07.2012
Розмір82.67 Kb.
ТипРозпорядження
джерело
1. /160708N176/160708N176.doc
2. /160708N176/160708N176D1.doc
3. /160708N176/160708N176D2.doc
Розпорядженн я
Склад опікунської ради при Любомльській райдержадміністрації голова опікунської ради
Положення про опікунську раду при Любомльській райдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 11.07.08 №


ПОЛОЖЕННЯ

про опікунську раду при Любомльській райдержадміністрації


Загальні положення

1. Опікунська рада при Любомльській райдержадміністрації (далі опікунська рада) створюється розпорядженням голови райдержадміністрації і має дорадчі функції.

2. Головним завданням опікунської ради є попередній та всебічний розгляд найважливіших питань, що входять до повноважень райдержадміністрації, органу опіки та піклування. Рекомендації опікунської ради вносяться на розгляд голові райдержадміністрації для прийняття ним відповідного розпорядження, висновку, клопотання.

При розгляді питань члени опікунської ради керуються нормами чинного законодавства, цим Положенням, а також педагогічним досвідом, науковими, психологічними досягненнями, життєвим досвідом з метою надання висновків та рекомендацій голові райдержадміністрації , які допоможуть йому при прийнятті найвиваженіших та найоптимальніших розпоряджень, висновків, клопотань.


Формування та склад опікунської ради

3. До складу опікунської ради, який формується у порядку визначеному цим Положенням можуть входити представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, депутати районної ради, представники громадськості у кількості 9 - 15 осіб.

4. Опікунська рада утворюється у складі голови опікунської ради, заступника голови, секретаря та членів опікунської ради.

Головою опікунської ради є заступник голови райдержадміністрації, на якого, відповідно до розподілу повноважень, покладається відповідальність за координацію діяльності у соціальній та гуманітарній сфері.

Заступником голови опікунської ради є начальник служби у справах дітей райдержадміністрації.

Обов’язки секретаря опікунської ради покладаються на завідувача сектору опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування служби у справах дітей райдержадміністрації;


5. До складу опікунської ради, як її члени, входять представники управліннь Пенсійного фонду України в районі і праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, служби у справах дітей, відділів освіти, у справах сім’ї молоді та спорту, юридичного відділу апарату райдержадміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центральної районної лікарні, районної санепідемстанції, групи кримінальної міліції у справах дітей районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області, відділу реєстрації актів цивільного стану районного управління юстиції.

У разі, коли член опікунської ради з об’єктивних причин не може бути присутнім на засіданні, він за попереднім погодженням з головою опікунської ради направляє на засідання свого представника з правом брати участь у голосуванні.

6. Персональний склад та зміни до складу опікунської ради затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.


Питання, які розглядаються опікунською радою

7. Опікунською радою попередньо можуть розглядатися будь-які питання, що входять до повноважень органів опіки та піклування.

8. Обов’язково на розгляд опікунської ради вносяться питання щодо:

- встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, призначення опікуна або піклувальника над ними та застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- звільнення опікуна або піклувальника від їх повноважень;

- контролю за умовами утримання, виховання, навчання та дотримання прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та вирішення питання переведення дітей, життю та здоров’ю (у тому числі психічному) яких загрожує небезпека, до інших форм влаштування дітей;

- забезпечення пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- надання згоди на усиновлення дитини якщо це відповідає її інтересам, у випадку коли опікун або піклувальник не дав згоди на усиновлення;

- надання згоди на прийняття рішення судом про усиновлення рідних братів та сестер різними особами або усиновлення лише когось із них за наявності обставин, що мають істотне значення;

- підготовки висновків до суду про можливість особи виконувати обов’язки опікуна (піклувальника), у разі ухвалення судом рішення про позбавлення батьківських прав, відібрання дітей без позбавлення батьківських прав;

- негайного відібрання дітей у батьків при безпосередній загрозі для життя та здоров’я дитини;

- надання дозволу бабі, дідові, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо дитину на забрали батьки;

- надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником якого є дитина;

- вирішення спорів, які виникають між батьками щодо управління майном дитини;

- визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї у разі виникнення між батьками спору;

- вирішення спору між батьками щодо прізвища дитини, імені дитини, а також у разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини;

- прийняття рішення про перевірку цільового витрачання аліментів за заявою платника або за власною ініціативою органу опіки та піклування;

- надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо) у власність дитині або на праві спільної часткової власності дитині і тому з батьків, з ким вона проживає;

- надання згоди на зменшення розміру аліментів, якщо дитина перебуває на утриманні держави, територіальної громади або юридичної особи, за заявою батьків, уповноваженого територіальної громади, юридичної особи, на утриманні якої перебуває дитина;

- реалізації права райдержадміністрації на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним, якщо захисту потребують права та інтереси дитини, позбавлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;

- подання заяв, клопотань, позовів про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових прав та інтересів дітей.

9. Питання, які входять до повноважень голови райдержадміністрації з питань опіки та піклування, вносяться на попередній розгляд опікунської ради за рішенням керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій, до компетенції яких входить попередній розгляд та підготовка проектів розпоряджень та інших документів з даних питань відповідно до Положення про опікунську раду.

10. Інші питання опіки та піклування вносяться на розгляд опікунської ради за рішенням та під відповідальність керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій. Таке рішення оформлюється відповідною резолюцією голови райдержадміністрації .

11. За результатами розгляду, по кожному питанню, опікунська рада приймає рекомендації або висновки, що разом з витягом із протоколу засідання додаються до матеріалів, на підставі яких голова райдержадміністрації приймає розпорядження, висновки та клопотання. Члени опікунської ради не несуть відповідальності за надані рекомендації або висновки.

Розпорядження, висновки, клопотання голови райдержадміністрації можуть не співпадати з рекомендаціями або висновками наданими опікунською радою.

12. Опікунська рада за власною ініціативою може розглядати й інші питання.


Регламент опікунської ради

13. Опікунська рада проводить свою роботу у формі засідань. Засідання опікунської ради є повноважним за присутності на ньому більшості членів від її загального складу.

14. Засідання опікунської ради веде її голова або за його відсутності – заступник. У разі відсутності останніх, засідання веде головуючий, який обирається більшістю з числа присутніх членів ради.

15. На кожному засіданні опікунської ради ведеться протокол. В ньому вказуються питання, що розглядалися та результати розгляду. При попередньому розгляді спорів, що виникають між особами та вирішення яких входить до компетенції голови райдержадміністрації, в протоколі відображається хід їх розгляду близький до стенограми.

Протокол засідання ведеться секретарем опікунської ради (за його відсутності членом опікунської ради за визначенням головуючого).

Протокол засідання опікунської ради та витяги з нього підписують голова (головуючий) та секретар (член опікунської ради, що виконував його обов’язки) опікунської ради.

16. Засідання опікунської ради проводяться не рідше, ніж один раз місяць, як правило, в третій червер місяця о 14.00. Графік проведення засідань розробляється на півріччя секретарем опікунської ради та погоджується з головою опікунської ради.

У разі необхідності, за пропозицією секретаря та рішенням голови опікунської ради (за його відсутності – заступника голови), можуть проводитися засідання поза графіком.

17. Організація скликання засідання опікунської ради покладається на її секретаря.

18. Опікунська рада розглядає питання відповідно до порядку денного кожного засідання. Формування порядку денного засідання опікунської ради покладається на її секретаря.

До порядку денного вносяться питання за пропозиціями керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій, а також, за попереднім рішенням опікунської ради (щодо питань відповідно до пункту 12 цього Положення). Питання, які вносяться на розгляд опікунської ради повинні бути підготовленими та документально обґрунтованими.

Внесення питань до порядку денного безпосередньо на засіданні допускається як виключення та за згодою більшості присутніх на засіданні членів опікунської ради.

19. Черговість розгляду питань порядку денного визначається безпосередньо на засіданні.

20. З питань, внесених на розгляд опікунської ради, доповідають представники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій, до компетенції яких ці питання відносяться. Кожне питання, як правило, розглядається і обговорюється в присутності заявника (заявників), в їх же присутності формулюється відповідний висновок або рекомендація.

Розгляд питань без присутності заявника (заявників) допускається лише за наявності їх письмової згоди (прохання).

21. Попередній розгляд спорів, що виникають між особами та вирішення яких входить до компетенції голови райдержадміністрації, проводиться за участю заявника (заявників) та всіх інших учасників спору. Про час та місце розгляду питання вказані особи повідомляються завчасно, як правило, письмово під розписку.

Без присутності заявника питання не розглядаються.

За умови злісної неявки (не менше двох разів) інших учасників спору або неможливості їх присутності за інших умов, що мають істотне значення, питання розглядається без їх присутності. Рішення про розгляд питання без присутності інших учасників спору приймається членами опікунської ради у порядку встановленому для прийняття рекомендацій або висновків.

22. Присутність на засіданні опікунської ради малолітніх і дітей допускається як виключення за умови, коли така присутність необхідна для всебічного розгляду питання. При цьому враховується віковий та психологічний стан дитини, можливість її чітко усвідомлювати зміст питань, які їй ставляться.

23. За результатами обговорення члени опікунської ради більшістю голосів від присутніх на засіданні приймають рекомендації або висновки.

Рекомендації, висновки та результати голосування по них заносяться до протоколу.


Прикінцеві положення

24. Члени опікунської ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

25. Члени опікунської ради не повинні розголошувати інформацію про осіб, особливо дітей, яку вони отримали в результаті роботи опікунської ради.

26. Документація опікунської ради зберігається у службі у справах дітей. Строки та порядок її зберігання ідентичні строкам та порядку визначеному для документації про встановлення опіки та піклування.

Організація зберігання документації опікунської ради покладається на завідувача сектору опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування служби у справах дітей райдержадміністрації.Схожі:

Положення про опікунську раду при Любомльській райдержадміністрації iconПоложення про громадську раду при Любомльській районній державній адміністрації
У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України І постановами Верховної...
Положення про опікунську раду при Любомльській райдержадміністрації iconРозпорядження 13. 05. 2011 №317 Про затвердження Положення про опікунську раду при Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації
Зареєстровано Шевченківським районним управлінням юстиції у м. Києві 20. 05. 2011 за №5/117
Положення про опікунську раду при Любомльській райдержадміністрації iconРішення засідання громадської ради при Кремінській райдержадміністрації від 03. 02. 2011 р
Затвердити положення про громадську раду при Кремінській райдержадміністрації (додається)
Положення про опікунську раду при Любомльській райдержадміністрації iconПротокол №1 установчих зборів інститутів громадянського суспільства з формування громадської ради при Любомльській райдержадміністрації
Відкриття установчих зборів, привітання його учасників керівництвом райдержадміністрації (В. Склянчук)
Положення про опікунську раду при Любомльській райдержадміністрації iconПоложення про архітектурно-містобудівну раду при відділі містобудування та архітектури райдержадміністрації
Міністерстві юстиції України 22 липня 2011 року за №903/19641, та розпорядження голови облдержадміністрації №68-р від 15. 03. 2012...
Положення про опікунську раду при Любомльській райдержадміністрації iconПоложення про опікунську раду. Рішенням виконавчого комітету від 28. 01. 2012 №05 затверджено план роботи опікунської ради на 2012 рік
Сумської районної державної адміністрації було здійснено перевірку діяльності органу опіки та піклування та громадської інспекції...
Положення про опікунську раду при Любомльській райдержадміністрації iconІнформація про Громадську раду при Баштанській райдержадміністрації Доповідач: С. Д. Шевченко, перший заступник голови райдержадміністрації. ІV. Затвердження кількісного складу громадської ради при райдержадміністрації
Представники Баштанської райдержадміністрації, представник районної газети «Голос Баштанщини»
Положення про опікунську раду при Любомльській райдержадміністрації iconРішення від 21. 08. 2012 №230 м. Білозерське Про роботу опікунську ради виконавчого комітету Білозерської міської ради у І півріччі 2012 року
Положення „Про опікунську раду виконавчого комітету Білозерської міської ради”, затвердженого рішенням виконкому міської ради від...
Положення про опікунську раду при Любомльській райдержадміністрації iconРішення від 26. 07. 2011 №199 м. Білозерське Про роботу опікунську ради виконавчого комітету Білозерської міської ради у І півріччі 2011 року
Положення „Про опікунську раду виконавчого комітету Білозерської міської ради”, затвердженого рішенням виконкому міської ради від...
Положення про опікунську раду при Любомльській райдержадміністрації iconПро утворення координаційної ради при райдержадміністрації з
Утворити координаційну раду при райдержадміністрації з фінансово-економічних питань, що виникають у процесі діяльності райдержадміністрації...
Положення про опікунську раду при Любомльській райдержадміністрації iconРозпорядження 14. 07. 10 смт Єланець №300-р Про громадську гуманітарну раду при Єланецькій райдержадміністрації
Утворити громадську гуманітарну раду при Єланецькій райдержадміністрації як консультативно-дорадчий орган (далі – громадська гуманітарна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов