Міністерство екології та природних ресурсів україни icon

Міністерство екології та природних ресурсів україниНазваМіністерство екології та природних ресурсів україни
Сторінка1/3
Дата конвертації13.07.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипРішення
джерело
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Комітету з конкурсних торгів

протокол № 18 від 03.11.2011 року


Голова Комітету з конкурсних торгів


_________________________Д.Д. МормульДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


для підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі робіт:

"Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт будівлі корпусу № 1 Міністерства екології та природних ресурсів України з улаштуванням та модернізацією систем безпеки"


^ Процедура закупівлі: відкриті торги


м. Київ

2011


I. Загальні положення 

^ 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель".

^ 2. Інформація про замовника торгів повне найменування 

Міністерство екології та природних ресурсів України

місцезнаходження 

03035, м. Київ, вул. Урицького, 35

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Ляхович Володимир Сергійович, начальник Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці, м. Київ, вул. Урицького, 35, каб. 227, телефон (044) 206-33-12, телефакс (044) 206-31-20, lyakhovich@menr.gov.ua

Пермякова Тетяна Володимирівна, завідувач Сектором тендерних процедур, м. Київ, вул. Урицького, 35, каб. 416, телефон/факс (044) 206-31-14, tpermyakova@menr.gov.ua

^ 3. Інформація про предмет закупівлі найменування предмета закупівлі 

Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт будівлі корпусу №1 Міністерства екології та природних ресурсів України з улаштуванням та модернізацією систем безпеки"

вид предмета закупівлі 

Роботи

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

м. Київ, вул. Урицького, 35


строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

грудень 2011 – липень 2012

^ 4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.

Всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, повинні бути складені українською або російською мовами.

Якщо в складі пропозиції конкурсних торгів надається документ, що складений на іншій, ніж українська або російська мові, учасник надає переклад цього документу українською мовою. Переклад повинен бути засвідчений підписом уповноваженої особи учасника, скріплений печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису.

Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

* Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Всі питання щодо документації конкурсних торгів надсилаються особами, які отримали документацію конкурсних торгів у письмовій формі на адресу замовника.

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників або його копією, копією наказу про призначення керівника, оригіналом довіреності або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція повинна мати реєстр наданих документів із зазначенням номеру сторінки за порядком.

Пропозиція складається у порядку, визначеному у п. 2 Розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: "Не відкривати до 05.12.2011, 15-00".

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, мають містити напис біля виправлення наступного змісту: "Виправленому вірити" дата, підпис, прізвище та ініціали особи або осіб, що підписують пропозицію.

Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе учасник.

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- реєстру наданих документів із зазначенням номеру сторінки за порядком;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- заповненої форми "Пропозиція конкурсних торгів", що визначена у додатку 1 до цієї документації конкурсних торгів;

- розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів;

- документів, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у п.7 Розділу Ш цієї документації та у додатку 4 цієї документації;

- документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, встановленим замовником у п.6 Розділу Ш цієї документації та згідно з додатками 2 та 3 цієї документації конкурсних торгів;

- заповнених та підписаних учасником із зазначенням посади і дати підпису, скріплених печаткою* істотних умов договору, що визначені у п. 2 Розділу VІ цієї документації;

- інформація щодо субпідрядних організацій, підготовлена відповідно до додатку 5 до цієї документації (подається у разі залучення субпідрядних організацій).

* Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

_____

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Учасник повинен відповідати наступним кваліфікаційним критеріям:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям він у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи, зазначені у додатку 2 до цієї документації конкурсних торгів.

Відповідно до статті 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

- він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

- учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

- виявлено факт участі учасника у змові;

- фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

- учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

- учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Відповідно до статті 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

- учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

- учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник у складі своєї пропозиції надає документи, зазначені у додатку 3 до цієї документації конкурсних торгів.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель", або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи (в т.ч. детальний опис), які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, визначеним у додатку 4 до цієї документації конкурсних торгів.

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

______

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Повідомлення про зміни або відкликання пропозиції готується учасником, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із п. 1 Розділу ІІІ цієї документації. На конверті додатково позначається "Зміни" або "Відкликання" відповідно.

Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою.

Спосіб доставки пропозиції учасник обирає самостійно та забезпечує її своєчасне отримання Замовником.

У разі подання пропозиції конкурсних торгів особисто, учасник повинен не пізніше ніж за 1 (один) робочий день надати заявку на отримання перепустки до приміщення міністерства. У заявці має бути зазначено дата час подання пропозиції, ПІБ особи, що буде подавати пропозицію, назва учасника. Заявку направляти факсом на номер (044) 206-31-14.

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

03035, м. Київ, вул. Урицького, 35, каб. 416

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

до 05.12.2011, 11 год. 00 хв. за київським часом.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгівмісце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

03035, м. Київ, вул. Урицького, 35, каб. 420

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

^ 05.12.2011 року, 15 год. 00 хв. за київським часом.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники.

Для участі у процедурі розкриття учасник повинен не пізніше ніж за 1 (один) робочий день надати заявку на отримання перепустки до приміщення міністерства. У заявці має бути зазначено ПІБ особи, що буде присутня на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та назва учасника. Заявку направляти факсом на номер (044) 206-31-14.

Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів підтверджуються наступними документами:

- для фізичної особи або особи - підприємця - оригіналом документа, що засвідчує його особу;

- для юридичної особи, яку представляє керівник - завіреною копією документа, який підтверджує його повноваження, оригіналом документа, що засвідчує його особу;

- у разі, якщо учасника представляє інша особа - необхідно надати оформлене згідно з вимогами чинного законодавства доручення на представництво інтересів учасника та підпис документів; оригінал документа, що засвідчує його особу; копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує доручення, завірену належним чином.

Для підтвердження особи уповноважений представник повинен надати паспорт.

Пропозиції конкурсних торгів розкриваються у наступній послідовності:

в першу чергу розкриваються конверти з надписом "Відкликання пропозиції конкурсних торгів", а відкликані пропозиції повертаються учасникам, які їх подали, без розпечатування конвертів за зазначеними на них адресами;

усі інші конверти з пропозиціями конкурсних торгів розкриваються у порядку їх реєстрації;

якщо по окремим пропозиціям конкурсних торгів є листи з надписом "Зміна пропозиції конкурсних торгів", пропозиція розглядається з урахуванням змін.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Після розкриття пропозицій конкурсних торгів замовник вивчає пропозиції з метою визначення:

- відповідності учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, зазначеним у документації конкурсних торгів;

- відсутності підстав для відмови в участі в торгах відповідно до статті 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель";

- відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам, встановленим замовником у цій документації конкурсних торгів (До вивчення пропозиції конкурсних торгів, за рішенням Комітету з конкурсних торгів замовника, можуть бути залучені при необхідності експерти. Рекомендації експертів, щодо відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним вимогам, враховуються під час визначення відповідності пропозиції вимогам документації конкурсних торгів);

- відповідності пропозиції іншим вимогам/умовам документації конкурсних торгів.

Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом України "Про здійснення державних закупівель".

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не перевищуватиме 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію:

- ціна.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів проводиться згідно з наступною методикою.

^ Максимальна кількість балів по кожному критерію:

Найменування критеріїв

бали

Ціна

100

Всього

100

Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів Комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів, за участю в голосуванні не менш двох третин членів Комітету з конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділилися порівну, голос голови Комітету з конкурсних торгів є ухвальним.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Виявлені арифметичні помилки виправляються коректурним засобом з обов’язковим визначенням суми прописом таким чином

у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;

у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціна за одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;

якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача або суто технічна помилка при друкуванні, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю відповідним чином коригується.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

^ 3. Інша інформація 

Ціна пропозиції конкурсних торгів розраховується учасником на підставі технічних, якісних та кількісних вимог до предмету закупівлі, наведених у додатку 4 до цієї документації та повинна включати податок на додану вартість.

Ціна пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок.

Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою, поданням пропозиції конкурсних торгів та укладанням договору не включаються до ціни пропозиції та не відшкодовуються (в тому числі і в разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

У разі залучення субпідрядних організацій учасник у складі своєї пропозиції надає документи, визначені у додатку 6 до цієї документації конкурсних торгів.

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель";

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону України "Про здійснення державних закупівель";

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону України "Про здійснення державних закупівель". 

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом України "Про здійснення державних закупівель";

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з п. 4 Розділу V цієї документації;;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель"

^ VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель".

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, визначених частиною 5 статті 40 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

Істотні умови договору про закупівлю:

^ 1. Предмет договору:

Підрядник зобов’язується у 2011 - 2012 роках за завданням Замовника виконати роботи зазначені в п 1.2. Договору, а Замовник - прийняти та оплатити такі роботи;

Найменування робіт: виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт будівлі корпусу №1 Міністерства екології та природних ресурсів України з улаштуванням та модернізацією систем безпеки" (надалі іменується "документація").

Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

^ 2. Кількість робіт та вимоги щодо їх якості:

Підрядник повинен розробити та затвердити документацію відповідно до регіональних і місцевих правил забудови, державних будівельних норм та інших нормативних документів.

^ 3. Сума, визначена у договорі:

Сума цього Договору становить ______________________________

(вказати цифрами та словами), в т.ч. ПДВ _________.

Сума цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

^ 4. Порядок здійснення оплати:

Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником у безготівковій формі, в гривнях, грошових коштів на поточний банківський рахунок Підрядника протягом 10 календарних днів з моменту підписання акта приймання – передачі виконаних робіт.

Фінансування здійснюється згідно бюджетного призначення.

^ 5. Термін та місце виконання робіт:

Термін виконання робіт: з моменту підписання договору – липень 2012 року.

Місце виконання робіт: Київ, вул. Урицького 35.

^ 6. Права та обов'язки сторін:

Замовник зобов’язаний:

Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконанні роботи;

Приймати виконанні роботи згідно з актом акта приймання – передачі виконаних робіт;

^ Замовник має право:

Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його у 10-денний строк;

Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим договором;

Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

^ Підрядник зобов’язаний:

Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

^ Підрядник має право:

Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

У разі невиконання зобов’язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у 10-денний строк.

^ 7. Відповідальність сторін:

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством та цим Договором.

^ 8. Строк дії договору:

Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2012.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати
договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних
торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у
строк, визначений цим Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.Додаток 1


^ ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма подається на фірмовому бланку учасника (за наявності)

  1   2   3Схожі:

Міністерство екології та природних ресурсів україни iconПоложення про Міністерство екології та природних ресурсів України Функції, визначені Положенням про Міністерство екології та природних ресурсів нормативні акти, якими забезпечується виконання функцій
Функції Мінприроди відповідно до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України
Міністерство екології та природних ресурсів україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування: Міністерство екології та природних ресурсів України
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу): Міністерство екології та природних ресурсів України,...
Міністерство екології та природних ресурсів україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування: Міністерство екології та природних ресурсів України
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу): Міністерство екології та природних ресурсів України,...
Міністерство екології та природних ресурсів україни iconІнформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування Міністерство екології та природних ресурсів України
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу) Міністерство екології та природних ресурсів України,...
Міністерство екології та природних ресурсів україни iconІнформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування Міністерство екології та природних ресурсів України
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу) Міністерство екології та природних ресурсів України,...
Міністерство екології та природних ресурсів україни iconІнформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування Міністерство екології та природних ресурсів України
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу) Міністерство екології та природних ресурсів України,...
Міністерство екології та природних ресурсів україни iconІнформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування Міністерство екології та природних ресурсів України
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу) Міністерство екології та природних ресурсів України,...
Міністерство екології та природних ресурсів україни iconМіністерство екології та природних ресурсів України, 37552996
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу) Міністерство екології та природних ресурсів України,...
Міністерство екології та природних ресурсів україни iconМіністерство екології та природних ресурсів України (37552996)
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу) Міністерство екології та природних ресурсів України...
Міністерство екології та природних ресурсів україни iconМіністерство екології та природних ресурсів україни
Виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція будівлі корпусу №1 Міністерства екології та природних ресурсів України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов