Державний стандарт icon

Державний стандартНазваДержавний стандарт
Сторінка3/18
Дата конвертації15.07.2012
Розмір4.67 Mb.
ТипДержавний стандарт
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
^

"Основи галузевої економіки і підприємництва"з/п

Тема

Кількість годин

всього

з них на лабораторно-практичні роботи

1.

Основи галузевої структури економіки України

1
2.

Підприємство як форма діяльності в умовах ринкової економіки

1
3.

Виробнича діяльність підприємства

2
4.

Кадри підприємств і продуктивність праці

1
5.

Оплата праці

1
6.

Основи підприємництва

2Всього:

8

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Тема 1. Основи галузевої структури економіки України

Поняття галузевої економіки. Структура галузевої економіки України.

Чинники формування структури галузевої економіки.

^

Тема 2. Підприємство як форма діяльності в умовах ринкової економіки


Поняття підприємства. Основи правового забезпечення діяльності підприємства. Види підприємств.

^

Тема 3. Виробнича діяльність підприємства


Показники виробничої діяльності підприємства в різних сферах галузі: витрати, доходи, прибуток.

Тема 4. Кадри підприємств і продуктивність праці


Кадри як фактор виробництва, їх склад і структура. Поняття ринку праці. Поняття продуктивності праці та її основних показників.

^

Тема 5. Оплата праці


Заробітна плата, її економічний зміст та значення.

Тема 6. Основи підприємництва


Підприємництво як ресурс галузевої економіки. Мета та умови підприємницької діяльності.


^ Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»
з/п

Тема

Кількість годин

всього

з них на лабораторно-практичні роботи

1.

Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

1
2.

Конституційні основи України

1
3.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

1
4.

Господарство і право

1
5.

Законодавство України у сфері цивільного захисту. Види аварійно-рятувальних служб, їх статус, призначення та завдання

5
6.

Законодавство України про порядок комплектування аварійно-рятувальних служб. Основні положення статутів аварійно-рятувальних служб

3
Всього:

12

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника зміцнення правопорядку і законності.

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. Засади правової держави.

Значення правосвідомості і правової культури у побудові правової держави.


Тема 2. Конституційні основи України

Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Державні символи України.

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Особисті права і свободи громадян.

Верховна Рада України (парламент). Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Народний депутат України. Президент України - глава держави. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Місцеві державні адміністрації – складові системи органів державної виконавчої влади.

Прокуратура. Правосуддя. Конституційний суд України. Система судів в Україні. Основні засади судочинства. Вища рада юстиції.

Територіальний устрій України. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.


Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання.

Право власності. Захист права власності.

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та форми угод. Договір як різновид угоди.

Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.


Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини.

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку діяльність.

Відповідальність у господарських відносинах. Види відповідальності за порушення господарського законодавства.


Тема 5. Законодавство України у сфері цивільного захисту. Види аварійно-рятувальних служб, їх статус, призначення та завдання

Основні положення Закону України “Про правові засади цивільного захисту”. Поняття цивільного захисту в Україні.

Мета, принципи, завдання і основні заходи у сфері цивільного захисту. Єдина державна система цивільного захисту, функціональні та територіальні підсистеми єдиної системи цивільного захисту. Режими функціонування єдиної системи цивільного захисту.

Основні положення Закону України “Про аварійно-рятувальні служби”. Сфера діяльності, завдання і функції аварійно-рятувальних служб (АРС) та основні принципи державної політики щодо їх діяльності.

Керівництво аварійно-рятувальними роботами. Порядок залучення АРС до ліквідації надзвичайних ситуацій та їх взаємодія з іншими підрозділами і службами цивільного захисту.

Загальні положення щодо організації аварійно-рятувальних служб. Види аварійно-рятувальних служб, їх статус, призначення та завдання.

Створення аварійно-рятувальних служб, їх організаційна структура і атестація. Посадові особи служби.

Оперативні служби та їх роль у забезпеченні заходів щодо гасіння пожеж, ліквідації аварій, катастроф і наслідків стихійних лих.

Порядок використання підрозділів служби для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків: план залучення сил і засобів служби, диспозиції (розклад) виїздів рятувальних підрозділів.


Тема 6. Законодавство України про порядок комплектування аварійно-рятувальних служб. Основні положення статутів аварійно-рятувальних служб

Керівні документи щодо порядку комплектування та підготовки особового складу аварійно-рятувальних служб.

Особливості праці та відпочинку рятувальників під час проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Види відпусток та їх тривалість.

Обов’язки, права, гарантії соціального захисту та відповідальність рятувальників.

Загальні положення типового Статуту державної аварійно-рятувальної служби. Принципи і мета діяльності служби, її права та обов'язки.

Структура служби: органи управління, аварійно-рятувальні формування та допоміжні підрозділи. Майно служби та її фінансування. Управління службою, її ліквідація і реорганізація.

Загальні положення Статуту про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб. Начальники та підлеглі.

Складові трудової дисципліни. Взаємовідносини між особами служби.

Заохочення. Порядок застосування заохочень.

Дисциплінарні стягнення. Порядок застосування стягнень. Порядок виконання дисциплінарних стягнень.

Облік заохочень і стягнень


^ Типова навчальна програма з предмета

«Правила дорожнього руху»
з/п

Тема

Кількість годин

всього

з них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальні положення, терміни та визначення

1
2.

Обов’язки та права пішоходів і пасажирів

1
3.

Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

1
4.

Регулювання дорожнього руху

1
5.

Рух транспорту і безпека пішоходів та пасажирів

1
6.

Особливі умови руху

1
7.

Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних пригод

1
8.

Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

1
Всього:

8

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення

Загальні положення, терміни та визначення Закону України “Про дорожній рух”. Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створювати безпечні умови для усіх його учасників.

Закон України “Про дорожній рух” про порядок вивчення різними групами населення Правил дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.


Тема 2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо.

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою. Пішохідний перехід. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.

Правила посадки і висадки.

Правила і обов’язки пасажирів при користуванні транспортними засобами.

Дії пасажирів при дорожньо-транспортній пригоді.


Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.


Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки.

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що регулюють рух пішоходів.

Значення сигналів регулювальника. Руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.


Тема 5. Рух транспорту і безпека пішоходів та пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

Швидкість руху, дистанція та інтервал.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.


Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда.

Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів при русі в житловій зоні.

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.

Рух по автомагістралях і автобанах.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.


Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних пригод

Визначення і термінове припинення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу. Надання першої медичної допомоги. Правила і способи перенесення потерпілого. Правила і способи транспортування потерпілого на різних видах транспорту.


Тема 8. Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху

Соціально-економічні та правові наслідки дорожньо-транспортних пригод і порушення Правил дорожнього руху. Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природоекологічної шкоди.


^ Типова навчальна програма з предмета

«Технічна (спеціальна) підготовка»з/п

Тема

Кількість годин

всього

з них на лабораторно-практичні роботи

1.

Засоби механізації аварійно–рятувальних робіт

14

7

2.

Аварійно-рятувальні машини та їх обладнання

4

2

3.

Мотопомпи

2

1

4.

Пересувні електричні станції, засоби освітлення, електрозахисні засоби

2

1

5.

Спеціальний одяг, немеханізований аварійно-рятувальний інструмент, спорядження та рятувальні засоби

4

2

6.

Ручні драбини

2

1

7.

Вогнегасники

2

1

8.

Засоби оперативного зв`язку

2

1

9.

Технічне обслуговування аварійно-рятувальної техніки та обладнання

4

3
Всього:

36

191   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Схожі:

Державний стандарт iconДержавний стандарт
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів І випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Державний стандарт iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Державний стандарт iconАктуальність теми
До таких моделей належать «Державний стандарт початкової загальної освіти», «Державний стандарт базової і повної загальної середньої...
Державний стандарт iconДержавний стандарт України дсту 3862-99 "Ресторанне господарство. Терміни та визначення" наказ Держстандарту України від 26. 03. 1999 №163
Державний стандарт України дсту 4281 : 2004 “Заклади ресторанного господарства. Класифікація”
Державний стандарт iconДержавний стандарт України дсту 3862-99 "Ресторанне господарство. Терміни та визначення" наказ Держстандарту України від 26. 03. 1999 №163
Державний стандарт України дсту 4281 : 2004 “Заклади ресторанного господарства. Класифікація”
Державний стандарт iconДержавний стандарт України дсту 3862-99 "Ресторанне господарство. Терміни та визначення" наказ Держстандарту України від 26. 03. 1999 №163
Державний стандарт України дсту 4281 : 2004 “Заклади ресторанного господарства. Класифікація”
Державний стандарт iconДержавний стандарт України дсту 3862-99 "Ресторанне господарство. Терміни та визначення" наказ Держстандарту України від 26. 03. 1999 №163
Державний стандарт України дсту 4281 : 2004 “Заклади ресторанного господарства. Класифікація”
Державний стандарт iconЗакон України "Про загальну середню освіту", Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Державний стандарт початкової загальної освіти, Державний стандарт базової і повної середньої освіти
Про дотримання нормативних вимог при складанні робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний...
Державний стандарт iconДокументи
1. /Державний реєстратор/dovidka.doc
2. /Державний...

Державний стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт конструкції будинків І споруд блоки віконні дерев'яні зі склопакетами технічні умови
В документ внесена поправка (п. 3), згідно з листом Держбуду України від 14 червня 2002 року №4/2-242. (“БіС” №3, 2002р.)
Державний стандарт iconДержавний стандарт України

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов