Аналітична довідка icon

Аналітична довідкаНазваАналітична довідка
Дата конвертації19.07.2012
Розмір153.05 Kb.
ТипДокументи
джерело
Аналітична довідка
про виконання Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області Річного плану заходів з виконання покладених на Мінприроди завдань за підсумками 2010 року


П. 21. Прийнята участь в розгляді проекту нової редакції Постанови КМУ від 27.07.1995 № 554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» та у розгляді проекту постанови КМУ «Про внесення змін до постанови КМУ від 13.03.2002 № 321 «Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови КМУ від 10.08.1992 №459». Надані пропозиції.

До Мінприроди України надана інформація з пропозицією необхідності реєстрації в Мін’юсті наказу від 17.09.2010 № 407 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря з урахуванням технологічних нормативів».

Управлінню водних екосистем та ресурсів Мінприроди України направлено листа щодо вирішення питання внесення доповнення до ст. 32 Водного кодексу України стосовно спрямування в повному обсязі зборів за спеціальне водокористування на заходи з охорони та відтворення водних ресурсів.


П. 201. Здійснювався аналіз ситуації щодо поводження з непридатними пестицидами на території області та забезпечувався регулярний обмін інформацією з Мінприроди України та Головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації щодо обліку НП. Розглядались запити на фінансування заходів щодо поводження з НП за рахунок Державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, надавались зауваження та екологічні висновки.

Безпосередньо Держуправлінню кошти не виділялись.


П. 203. В межах компетенції Держуправління проводило заходи щодо залучення коштів на виконання проектних робіт з будівництва, реконструкції очисних споруд, на придбання насосного та технологічного обладнання (надавало екологічні висновки, консультації, опрацьовувало запити, готувало пропозиції для включення в подання на сесію обласної ради).

Безпосередньо Держуправління на проектні роботи кошти не отримувало.


П. 204. При встановленні умов водокористування в дозволах на спецводокористування Держуправлінням враховуються пропозиції висновків територіальних органів Державної геологічної служби стосовно виконання робіт по санітарно-ліквідаційному тампонажу непридатних для подальшої експлуатації водозабірних свердловин.


П. 205. Отримано інформацію від підприємств – основних забруднювачів навколишнього природного середовища та проведено аналіз виконання ними повітряохоронних заходів, передбачених діючими регіональними програмами.

Згідно з програмами фінансування повітряохоронних заходів передбачено за рахунок власних коштів підприємств.

Безпосередньо кошти на проведення відповідних заходів Держуправління не отримувало.


П. 206. Звернення щодо розробки програм не надходили, участь в розробці не приймалась.


П. 207. В межах повноважень сприяли залученню коштів на реалізацію водоохоронних заходів (надавались екологічні висновки, опрацьовувались запити, надавались консультації).

Безпосередньо кошти на проведення заходів щодо зменшення забруднення стічних вод Держуправлінню не виділялись.


П. 208. Забезпечено координацію територіальних органів Держ-водгоспу, МНС та місцевої виконавчої влади під час пропуску льодоходу, повені та паводків. Надзвичайних ситуацій не спостерігалось.

Безпосередньо кошти на проведення відповідних заходів Держуправлінню не виділялись.


П. 22. Держупралінням опрацьовано проект Переліку спільних заходів та надано до Запорізької облдержадміністрації пропозиції і зауваження до проекту Протоколу намірів про підготовку проекту Угоди щодо регіонального розвитку Запорізької області (лист від 22.01.2010 р. № 58/2/06-04 та лист від 09.09.2010 р. № 636/2/06-04).

Держупралінням надано до облдержадміністрації пропозиції до найбільш соціально та інвестиційно значущих спільних заходів, які пропонуються здійснити в рамках Угоди щодо регіонального розвитку Запорізької області (лист від 15.06.2010 р. № 410/2/06).

П. 26. В установлений Угодою між Мінприроди та ДПА термін надана інформація в ДПА за IV квартал 2009 р. (лист від 29.01.2010 р. №96/06), I квартал 2010 р. (лист від 30.04.2010 р. №457/06/06), за II квартал 2010 р. (лист від 27.07.2010 р. №726/06) та за III квартал 2010 р. (лист від 28.10.2010 р. № 1089/06).


П. 42. Забезпечена видача документів дозвільного характеру через дозвільний центр Запорізької міської ради.


П. 43. Запрошення щодо участі в землевпорядних нарадах не надходили.


П. 44. Погоджено 2 лісовпорядні наради державним лісогосподарським підприємствам області.


П. 55. До Запорізької облдержадміністрації надано аналітичну інформацію про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області за 2009 рік та пропозиції на 2010р. (лист від 20.01.2010 р. №177/2/06), за 1 півріччя 2010 р. (лист від 20.07.2010 №377/2/06-04) та за 9 місяців 2010 р. (лист від 27.10.2010 № 1087/06).

Для підготовки щорічного звіту голови облдержадміністрації надано матеріали про підсумки роботи в 2009 році в сфері охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів в області та пропозиції на 2010 рік, які потребують вирішення на загальнодержавному та регіональному рівні (лист від 08.02.2010 р. №40/2/06-03).

До Запорізької облдержадміністрації надано аналітичну інформацію щодо екологічної ситуації в Запорізькій області (лист від 18.06.2010 р. №431/2/06-04), інформація щодо соціально-економічного розвитку м. Мелітополь та м. Бердянськ в частині охорони навколишнього природного середовища (листи від 14.05.2010 р. № 324/2/06-04 та від 12.04.2010 р. №268/2/06), Великобілозерської райдержадміністрації (лист від 24.09.2010 р. №567/2/06-04).


П. 56. Держуправлінням надані пропозиції щодо основних напрямків розробки програми розвитку гірничодобувної галузі в Запорізької області та її завдань.

Держуправлінням в межах компетенції надано до облдержадміністрації пропозиції щодо проекту інвестиційної програми по екологічному оздоровленню довкілля м. Запоріжжя.

Підготовлено запит для фінансування в 2010 році з обласного ФОНПС розробки регіональної програми формування екологічної мережі.


П. 57. Протягом I кварталу 2010 року на запит Мінприроди підготовлено Звіти про виконання у 2009 році заходів Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів та Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води.

На виконання листа Мінприроди від 29.12.2009 № 22866/11/10-09 Держуправлінням підготовлено та направлено до Мінприроди аналітична інформація за 2009 р. про стан виконання заходів Загальнодержавної програми формування екологічної мережі України на 2000-2015 роки. Зроблено порівняльний аналіз виконання заходів, передбачених загальнодержавною програмою за 2007-2009 роки.


П. 58. Моніторинг довкілля здійснюється 26 суб'єктами моніторингу. Координацію діяльності суб`єктів моніторингу здійснює територіальна Міжвідомча комісія з питань моніторингу довкілля.

Запроваджено звітування суб’єктів системи моніторингу довкілля про стан складових навколишнього природного середовища.


П. 59. Підготовлено і надано облдержадміністрації та обласній раді звіт з аналітичною довідкою про стан реалізації Обласної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (листи від 20.01.2010 р. № 463/2/06-04, від 18.02.2010 р. № 183/06).

Зібрана та проаналізована інформація основних підприємств-забруднювачів щодо виконання обласних природоохоронних програм.


П. 78. За звітний період видано 339 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, 315 дозвіл на розміщення відходів, 483 дозволів на спеціальне водокористування та затверджено 109 проектів нормативів ГДС речовин.

За звітній період видано 9 дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів.

Погоджено 11 клопотань для отримання дозволів на проведення робіт на землях водного фонду;

Видано 2 дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно - заповідного фонду загальнодержавного значення ДП «Приморське ЛГ» - територія ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Коса Обіточна» та НПП «Великий Луг».

Видано 6 дозволів на регулювання чисельності диких тварин у межах територій та об'єктів природно - заповідного фонду.

За звітний період погоджено 6 матеріалів щодо надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами, в тому числі:

3 - для промислової розробки Чапаєвського родовища цегельної сировини (місцева сировина), родовища гранітів «Кам’яна могила» та родовища мігматитів «Кримка» (місцева сировина);

3 - для геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою Корсакського залізорудного родовища та Першозванівського родовища первинних каолінів (північна ділянка).

Надано 45 екологічних карток на отримання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами для добування підземних вод.


П. 79. Погоджено 1 проект лімітів на використання природних ресурсів у межах ПЗФ загальнодержавного значення, 172 акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню та надано 4 відмови, 7 користувачам мисливських угідь погоджено ліміти використання мисливських тварин.

Розглянуто та погоджено 16 проектів буріння експлуатаційних водозабірних свердловин.

Для 82 підприємств встановлено величини фонових концентрацій забруднюючих речовин (визначені розрахунковим методом) для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Розглянуто 6 паспортів МВВ, які передані до облдержадміністрації для ведення відповідного реєстру.

Підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства 5 населених пунктів погоджені проекти лімітів споживання питної води для промислових потреб.

За звітний період узгоджено 125 одиниць містобудівних обґрунтувань згідно вимог ДБН Б.1.1-4-2002 "Склад, зміст, порядок розроблення та затвердження містобудівного обґрунтування".


П. 80. Надано 3037 погоджень щодо відведення земельних ділянок, в тому числі 42 погодження місця розташування об’єктів.

Надійшло на розгляд 125 одиниць проектної документації, надано 115 позитивних висновків державної екологічної експертизи, направлено на доопрацювання – 10 одиниць проектної документації.


П. 81. Розглянуто 283 ліміти на утворення та розміщення відходів.


П. 82. Видано 44 листи – роз’яснень щодо відсутності в продукції, яка вивозиться/ввозиться до/з України, озоноруйнівних речовин.

Для 7 підприємств водопровідно-каналізаційного господарства розглянуті та погоджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води.

Погоджено з технічними умовами 37 договорів надання водних об’єктів в тимчасове користування на умовах оренди.

Представники Держуправління прийняли участь у 24 комісіях по прийому в експлуатацію завершеного будівництва об‘єктів.

Розглянуто та затверджено 9 реєстрових карток об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.


П. 83. Наповненно інформаційно-аналітичну базу данних «Екологічний паспорт регіонів України» за 2008 рік, 2009 рік та відкориговані дані за попередні роки.


П. 102. Проведена інформаційно-роз'яснювальна робота з органами місцевого самоврядування, райдержадміністраціям, управлінням капітального будівництва облдержадміністрації, щодо підготовки запитів на фінансування з Державного фонду ОНПС на 2011 рік.

Забезпечено координацію органів місцевої виконавчої влади щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, вжито заходи щодо недопущення виникнення пожеж на територіях установ ПЗФ, попередження екстремального високого рівня забруднення водних об’єктів; щодо визначення переліку власників відходів, яким необхідно одержувати дозволи на розміщення відходів ліміти на утворення та розміщення відходів; щодо складання та ведення реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.


П. 103. За 2010 рік на 196 запитів правоохоронних органів надавалась інформація стосовно дозвільної діяльності Держуправління та стану виконання і фінансування природоохоронних заходів та програм.


П. 104. Розглянуто 341 матеріалів щодо взяття (зняття) підприємств на державний облік. За звітний період взято на державний облік 102 об’єктів. Розглянуто матеріали та прийнято рішення відносно 239 об’єкту, які не підлягають взяттю на державний облік. Знято з державного обліку 122 об’єкти.


П. 105. Згідно регламентів автоматизованого обміну даними в підсистемах моніторингу отримується інформація від суб’єктів моніторингу. Здійснено накопичення, збереження та оновлення інформації про стан природних ресурсів області. Ведуться банки та бази даних екологічної інформації.


П. 107. Держуправління накопичує дані наукових досліджень та спостережень про чисельність та розповсюдження червонокнижних та регіонально-рідкісних видів рослин і тварин.


П. 108. До Головного управління агропромислового розвитку ОДА направлено листа від 15.02.2010 № 117/2/11-04 з питання необхідності передачі полезахисних лісових смуг Державним лісогосподарським підприємствам області, у зв’язку з відсутністю на території області агролісомеліоративних підрозділів.

Питання передачі полезахисних лісових смуг до лісогосподарських підприємств розглянуто на селекторній нараді з головами райдержадміністрацій в ОДА.


П. 109. Організована підготовка та розглянуті запити від місцевих органів влади щодо впровадження заходів з розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж у натурі територій та об'єктів природно-заповідного фонду за рахунок коштів ФОНПС.


П. 110. Підготовлений проект Переліку природоохоронних заходів для фінансування з місцевих фондів ОНПС на 2010 рік, у тому числі з обласного фонду, для подання на сесію обласної ради після прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».

Опрацьовані пропозиції та підготовлені 10 подань на сесії обласної ради (листи від 06.05.2010 р. № 323/2/06, від 12.05.2010 р №327/2/06, від. 09.06.2010 р. №566/06, від 16.06.2010 р. №587/06, від 13.08.2010 р № 805/06, від. 20.08.2010 р. № 826/06, від 27.08.2010 р. № 856/06, від 06.10.2010 р №1004/06, від 14.10.2010 р. № 1037/06, від 20.10.2010 № 1067/06)


П. 111. Держуправлінням розроблений проект положення новоствореного Приазовського національного природного парку та погоджений проект направлений до Мінприроди.

На виконання наказу Мінприроди України від 01.06.2010р. № 228 оформлено охоронне зобов’язання на відповідні території Парку.

Всього проведено переоформлення документів на 17 територій ПЗФ, з них на 6 пам’яток природи місцевого значення, 2 заповідних урочища місцевого значення та 9 заказників місцевого значення.


П. 139. Постійно вживаються заходи по збереженню ПЗФ, водно-болотних угідь, біорізноманіття, по охороні флори та фауни і середовища їх існування:

- прийнято участь у розробці режиму використання територій Азово-Чорноморського природного коридору екологічної мережі, які ввійшли до складу Приазовського національного природного парку;

- прийнято участь у двох семінарах в м. Бердянськ та Азово-Сиваському НПП на тему: «Організація проведення обліку водоплавних птахів» та «Оптимізація діяльності мисливських господарств і моніторинг управління птахами коловодного комплексу»;

- прийнято участь у нараді «Проблемні питання гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Молочний лиман».


П. 149. Проведено спільний семінар юридичних служб Держуправління ОНПС в Запорізькій області та Держекоінспекції «Досвід застосування та перевірки дотримання нормативних актів про дозвільну систему в сфері господарювання», 2 семінари на тему «Порядок розроблення і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів», семінар «Підготовка документів щодо отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» для представників організацій – розробників нормативних документів та підприємств – основних забруднювачів, прийнята участь у проведенні семінару «Організація прокурорського нагляду за додержанням законодавства про надра» та у семінарі «Східне партнерство – новий формат взаємовідносин між Україною та ЄС».. Прийнята участь у круглому столі «Екологічні проблеми Запорізького регіону та шляхи їх вирішення».

Керівництво Держуправління приймало участь у завершенні навчальної програми проекту ООН для кандидатів в національні консультанти по економічно та екологічно ефективному виробництву, а також у всеукраїнському семінарі з питань поводження з відходами «САНОЧИСТКА-2010»

У травні для спеціалістів Держуправління відбувся українсько-американський семінар-нарада на тему місцевого планування щодо впровадження екологічно чистих та енергозберігаючих технологій за участю представників міської ради м. Берклі (штат Каліфорнія США) та Центру Безпечної Енергії.

Крім того, Держуправлінням прийнята участь у підготовці та проведені заходів (виставка, конференція, круглі столи), присвячених 100 річниці «Хортицького товариства охоронителів природи». Керівник Орхуського центру прийняв участь у врученні дипломів випускникам біологічного ф-ту ЗНУ. Також, в Орхуському центрі проведено презентацію досягнень молодих вчених-студентів ЗДІА, які проходили практику в Держуправлінні.

З 27 по 29 вересня 2010 р. за підтримки Держуправління був проведений трьоденний Всеукраїнський семінар для методистів з біології та екології обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. На цьому семінарі відбулась презентація регіонального курсу «Екологія рідного краю», який впроваджений в школах Запорізької області з 2006 року. Навчальний курс «Екологія рідного краю» - це перший, унікальний в своєму роді проект, в розробці якого приймали участь більше ніж 45 вчителів, науковців – екологів та державних діячів, зокрема спеціалісти Держуправління ОНПС в Запорізькій області.

За звітній період прийнята участь у нараді «Проблемні питання гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Молочний лиман» та робочій нараді з питань подальшого функціонування та розвитку Приазовського НПП.

Держуправлінням, у якості провідної природоохоронної установи в м. Запоріжжя, була прийнята участь у ІV Міжнародному інвестиційному форумі.

Прийнята Участь у VIII Міжнародному водному форумі «AQUA UKRAINE-2010» м. Київ

Спеціалістами Держуправління було проведено семінар за темою «Підготовка документів щодо отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» з представниками організацій – розробників нормативних документів та підприємств – основних забруднювачів Запорізької області.

За звітній період був проведений семінар на тему «Вимоги природоохоронного законодавства при експлуатації свердловин на воду» з представниками суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на території Мелітопольського, Куйбишевського, Чернігівського, Розівського, Пологівського та Гуляйпільського районів і експлуатують водозабірні артезіанські свердловини.

На виїзному семінарі в Гуляйпільському районі для власників відходів, яким необхідно одержати ліміти на утворення та розміщення відходів, Держуправлінням була проведена системна роз’яснювальна робота щодо належного виконання вимог ЗУ «Про відходи» від 03.08.1998 №1218.


П. 166. Соціальна реклама стосовно поводження з побутовими відходами, правил поведінки на природі та попередження жорстокого ставлення до тварин розміщувалась на Відкритому сайті громадських екологічних організацій «Орхуський центр».


П. 167. Протягом звітного періоду Дуржуправління долучилось до підготовки інформаційного бюлетеня присвяченого відзначенню 100-ї річниці створення першої офіційної природоохоронної організації «Хортицького товариства охоронителів природи».

Протягом кварталу Держуправління проводило підготовку проекту науково-популярного видання «Твоє майбутнє-земля за порогами» за матеріалами регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища.

Видано регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища за 2009 р.


П. 169. Забезпечено організацію та проведення протягом березня-квітня на території області заходів до Всеукраїнської акції «День довкілля -2010». Держуправління долучилось до проведення акції «Смело берись за дело» щодо благоустрою територій м. Запоріжжя. Організовано проведення конкурсу «Національне дерево України».

У III кварталі забезпечено організацію та проведення на території області заходів зі збереження зелених насаджень під час літньої спеки.

До Мінприроди направлені матеріали щодо заходу «До чистих джерел».


П. 172. Проведено 12 засідання громадської ради при Держуправлінні.


П. 173. В Орхуському інформаційному центрі при Держуправлінні відбулись заходи громадських організацій та об’єднань: засідання громадської ради національного заповідника Хортиця, засідання ініціативної групи щодо відзначення 100-ї річниці створення «Хортицького товариства охоронителів природи» та інших заходів, робочі засідання ЗМГО «Служба захисту тварин», ЗМГО «Хорс» та інші. Крім того, в Центрі були проведені виставка шкільних робіт на тему боротьби з палінням, презентація досягнень молодих вчених, а також виставка переможців конкурсу «Наше майбутнє за добротою», організованого ЗМГО «Служба захисту тварин» спільно з Держуправлінням.


П. 174. Здійснений збір інформації від суб’єктів моніторингу про стан довкілля в Запорізькій області, опрацьована та надана інформація до інформаційно-аналітичного огляду «Стан довкілля в Україні». Інформація щомісячно розміщується на веб-сайтах Держуправління і Мінприроди.


П. 175. Підготовлено регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища в Запорізькій області за 2009 р., яка направлена до Мінприроди та оприлюднена на веб-ресурсах.


П. 176. При Держуправлінні функціонує Орхуський інформаційний центр, діяльність якого направлена на сприяння роботі громадських екологічних організацій, розповсюдження екологічної інформації, екологічну освіту та просвіту громадян через проведення різноманітних інформаційно-просвітницьких заходів та інше.

Інформація щодо висновків держекоекспертизи розміщується на сайті Держуправління.


П. 191. В Держуправлінні працює постійно діюча комісія з питань запобігання проявам корупції і злочинності, склад комісії затверджено наказом від 21.09.2010 №122-К. Всі особи, які приймаються на державну службу, інформуються про обмеження, пов`язані з її проходженням (під особистий підпис), про недопустимість дій, що порушують законодавчо-встановлені норми проходження державної служби.

Проведено засідання постійно діючої комісії з питань запобігання проявам корупції і злочинності, на якому були розглянуті питання щодо організації роботи згідно затвердженого плану заходів на 2010 рік, спрямованих на запобігання проявам корупції і злочинності в екологічній сфері. Питання про боротьбу з корупцією знаходиться на постійному контролі начальника Держуправління та систематично розглядається на апаратних нарадах.

Дане питання розглянуто на спільному засіданні колегії Держуправління та Держекоінспекції.Схожі:

Аналітична довідка iconАналітична довідка №1 діяльності підприємства " " у сфері захоронення побутових
Аналітична довідка №1 діяльності підприємства " " у сфері захоронення побутових відходів
Аналітична довідка iconАналітична довідка про стан боротьби з корупцією у Вінницькій області у 2008 році

Аналітична довідка iconДодаток 1 до доповідної записки від 25. 01. 2011 р. Аналітична довідка про стан боротьби з адміністративною корупцією

Аналітична довідка iconАналітична довідка про здійснення судочинства Вінницьким окружним адміністративним судом у липні серпні 2010 року
Аналітична довідка про здійснення судочинства Вінницьким окружним адміністративним судом у липні – серпні 2010 року
Аналітична довідка icon1. Аналітична довідка щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (станом на 01. 10. 2011 року)
Аналітична довідка щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (станом на 01. 10. 2011 року)
Аналітична довідка iconАналітична довідка про підсумки роботи головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації зі зверненнями громадян за січень 2012 року

Аналітична довідка iconАналітична довідка про роботу Фонду державного майна України
Загальні підсумки приватизації та управління державною власністю за 9 місяців 2013 року
Аналітична довідка iconДовідка щодо організації та проведеення роботи із зверненнями громадян до підрозділів та апарату Головного управління за 2010 рік надійшло 416 звернень громадян, звернулось 2 тис. 471 громадянин
Аналітична довідка щодо організації та проведеення роботи із зверненнями громадян
Аналітична довідка iconАналітична довідка
Водна абразія берегів Кременчуцького водосховища (руйнування берегів водойми під дією вітрових хвиль)
Аналітична довідка iconАналітична довідка до профілю ризику " "
Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів...
Аналітична довідка iconАналітична довідка
Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області Річного плану заходів з виконання покладених...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов