Тимчасове положення icon

Тимчасове положенняНазваТимчасове положення
Дата конвертації19.07.2012
Розмір308.61 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ-0.docТимчасове положення


ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

щодо порядку проведення земельних

торгів з продажу вільних від забудови

земельних ділянок та право

їх оренди на території Ківерцівського

району Волинської області


Це Тимчасове положення щодо порядку проведення земельних торгів на території Ківерцівського району Волинської області (далі - Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного, Земельного та Бюджетного кодексів України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні", “Про місцеві державні адміністрації", "Про оренду землі", „Про оцінку земель” "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність", «Про державну експертизу землевпорядної документації», Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.02р. № 1531 "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок", від 16.05.02р. № 648 "Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги", наказу Держкомзему України від 09.01.03р. № 2 "Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок".

Положення визнає організаційно-правові засади і порядок проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок державної та комунальної власності (права їх оренди) громадянам та юридичним особам, які можуть бути їх покупцями відповідно до законодавства України.

Положення діє до встановлення Законом України порядку проведення земельних торгів.


1. Загальні положення


Положення визнає організаційно-правові засади і порядок проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок державної та комунальної власності (права їх оренди) громадянам та юридичним особам, які можуть бути їх покупцями відповідно до законодавства України.

Дія цього Положення не поширюється на:

- на розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі, крім випадків відмови власника розташованого на земельній ділянці нерухомого майна від її викупу або укладення договору оренди;

- використання земельних ділянок для користування надрами та спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій);

- використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;

- перебування в користуванні земельних ділянок або розташованих на них будівель підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності, підприємств і громадських організацій у сферах культури і мистецтв (у тому числі національних творчих спілок);

- розміщення дипломатичних та прирівняних до них представництв іноземних держав і міжнародних організацій згідно з міжнародними договорами України;

- будівництва та обслуговування лінійних об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, нафто- та газових терміналів, електростанцій тощо);

- проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду відповідно до закону;

- будівництво соціального та доступного житла, якщо конкурс на його будівництво вже проведено;

 • придбання у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення.


1.1. Терміни, що вживаються у цьому Порядку,

мають таке значення:


Земельні торги – це врегульований нормами чинного земельного та цивільного законодавства України, а також цим Положенням порядок продажу на конкурентних засадах суб’єктам підприємницької діяльності вільних від будівель і споруд земельних ділянок під забудову та продажу права оренди на земельні ділянки.

Земельні торги проводяться у формі земельного аукціону. Рішення про продаж земельних ділянок (права їх оренди) державної чи комунальної власності на земельних торгах приймає орган державної влади або орган місцевого самоврядування.

Земельний аукціон — це врегульований нормами чинного Земельного кодексу України та іншими законодавчими актами, а також цим Положенням конкурентний продаж земельних ділянок (права їх оренди), відповідно до якого право власності (оренди) на земельну ділянку набуває той учасник земельних торгів, який запропонує найбільшу ціну за земельну ділянку (право її оренди) відповідно до її цільового призначення

Об'єктами земельних торгів відповідно до цього Положення є земельні ділянки державної й комунальної власності, які призначені для продажу чи надання в оренду суб'єктам підприємницької діяльності, юридичним особам чи громадянам відповідно до затвердженої у встановленому порядку землевпорядної документації.

Земельні ділянки, призначені для продажу чи надання в оренду на земельних аукціонах, не повинні мати будь-яких правових обмежень щодо можливості набуття їх у власність (оренду).

Якщо земельна ділянка перебуває в постійному користуванні чи оренді, то така ділянка чи її частина може бути виставлена на земельні аукціони за згодою землекористувача або після попереднього вилучення земельної ділянки у такого землекористувача у встановленому законом порядку.


Учасниками земельних торгів є Організатор земельних торгів, Покупці та Виконавець - юридична особа, що проводить земельні торги.

організатор – Ківерцівська районна державна адміністрація

Проведення земельних торгів здійснюється Виконавцем - юридичною особою, яка має у своєму складі ліцитатора (спеціаліста з продажу майна державної власності) на підставі договору з Ківерцівською районною державою адміністрацією, уповноваженим здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу

Ліцитатор – ведучий земельного аукціону, який призначається Виконавцем торгів, знає порядок і володіє технікою проведення аукціону.

Розмір винагороди Виконавцю за проведення земельних торгів визначається диференційовано на підставі договору між Організатором торгів і Виконавцем у кожному випадну окремо.

Учасники земельних торгів – суб’єкти підприємницької діяльності, юридичні особи, громадяни України, які сплатили реєстраційний і гарантійний внески, уклали з Виконавцем аукціону угоду про умови участі в земельному аукціоні і можуть бути покупцями чи орендарями відповідно до законодавства України.

Покупцями на земельних торгах можуть бути:

- громадяни України;

 • громадяни України, які зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності;

- юридичні особи України всіх організаційно-правових форм, засновані громадянами і юридичними особами України;

 • іноземні юридичні особи, спільні підприємства, іноземні громадяни та особи без громадянства у разі придбання земельних ділянок з врахуванням вимог статті 129 Земельного кодексу України.

Об'єктами земельних аукціонів відповідно до Порядку є лоти, що передбачені в розпорядженні голови райдержадміністрації, яке видається за спільним поданням відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації та територіального підрозділу земельних ресурсів у Ківерцівському районі.

лот - земельна ділянка із якісними та кількісними характеристиками, що виставляється для продажу на аукціоні або надання права на її оренду за результатами аукціону.


2. Організатор


З метою прозорості проведення земельних аукціонів, Ківерцівська районна державна адміністрація утворюює аукціонну комісію.

До складу комісії включаються представники від органу державної влади, органу місцевого самоврядування, органів земельних ресурсів, містобудування і архітектури.

Аукціонна комісія здійснює контроль за підготовкою та проведенням земельних аукціонів і має такі повноваження:

- своїм рішенням знімає з аукціону ділянку в разі виявлення порушень встановленого порядку підготовки і проведення земельного аукціону;

- своїм рішенням припиняти земельний аукціон у випадку порушення Виконавцем укладеного договору на проведення земельного аукціону;

- ставити перед організатором питання про визнання недійсними результатів земельного аукціону з того лота, при продажу якого були виявлені порушення;

- здійснювати нагляд за порядком подання та прийняття поданих учасниками земельного аукціону документів.

3. Підготовка лотів до продажу на аукціоні


Підготовка та проведення земельних торгів включає кілька етапів:

 • формування переліку земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах;

 • визначення меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;

 • виготовлення технічного паспорта земельної ділянки;

 • визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

 • проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки;

 • укладання між Організатором та Виконавцем земельних торгів відповідного договору про проведення земельного аукціону;

 • публікація офіційного інформаційного повідомлення про проведення земельних торгів у друкованих та інших засобах масової інформації;

 • виготовлення та розміщення на земельних ділянках рекламних щитів з офіційною інформацією про земельні торги;

 • прийом заяв (клопотань) на участь в земельних торгах від фізичних та юридичних осіб та укладання з ними угод про права та обов'язки сторін під час проведення земельного аукціону;

 • реєстрація Покупців в якості учасників земельних торгів;

 • проведення земельних торгів;

 • проведення розрахунків з Переможцем земельних торгів та оформлення права власності (оренди) на земельну ділянку.


4. Підготовка земельних торгів


 1. Підготовка земельних торгів передбачає формування переліку земельних ділянок, які (право оренди яких) пропонуються до продажу на земельних торгах окремими лотами. Формування переліку здійснює орган державної влади або орган місцевого самоврядування, уповноважені приймати рішення про відчуження земель, що перебувають у державній або комунальній власності. Забороняється вносити до зазначеного переліку під забудову земельні ділянки без урахування у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення містобудівного обгрунтування розміщення об’єкта.

 2. Перелік таких ділянок протягом року може змінюватися і доповнюватися, - як з ініціативи органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, відповідно до їх компетенції, так і у зв’язку із зверненням юридичних та фізичних осіб – підприємців.

 3. Добір земельних ділянок державної власності для формування переліку здійснюється на підставі затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою, регіональних та місцевих правил забудови. При доборі земельних ділянок враховуються маркетингові дослідження, інвестиційна привабливість, звернення підприємців та юридичних осіб щодо намірів забудови. До затвердження органом державної влади або місцевого самоврядування переліку земельних ділянок має бути проведено погодження місця розташування земельної ділянки та їх можливе цільове використання, виходячи з містобудівних, екологічних, санітарних та інших вимог до їх використання за письмовим погодженням відповідних органів.

 4. . Внесені до переліку земельні ділянки (право їх оренди) можуть бути виставлені на земельні торги лише після того, як будуть визначені межі таких ділянок в натурі (на місцевості) та закріплені межовими знаками, а також буде виготовлений технічний паспорт земельної ділянки,

 5. 2.4. Зміст, а також порядок підготовки і затвердження технічного паспорта земельної ділянки визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 року № 648 "Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги".

 6. 2.5 Після підготовки і виготовлення технічного паспорта, Організатор приймає рішення про затвердження технічного паспорта, експертної оцінки та стартової ціни земельної ділянки (права оренди), що виставляється для продажу на земельному аукціоні.

 7. Стартова ціна земельної ділянки дорівнює експертній грошовій оцінці при продажу права власності на земельну ділянку, або нормативній грошовій оцінці земельної ділянки при продажу права оренди.

 8. На підставі рішення Організатора про проведення земельного аукціону, орган державної влади або орган місцевого самоврядування укладає із Виконавцем - юридичною особою, що проводить земельні торги, відповідний договір про проведення земельного аукціону.

 9. Виконавець земельних торгів не пізніше ніж за 30 днів до їх проведення публікує в засобах масової інформації офіційне повідомлення про проведення земельних торгів.

Офіційна інформація про об’єкт продажу (лот) повинна містити відомості про:

 • розмір земельної ділянки;

 • цільове призначення, а для містобудівних потреб – також види користування (пріорітетні та допустимі);

 • умови продажу та стартову ціну;

 • місце і час проведення торгів;

 • містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;

 • найменування та адресу установи, прізвище та посаду, номер телефону особи, в якої можна ознайомитись з технічним паспортом об’єкта продажу (лота).

 1. Не пізніш як за 30 днів до початку проведення земельного аукціону Виконавець розміщає на тих земельних ділянках, які пропонуються для продажу (або право оренди), рекламні щити з офіційною інформацією про земельну ділянку, а в разі продажу права їх оренди — також про основні умови їх оренди. Організатор земельних торгів має право відмовитися від їх проведення не пізніше, ніж за 10 днів до їх проведення з обов’язковою публікацією офіційної інформації про скасування земельних торгів із зазначенням причини скасування.

 2. З моменту опублікування інформаційного повідомлення Виконавець, що проводить торги, дає можливість особам, які бажають взяти участь в земельному аукціоні, придбати за ціною, що встановлюється Організатором, інформаційний пакет учасника аукціону та надає консультації з питань проведення земельного аукціону.

 3. Інформаційний пакет має включати інформацію про:

- місцезнаходження, площу та межі земельної ділянки;

 • цільове призначення;

 • викопіювання з генплану, схеми розміщення земельної ділянки;

 • умови оренди (у разі продажу права оренди) та умови використання земельної ділянки;

- стартову ціну об’єкта аукціону;

 • копії висновків спеціально уповноважених органів;

 • банківські реквізити рахунку, відкритого для обслуговування аукціону;

 • інші інформаційні матеріали та документи (за необхідністю).

 1. Організатор земельних торгів має право відмовитися від їх проведення не пізніше, ніж за 10 днів до їх проведення з обов'язковою публікацією офіційної інформації про скасування земельних торгів із зазначенням причини скасування.

 2. Організатор земельних торгів та Виконавець, що проводить земельні торги, зобов’язані забезпечити рівні умови участі всіх Покупців в земельному аукціоні та дотримання конфіденційності щодо інформації, яка міститься у заяві.

 3. Рішення про скасування аукціону може бути оскаржено в судовому порядку.

В аукціоні можуть брати участь особи, які відповідно до
Земельного кодексу України мають право на набуття у власність земельних
ділянок (права на їх оренду), а також сплатили реєстраційний та гарантійний
внески. Розмір таких внесків визначається організатором.

Учасник має право оглянути земельну ділянку до проведення аукціону.

Організатор зобов'язаний створити можливості для доступу учасників до земельної ділянки, що виставляється на аукціоні або передається в оренду, з метою її огляду, а також надати один примірник проекту договору купівлі-продажу або оренди.


5. Порядок подання документів на участь в земельному аукціоні


 1. Для участі в земельному аукціоні Покупець - фізична особа (або її представник) подає до Виконавця, що проводить земельні торги, заяву на участь в земельних торгах (додаток 1), а уповноважена особа Покупця - юридичної особи - клопотання на участь в земельних торгах (додаток 2), та пакети документів, передбачені цим Положенням. Заява (клопотання) на участь в земельних торгах заповнюється українською мовою, друкованими літерами, чорними чорнилами, без будь-яких виправлень. Всі дії щодо заповнення заяви (клопотання) та інших документів здійснюються Покупцем (або його представником) особисто.

 2. Заява фізичної особи засвідчується підписом фізичної особи (або її уповноваженої особи), печаткою як суб'єкта підприємницької діяльності. Клопотання юридичної особи засвідчується підписом керівника та печаткою юридичної особи.

 3. Разом із заявою (клопотанням) на участь в земельних торгах всі Покупці подають основний та додатковий пакети документів.

 4. Основний пакет документів Покупця - юридичної особи містить в собі наступне:

 • нотаріально посвідчені копії установчих документів;

 • копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

 • копію довідки про включення до єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України;

 • копію документа, що підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без доручення;

 • декларацію про розподіл статутного фонду між учасниками господарського товариства (додаток 3);

 • документ, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій, передбачених цим Положенням;

 • довідку банку про поточні рахунки Покупця;

 • документ про сплату гарантійного внеску;

- документ про сплату реєстраційного внеску;

 1. Основний пакет документів Покупця - фізичної особи містить в собі наступне:

 • нотаріально посвідчену копію свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

 • копію паспорта громадянина України;

 • копію довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номеру;

 • довідку банку про поточні рахунки Покупця;

 • документ про сплату гарантійного внеску;

 • документ про сплату реєстраційного внеску.

 1. Обов'язковий для всіх Покупців додатковий пакет документів містить в собі наступне:

 • договір про права та обов'язки сторін під час проведення земельного аукціону (додаток 4).

 1. Всі дії щодо подання клопотання юридичною особою на участь в земельному аукціоні виконує належним чином уповноважена особа Покупця – юридичної особи. При поданні клопотання уповноважена особа Покупця – юридичної особи повинна пред'явити паспорт та документ, що посвідчує право уповноваженої особи на подання клопотання, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

 2. У разі подання заяви представником Покупця - фізичної особи, він пред'являє із заявою паспорт або документ, що його замінює, та довіреність від Покупця на подання заяви, що засвідчена нотаріально.

 3. Покупці, що мають намір взяти участь в земельному аукціоні по одному з лотів, сплачують суму гарантійного внеску в розмірі 10% від стартової ціни продажу обраного об'єкта земельних торгів та суму реєстраційного внеску в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Якщо Покупець виявляє бажання взяти участь в аукціоні по кількох лотах, що виставлені на земельні торги, розмір гарантійного внеску складає 10% від стартової ціни цих об'єктів по кожному лоту окремо. Відповідно до цим Положенням оплачуються також реєстраційні внески по кожному лоту.

 4. Особи, які подали заяву (клопотання), сплачують вартість інформаційного пакета учасника аукціону. Учасник аукціону вправі придбати на аукціоні лише ті об’єкти, на які подані заяви, та за які сплачено реєстраційний та гарантійний внески і сплачено вартість інформаційного пакета учасника земельного аукціону.

 5. При отриманні від Покупця документів, що забезпечують його участь в земельному аукціоні, відповідальний працівник Виконавця торгів, реєструє заяву (клопотання) та проставляє на ній (ньому) вхідний номер та дату прийому.

 6. Заява (клопотання) не приймається та повертається Покупцю разом з поданими документами для доопрацювання у випадках:

 • виявлення помилок;

- відсутності на момент подання заяви (клопотання) Покупцем повного комплекту документів, передбаченого цим Положенням;

 • подання заяви (клопотання) неналежною особою;

 • ненадходження від Покупця суми реєстраційного та (або) гарантійного внесків.

 1. Прийом заяв (клопотань) для участі в земельному аукціоні завершується за три робочих дні до дати проведення земельного аукціону


6. Порядок проведення земельного аукціону


 1. Земельний аукціон проводиться за наявності не менше двох Учасників на кожний лот. За наявності лише одного Учасника лот з торгів знімається.

 2. В день проведення аукціону Виконавцем торгів здійснюється реєстрація Учасників аукціону. Кожен Учасник зобов'язаний пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Незареєстровані особи до торгів не допускаються.

 3. Для участі в земельному аукціоні кожний з Покупців під час своєї реєстрації одержує номер учасника аукціону та інформаційну картку, що містять такі відомості:

 • номер, під яким особа бере участь в земельному аукціоні;

 • коротку характеристику та адресу об'єкта земельного аукціону;

 • стартову ціну об’єкта земельного аукціону.

 1. Під час земельного аукціону в залі можуть бути присутні
  особи, запрошені Організатором земельного аукціону, які не є Учасниками земельного аукціону.

 2. Аукціон проводить сертифікований спеціаліст - Ліцитатор.

 3. Аукціон починається з оголошення Ліцитатором умов, правил проведення аукціону та штрафних санкцій до учасників, що можуть бути застосовані.

 4. Всі дискусії та суперечки Ліцитатор вирішує до початку аукціону. В процесі торгів та після їх завершення ніякі претензії не приймаються.

 5. Під час проведення земельного аукціону (від моменту його початку до завершення) по кожному окремому лоту не допускається:

 • ведення розмов учасниками земельного аукціону та запрошеними особами;

 • втручання будь-яким способом в земельний аукціон особам, які не заявлені в торгах по конкретному лоту;

 • переміщення по залу без дозволу Ліцитатора;

 • користування мобільним та пейджерним зв’язком;

 • здійснення інших дій, що порушують порядок земельного аукціону;

Ведення прямої телевізійної трансляції, аудіо- чи відеозапису, фотографування процесу земельного аукціону здійснюється за погодженням Організатора торгів.

 1. Ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку має право:

 • усно попередити учасника земельного аукціону чи запрошену особу про усунення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушень;

 • вимагати від учасника земельного аукціону чи запрошеної особи покинути зал земельних торгів за неодноразове порушення порядку земельного аукціону;

 • не допустити проведення земельного аукціону по конкретному лоту за порушення, несумісні з подальшим веденням земельного аукціону по лоту.

 1. Торги розпочинаються з оголошення Ліцитатором стартової ціни та кроку його збільшення. По кожному виставленому на аукціон лоту Ліцитатор оголошує номер лота, назву, коротку характеристику, початкову ціну об'єкта земельних торгів.

 2. Продаж конкретного лота починається з ударом молотка.

Якщо в ході торгів протягом трьох хвилин після оголошення стартової ціни учасники не виявили бажання підняти стартову ціну об'єкта хоча б на один крок, Ліцитатор знімає об'єкт з аукціону, торги за даним лотом не проводяться.

 1. Якщо хоча б один з покупців сповіщає одним з можливих способів про готовність придбати лот, Ліцитатор збільшує початкову ціну, або ціну запропоновану учасником земельного аукціону на розмір кроку аукціону, з подальшим послідовним збільшенням ціни. Крок аукціону становить не менше 10% від стартової ціни із заокругленням до рівної суми.

 2. Кожен з покупців мас право сповіщати про готовність придбати лот двома рівноцінними способами, тобто підняти табличку з аукціонним номером, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої Ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або без додаткових оголошень підняти табличку і одночасно оголосити свою пропозицію стосовно ціни об'єкта земельного аукціону, яка повинна бути більшою, ніж ціна, названа ліцитатором, мінімум на один крок аукціону, або на декілька порядків вище обов'язково кратною кроку (пропозиція ціни з голосу).

 3. Мовчання покупця, що першим підніс табличку з номером після оголошення Ліцитатором ціни трактується як згода покупця на запропоновану Ліцитатором ціну. Після цього Ліцитатор називає номер покупця, що першим підніс табличку, і оголошує наступну ціну згідно із кроком.

 4. Якщо виникає ситуація, коли після запропонованої Ліцитатором ціни одночасно декілька покупців підіймають свої таблички з номерами (без голосу), то Ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок торгів, не оголошуючи номерів покупців до тих пір, поки будь-який з покупців не оголосить свою ціну, або Ліцитатор не визначить, який з покупців підняв табличку першим при черговому збільшенні оголошеної Ліцитатором ціни.

 5. Якщо при послідовному збільшенні ціни Ліцитатором одночасно декілька покупців залишають свої таблички піднятими, Ліцитатор у будь-який момент, на свій розсуд, може запропонувати покупцям оголосити свої ціни і після першого оголошення одним з покупців своєї пропозиції назвати номер покупця, що оголосив цю пропозицію, а також ціну, запропоновану цим покупцем, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на відповідний крок аукціону.

 6. Торги вважаються завершеними, якщо після трьохразового, з інтервалом в одну хвилину, оголошення Ліцитатором чергової ціни, не буде запропоновано вищої ціни, Ліцитатор одночасно з ударом молотка і проголошенням слова "Продано" сповіщає про продаж даного лота та називає номер учасника під яким він зареєстрований. Переможцем земельного аукціону визнається покупець, аукціонний номер якого Ліцитатор назвав останнім, і який запропонував найвищу ціну за лот.

 7. Після закінчення земельного аукціону переможці торгів по кожному лоту підписують протокол, який ведеться під час земельного аукціону.

 8. У протокол заноситься:

 • дата і місце проведення аукціону;

 • найменування Організатора аукціону та Виконавця – юридичної особи, що проводить аукціон;

 • прізвище, ім'я та по батькові Ліцитатора;

 • номер лота;

 • дані щодо розміру та місцезнаходження об'єкта земельного аукціону;

 • інформація про учасників аукціону;

 • стартова ціна об'єкта земельного аукціону;

 • пропозиції учасників земельного аукціону;

 • остаточна ціна;

 • реквізити переможця аукціону.

Протокол підписується переможцем аукціону та Ліцитатором. Протокол складається в 3-х примірниках: по одному примірнику для переможця, Організатора аукціону та Виконавця аукціону. Протокол є підставою для заключення Договору купівлі-продажу (оренди) земельної ділянки.

 1. Покупець, який відмовився від підписання протоколу земельного аукціону, позбавляється права на подальшу участь в земельному аукціоні. Сума гарантійного внеску йому не повертається. За рішенням Організатора земельний аукціон по цьому об'єкту може бути поновлений в день проведення земельного аукціону за наявності необхідної кількості Покупців.

 2. Після закінчення земельного аукціону по кожному лоту Ліцитатор має право оголосити перерву протягом 15 хвилин.

 3. Не пізніше п’яти робочих днів після підписання протоколу Організатор земельних торгів і переможець аукціону укладають Договір купівлі-продажу земельної ділянки, який посвідчується нотаріально.

 4. У разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах підставою для укладання договору є результати аукціону.

 5. Переможцю земельного аукціону сума гарантійного внеску зараховується при подальших розрахунках у вартість придбаного майна.

 6. Сума гарантійного внеску повертається усім учасникам земельного аукціону протягом 10 банківських днів після закінчення аукціону, крім переможця і осіб, які не виявили бажання придбати об’єкти земельного аукціону при оголошенні стартової ціни.

 7. При поверненні гарантійного внеску Учасникам, вони перераховуються на власний поточний рахунок Учасника, вказаний в довідці банку.

 8. Оплата за інформаційний пакет та реєстраційний внесок поверненню не підлягають.

 9. Договір купівлі-продажу земельної ділянки (права її оренди) є підставою для внесення коштів на відповідні бюджетні рахунки за придбаний об'єкт. Вартість придбаної земельної ділянки сплачується Покупцем в порядку, передбаченому договором купівлі-продажу земельної ділянки. У випадку невнесення коштів у терміни, обумовлені договором купівлі-продажу земельної ділянки, результати земельного аукціону по конкретному лоту анулюються, протокол аукціону та Договір купівлі-продажу (оренди) визнаються такими, що втратили чинність, а сума гарантійного внеску Покупцеві не повертається.


7. Визнання земельних аукціонів такими, що не відбулися


 1. Земельний аукціон може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

 • відсутності учасників або ж наявності лише одного зареєстрованого учасника аукціону;

 • якщо жоден із учасників земельного аукціону не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки за лотом;

- несплати у встановлений термін переможцем земельних торгів належної суми за придбану земельну ділянку (право оренди);

- якщо порушений порядок проведення земельного аукціону, передбачений цим Положенням;

- якщо є обґрунтовані підстави вважати, що серед учасників земельного аукціону існує змова щодо виставлених лотів або стало відомо про змову між Учасниками і Виконавцем.

 1. Рішення про визнання земельного аукціону таким, що не відбувся, приймає аукціонна комісія з врахуванням висновку Виконавця. Таке рішення аукціонної комісії підлягає затвердженню Організатором земельного аукціону.8. Набуття права власності (оренди) та порядок

розрахунків за придбаний об'єкт земельних торгів


 1. Покупець набуває право власності на придбану земельну ділянку після повної сплати вартості земельної ділянки, одержання Покупцем державного акта на право власності на земельну ділянку та його державної реєстрації.

 2. Право на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору оренди та його державної реєстрації.

 3. Порядок проведення розрахунків за придбану на земельних торгах земельну ділянку (право її оренди) визначається Договором купівлі-продажу земельної ділянки (права її оренди).


9. Порядок розподілу та використання коштів

від проведення земельних торгів


  1. Кошти, які поступають від продажу об'єктів земельних торгів, розподіляються відповідно до Закону України про Державний бюджет на відповідний рік.

  2. Кошти, які надходять від реалізації інформаційних пакетів учасників аукціону, реєстраційні внески, які не повертаються учасникам аукціонів використовуються на покриття затрат з підготовки та проведення аукціонів.Додаток 1

до тимчасового Пооложення

_____________________________

(назва органу державної влади або

_________________________________

місцевого самоврядування)


Реєстраційний № /


„____”_____________ 200_р.

(дата реєстрації заяви)

ЗАЯВА

на участь в земельних торгах,

що відбудутьсяОБ’ЄКТ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ

________________________________________________________________________

(найменування, цільове призначення, розмір земельної ділянки)

____________________________________________________________

(місцезнаходження земельної ділянки)

Орган державної влади або місцевого самоврядування, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки

________________________________________________________________________

(повна назва відповідного органу)

______________________________________________

(поштовий індекс) (місцезнаходження відповідного органу)

ПОКУПЕЦЬ

Фізична особа

________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові покупця)

Адреса _________________________________________________________

(поштовий індекс) (місце проживання покупця)


Телефон Телефакс


Покупець або уповноважена особа ________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)


Паспорт серія ________№__________, виданий ”_____”_________________ ______ р.


________________________________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)ФОРМА ПРОДАЖУ

Форма земельних торгів, визначена органом державної влади або органом місцевого самоврядування


___________________________________________________________________________________________

(аукціон, конкурс)
ДОКУМЕНТИ УЧАСНИКІВ АУКЦІОНУ, КОНКУРСУ


Основний пакет документів Покупця – фізичної особиЗаява на участь в земельних торгах на ______ арк. у 1 прим.


Нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності на ______ арк. у 1 прим.


Копія паспорта громадянина України на ______ арк. у 1 прим.


Копія довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номеру на ______ арк. у 1 прим.


Довідка банку про поточні рахунки Покупця на ______ арк. у 1 прим.


Довідка про джерела походження коштів на ______ арк. у 1 прим.


Документ про оплату гарантійного внеску на рахунок, відкритий для обслуговування земельних торгів на ______ арк. у 1 прим.


Документ про оплату реєстраційного внеску на рахунок, відкритий для обслуговування земельних торгів на ______ арк. у 1 прим.
Додатковий пакет документів – обов’язковий для всіх Покупців на ______ арк. у 1 прим.


Бізнес-план (для учасників конкурсу) на ______ арк. у 1 прим.

Наявність документа позначити значком Заява подається в 2 примірниках, заповнюється

друкованими літерами на державній мові.


Прийнято від Покупця всього _________ арк.


_________________ М.П. ____________________________

(підпис покупця або покупця (підпис уповноваженої особи)

уповноваженої ним особи) (для юридичної особи)


„_______”____________________ 200__р.

(дата заповнення заяви)

Вхідний № _______________


„______”_________________ 200__р.

(дата прийняття заяви)

Додаток 2

до тимчасового Положення

____________________________

(назва органу державної влади або

_________________________________

місцевого самоврядування)

Реєстраційний № /

„____”_____________ 200_р.

(дата реєстрації заяви)

КЛОПОТАННЯ

на участь в земельних торгах,

що відбудутьсяОБ’ЄКТ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ

________________________________________________________________________

(найменування, цільове призначення, розмір земельної ділянки)

____________________________________________________________

(місцезнаходження земельної ділянки)

Орган державної влади або місцевого самоврядування, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки

________________________________________________________________________

(повна назва відповідного органу)

______________________________________________

(поштовий індекс) (місцезнаходження відповідного органу)

ПОКУПЕЦЬ

Юридична особа__________________________________________________________

(повна назва покупця)

держава _________________________________________________________________

(повна офіційна назва держави, де зареєстрований покупець)

керівник __________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Ідентифікаційний код покупця за ЄДРПО


Адреса _________________________________________________________

(поштовий індекс) (місце проживання покупця)


Телефон Телефакс


Уповноважена особа Покупця __________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)


Паспорт серія ________№__________, виданий ”_____”_________________ ______ р.


________________________________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)


ФОРМА ПРОДАЖУ

Форма земельних торгів, визначена органом державної влади або органом місцевого самоврядування


___________________________________________________________________________________________

(аукціон, конкурс)ДОКУМЕНТИ УЧАСНИКІВ АУКЦІОНУ, КОНКУРСУ

Основний пакет документів Покупця – юридичної особи


Клопотання на участь в земельних торгах на ______ арк. у 1 прим.


Нотаріально засвідчені копії установчих документів на ______ арк. у 1 прим.


Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи на ______ арк. у 1 прим.


Копія довідки про включення до єдиного держаного реєстру підприємств та організацій України на ______ арк. у 1 прим.


Копія документа, що підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без доручення на ______ арк. у 1 прим.


Декларація про розподіл статутного фонду між учасниками на ______ арк. у 1 прим.


Рішення відповідного органу управління юридичної особи щодо взяття участі в земельних торгах на ______ арк. у 1 прим.


Документ, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання необхідних дій на ______ арк. у 1 прим.


Довідка банку про поточні рахунки Покупця на ______ арк. у 1 прим.


Документ про оплату гарантійного внеску на рахунок, відкритий для обслуговування земельних торгів на ______ арк. у 1 прим.


Документ про оплату реєстраційного внеску на рахунок, відкритий для обслуговування земельних торгів на ______ арк. у 1 прим.


Додатковий пакет документів – обов’язковий для всіх Покупців на ______ арк. у 1 прим.


Бізнес-план (для учасників конкурсу) на ______ арк. у 1 прим.


Наявність документа позначити значком Заява подається в 2 примірниках, заповнюється

друкованими літерами на державній мові.

Прийнято від Покупця всього _________ арк.

_________________ М.П. ____________________________

(підпис покупця або покупця (підпис уповноваженої особи)

уповноваженої ним особи) (для юридичної особи)


„_______”____________________ 200__р.

(дата заповнення заяви) Вхідний № _______________


„______”_________________ 200__р.

(дата прийняття заяви)

Додаток 3

до тимчасового Положення


ДЕКЛАРАЦІЯ

ПРО РОЗПОДІЛ СТАТУТНОГО ФОНДУ ЗАЯВНИКА


________________ _____________________________________________

Код за ЄДРПОУ (повна назва заявника)

____________________________________________


_________________ ____________________________________________

Поштовий індекс (юридична адреса заявника)


Організаційно-правова форма ______________________________________________

(ТОВ, ЗАТ, ВАТ і т.і.)


Керівник _________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові посада)


Головний бухгалтер _______________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові посада)


Статутний фонд на дату подачі заяви, грн. ________________


РОЗПОДІЛ СТАТУТНОГО ФОНДУ

МІЖ УЧАСНИКАМИ НА ДАТУ ПОДАЧІ ЗАЯВИп/п

Учасник

Код ЄДРПОУ

Форма власності

Розмір паю (частки)

грн.

%

РАЗОМ

Частка державної власності в майні складає _________ відсотків.


„____”____________200_р.

(дата подачі декларації)


_________________________________

(П.І.Б. керівника) (підпис)

М.П.

_________________________________

(П.І.Б. гол. бухгалтера) (підпис)

Додаток 4

до тимчасового Положення

________

ДОГОВІР

про права та обов’язки сторін

під час проведення земельних торгів


__________________________ „____”______________ 200_р.

Цей Договір укладений між ____________________________________________________________

______ ____________________________________________________________________________________

(надалі – „Спеціалізована установа”), з одного боку, та ___________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________________________________

(паспортні дані, адреса – для фізичних осіб)

__________________________________________________________________________________________

(назва, дані про державну реєстрацію – для юридичних осіб)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

в особі представника _______________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові представника юридичної особи)

діючого на підставі _____________ (надалі – „Замовник”), з другого боку, про наступне.


1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Цей Договір встановлює права та обов’язки сторін під час проведення земельного аукціону (конкурсу) та є підставою для участі Заявника в аукціоні (конкурсі) з продажу _______________________

__________________________________________________________________________________________

(назва об’єкта земельних торгів)

__________________________________________________________________________________________


2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Спеціалізована установа зобов’язується:

2.1.1. Надати заявнику можливість:

 • огляду земельної ділянки до початку торгів, ознайомлення з основними документами, які характеризують її природний, господарський стан та правовий режим;

 • ознайомитись з умовами продажу та експлуатації об'єкта земельних торгів;

 • ознайомитись з усіма документами, які буде підписувати Заявник.

 1. Повернути Заявнику гарантійний внесок на протязі 10 днів з моменту закінчення земельних торгів, якщо він не переможе на торгах.

 2. Підписати договір купівлі-продажу (оренди) земельної ділянки, якщо Заявник стане переможцем земельних торгів не пізніше 5 робочих днів з моменту затвердження підсумків торгів.

2.2. Заявник зобов'язується:

 1. Ознайомитись з правилами проведення земельних торгів.

 2. Ознайомитись з умовами продажу та експлуатації об'єкта земельних торгів.

2.2.3. Взяти, участь в земельних торгах суворо дотримуючись правил проведення земельних торгів.

2.2.4. У разі перемоги підписати протокол земельних торгів.


3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У разі відмови Заявника підписати протокол земельних торгів або договір
купівлі-продажу (оренди) земельної ділянки сума гарантійного внеску не повертається.

3.2.Спори та розбіжності по цій угоді розв'язуються згідно з чинним законодавством України.

 1. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ, ІНШІ УМОВИ

 1. Цей Договір діє з моменту її підписання сторонами до моменту укладення договору купівлі-продажу (оренди) з переможцем земельних торгів або повернення гарантійного внеску Заявнику, якщо він не переміг на земельних торгах.

 2. Цей Договір укладена в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу та передаються: один – Спеціалізованій установі, другий - Заявнику.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА УСТАНОВА

ЗАЯВНИК

_________________________________

__________________________________

_________________________________

__________________________________

_________________________________

__________________________________

Схожі:

Тимчасове положення iconРішення від 06. 04. 07 №289 м. Ужгород Про зміни до Положення про надходження плати за тимчасове
Внести до Положення про надходження плати за тимчасове користування місцями комунальної власності для розташування рекламних засобів,...
Тимчасове положення iconДодаток №2 до рішення виконавчого комітету Козятинської міської ради № від 2012 року Тимчасове положення про порядок реконструкції, перепланування (переобладнання) житлових приміщень (індивідуальних будинків, квартир багатоквартирних будинків) в м. Козятин
Постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2006 року №45, назва Правил в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від...
Тимчасове положення iconЗатверджено наказ командувача внутрішніх військ мвс україни № Тимчасове положення про наукову І науково-технічну діяльність у внутрішніх військах мвс України*
Тимчасове положення про наукову І науково-технічну діяльність у внутрішніх військах мвс україни визначає засади організації, планування,...
Тимчасове положення iconРозпорядження ізюмського міського голови від 05. 12. 2011 р. №600 Про затвердження Тимчасового положення щодо порядку обробки
Затвердити Тимчасове положення про порядок обробки та захисту персональних даних (далі Положення) структурними підрозділами виконавчого...
Тимчасове положення iconРозпорядження ізюмського міського голови від 05. 12. 2011 р. №600 Про затвердження Тимчасового положення щодо порядку обробки
Затвердити Тимчасове положення про порядок обробки та захисту персональних даних (далі Положення) структурними підрозділами виконавчого...
Тимчасове положення icon2. Зобов’язати кп „Дніпроводоканал (Орел К.Є.)
Про надання дозволу кп „Дніпро-водоканал” на тимчасове припинення руху транспорту по вул. Батумській та тимчасове звуження проїзної...
Тимчасове положення iconПерелік вилучень з режиму найбільшого сприяння (рнс), відповідно до статті ІІ гатс
В’їзд І тимчасове перебування іноземного постачальника послуг в Україні вимагає отримання дозволу на тимчасове перебування або дозволу...
Тимчасове положення iconДокументи
1. /ь 217 Про Тимчасове положення в_дд_л культ.doc
Тимчасове положення iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Цивільний кодекс України; Тимчасове Положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25. 07. 2010 року №1692/5
Тимчасове Положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від...
Тимчасове положення iconІнформація про роботу координаційного центру з питань соціального захисту сімей, які виїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь на тимчасове перебування до м
Автономної Республіки Крим та м. Севастополь на тимчасове перебування до м. Луцька
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов