Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення icon

Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положенняНазваПорядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення
Дата конвертації22.07.2012
Розмір362.85 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /MAslo_PORJADOK.doc
2. /Maslo_POJ.doc
3. /Nakaz_maslo.doc
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Наказ № Про затвердження Порядку збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України,

Міністерства екології

та природних ресурсів України,

Державної митної служби України

___________2011 № __________
ПОРЯДОК

збирання, видалення, знешкодження та утилізації

відпрацьованих мастил (олив)

Загальні положення

1. Порядок розроблено відповідно до пункту “г” статті 31 Закону України “Про відходи”, та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 1075 “Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)”.

2. Дію цього Порядку спрямовано на забезпечення впровадження системи збирання, видалення та утилізації відпрацьованих мастил (олив).

3. Порядок є обов’язковим для виконання підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, в тому числі суб’єктами господарської діяльності, що:

виробляють або імпортують для вільного використання мастила (оливи) (далі – продукція), за кодами товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД 2710198100, 2710198300, 2710198700, 2710199100, 2710199300, 2710199900, 3403199100, 3403991000 і 3403191000 (крім товарів гуманітарної і технічної допомоги), а також використовують їх у своїй діяльності (Додаток 1 до цього Порядку ), внаслідок чого утворюються відпрацьовані мастила (оливи) (Додаток 2 до цього Порядку);

здійснюють діяльність, пов’язану із збиранням, зберіганням, перевезенням, видаленням, знешкодженням, обробленням та утилізацією відпрацьованих мастил (олив) та/або використанням цих відходів і продуктів їх оброблення як вторинних матеріальних та/або енергетичних ресурсів;

є власниками та/або виробниками відпрацьованих мастил (олив).


Розділ 1. Поводження з відпрацьованими мастилами (оливами), забезпечення їх збирання, видалення, знешкодження та утилізації

1.1. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

відпрацьовані мастила (оливи) - гідравлічні, моторні, трансмісійні та інші мастила (оливи), гальмівні рідини, мастила (оливи) та інші рідини для ізоляції і теплопередачі, забруднені чи зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, забруднені чи зіпсовані під час експлуатації, що повністю або частково втратили свої первісні якості і не підлягають подальшому використанню за своїм прямим призначенням, і які включені як небезпечні відходи до розділу А Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. №1120 за № 42 “Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші)” /номер згідно з переліком А Базельської конвенції – A3020; код ОЕСР*1 – AC030/), поводження з якими потребує наявності у суб’єкта господарювання ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;

поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) – дії, спрямовані на збирання, зберігання, перевезення, оброблення, утилізацію, видалення та знешкодження відпрацьованих мастил (олив), включаючи нагляд за місцями видалення;

продукція – мастила (оливи), що виробляється або імпортується для вільного використання в Україну, внаслідок чого утворюються відпрацьовані мастила (оливи);

виробник продукції – юридична або фізична особа – суб’єкти господарювання всіх форм власності, що самостійно здійснюють виробництво мастил (олив) для вільного використання, внаслідок чого утворюються відпрацьовані мастила (оливи), або діють від імені виробника;

імпортер продукції – юридичні або фізичні особи – суб’єкти господарювання всіх форм власності, що імпортують мастила (оливи), які підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території України, та внаслідок використання яких утворюються відпрацьовані мастила (оливи);

приймальний пункт відпрацьованих мастил (олив) – стаціонарний або пересувний відокремлений підрозділ спеціалізованого підприємства із збирання, зберігання та оброблення відпрацьованих мастил (олив), який здійснює приймання (закупівлю) відпрацьованих мастил (олив) від фізичних та юридичних осіб, який діє на підставі відповідної ліцензії на здійснення зазначених операцій поводження з небезпечними відходами;

спеціалізовані підприємства – суб’єкти господарювання всіх форм власності, їх філії, інші відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із збирання, зберігання, перевезення, видалення, знешкодження, оброблення та утилізації відпрацьованих мастил (олив), та надають послуги у цій сфері на підставі відповідної ліцензії на здійснення зазначених операцій поводження з небезпечними відходами.

уповноважене підприємство – державне підприємство (далі – Підприємство), яке належить до сфери управління Мінприроди, основним предметом діяльності якого є участь у реалізації державної політики у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами); створення і забезпечення належного функціонування системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) її постійне вдосконалення; зменшення негативного впливу цих небезпечних відходів на навколишнє природне середовище; виконання функцій уповноваженого підприємства з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив); надання методичної, консультативної, науково-технічної допомоги підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють свою діяльність у сфері поводження із зазначеними небезпечними відходами.

Терміни: власник відходів, виробник відходів, збирання і заготівля відходів як вторинної сировини, зберігання відходів, збирання відходів, перевезення відходів, оброблення відходів, утилізація відходів, видалення відходів, знешкодження відходів вживаються у значеннях Закону України “Про відходи”.

Особливості виконання обов’язків щодо забезпечення збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) імпортерами та виробниками продукції, виробниками та власниками зазначених відходів

1.2. Імпортери та виробники продукції:

самостійно забезпечують відповідно до законодавства України через мережу власних приймальних пунктів відпрацьованих мастил (олив) та спеціалізованих підприємств із збирання, зберігання, перевезення, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) збирання, зберігання, перевезення, видалення, знешкодження та утилізацію відпрацьованих мастил (олив), які утворюються внаслідок використання виробленої або ввезеної ними в Україну продукції, або укладають договори про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) із Підприємством чи іншими суб’єктами господарювання (спеціалізованими підприємствами), що мають ліцензію на збирання, зберігання, перевезення, видалення, знешкодження та утилізацію відпрацьованих мастил (олив) з урахуванням встановленого згідно з Додатком 3 до цього Порядку мінімального розміру плати за послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) (плата за надання зазначених послуг вноситься на спеціальний рахунок Підприємства);

здійснюють аналіз стану справ щодо кількості утворення відпрацьованих мастил (олив) відповідно до обсягів виробленої або ввезеної ними продукції згідно з нормами збирання і утилізації, передбаченими пунктом 1.17 цього Порядку;

ведуть облік кількості виробленої або ввезеної ними продукції за кодами товарних підкатегорій, вказаних в Додатку 1 до цього Порядку, а також, відпрацьованих мастил, що утворюються, збираються, зберігаються, перевозяться, обробляються, видаляються, знешкоджуються та утилізуються за номенклатурою, наведеною у Додатку 2 до цього Порядку, та подають інформацію про зазначені відходи та пов’язану з ними діяльність місцевим органам виконавчої влади та Підприємству;

забезпечують проведення аналізів проб відпрацьованих мастил (олив) в державних органах сертифікації нафтопродуктів та подають ці дані до Підприємства для отримання висновків про можливість подальшого поводження з цими відходами;

здійснюють заходи щодо забезпечення збирання та утилізації тари, в якій містяться мастила (оливи), які виробляються або імпортуються для вільного використання цими суб’єктами господарювання, згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 915 “Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини”.

1.3. Митне оформлення мастил (олив), що ввозяться в Україну для вільного використання, здійснюється згідно вимог, викладених у розділі 2 цього Порядку.

1.4. Кошти, які надходять на спеціальний рахунок Підприємства як плата за послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), використовуються на:

розвиток системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) та її вдосконалення;

створення потужностей із знешкодження та утилізації зазначених відходів;

розроблення та реалізацію у регіонах інвестиційних проектів, пов’язаних з впровадженням новітніх технологій поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) на умовах співфінансування за рахунок місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, громадян та екологічних (зелених) інвестицій;

придбання спеціального обладнання, машин, механізмів для збирання, оброблення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з подальшою їх передачею в установленому порядку на баланс спеціалізованих державних та комунальних підприємств, які здійснюють свою діяльність у сфері поводження з відходами нафтопродуктів;

проведення наукових досліджень, підготовку і перепідготовку спеціалістів у сфері поводження з відходами нафтопродуктів, проведення та участь у виставках, науково-практичних семінарах і конференціях (у тому числі, міжнародних), випуск та передплату спеціальних періодичних видань, а також створення і розміщення у засобах масової інформації науково-інформаційних програм, рекламних, телевізійних, радіо- та інших матеріалів, пов’язаних з поводженням з відпрацьованими нафтопродуктами в Україні;

придбання для передачі у фінансовий лізинг на підставі договорів, укладених між Підприємством і лізингоодержувачами, або надання в оренду в установленому порядку суб’єктам господарювання виробничих потужностей, обладнання, машин та механізмів для забезпечення господарської діяльності, пов’язаної із збиранням, видаленням, знешкодженням та утилізацією відпрацьованих мастил (олив);

розвиток матеріально-технічної бази Підприємства, зокрема на його утримання, організацію робіт із збирання, зберігання, перевезення, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), у тому числі на оплату робіт і послуг спеціалізованим підприємствам та структурним підрозділам Підприємства, здійснення заходів щодо впровадження системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) в регіонах України.

1.5. Фізичні особи – власники відпрацьованих мастил (олив)):

забезпечують, зберігання та передачу власних відпрацьованих мастил (олив) спеціалізованим підприємствам через приймальні пункти відпрацьованих мастил (олив) на договірних засадах.

1.6. Спеціалізовані підприємства:

забезпечують організацію та безпосереднє проведення робіт зі збирання, зберігання, перевезення, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) згідно з вимогами цього Порядку;

забезпечують виконання робіт щодо поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) на договірних засадах з Підприємством;

ведуть облік кількості відпрацьованих мастил (олив), що збираються, зберігаються, перевозяться, обробляються, видаляються, знешкоджуються та утилізуються зазначеним спеціалізованим підприємством, за номенклатурою, що наведена у Додатку 2 до цього Порядку, і подають інформацію про зазначені відходи та пов’язану з ними діяльність місцевим органам виконавчої влади та Підприємству.

1.7. Підприємство:

виконує роботи з організації збирання, зберігання, перевезення, видалення, знешкодження оброблення та утилізації відпрацьованих мастил (олив), а також безпосередньо проводить зазначені операції поводження з цими відходами згідно з вимогами цього Порядку шляхом залучення власних потужностей або укладення договорів субпідряду із спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензії на здійснення вказаних операцій поводження з відпрацьованими мастилами (оливами);

забезпечує на підставі протоколів аналізів проб відпрацьованих мастил (олив) в державних органах сертифікації нафтопродуктів, наданих імпортерами і виробниками продукції Підприємству, незалежну оцінку щодо напрямів подальших дій (видалення, знешкодження, утилізація) з цими відходами;

сплачує спеціалізованим підприємствам згідно з договорами субпідряду кошти як плату за послуги із збирання, зберігання, перевезення, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив);

веде облік кількості продукції, виробленої або ввезеної в Україну імпортерами і виробниками продукції, за кодами товарних підкатегорій, вказаних в Додатку 1 до цього Порядку, а також відпрацьованих мастил (олив), що утворюються, збираються, зберігаються, перевозяться, обробляються, видаляються, знешкоджуються та утилізуються за номенклатурою, що наведена у Додатку 2 до цього Порядку, для проведення системного аналізу стану справ у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами);

за рахунок коштів імпортерів і виробників продукції, отриманих як плата за послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив):

організовує розроблення та реалізацію у регіонах інвестиційних проектів, пов’язаних з впровадженням новітніх технологій поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) на умовах співфінансування;

організовує проведення наукових досліджень, підготовку і перепідготовку спеціалістів у сфері поводження з відходами нафтопродуктів, випуск та передплату спеціальних періодичних видань, а також створення і розміщення у засобах масової інформації науково-інформаційних програм, рекламних, телевізійних, радіо- та інших матеріалів, пов’язаних з поводженням з відпрацьованими нафтопродуктами в Україні;

бере участь у виставках, науково-практичних семінарах і конференціях (у тому числі, міжнародних) з питань поводження з нафтопродуктами та утвореними з них відходами;

здійснює придбання спеціального обладнання, машин, механізмів для збирання, оброблення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з подальшою їх передачею в установленому порядку на баланс спеціалізованих державних та комунальних підприємств, які здійснюють свою діяльність у сфері поводження з відходами нафтопродуктів;

організовує здійснення заходів щодо впровадження та розвитку системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив);

здійснює аналіз та вибір існуючих технологій утилізації і оброблення для кожної партії мастил (олив) з метою забезпечення найбільш ефективного їх використання та безпеки для навколишнього природного середовища із залученням провідних науково-дослідних інститутів України у цій галузі;

надає методичну, консультативну, науково-технічну допомогу підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють свою діяльність у сфері поводження із зазначеними небезпечними відходами.

Вимоги щодо екологічно безпечного поводження з відпрацьованими мастилами (оливами)

1.8. Власник та/або виробник відпрацьованих мастил (олив) - суб’єкт господарювання, який придбав і використовує мастила (оливи), внаслідок чого утворилися відпрацьовані мастила (оливи), відображає у відповідних бухгалтерських документах дані щодо їх придбання, а також дані щодо подальшого поводження з утвореними відпрацьованими мастилами (оливами) за номенклатурою, що наведена у Додатку 2 до цього Порядку, самостійним чином чи шляхом укладення відповідних договорів про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з Підприємством або іншими суб’єктами господарювання (спеціалізованими підприємствами), що мають відповідну ліцензію на збирання, зберігання, перевезення, видалення, знешкодження оброблення та утилізацію відпрацьованих мастил (олив).

1.9. Власник та/або виробник відпрацьованих мастил (олив) - фізична особа, яка придбала і використовує мастила (оливи), внаслідок чого утворилися відпрацьовані мастила (оливи), забезпечує передачу цих відходів за номенклатурою, що наведена у Додатку 2 до цього Порядку, спеціалізованим підприємствам через приймальні пункти, відповідно до вимог цього Порядку.

1.10. Спеціалізоване підприємство забезпечує виконання послуг із збирання, зберігання, перевезення, видалення, знешкодження оброблення та утилізації відпрацьованих мастил (олив) згідно з умовами, укладених договорів з імпортерами та виробниками продукції або з Підприємством.

1.11. Вимоги щодо безпеки, правил приймання, методів випробувань, упаковки, маркування, перевезення та зберігання, а також технічні вимоги до відпрацьованих мастил (олив) мають відповідати ГОСТ 21046-86 “Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия.”

1.12. Збирання відпрацьованих синтетичних і мінеральних мастил (олив) здійснюється роздільно за умови, що вони використовувалися у різних агрегатах.

1.13. Автозаправні станції, які надають сервісні послуги, та станції технічного обслуговування автотранспорту забезпечують безпосереднє приймання відпрацьованих мастил (олив) від приватних власників автотранспортних засобів.

1.14. Збирання відпрацьованих мастил (олив) здійснюється через мережу стаціонарних і пересувних приймальних пунктів спеціалізованих підприємств та Підприємства.

Пересувні приймальні пункти базуються на транспортному засобі, який оснащено спеціальними резервуарами та пристроями, що забезпечують безпечне перевезення, недопущення забруднення довкілля, проникнення води, механічних та інших забруднювачів у ці резервуари.

1.15. Норми збирання і утилізації відпрацьованих мастил (олив) встановлюються для їх власників та/або виробників у відсотках до обсягу споживання мастил (олив) при експлуатації і ремонті транспортних та інших технічних засобів в обумовлений регламентом термін.

Основними вихідними даними для розроблення норм збирання відпрацьованих мастил (олив) є:

первинна технічна документація транспортних засобів, машин, агрегатів і обладнання;

фактична кількість використаних нових і зібраних відпрацьованих мастил (олив);

кількість наявних транспортних засобів, машин, агрегатів і обладнання;

комплекс організаційно-технічних заходів, що передбачають зменшення втрат відпрацьованих мастил (олив).

1.16. Для всіх суб’єктів господарювання - споживачів мастил (олив) за номенклатурою, що наведена у Додатку 1 до цього Порядку, норма збирання і утилізації відпрацьованих мастил (олив) за номенклатурою, що наведена у Додатку 2 до цього Порядку, встановлюється у розмірі не менш ніж 50 відсотків від витрат нових мастил (олив).

1.17. Імпортери, виробники мастил (олив) та спеціалізовані підприємства і Підприємство повинні розміщувати інформацію щодо наявних пунктів приймання відпрацьованих мастил (олив) у помітних і зручних і доступних для читання місцях.

1.18. Збирання відпрацьованих мастил (олив) здійснюється у всіх випадках при зливанні мастил (олив) із картерів двигунів, редукторів, трансформаторів, турбін, гідравлічних систем тощо, а також у пунктах ремонту і обслуговування транспортних засобів та іншого обладнання.

1.19. Власники та/або виробники відпрацьованих мастил (олив) забезпечують роздільне збирання відпрацьованих мастил (олив) за номенклатурою, наведеною у Додатку 2 до цього Порядку, і мають розміщувати їх, як правило, при складах паливно-мастильних матеріалів.

1.20. Резервуари для відпрацьованих мастил (олив) мають бути оснащені пристроями для періодичного видалення відстояної води і осаду.

1.21. Зливання відпрацьованих мастил (олив) виконується через сито № 2 відповідно до ГОСТ 6613-86 “Сетки проволочные с квадратными ячейками. Технические условия”.

1.22. Конструкція резервуарів для зберігання відпрацьованих мастил (олив) повинна забезпечувати екологічне безпечне зберігання відпрацьованих мастил (олив), що унеможливлює проникнення в резервуари води, механічних забруднювачів та продуктів не нафтового походження.

1.23. Кожна партія відпрацьованих мастил (олив), що здається суб’єктами господарювання, оформляється супровідним документом із записом їх номенклатури, кількості і якості. Якісний склад відпрацьованих мастил визначається організаціями з відповідною спеціалізацією за договорами, укладеними з суб’єктами господарювання.

1.24. Суб’єкти господарювання – споживачі нових індустріальних мастил (олив), використання яких перевищує 50 тонн на рік, забезпечують їх очищення шляхом відстою, фільтрування, центрифугування, оброблення реагентами, іншими методами, що дозволяють повторне використання очищених мастил (олив).

1.25. Приймання відпрацьованих мастил (олив) від суб’єктів господарювання оформлюється актом приймання (Додаток 4 до цього Порядку) із зазначенням найменування суб’єкта господарювання, найменування, типу та кількості відпрацьованих мастил (олив), опису їх якісного стану із протоколом розгорнутого аналізу якості відпрацьованих мастил (олив). Акт приймання оформлюється під час приймання зазначених відходів, у двох примірниках, один надається суб’єкту господарювання, що здає зазначені відходи, другий залишається у суб’єкта господарювання, що їх приймає.

1.26. Приймання відпрацьованих мастил (олив) від фізичних осіб оформлюється актом приймання (Додаток 5 до цього Порядку) із зазначенням даних документів, що засвідчують особу, найменування, тип і кількість відпрацьованих мастил (олив) та опис їх фізико-хімічного стану. Акт приймання оформлюється під час приймання зазначених відходів, один надається особі, що здає зазначені відходи, другий залишається у суб’єкта господарювання, що їх приймає.

1.27. Суб’єкти господарювання у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами), вживають заходи щодо недопущення:

попадання відпрацьованих мастил (олив) у поверхневі та підземні води, а також у каналізаційні системи та в контейнери для збирання побутових відходів;

забруднення відпрацьованими мастилами (оливами) земель і ґрунтів;

недопущення неорганізованих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в результаті здійснення операцій поводження з відпрацьованими мастилами (оливами);

змішування відпрацьованих мастил (олив) з паливом, охолоджуючими та гальмівними рідинами, розчинниками та іншими подібними речовинами та матеріалами, а також їх захоронення;

здійснення заміни відпрацьованих мастил (олив) в місцях, не призначених для цього, та зливання їх в ємності, що не відповідають нормативним вимогам;

спалювання відпрацьованих мастил (олив) без відповідного дозволу.

Розділ 2. Митне оформлення мастил (олив),

що ввозяться в Україну для вільного використання

2.1. Митне оформлення мастил (олив), що ввозяться в Україну для вільного використання за кодами товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД 2710198100, 2710198300, 2710198700, 2710199100, 2710199300, 2710199900, 3403199100, 3403991000 і 3403191000 (крім товарів гуманітарної і технічної допомоги) здійснюється згідно з вимогами законодавства України, в тому числі цього Порядку.

2.2. Підставою для митного оформлення є наявність у лівому нижньому кутку на зворотному боці аркуша з позначенням 1/6 єдиного адміністративного документа форми МД-2 особистої печатки “Ввіз дозволено” державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища територіальних органів Державної екологічної інспекції (далі - держекоінспектор).

2.3. Особиста печатка держекоінспектора поста екологічного контролю на митній території України “Ввіз дозволено” проставляється після складення відомості про облік та розрахунок кількості мастил (олив) і ваги тари, в якій надходять зазначені товари, що підлягають митному оформленню в режимі імпорту (далі – Відомість), за формою, наведеною в Додатку 6 до цього Порядку.

2.4. Одержувачу (імпортеру) товарів або особі, яка уповноважена на декларування, необхідно скласти Відомість.

2.5. Відомість складається за наявності Договору про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) із Підприємством чи іншими суб’єктами господарювання (спеціалізованими підприємствами), що мають відповідну ліцензію на збирання, зберігання, перевезення, видалення, знешкодження та утилізацію відпрацьованих мастил (олив), або за наявності підтверджуючих документів щодо самостійного забезпечення виконання зазначених робіт та наявності копії Договору про надання послуг з організації збирання, заготівлі та утилізації тари і пакувальних матеріалів згідно пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 915 щодо забезпечення збирання та утилізації тари, в якій містяться імпортовані мастила (оливи).

2.6. Два примірники Відомості та її електронна копія, які містять дані про реквізити одержувача, назву, кількість мастил (олив), вагу і тип тари, в якій імпортуються зазначені мастила (оливи), договори, оплату послуг тощо, надаються держекоінспектору.

2.7. Після перевірки Відомості на відповідність товаросупровідним документам держекоінспектор реєструє її шляхом присвоєння чергового номера та внесення її до журналу обліку відомостей про облік та розрахунок кількості мастил (олив) і ваги тари, в якій надходять зазначені товари, і які підлягають митному оформленню в режимі імпорту (далі - електронний журнал), що ведеться в електронній формі, зразок якого наведено у Додатку 7 до цього Порядку.

2.8. На двох примірниках Відомості держекоінспектор проставляє штамп “Внесено до бази даних”, зразок якого наведено у Додатку 8 до цього Порядку.

2.9. Перший примірник Відомостей разом з копією платіжних документів (у разі укладення договорів) про сплату послуг з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з урахуванням встановленого згідно з Додатком 3 до цього Порядку мінімального розміру плати за їх надання, відповідно до умов Договору,

залишається у держекоінспектора, а другий повертається одержувачу (імпортеру) товару або особі, уповноваженій здійснювати декларування.

2.10. Після цього держекоінспектор проставляє на зворотному боці МД-2 ВМД особисту печатку “Ввіз дозволено”.

2.11. Перші примірники Відомості разом з копіями платіжних документів відповідно до електронного журналу щомісяця держекоінспектор поста екологічного контролю передає керівнику підрозділу служби екологічного контролю відповідного територіального органу Державної екологічної інспекції, який у встановленому порядку до 10 числа місяця, наступного за звітним, передає їх до Мінприроди і Державної екологічної інспекції.

Розділ 3. Оформлення Відомості

2.12. Відомість заповнюється на бланку формату А-4 у двох примірниках на базі програми щодо заповнення ВМД.

У графах Відомості зазначаються:

“№ ВМД” - номер ВМД;

“Найменування підприємства/П.І.Б. ” – повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові одержувача товару та його організаційно-правова форма;

“код за ЄДРПОУ/номер за ДРФО” – ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер за ДРФО підприємства;

“Місцезнаходження/місце проживання” – поштова адреса із зазначенням поштового індексу;

“Територія розповсюдження в Україні” – зазначено регіони, де буде розповсюджуватись товар. У разі розповсюдження товару на всій території України вказується: “Уся територія України”;

“Кількість, л” – Кількість мастил (олив), що імпортуються, згідно з товаросупровідними документами;

“Вага тари, кг” – вага тари, в якій надходять мастила (оливи), згідно з товаросупровідними документами;

“Тип тари” – матеріал тари, в якій надходять мастила (оливи), згідно з товаросупровідними документами;

Графа “Номенклатура мастил (олив)” заповнюється таким чином:

у графу “Мінімальний розмір плати, грн/л” – внесено значення згідно з Додатком 3 до цього Порядку;

у графі “Кількість мастил (олив), л” одержувач (імпортер) товару знаходить категорію мастила (оливи) з позначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД. На перехресті цих двох граф вписується кількісне значення мастила (оливи), що надходить в Україну;

у графу “Сумарна кількість мастил (олив), л ” – вносяться сумарні кількісні характеристики всіх категорій ввезених мастил (олив);

у графу “Вага тари, кг” вноситься вага тари, в якій надходять в Україну мастила (оливи) певної категорії;

у графу “Сумарна вага тари, кг ” вноситься сумарна вага тари, в якій надходять в Україну мастила (оливи) певної категорії;

у графі “Усього, без ПДВ, грн*” – зазначається грошове значення сплати, яке одержується шляхом множення мінімального розміру плати на сумарну кількість мастил (олив), що ввозяться в Україну;

у графі “ПДВ, грн.*” – зазначається сума сплати податку на додану вартість за послуги;

у графі “Загальна сума до сплати з ПДВ, грн.*” – цифрами та словами зазначається сума до сплати, яка містить усі суми до сплати за всіма категоріями мастил (олив).

у графі “Договір № та дата” – зазначаються номер Договору та дата його укладення між одержувачем (імпортером) товару або особою, що уповноважена на здійснення декларування, та Підприємством чи іншими суб’єктами господарювання (спеціалізованими підприємствами), що мають ліцензію на збирання, зберігання, перевезення, видалення, знешкодження та утилізацію відпрацьованих мастил (олив) про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив);

у графі “Платіжний документ № та дата” – зазначаються номер та дата платіжного документа (у разі укладення Договору) про сплату послуг з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з урахуванням встановленого згідно з Додатком 3 до цього Порядку мінімального розміру плати за їх надання.

Директор департаменту

Міністерства економічного розвитку і торгівлі

Директор департаменту

екологічної безпеки Міністерства

екології та природних ресурсів О.Л.Соколов

Директор департаменту декларування

та митних режимів

Державної митної служби

Додаток 1


до Порядку збирання, видалення,

знешкодження та утилізації

відпрацьованих мастил (олив)

Номенклатура продукції


№ п/п

Код УКТЗЕД

Назва

1

2

3

1.

2710198100

масла моторні, компресорні, турбінні

2.

2710198300

рідини для гідравлічних передач

3.

2710198700

масла трансмісійні та редукторні

4.

2710199100

засоби для обробки металів на верстатах, для виймання з форм, антикорозійні масла

5.

2710199300

електроізоляційні масла

6.

2710199900

інші мастильні матеріали, та інші дистиляти

7.

3403191000

мастильні матеріали із вмістом 70% або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів, які не є основними компонентами

8.

3403199100

інші засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

9.

3403991000

інші засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів


Додаток 2

до Порядку збирання, видалення,

знешкодження та утилізації

відпрацьованих мастил (олив)

Номенклатура відходівНоменклатура відходів

1

2

1.

Відпрацьовані рідини для гідравлічних передач

2.

Відпрацьовані моторні, компресорні і турбінні масла


3.

Відпрацьовані трансмісійні та редукторні масла

4.

Відпрацьовані електроізоляційні масла

5.

Відпрацьовані антикорозійні масла

6.

Відпрацьовані засоби для обробки металів на верстатах, для виймання з форм

7.

Відпрацьовані засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

8.

Інші відпрацьовані мастила та рідини


Додаток 3

до Порядку збирання, видалення,

знешкодження та утилізації

відпрацьованих мастил (олив)

ПЕРЕЛІК

відпрацьованих мастил (олив) і мінімальні розміри плати на послуги з організації їх збирання, видалення, знешкодження та утилізації


Код урахування ДК-005

Код переліку відходів ЄС

Номенклатура відходів

Тарифи (без податку на додану вартість)

6000.2.8

13 01 01,13
01 02,13 01
06,13 01 07

Відпрацьовані рідини для гідравлічних передач

0,8 гривні за 1 літр

6000.2.8.08

13 02

Відпрацьовані моторні, компресорні і турбінні масла

0,8 гривні за 1 літр

6000.2.8.08
6000.2.8.10

13 02

Відпрацьовані трансмісійні та редукторні масла

0,8 гривні за 1 літр

6000.2.8.11
6000.2.8.13
6000.2.8.15

13 03

Відпрацьовані електроізоляційні масла

0,8 гривні за 1 літр

6000.2.9.22

13 02

Відпрацьовані антикорозійні масла

0,8 гривні за 1 літр

6000.2.9.22

13 02

Відпрацьовані засоби для обробки металів на верстатах, для виймання з форм

0,8 гривні за 1 літр

6000.2.9.22

13 02

Відпрацьовані засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

0,8 гривні за 1 літр

6000.2.9.22

13 02

Інші відпрацьовані мастила та рідини

0,8 гривні за 1 літр


Додаток 4

до Порядку збирання, видалення,

знешкодження та утилізації

відпрацьованих мастил (олив)

.

АКТ № __________

приймання відпрацьованих мастил (олив) підприємствами, які здійснюють діяльність з їх збирання, зберігання, перевезення, видалення, знешкодження, оброблення та утилізації


“____” _______________ 20__ р. _____________________________

місце приймання

Мета приймання

збирання

зберігання

оброблення

знешкодження

видалення

утилізація
(не потрібне закреслити)
Приймальник _________________________________________________________________

(найменування підприємства, юридична адреса)

Банківські реквізити приймальника _____________________________________

_____________________________________________________________________________________________Код згідно з ЄДРПОУ ________________

Ліцензія серія ________ № ___________ видана “____” ____________ 20__ р.

дійсна “____” _____________ 20__ р.

Здавач __________________________________________________________________

(найменування підприємства, юридична адреса)

Банківські реквізити здавача ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ________________

Доставка _____________________________________

(номер транспортного засобу)
п/п

Найменування відпрацьованих мастил (олив)

Якіс

ний склад

Од. виміру

Кількість

Вартість одиниці виміру з ПДВ, грн.

Загальна вартість з ПДВ, грн.

Примітка*

Всього здано __________________________на загальну суму з ПДВ___________ грн.

(кг/ літрів)

_______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові відповідальної особи (підпис)

підприємства-приймальника)

_______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові відповідальної особи (підпис)

підприємства-здавача)


__________________

(підпис)

Керівник підприємства-приймальника чи підприємства, яке здійснює діяльність із збирання, зберігання і оброблення знешкодження, видалення та утилізації відпрацьованих мастил (олив)

______________________

(прізвище,

______________________

ім’я, по батькові)

Додаток 5


до Порядку збирання, видалення,

знешкодження та утилізації

відпрацьованих мастил (олив)

Назва підприємства ______________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ________________

Ліцензія серія ________ № ____________ видана “____” ___________ 20__ р.

дійсна “____” _____________ 20__ р.

АКТ № __________

приймання відпрацьованих мастил (олив) підприємствами, які здійснюють діяльність з їх збирання, зберігання, перевезення, видалення, знешкодження, оброблення та утилізації


“____” _______________ 20__ р. _____________________________

місце приймання

Мета приймання

збирання

зберігання

оброблення

знешкодження

видалення

утилізація
(непотрібне закреслити)
__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, яка здала відходи)п/п

Найменування відпрацьованих мастил (олив)

Якісний склад

Од. виміру

Кількість

Вартість одиниці виміру з ПДВ, грн.

Загальна вартість з ПДВ, грн.

Примітка*

Всього здано _________________________на загальну суму ___________ грн.

(кг/ літрів)

___________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові відповідальної особи (підпис)

підприємства-приймальника)

___________________________________________________________

(підпис особи, яка здала відпрацьовані мастила (оливи) (підпис)_________________

(підпис)

Керівник підприємства-приймальника чи підприємства, яке здійснює діяльність із збирання, зберігання і оброблення знешкодження, видалення та утилізації відпрацьованих мастил (олив)мастил (олив)


______________________

(прізвище,

______________________

ім’я,

_____________________

по батькові)


М.П.

М.П.


(посадової особи)

“___”____________ 20__ року

Додаток 6

до Порядку збирання, видалення,

знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)


ВІДОМІСТЬ

про облік та розрахунок кількості мастил (олив) і ваги тари, в якій надходять зазначені товари, що підлягають митному оформленню в режимі імпорту

№ ВМД __________________________________________________________________

Найменування підприємства / П.І.Б. ____________________________________________________

код за ЄДРПОУ/ номер за ДРФО _______________________________________________________

Місцезнаходження/ місце проживання __________________________________________________

ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

На всій території

України

Центральні області

Західні області

Східні області

Південні області Київська

 Вінницька

 Житомирська

 Полтавська

 Черкаська

 Чернігівська

 Кіровоградська

 м. Київ

 Рівненська

 Хмельницька

 Волинська

 Тернопільська

 Чернівецька

 Львівська

 Івано-Франківська

 Закарпатська

 Харківська

 Сумська

 Дніпропетровська

 Запорізька

 Донецька

 Луганська

 Автономна

Республіка Крим

 Миколаївська

 Херсонська

 Одеська

 м.Севастополь
Кількість мастил (олив), л

Вага тари з-під мастил (олив), кг

Тип тари

Номенклатура

мастил (олив)/


код УКТЗЕД

масла моторні, компре

сорні і турбінні

рідини для гідрав

лічних передач

масла трансмісійні та редукторні

антикорозійні масла

електроізоляційні масла

інші мастильні матеріали, та інші дистиляти

мастильні матеріали із вмістом 70% або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів, які не є основними компонентами

інші засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

2710

198100

2710

198300

2710

198700

2710

199100

2710

199300

2710

199900

3403191000

3403199100

3403991000

Мінімальні розміри плати за 1 л (грн.)

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Кількість мастил (олив) (л)

Сумарна кількість мастил (олив) (л)

Вага тари (кг)

Сумарна кількість тари (кг)

Усього без ПДВ, грн.*

ПДВ, грн.*

Загальна сума до сплати з ПДВ, грн.*


Договір № _____________ від ____ ________20 р. з підприємством_______

Платіжний документ № __________ від ___ ________ 20 р.


Найменування підприємства /П.І.Б

код ЄДРПОУ/ номер за ДРФО

Місцезнаходження/

Прізвище, ім’я, по батькові особи, відповідальної за достовірність відомостей

Тел.________________

(підпис)


М.П.


* Графи не заповнюються у разі самостійного забезпечення імпортерами збирання, зберігання, перевезення, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), які утворюються внаслідок використання ввезеної ними в Україну продукції.

Додаток 7


до Порядку збирання, видалення,

знешкодження та утилізації

відпрацьованих мастил (олив)

Журнал обліку відомостей

про облік та розрахунок кількості мастил (олив), що підлягають митному оформленню в режимі імпорту

№ п/п

№ договору

Дата оформлення договору

Найменування

/П.І.Б. одержувача/

імпортера/

(код за ЄДРПОУ номер за ДРФО)

Від-правник


Дата відправ-лення до відділення Компанії

ПІБ особи компанії, підпис

ПІБ інспек-тора митниці підпис,

Вантажна митна декларація дата, №

1

2

3

4

5

6

7

8

9Додаток 8


до Порядку збирання, видалення,

знешкодження та утилізації

відпрацьованих мастил (олив)000


Внесено до бази даних за №____


Дата „_____” ________ 20___ р.


Підпис _____________Погоджено:


Заступник Міністра – керівник апарату Д.Д. Мормуль


Управління організаційно-аналітичного

забезпечення діяльності Міністра Г.І. Власова


Державна екологічна інспекція П.Б. Жила


Юридичний департамент Д.В. Роменський


Відділ документального забезпечення

та роботи із зверненнями громадян Н.М. Медушівська


Підготовлено:

Департамент екологічної безпеки

тел. 206-31-55

1* ОЕСР – Організація Економічного Розвитку і Торгівлі
Схожі:

Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення iconПовідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації
Кабінету Міністрів України «Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)»
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення iconПовідомлення
Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства економічного розвитку І торгівлі, Міністерства фінансів «Про затвердження...
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення iconАналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)»
В україні щорічно утворюється близько 400 тисяч тонн відпрацьованих технічних олив, які за законодавством України відносяться до...
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення icon1. Опис проблеми, яку планується розв’язати
Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства економічного розвитку І торгівлі та Міністерства фінансів «Про затвердження...
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення icon1. Опис проблеми, яку планується розв’язати
Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства фінансів «Про затвердження...
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення iconПовідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України Про затвердження форм звітності про заходи зі збирання, видалення, знешкодження та утилізації
Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форм звітності про заходи зі збирання, видалення, знешкодження...
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення icon1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин
Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форм звітності про заходи зі збирання, видалення, знешкодження...
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення iconПовідомлення про оприлюднення проекту спільного наказу Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства економічного розвитку І торгівлі, Міністерства фінансів «Про затвердження Порядку збирання,
Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів «Про затвердження...
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення iconПовідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації
«Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відходів, що містять ртуть та її сполуки»
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення iconПовідомлення про оприлюднення наказу Міністерства екології та природних ресурсів Про встановлення Мінімальних розмірів плати за послуги
Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів “Про встановлення Мінімальних розмірів плати за послуги з організації збирання,...
Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) Загальні положення iconПовідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації
«Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відходів, що утворюються у процесі надання послуг з охорони здоров'я...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов