Інститут підготовки кадрів icon

Інститут підготовки кадрівНазваІнститут підготовки кадрів
Сторінка6/6
Дата конвертації22.07.2012
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6
1. /Программы/Програма вступного _спиту до асп_рантури з англ_йськох та н_мецькох мов.doc
2. /Программы/Програма вступного _спиту до асп_рантури з ф_лософ_х.doc
3. /Программы/Программа 12.00.08.doc
4. /Программы/Программа 12.00.09.doc
5. /Программы/программа 12.00.10.doc
Національна академія прокуратури україни інститут підготовки кадрів кафедра державно-правових дисциплін програма вступного іспиту до аспірантури з англійської та німецької мов зі спеціальності „правознавство” Київ
Національна академія прокуратури україни інститут підготовки кадрів кафедра теорії держави І права програма вступного іспиту до аспірантури з філософії зі спеціальності «правознавство» Київ
Національна академія прокуратури україни
Інститут підготовки кадрів
Національна академія прокуратури україни інститут підготовки кадрів програма вступного іспиту до аспірантури
Тема 1. Правова основа, сутність та принципи оперативно-розшукової діяльності.

Поняття оперативно-розшукової діяльності як одного із видів правоохоронної функції і як складової діяльності спеціальних підрозділів органів дізнання та інших правоохоронних органів. ЇЇ призначення та місце в системі боротьби зі злочинністю.

Поняття гласних та негласних розшукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, які здійснюються оперативними підрозділами.

Правова основа оперативно-розшукової діяльності. Принципи оперативно-розшукової діяльності. Загальні принципи ОРД. Спеціальні принципи ОРД. Конспіративність і таємність дій оперативних працівників при проведенні негласних та контррозвідувальних заходів. Швидкість та наступальність у застосуванні оперативно-розшукових заходів в попередженні та розкритті злочинів.

Тема 2. Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності.


Підрозділи й оперативні співробітники правоохоронних органів, які мають право на здійснення оперативно-розшукової діяльності. Система, структура і компетенція підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Форми і повноваження оперативних підрозділів при взаємодії з іншими правоохоронними органами України з метою попередження та розкриття злочинів.

Спеціальні заходи щодо забезпечення захисту громадян, які подають допомогу оперативним підрозділам.

Тема 3. Правові підстави для проведення оперативно-розшукових заходів та їх значення для регламентації оперативно-розшукової діяльності.

Поняття і сутність підстав для проведення оперативно-розшукових заходів, їх винятковий характер. Класифікація підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності.

Підстави кримінально-правового характеру для проведення оперативно-розшукових заходів. Підстави змішаного характеру для проведення оперативно-розшукових заходів та умови їх проведення.


Тема 4. Взаємодія підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, з органами дізнання і досудового слідства.

Поняття і правова основа взаємодії органів дізнання, наділених компетенцією здійснювати оперативно-розшукову діяльність з іншими правоохоронними органами. Форми їх взаємодії. Особливості взаємодії службових осіб оперативних підрозділів із слідчими. Створення слідчо-оперативних груп для розслідування особливо – складних справ і компетенція у цих групах оперативних працівників спеціальних підрозділів.


Тема 5. Методи, заходи, засоби та форми одержання інформації шляхом здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Оперативно-розшукові методи, заходи і засоби їх поняття та значення. Засоби оперативно-розшукової діяльності.

Обліки, як засіб інформаційного забезпечення ОРД. Поняття та призначення обліків. Об’єкти обліків. Види обліків: оперативно-розшукові, криміналістичні, адміністративні та ін.

Поняття оперативної техніки. Види оперативної техніки. Правові основи застосування оперативної техніки. Порядок оформлення та використання відомостей, отриманих із застосуванням оперативної техніки в кримінальному судочинстві.

Форми оперативно-розшукової діяльності. Виявлення осіб та фактів, які становлять оперативний інтерес. Сили, засоби і методи оперативно-розшукової діяльності, які застосовуються при відшуканні первинних відомостей про осіб і факти.


Тема 6. Умови допустимості результатів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному судочинстві як доказів.

Поняття, правова основа використання результатів ОРД в кримінальному судочинстві. Особливості одержання доказової інформації в кримінальному судочинстві шляхом застосування оперативно-розшукових заходів. Умови законності одержання доказової інформації в кримінальному судочинстві шляхом застосування оперативно-розшукових заходів. Робота слідчого із доказами, одержаними шляхом застосування оперативно-розшукових заходів. Особливості легалізації оперативно-розшукової інформації, одержаної таємним шляхом.


Тема 7. Прокурорський нагляд за додержанням законів при призначенні та здійсненні оперативно-розшукових заходів.

Судовий контроль за законністю і обґрунтованістю застосування окремих оперативно-розшукових заходів.

Правова основа нагляду за дотриманням законності при проведені ОРД. Суб’єкти, уповноважені на здійснення прокурорського нагляду за дотриманням законності при проведені ОРД. Проблеми і спірні питання здійснення нагляду за додержанням законів при застосуванні оперативно-розшукових заходів. Порядок забезпечення судового контролю при вирішенні питання про застосуванні окремих оперативно-розшукових заходів.


Рекомендована література до теми


Алферов В.Ю. Оперативно-розыскная деятельность: учебно-справочное пособ. – М., 2002. – 136 с.

Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність: підручн. – Х.: Вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2002. – Ч. 1.

Бандурка А.М., Горбачев А.В. Оперативно-розыскная деятельность: правовой анализ. – К.: РИО МВД Украины, 1994.

Бараненко Б.У. Проблеми теорії і практики ОРД та підвищення її ефективності в сучасних умовах боротьби зі злочинністю // Вісник ОУВС. – 2000. – № 47. – С. 19–25.

Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. – М., 1991.

Берназ В.Д. Психологія взаємодії у діяльності слідчо-оперативної групи // Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць. – Одеса: ОНЮА, 2001. – Вип. 10. – С. 273–279.

Василинчук В.І., Никифорчук Д.Й. Оперативно-розшукова діяльність – у таблицях і схемах. Загальна частина. – К.: НАВСУ, 2005. – 112 с.

Дидоренко Э.А. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): учеб. пособ. – К.: Центр учебной литературы, 2007. – 264 с.

Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности. Курс лекций / Под ред. проф. Г.К. Синилова. – М.: Юридическое издательство МВД РФ «Книжный мир», 2002.

Євтушок В.П. Функціонально-стратегічні завдання оперативно-розшукової діяльності // Вісник Львівського УВС. – № 2/1. – С. 42–53.

Козаченко І.Л. Оперативно-розшукова діяльність: вступ до курсу // МВС України. – Одеса: Одеський інститут внутрішніх справ, 1999. – 111 с.

Козаченко І.Л., Регульський В.Л. Правові, морально-етичні та організаційні основи оперативно-розшукової діяльності // МВС України. – Львів: ЛУВС при НАВСУ, 1999. – 110 с.

Науково-практичний коментар до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» // За ред. Кондратьєва Я.Ю. – К., 2002.

Козаченко І.П. Оперативно-розшукова діяльність як державно-правова форма боротьби зі злочинністю (Поняття, суть, завдання та підстави): Навчальний посібник. – К.: Академія МВС України, 1995. – 44 с.

Козаченко І.П. Проблеми правових відносин і законності в оперативно-розшуковій діяльності // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 3.– С. 46–53.

Козьяков І.М. Прокурорський нагляд у сфері ОРД // Вісник прокуратури. –2003. – № 7. – С. 63–69.

Козьяков І.М. Прокурорський нагляд за законністю ОРД і його проблеми // Право України. – 2000. – № 1. – С. 84.

Кондратьєв Я.Ю., Джужа О.М., Кирилюк А.В. Удосконалення організаційно-правових заходів ОРД, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» // Бюлетень з обміну досвідом роботи. – К.: МВС України, 2003. – № 149. – С. 14–19.

Маркушин Д.Г. Теоретические основы ОРД и ее правовое регулирование: учеб. пособ. – Нижний Новгород: МВД России, Нижегородская ВШ, 1992.

Озерський І.В. Взаємодія слідчого з органом дізнання в системі МВС України (організаційно-правовий та психологічний аналіз): Монографія. – К.: МАУП, 2004. – 218 с.

Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: Підручник. –Луганськ: МВС, НАВС, ЛІВС, 1999. – 196 с.

Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под. Ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. –М.: ИНФРА-М, 2002. – 794 с.

Пивоваров В.В., Щербіна Л.І. Взаємодія слідчого з органами дізнання при провадженні досудового слідства у кримінальних справах: навч. посіб. – Х.: Право, 2008. – 296 с.

Погорецький М.А. Межі доручень слідчого органу дізнання про проведення оперативно-розшукових заходів // Право України. – 2000. – № 9. – С. 47–49.


Список літератури до всіх тем

1. Конституція України.

2. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинні­стю: Закон України від З0.06.93.

3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.92.

4. Кримінальний кодекс України. – К.: Видавничий дім «Скіф», 2006.

5. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К.: Видавничий дім «Скіф», 2006.

6. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.94 // Відомо­сті Верховної Ради України. – 1994. – № 28.

7. Інструкція про визначення та проведення судових експертиз: Затв. Наказом Мін. юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 // Офі­ційний вісн. України. – 1998. – № 46.

8. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначен­ня судових експертиз: Затв. Наказом Мін. юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

9. Баев О.Я. Основы криминалистики. – М., 2001.

10. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М., 1997.

11. Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М., 2001.

12. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. – М., 1999.

13. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. – М.,
2001.

14. Ищенко Е.П. Криминалистика. – М., 2003.

15. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі). – К.: Кондор, 2005.

16. Криміналістика / За ред. В.Ю. Шепітька. – Харків, 2001.

17. Криміналістика / За ред. П.Д. Біленчука. – К., 2001.

18. Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Спарк, 2000.

19. Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынско­го. – М., 1998.

20. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М., 1995.

21. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М., 2000.

22. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. – М., 2001.

23. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селивано­ва. – М., 1993.

24. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова. – М.: Юристъ, 2003.

25. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина. – М., 2001.

26. Криминалистика / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксорхопуло. – СПб, 2001.

27. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной мили­ции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. – М., 1997.

28. Настільна книга слідчого. – К., 2003.

29. Основы борьбы с организованной преступностью. – М., 1996.

30. Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности / Под ред. Н.А. Селиванова, А.И. Дворкина. – М., 1998.

31. Радянська криміналістика (криміналістична техніка і слідча такти­ка) / За ред. В.П. Колмакова. – К.: Вища школа, 1973.

32. Расследование преступлений. Руководство для следователей / Под ред. И.Н. Кожевникова. – М., 1997.

33. Руководство для следователей /Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М., 1997.

34. Справочная книга криминалиста. – М., 2000.

35. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных ви­дов преступлений / Под ред. В.К. Лисиченко. – К.: Высшая школа, 1988.

36. Шепитько В. Ю. Криминалистика. Курс лекций. – Харьков, 2003.

37. Шурухнов Н. Г. Криминалистика. – М., 2002.

38. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Российской. – М.: Юристъ, 1999.

39. Колдин В.Я. Судебная идентификация. – М.: ЛексЭст, 2002.

40. Колдин В.Я. Идентификация и ее роль в установлении истины по уголовным делам. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969.

41. Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. – М.: Юрид. лит., 1978.

42. Колмаков В.П. Криминалистическая идентификация как способ доказывания в уголовном и гражданском судопроизводстве // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1966. – Вып. 3. – С. 91–101.

43. Колмаков В.П. Идентификационные действия следователя. – М.: Юрид. лит., 1977.

44. Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. – К.: Вища школа, 1970.

45. Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной прак­тике. – К., 1984.

46. Митричев В.С. К вопросу о содержании и видах судебной иденти­фикации // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1973. – Вып. 10. – С. 157.

47. Селиванов Н.А. Криминалистическая идентификация // Советская
криминалистика. Теоретические проблемы. – М.: Юрид. лит., 1978. – С. 57–114.

48. Белкин Р.С., Винберг А.Н. Криминалистика и доказывание. – М., 1969.

49. Судебная фотография / Под ред. А.В. Дулова. – Минск: Вышейшая школа, 1978.

50. Салтевский М.В., Гапонов Ю.С. Вопросы судебной фотографии и киносъемки. – К.: ВШ МВД СССР, 1974.

51. Вогнепальна травма: Перелік питань, що можуть бути поставлені судовому експерту з приводу заподіяння вогнепальної рани // Юрид. вісн. України. – 1999. – № 17.

52. Горбачев И. Любое оружие оставляет следы (экспертиза оружия и следов выстрела) // Закон. – 1998. – № 1.

53. Кофанов А.В. Вплив перешкод на характер вогнепальних ушкод­жень // Вісн. Луганського ін-ту внутр. справ МВС України. – Луганськ, 1998. – Вип. 4.

54. Бергер В.Е. Собирание и подготовка материалов для экспертизы огнестрельного оружия, боеприпасов и следов выстрела. – К.: РИО МООП УССР, 1967.

55. Вопросы судебно-автороведческой диагностической экспертизы. – К.: КНИИСЭ, 1984.

56. Неидентификационные исследования в почерковедческой экспертизе / Под ред. Л.Е. Ароцкера. – К., 1972.

57. Судебно-техническая экспертиза документов: Особенная часть- МР тод. пособие. – М., 1995. – Вып. 3.

58. Судебные экспертизы (Возможности, подготовка материалов, назначение, оценка). – К., 1981.

59. Шепітько В.Ю. та ін. Ідентифікація людини за ознаками зовніш­ності: науково-практичний посібник. – X., 2003.

60. Разумов Э.А. Криминалистические учеты: Метод, пособие – К., 1991.

61. Рассейкин Д.П. Очерки истории уголовной регистрации. – Саратов, 1976.

Руководство для следователей. – М.: Юрид. лит., 1981. – Ч. 1.

62. Баев О.Я. Тактика следственных действий. – Воронеж, 1995.

63. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. – М., 1997.

64. Васильев А.Н. Следственная тактика. – М., 1976.

65. Дулов А.Н. Тактические операции при расследовании преступле­ний. – Минск, 1979.

66. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Криминалистическая тактика: теории, тенденции. – X., 1997.

67. Кузьмичев В.С. Система принципов следственной тактики // Кри­миналистика и судебная экспертиза. – К., 1993. – Вып. 46. – С. 26–33.

68. Поташник Д.П. Криминалистическая тактика. – М., 1998.

69. Шепитько В.Ю. Теория криминалистической тактики. – X., 2002.

70. Антипов В.П. Планирование расследования нераскрытых преступ­лений. – М.: Юрлитинформ, 2002.

71. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. – М.: Юрид. лит., 1978.

72. Васильев А.И., Мудъюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование рас­следования преступлений. – М., 1957.

73. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Криминалистическая тактика: Теория и тенденции: Учебное пособие. – Х., 1997.

74. Коновалова В.Е. Версия: концепции функции в судопроизвод­стве. – X.: Консум, 2000.

75. Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики. – Саратов, 1987.

76. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: Планирование. Организация. – М., 1970.

77. Ларин А.М. От следственной версии к истине. – М.: Юрид. лит., 1976.

78. Пещак Ян. Следственные версии. Криминалистическое исследование / Под ред. А. Р. Ратинова. – М., 1976.

79. Белкин Р. С., Лифшиц Е. М. Тактика следственных действий. – М.: Новый юрист, 1997. – С. 44–80.

80. Колмаков В. П. Следственный осмотр. – М., 1969.

81. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. – М., 1982.

82. Осмотр места происшествия: Учебное пособие. – М., 2000.

83. Следственные действия / Под ред. В. А. Образцова. – М.: Юристъ, 1999.

84. Постика И. В. Оперативная оценка следов преступлений. – Одесса, 1988.

85. Шепітько В. Ю. Тактика огляду місця події. Текст лекцій. – Х., 1994.

86. Осмотр места происшествия / Под ред. А. И. Дворкина. – М.: Юристъ, 2001.

87. Коршунов В.М. Следы на месте происшествия. – М.: Экзамен, 2001.

88. Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. – М., 1964.

89. Леви А.А., Пичкалева Г.И., Селиванов Н.А. Получение и проверка показаний следователем. – М., 1987.

90. Соя-Серко Л. А. Проверка показаний на месте. – М., 1966.

91. Центров Е.Е. Проверка показаний на месте как самостоятельное
следственное действий // Российский следователь. – 1999. – № 1.

92. Денисюк С.Ф., Шепитько В.Ю. Обыск в системе следственных действий (Тактико-криминалистические проблемы). – Х., 1999.

93. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Обыск: тактика и психология. Х., 1997.

94. Геломанов А.Г., Гонтарь С.А. Как установить участие лица в право­нарушении. – М., 1999.

95. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следст­вии. – М., 1976.

96. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология: Учебное посо­бие. – Х., 1999.

97. Порубав Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. – М., 1998.

98. Шепітько В.Ю. Тактика допиту: Текст лекції. – Х., 1992.

99. Аленин Ю. П. Процессуальные особенности производства следствен­ных действий. – Одесса, 2002.

100. Удалова Л. Д. Вопросы тактики предъявления для опознания // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1984. – Вып. 29.

101. Судово-експертна діяльність: Довідник для суддів. – К., 2001.

102. Шляхов А. Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. – М., 1979.

103. Экспертизы в судебной практике. – К., 1987.

104. Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. – Свердловск, 1975.

105. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. – Х., 1976.

106. Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характе­ристика преступлений. – Х., 1985.

107. Тищенко В. В. Корыстно-насильственные преступления: криминали­стический анализ. – Одесса, 2002.

108. Образцов В. А. О предмете методики расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1979. – Вып. 31. – С. 100–112.

109. Чурилов С. Н. Криминалистическая методика: история и современ­ность. – М., 2002.

110. Саинчин А. С. Основы раскрытия некоторых видов умышленных убийств. – Одесса, 2004.

111. Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. – М.: Издательская группа НОРМА-Инфра-М, 1998.

112. Чурилов С. Н. Криминалистическая тактика: учебное пособие в структурно-логических схемах – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005. – 184 с.

113. Дубягин Ю. П. Руководство по розыску и расследованию неочевидных убийств. – М.:БУКВИЦА, 1997. – 480 с.

114. Дубягин Ю. П., Дубягина О. П., Логинов С. Г. Особенности методики расследования неочевидных убийств. – М.: ООО Издательство «Юрлитин-форм», 2004. – 250 с.

115. Натура Д. А., Натура А. И. Эксгумация и особенности тактики следственных действий, связанных с эксгумированным трупом. – М.: ООО Издательство «Юрлитин-форм», 2003. – 104 с.

116. Ивченко Л. И. Тактика контроля и записи переговоров и использование результатов следственного действия в расследовании. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. – 168 с.

1   2   3   4   5   6Схожі:

Інститут підготовки кадрів iconЗапрошуємо до обговорення проекту Порядку визначення вартості підготовки кадрів за державним замовленням
Тині підготовки фахівців вищими навчальними закладами І–іv рівнів акредитації, розроблений на виконання Закону України «Про формування...
Інститут підготовки кадрів iconЗакон України „Про наукову І науково-технічну діяльність" (в редакції №284-xiv від 01. 12. 91 із всіма змінами внесеними за законами до 09. 02. 06) ст. 19 „Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура"
України в галузі підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів та проекту Закону України „Про підготовку та атестацію...
Інститут підготовки кадрів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Інститут підготовки кадрів iconНаціональна академія державного управління при президентові україни інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів
Схвалено Вченою радою Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів (протокол №2 від 17 квітня 2012 року)
Інститут підготовки кадрів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу “Центр розвитку ди­ти­ни
Інститут підготовки кадрів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Богуславська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням окремих предметів
Інститут підготовки кадрів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Макарівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-природничо-математичний ліцей»
Інститут підготовки кадрів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
...
Інститут підготовки кадрів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
«Упровадження медіаосвіти у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України»
Інститут підготовки кадрів iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 грудня 2007 року №854 «Про проект обласної програми підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на 2008-2012 роки»: Схвалити проект районної програми підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на 2010-2012 роки (далі проект Програми),
Про проект районної програми підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на 2010-2012 роки
Інститут підготовки кадрів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вив­ченням інформаційних технологій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов