Збірник основних нормативно-правових актів у галузі: ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Зміст icon

Збірник основних нормативно-правових актів у галузі: ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. ЗмістНазваЗбірник основних нормативно-правових актів у галузі: ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Зміст
Сторінка12/45
Дата конвертації25.07.2012
Розмір3.89 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   45
^

Розділ II. ОЗНАКИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА. ЙОГО СПОЖИВАЧІВ, ПОРЯДОК ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

Стаття 3. Ознаки альтернативних видів палива


Паливо визначається альтернативним, якщо воно:

повністю виготовлене (видобуте) з нетрадиційних та поновлювальних джерел і видів енергетичної сировини (включаючи біомасу) або є сумішшю традиційного палива з альтернативним, вміст якого має відповідати технічним нормативам моторного палива; 

(абзац другий статті 3 у редакції
 Закону України від 21.05.2009 р. N 1391-VI)

виготовлене (видобуте) з нафтових, газових, нафтогазоконденсатних родовищ непромислового значення, вичерпаних родовищ, з важких сортів нафти тощо і за своїми ознаками відрізняється від вимог до традиційного виду палива. Якщо таке паливо за своїми ознаками відповідає вимогам до традиційного виду палива, дія цього Закону поширюється тільки на його виробництво (видобуток) і не поширюється на споживачів палива;

нормативи екологічної безпеки і наслідки застосування альтернативних видів палива для довкілля і здоров'я людини відповідають вимогам, встановленим законодавством України для традиційних видів палива.
^

Стаття 4. Альтернативні види рідкого палива


До альтернативних видів рідкого палива належать:

горючі рідини, одержані під час переробки твердих видів палива (вугілля, торфу, сланців); 

спирти (біоетанол, біобутанол) та отримані на їх основі синтетичні продукти, що можуть використовуватись як паливо або компоненти палива (добавки на основі біоетанолу та біобутанолу), олії, інші види рідкого палива з біомаси (у тому числі біодизель);

(абзац третій статті 4 у редакції
 Закону України від 21.05.2009 р. N 1391-VI)

горючі рідини, одержані з промислових відходів, у тому числі газових викидів, стічних вод, виливів та інших відходів промислового виробництва;

паливо, одержане з нафти і газового конденсату нафтових, газових та газоконденсатних родовищ непромислового значення та вичерпаних родовищ, з важких сортів нафти та природних бітумів, якщо це паливо не належить до традиційного виду.
^

Стаття 5. Альтернативні види газового палива


До альтернативних видів газового палива належать:

газ (метан) вугільних родовищ, а також газ, одержаний у процесі підземної газифікації та підземного спалювання вугільних пластів;

газ, одержаний під час переробки твердого палива (кам'яне та буре вугілля, горючі сланці, торф), природних бітумів, важкої нафти;

газ, що міститься у водоносних пластах нафтогазових басейнів з аномально високим пластовим тиском, в інших підземних газонасичених водах, а також у газонасичених водоймищах і болотах;

газ, одержаний з природних газових гідратів, та підгідратний газ;

біогаз, звалищний, генераторний газ у будь-якому стані, біоводень, інше газове паливо, одержане з біомаси; газ у будь-якому стані, одержаний під час переробки твердого палива (кам'яне та буре вугілля, горючі сланці, торф), природних бітумів, важкої нафти, нафтової сировини;

(абзац шостий статті 5 у редакції
 Закону України від 21.05.2009 р. N 1391-VI)

газ, одержаний з промислових відходів (газових викидів, стічних вод промислової каналізації, вентиляційних викидів, відходів вугільних збагачувальних фабрик тощо);

стиснений та зріджений природний газ, зріджений нафтовий газ, супутний нафтовий газ, вільний газ метан, якщо вони одержані з газових, газоконденсатних та нафтових родовищ непромислового значення та вичерпаних родовищ і не належать до традиційних видів палива.
^

Стаття 51. Альтернативні види твердого палива


До альтернативних видів твердого палива належать:

продукція та відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), лісового господарства та технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості, а також гранули, брикети, деревне вугілля та вуглиста речовина, вироблені з цієї продукції та відходів, що використовуються як паливо;

органічна частина промислових та побутових відходів, а також гранули та брикети, вироблені з них;

торф, а також гранули та брикети, вироблені з нього.

(Закон доповнено статтею 51 згідно із
 Законом України від 21.05.2009 р. N 1391-VI)
^

Стаття 6. Порядок визначення палива альтернативним


Належність палива до альтернативного підтверджується документом про ідентифікацію палива, що видається уповноваженим органом виконавчої влади в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Біологічні види палива, призначені для реалізації як товарна продукція, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до законодавства.

(статтю 6 доповнено новою частиною другою
 згідно із Законом України від 21.05.2009 р. N 1391-VI)

Виробниками альтернативних видів палива вважаються суб'єкти господарювання всіх форм власності, що виготовляють тверде, рідке та газове паливо з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини.

(статтю 6 доповнено новою частиною третьою
 згідно із Законом України від 21.05.2009 р. N 1391-VI,
у зв'язку з цим частини другу та третю вважати
 відповідно частинами четвертою та п'ятою)

Відмова органу виконавчої влади у видачі документа про ідентифікацію палива або порушення ним порядку видачі можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Суб'єкти господарської діяльності, які реалізують свою продукцію, на вимогу покупця надають документ, що підтверджує якість палива та його належність до альтернативних видів палива.

(частина п'ята статті 6 у редакції
 Закону України від 21.05.2009 р. N 1391-VI)

Стаття 7. Технічні засоби, що працюють на альтернативних видах палива, та порядок підтвердження здатності технічного засобу працювати на альтернативних видах палива


До технічних засобів, що працюють на альтернативних видах палива, належать засоби, призначені або переобладнані для роботи принаймні на одному з видів альтернативного палива або на суміші традиційного палива з альтернативним, в яких вміст біоетанолу відповідає вимогам нормативних документів, що здатні працювати на такому паливі без погіршення безпечності, надійності та відповідності їх екологічних показників вимогам нормативних документів.

Призначення технічного засобу для роботи на альтернативному виді палива підтверджується документом підприємства - виробника цього засобу. Переобладнання технічного засобу для роботи на альтернативному виді палива погоджується з підприємством - виробником технічного засобу або центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання у сфері, що стосується конструкції відповідного технічного засобу.

Підтвердження відповідності призначеного або переобладнаного для роботи на альтернативному виді палива технічного засобу здійснюється згідно з вимогами законодавства, що поширюється на технічні засоби, які працюють на традиційних паливах.

До техніки, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкції існуючих та будівництва нових підприємств з виробництва біопалив та таких, що використовуються для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з метою споживання біопалив, відносяться товари, які класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8416, 8417, 8419, 8422 40 00, 8423 20 00 00, 8423 30 00 00, 8423 81, 8423 82, 8423 89 00 00, 8423 90 00 00, 8514.

До технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, що працюють на біопаливі, відносяться товари, які класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 8701, 8702, 8704, 8705, 8709.

(стаття 7 у редакції Закону
 України від 21.05.2009 р. N 1391-VI)
^

Стаття 8. Особливості відносин у сфері виробництва та використання біологічних видів палива


Діяльність у сфері виробництва та використання біологічних видів палива може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності відповідно до законодавства України.

Суб'єкти господарювання, що використовують різні технології виробництва біологічних видів палива, мають рівні права на доступ до ринку біологічних видів палива.

Суб'єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність у сфері виробництва, зберігання та введення в обіг рідких біологічних видів палива та біогазів, підлягають внесенню до державного реєстру виробників рідких біологічних видів палива та біогазів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Ведення державного реєстру виробників рідких біологічних видів палива та біогазів здійснюється органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Біомаса, що утворюється внаслідок діяльності суб'єктів господарювання, може використовуватись як біопаливо або для виробництва біопалива чи біокомпонентів, крім тієї частини біомаси, яка використовується зазначеними суб'єктами для потреб власного виробництва, не пов'язаних з виробництвом біопалива чи біокомпонентів.

Суб'єкти господарювання, внаслідок діяльності яких утворюється біомаса, що використовується для виготовлення біопалива та біокомпонентів, зобов'язані вести облік такої біомаси в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Виробники біопалива зобов'язані вести облік виробленого ними біопалива та біокомпонентів у порядку, встановленому законодавством.

Виробництво біоетанолу здійснюється суб'єктами господарювання за наявності відповідної ліцензії.

Забороняються виробництво та зберігання спирту етилового на підприємствах з виробництва біоетанолу.

Забороняються зберігання та транспортування біоетанолу без його денатурації від 1 - 10 відсотків бензину або у разі його використання на експорт та виготовлення етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ) - денатурація здійснюється згідно з умовами укладених договорів.

(стаття 8 у редакції Закону
 України від 21.05.2009 р. N 1391-VI)
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   45Схожі:

Збірник основних нормативно-правових актів у галузі: ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Зміст iconПорядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для підприємств та організацій Миколаївської області
Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 22 жовтня 2002 року №112...
Збірник основних нормативно-правових актів у галузі: ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Зміст iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про ефективне використання паливно- енергетичних ресурсів" Обґрунтування необхідності прийняття Закону
Проект Закону України “Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів” розроблений на виконання Указу Президента України...
Збірник основних нормативно-правових актів у галузі: ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Зміст iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про ефективне використання паливно- енергетичних ресурсів" Обґрунтування необхідності прийняття Закону
Проект Закону України “Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів” розроблений на виконання Указу Президента України...
Збірник основних нормативно-правових актів у галузі: ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Зміст iconЗакон УкраЇни Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів
Цей Закон регулює відносини, пов’язані з використанням паливно-енергетичних ресурсів суб’єктами господарювання усіх форм власності...
Збірник основних нормативно-правових актів у галузі: ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Зміст iconЗакон УкраЇни Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів
Цей Закон регулює відносини, пов’язані з використанням паливно-енергетичних ресурсів підприємствами, установами, організаціями всіх...
Збірник основних нормативно-правових актів у галузі: ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Зміст iconЗакон УкраЇни Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів
Цей Закон регулює відносини, пов’язані з використанням паливно-енергетичних ресурсів суб’єктами господарювання усіх форм власності...
Збірник основних нормативно-правових актів у галузі: ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Зміст iconЗакон УкраЇни Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів
Цей Закон регулює відносини, пов’язані з використанням паливно-енергетичних ресурсів суб’єктами господарювання усіх форм власності...
Збірник основних нормативно-правових актів у галузі: ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Зміст iconНаказ Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
Визначення нераціонального (неефективного) використання паливно-енергетичних ресурсів
Збірник основних нормативно-правових актів у галузі: ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Зміст iconПовідомлення про оприлюднення проекту закону України "Про ефективне використання енергетичних ресурсів"
Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів з метою забезпечення реалізації...
Збірник основних нормативно-правових актів у галузі: ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Зміст iconПовідомлення про оприлюднення проекту закону України "Про ефективне використання енергетичних ресурсів"
Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів з метою забезпечення реалізації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов