Цивільний кодекс україни icon

Цивільний кодекс україниНазваЦивільний кодекс україни
Сторінка34/34
Дата конвертації28.07.2012
Розмір7.18 Mb.
ТипКодекс
джерело
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
1. /Цив_льний кодекс Украхни.docЦивільний кодекс україни
Глава 89

ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА СПАДЩИНУ


Стаття 1296. Право спадкоємця на одержання свідоцтва про

право на спадщину


1. Спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати

свідоцтво про право на спадщину.


2. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про

право на спадщину видається кожному з них із визначенням імені та

часток у спадщині інших спадкоємців.


3. Відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє

спадкоємця права на спадщину.


Стаття 1297. Обов'язок спадкоємця звернутися за свідоцтвом

про право на спадщину на нерухоме майно


1. Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є

нерухоме майно, зобов'язаний звернутися до нотаріуса за видачею

йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно.


2. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про

право на спадщину видається на ім'я кожного з них, із зазначенням

імені та частки у спадщині інших спадкоємців.


Стаття 1298. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину


1. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям

після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини.


2. Якщо заповіт складено на користь зачатої, але ще не

народженої дитини, видача свідоцтва про право на спадщину і

розподіл спадщини між усіма спадкоємцями може відбутися лише після

народження дитини.


Положення абзацу першого цієї частини застосовується також

щодо дитини, зачатої за життя спадкодавця, але народженої після

його смерті, у разі спадкування за законом.


3. До закінчення строку на прийняття спадщини нотаріус може

видати спадкоємцеві дозвіл на одержання частини вкладу спадкодавця

у банку (фінансовій установі), якщо це викликано обставинами, які

мають істотне значення.


Стаття 1299. Державна реєстрація права на спадщину


1. Якщо у складі спадщини, яку прийняв спадкоємець, є

нерухоме майно, спадкоємець зобов'язаний зареєструвати право на

спадщину в органах, які здійснюють державну реєстрацію нерухомого

майна (стаття 182 цього Кодексу).


2. Право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця з

моменту державної реєстрації цього майна.


Стаття 1300. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину


1. За згодою всіх спадкоємців, які прийняли спадщину,

нотаріус за місцем відкриття спадщини може внести зміни до

свідоцтва про право на спадщину.


2. На вимогу одного із спадкоємців за рішенням суду можуть

бути внесені зміни до свідоцтва про право на спадщину.


3. У випадках, встановлених частинами першою і другою цієї

статті, нотаріус видає спадкоємцям нові свідоцтва про право на

спадщину.


Стаття 1301. Визнання недійсним свідоцтва про право на

спадщину


1. Свідоцтво про право на спадщину визнається недійсним за

рішенням суду, якщо буде встановлено, що особа, якій воно видане,

не мала права на спадкування, а також в інших випадках,

встановлених законом.


Глава 90

СПАДКОВИЙ ДОГОВІР


Стаття 1302. Поняття спадкового договору


1. За спадковим договором одна сторона (набувач)

зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони

(відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на

майно відчужувача.


Стаття 1303. Сторони у спадковому договорі


1. Відчужувачем у спадковому договорі може бути подружжя,

один із подружжя або інша особа.


2. Набувачем у спадковому договорі може бути фізична або

юридична особа.


Стаття 1304. Форма спадкового договору


1. Спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає

нотаріальному посвідченню.


Стаття 1305. Обов'язки набувача у спадковому договорі


1. Набувач у спадковому договорі може бути зобов'язаний

вчинити певну дію майнового або немайнового характеру до відкриття

спадщини або після її відкриття.


Стаття 1306. Особливості спадкового договору з участю

подружжя


1. Предметом спадкового договору може бути майно, яке

належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також

майно, яке є особистою власністю будь-кого з подружжя.


2. Спадковим договором може бути встановлено, що в разі

смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого, а в разі

смерті другого з подружжя його майно переходить до набувача за

договором.


Стаття 1307. Забезпечення виконання спадкового договору


1. На майно, визначене у спадковому договорі, нотаріус, який

посвідчив цей договір, накладає заборону відчуження.


2. Заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у

спадковому договорі, є нікчемним.


3. Відчужувач має право призначити особу, яка буде

здійснювати контроль за виконанням спадкового договору після його

смерті.


У разі відсутності такої особи контроль за виконанням

спадкового договору здійснює нотаріус за місцем відкриття

спадщини.


Стаття 1308. Розірвання спадкового договору


1. Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу

відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень.


2. Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу

набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень

відчужувача.


ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року.


2. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 2004 року:


Цивільний кодекс Української РСР ( 1540-06 ) від 18 липня

1963 року, із змінами, внесеними до нього;


Закон Української РСР "Про затвердження Цивільного кодексу

Української РСР" ( 1540-06 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,

1963 р., N 30, ст. 463);


статті 2-7, 12, 13, 16 Указу Президії Верховної Ради

Української РСР від 9 грудня 1963 року "Про порядок введення в дію

Цивільного і Цивільного процесуального кодексів Української РСР"

( 1990-06 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1963 р., N 51,

ст. 731; 1985 р., N 23, ст. 542; Відомості Верховної Ради України,

1993 р., N 3, ст. 15).


3. Кабінету Міністрів України до 1 квітня 2003 року

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України:


перелік законодавчих актів (їх окремих положень), які мають

бути визнані такими, що втратили чинність, та перелік законодавчих

актів, до яких слід внести зміни, у зв'язку з набранням чинності

цим Кодексом;


проект закону про міжнародне приватне право та проекти інших

законів, необхідність прийняття яких випливає із цього Кодексу.


4. Цивільний кодекс України застосовується до цивільних

відносин, що виникли після набрання ним чинності.


Щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності

Цивільним кодексом України, положення цього Кодексу застосовуються

до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати

після набрання ним чинності.


5. Правила книги шостої Цивільного кодексу України

застосовуються також до спадщини, яка відкрилася, але не була

прийнята ніким із спадкоємців до набрання чинності цим Кодексом.


Правила статті 1277 Цивільного кодексу України про відумерле

майно застосовуються також до спадщини, від дня відкриття якої до

набрання чинності цим Кодексом спливло не менше одного року.


6. Правила Цивільного кодексу України про позовну давність

застосовуються до позовів, строк пред'явлення яких, встановлений

законодавством, що діяло раніше, не сплив до набрання чинності цим

Кодексом.


7. До позовів про визнання заперечуваного правочину недійсним

і про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину,

право на пред'явлення якого виникло до 1 січня 2004 року,

застосовується позовна давність, встановлена для відповідних

позовів законодавством, що діяло раніше.


8. Правила статті 344 Цивільного кодексу України про

набувальну давність поширюються також на випадки, коли володіння

майном почалося за три роки до набрання чинності цим Кодексом.


9. До договорів, що були укладені до 1 січня 2004 року і

продовжують діяти після набрання чинності Цивільним кодексом

України, застосовуються правила цього Кодексу щодо підстав,

порядку і наслідків зміни або розірвання договорів окремих видів

незалежно від дати їх укладення.


10. Правила Цивільного кодексу України про відповідальність

за порушення договору застосовуються в тих випадках, коли

відповідні порушення були допущені після набрання чинності цим

Кодексом, крім випадків, коли в договорах, укладених до 1 січня

2004 року, була встановлена інша відповідальність за такі

порушення.


11. Судові провадження у справах про припинення права

власності на підставах, що не встановлені Цивільним кодексом

України або іншим законом, підлягають припиненню.


Ухвалені, але не виконані судові рішення у таких справах

примусовому виконанню не підлягають.


Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 16 січня 2003 року

N 435-IV


Публiкацiї документа:


Інформаційний бюлетень НКРЕ - 2003 р., № 7


Голос України вiд 12.03.2003 - № 45


Офіційний вісник України вiд 28.03.2003 - 2003 р., № 11, стор. 7, стаття 461, код акту 24654/2003


Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 - 2003 р., № 40, стаття 356
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34Схожі:

Цивільний кодекс україни iconЗакон України „Про місцеве самоврядування в Україні" (під. 4, п. „б", ч. 1, ст. 34) В стадії розроблення Сімейний Кодекс України (ст. 243,244,247,249) Цивільний Кодекс України (ст. 56,58,59-63)
Розмір плати за надання адміністративної послуги (у разі надання її на платній основі)
Цивільний кодекс україни iconЗакон України «Про звернення громадян» Закон України «Про охорону дитинства» Сімейний кодекс України Цивільний процесуальний кодекс України Закон України «Про попередження насильства в сім»ї»
Постанова Кабінету Міністрів України від 24. 09. 2008 р. №866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом...
Цивільний кодекс україни iconЦивільний процесуальний кодекс україни
України з розгляду цивільних І кримінальних справ, вводяться в дію після початку діяльності
Цивільний кодекс україни iconЦивільний процесуальний кодекс україни
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, вводяться в дію після початку діяльності
Цивільний кодекс україни iconЦивільний процесуальний кодекс україни
України з розгляду цивільних І кримінальних справ, вводяться в дію після початку діяльності
Цивільний кодекс україни iconЦивільний процесуальний кодекс україни
України з розгляду цивільних І кримінальних справ, вводяться в дію після початку діяльності
Цивільний кодекс україни iconЦивільний процесуальний кодекс україни
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, вводяться в дію після початку діяльності
Цивільний кодекс україни iconЦивільний кодекс україни витяги
Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав
Цивільний кодекс україни iconЦивільний кодекс україни
Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції України та цього Кодексу (далі...
Цивільний кодекс україни iconДокументи
1. /ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАпНИ.doc
Цивільний кодекс україни iconЗакон україни «Про введення в дію Цивільного кодексу України» Стаття Цивільний кодекс України вводиться в дію з 1 січня 2003 року, крім положень, для яких цим Законом встановлений інший термін введення в дію
Стаття Цивільний кодекс України вводиться в дію з 1 січня 2003 року, крім положень, для яких цим Законом встановлений інший термін...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов