Про затвердження Правил безпеки під час проведення роботи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах icon

Про затвердження Правил безпеки під час проведення роботи з біології в загальноосвітніх навчальних закладахНазваПро затвердження Правил безпеки під час проведення роботи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах
Дата конвертації29.07.2012
Розмір123.28 Kb.
ТипДокументи
джерело

Проект НАКАЗУ «Про затвердження Правил безпеки під час проведення роботи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах»

Про затвердження Правил безпеки

під час проведення роботи з біології

в загальноосвітніх навчальних закладах
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою збереження здоров’я учнівської молоді та профілактики травматизму під час проведення роботи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах


н а к а з у ю:


1. Затвердити Правила безпеки під час проведення роботи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах (далі – Правила), що додаються.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій запровадити в дію ці Правила та забезпечити систематичний контроль за дотриманням їх вимог.

3. Надрукувати ці Правила в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Жебровського Б.М.

5. Цей наказ набирає чинності з моменту його офіційного опублікування.


Міністр Д.В.Табачник

Погоджено:


Перший заступник Міністра Б.М.Жебровський


Директор департаменту

загальної середньої та

дошкільної освіти О.В.Єресько


Директор адміністративно-

господарського департаменту О.В.Ворошиловський


Завідувач сектору з

безпеки життєдіяльності А.В.Марченко


Начальник юридичного управління О.О.Кравченко


Наказ внесено:


Директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти О.А.Удод


Дуброва Н.Й.

417-73-61

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки

____ _________200___№___


^ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

ПІД ЧАС РОБОТИ З БІОЛОГІЇ

В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила безпеки під час роботи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах (далі - Правила) установлюють вимоги безпеки під час проведення занять в кабінеті (лабораторії) біології, на навчально-дослiднiй дiлянцi, в теплиці (оранжереї) та екскурсiй у природу (далі – навчання з біології) загальноосвітніх навчальних закладів (далі - навчальні заклади) незалежно від форм власності.


1.2. Навчання з біології та природознавства в навчальних закладах проводиться відповідно до навчальних програм освітньої галузі „Людина і світ” Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717, та „Природознавство” Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24.


1.3. На заняттях з біології та природознавства використовують технічні засоби навчання та обладнання навчального та загального призначення відповідно до переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів.

1.4. Кабінет (лабораторія) біології (далі – кабінет біології) має бути обладнаний аптечкою (навчально-дослідна ділянка, оранжерея - переносною аптечкою) з набором медикаментів, перев’язувальних засобів і приладь та інструкцією щодо надання першої долікарської допомоги у разі травм та пошкоджень з адресою і телефоном найближчої лікувально-профілактичної установи, де можуть надати медичну допомогу.

1.5. Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці перед початком усіх видів робіт з біології (на навчально-дослідній ділянці, в оранжереї (теплиці) з учнями проводиться інструктаж з охорони праці.

1.6. У процесі роботи в кабінеті (лабораторії) біології учні повинні виконувати правила особистої гігієни, тримати в чистоті робоче місце.

1.7. Розслідування нещасних випадків з учнями, що сталися під час проведення робіт з біології, здійснюється відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 31.08.2001 № 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1093/6284.


2. Вимоги до приміщення кабінету біології

та лаборантської


2.1. Примiщення кабiнету бiологiї та лаборантської повиннi відповідати вимогам Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.2.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 (далі – ДСанПіН 5.2.2.008-01)


2.2. У кабінеті (лабораторії ) біології не дозволяється утримувати рослин, що містять отруйні речовини (олеандр, молочаї тощо).


2.3. Куточок живої природи доцільно розмiстити в спецiальному примiщеннi, неподалiк вiд кабiнету бiологiї.


2.4. У куточку живої природи, що розмiщується в примiщеннi навчального закладу, дозволяється утримувати акварiумних риб, iнших мешканцiв акварiума, а також вужiв, ящiрок - у терарiумах, птахiв - у клiтках. Утримувати диких хижакiв, хижих птахiв i отруйних тварин у куточку живої природи не дозволяється.


2.5. Улаштування електромережi в кабінеті біології повинно відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів з охорони праці.


2.6. Протипожежний захист кабінету біології повинен відповідати вимогам Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затвердженим наказом Міністерства освіти України, Головного управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України від 30.09.98 № 348/70, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.12.98 за № 800/3240.


2.7. У кабінеті біології повинні бути у справному стані первинні засоби пожежогасіння, а саме:

вогнегасники пінний, вуглекислотний або порошковий – не менше одного на приміщення;

ящик або відро з піском (об'ємом близько 0,01 мі) та совком;

ковдра з вогнетривкого матеріалу.


2.8. У разі виникнення загоряння в кабінеті біології необхідно:

ужити заходів щодо евакуації людей із приміщення;

за необхідності повідомити пожежну охорону (телефон 101);

вимкнути електромережу;

приступити до ліквідації осередку вогню.


2.9. Електропроводку під напругою слід гасити піском, вогнетривкою ковдрою, порошковими або вуглекислотними вогнегасниками, а знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками.


^ 3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ

ЗАНЯТЬ З БІОЛОГІЇ


3.1. Вимоги безпеки під час проведення лабораторних занять, практичних робіт, демонстраційних дослідів у приміщенні кабінету (лабораторії) біології


3.1.1. Усі роботи в кабінеті (лабораторії) біології проводяться з урахуванням вимог ДСанПіН 5.2.2.008-01.


3.1.2. Для демонстраційних дослідів необхідно використовувати електронагрівальні прилади закритого типу.


3.1.3. З метою попередження травматизму учнів під час проведення занять в кабінеті (лабораторії) біології необхідно:

під час роботи з скляними приладами користуватися скляними трубками, що мають оплавлені краї;

при нагріванні речовин в пробірці або колбі не тримати їх руками, треба закріплювати в тримачі для пробірок або в лапці штатива;

під час миття скляного посуду пам'ятати, що скло крихке, легко ламається і тріскається від ударів, різкої зміни температури; для миття посуду щітками ("йоржами") дозволяється направляти дно посудини тільки від себе або вниз;

при використанні спиртівки для нагрівання рідин берегти руки від опіків: нагрівання рідин слід виконувати тільки в тонкостінному посуді (пробірки, колби тощо);

отвір пробірки або шийку колби при нагріванні не направляти на себе та на оточуючих;

при нагріванні рідин не нахилятися над посудиною і не заглядати в неї;

при нагріванні скляних пластинок спочатку рівномірно прогріти всю пластину, а потім вести повільне нагрівання;

не кип’ятити горючі рідини на відкритому полум’ї;

під час роботи з препаратами учням не повинні доторкатися або нюхати ядовиті рослини, гриби і колючі рослини

при роботі с хімреактивами не брати їх руками, тверді реактивы із склянок набирати спеціальними ложечками, шпателями.


^ 3.2. Вимоги безпеки під час роботи в куточку живої природи


3.2.1. Роботи в куточку живої природи слід проводити з урахуванням чинних правил охорони праці у тваринництві.


3.2.2. Учні доглядають за тваринами в приміщенні куточка живої природи в спецодязі (халати, фартухи), що зберігається в спеціальній шафі в приміщенні куточка живої природи; руки слід захищати рукавицями.


3.2.3. Учні встановлюють постійний нагляд за тваринами в куточку живої природи.


3.2.4. Про захворювання якоїсь тварини учні повідомляють учителя, який викликає ветеринарного лікаря. Хвору тварину треба негайно відокремити, а решту тварин тримати на карантині за вказівкою ветеринара.


^ 3.3. Правила безпеки під час роботи на навчально-дослідній

ділянці


3.3.1. Учні проводять роботи на навчально-дослідній ділянці в спецодязі (халати, фартухи) і рукавицях.


3.3.2. Під час роботи на навчально-дослідній ділянці учні повинні:
дотримуватися правил поведінки, режимів праці і відпочинку;
не переносити вантажів понад допустимої норми;
обережно поводитися з сільскогосподарським інвентарем;
при прополюванні ділянки користуватися рукавицями;
в спекотну пору року мати головний убір для попередження сонячного удару;
про кожний нещасний випадок потерпілий або свідок нещасного випадку зобов’язаний негайно повідомити керівнику робіт, який повідомляє керівництву навчального закладу;

у разі несправності інвентарю припинити роботу і повідомити про це керівника робіт;
дотримуватися порядку виконання робіт, правильно застосовувати робочий інвентар, виконувати правила особистої гігієни.


3.3.3. З учнями, які порушили виконання цих Правил, проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці.


3.3.4. Учням не дозволяється:
приносити на ділянку колючі, ріжучі, легкозаймисті предмети;
бігати, штовхати один одного; кидати різні предмети один на одного.


3.3.5. Відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.96 №59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.04.96 за №183/1208 (далі – Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми), учні мають право піднімати вантаж:

під час короткочасної роботи:

для дівчат 14 років - 2,5 кг, 15 років – 6 кг, 16 років – 7 кг, 17 років – 8 кг;

для юнаків 14 років - 5 кг, 15 років – 12 кг, 16 років - 14 кг, 17 років – 16 кг;

під час тривалої роботи:

для дівчат 15 років - 4,2 кг, 16 років - 5,6 кг, 17 років - 6,3 кг;

для юнаків 15 років – 8,4 кг, 16 років – 11,2 кг, 17 років – 12,6 кг.


3.3.6. Тривалість роботи учнів на навчально-дослідній ділянці встановлюється відповідно до їх віку. Загальна тривалість щоденної роботи учнів під час канікул не повинна перевищувати:

для учнів початкових класів –двох годин;

для учнів 5-7 класів – трьох годин;

для учнів 8-9 класів – чотирьох годин;

для учнів 10 классов – шести годин.

У вільний від навчання час протягом навчального року тривалість щоденної роботи учнів зменшується у 2 рази;


3.3.7. Для попередження швидкої втоми учням слід змінювати види робіт, після кожних 45 хвилин роботи влаштовувати перерву на 15 хвилин для активного відпочинку.


3.3.8. Під час роботи з використанням інвентарю учні переносять його тільки у вертикальному положенні загостреною частиною вниз, не дозволяється передавати його один одному кидком і направляти загостреною частиною на себе і на своїх товаришів.


^ 3.4. Правила безпеки під час проведення практичних занять

з біології в теплицях (оранжереях)


3.4.1. Практичні роботи з біології, метою яких є ознайомлення учнів з основами і практичними навичками з біології, що проводяться в приміщенні теплиці або оранжереї навчального закладу, пов’язані з комплексом несприятливих умов - підвищеною вологістю і температурою, впливом хімічних речовин (добрив, стимуляторів росту тощо).


3.4.2. Учні проводять у теплиці роботи з вирощування розсади сільськогосподарських культур, овочевих рослин, в оранжереї вирощують квітково - декоративні рослини.


3.4.3. На учнів поширюються вимоги безпеки під час проведення робіт у теплиці, оранжереї навчального закладу, які визначаються Правилами охорони праці під час виконання робіт у захищеному ґрунті (НПАОП 01.1-02-01).


3.4.4. Під час роботи у теплиці (оранжереї) учням не дозволяється працювати незахищеними руками. Для прополювання, розпушування грунту необхідно використовувати сапи, розпушувачі, совки тощо.


3.4.5. Застосування отрутохімікатів у теплиці (оранжереї) не дозволяється. Для боротьби зі шкідниками, хворобами і бур’янами використовують агротехнічні і біологічні методи.

Після обробки, яку проводить лаборант кабінету біології, учням дозволено працювати:

після обробки біологічними препаратами – через 1 добу;

після обробки регуляторами росту – через 2 доби.


3.4.6. Підживлення рослин, які вирощують у теплиці (оранжереї), здійснюється учнями в установлені для кожного виду терміни за допомогою мінеральних добрив.


3.4.7. Мінеральні добрива, біологічні препарати для боротьби зі шкідниками, хворобами і бур’янами і стимулятори росту зберігаються в окремому ізольованому приміщенні на відведеному для кожного виду місці, у яке немає вільного доступу. Кожний препарат знаходиться в закритій тарі з етикеткою.


3.4.8. Санітарну обробку теплиці (оранжереї), знезараження ґрунту проводять один раз на рік, не пізніше як за 30 днів до початку навчального року.


^ 3.5. Правила безпеки під час проведення екскурсій з біології


3.5.1. Екскурсії з біології проводяться відповідно до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006 № 237, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01.06.2006 за № 660/12534.


3.5.2. Перед проведенням екскурсії її керівник повинен ретельно обстежити ту ділянку природного оточення навчального закладу, куди будуть приведені учні, вибирає безпечні місця, де відсутні небезпека нападу хижих тварин, отруйні тварини (змії, павукоподібні, багатоніжки тощо), болота, трясовини тощо.


3.5.4. Перевезення учнів до місця екскурсії за допомогою різного типу транспорту здійснюється відповідно до вимог Порядку взаємодії з питань забезпечення перевезення організованих груп дітей на оздоровлення в табори відпочинку та інші оздоровчі заклади, а також проведення туристичних та екскурсійних подорожей (поїздок), затверджених спільним наказом Міністерства транспорту України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді від 27.07.2004 № 672/831/623/120.


3.5.5. Перед тим, як організовувати екскурсію, треба ознайомити учнів з питаннями охорони природи, місцевими отруйними рослинами і грибами. У кабінеті (лабораторії) біології повинен бути стенд з фотографіями або малюнками місцевих отруйних рослин та грибів.


3.5.6. Вирушаючи на екскурсію з дітьми, необхідно мати при собі похідну аптечку першої допомоги.


^ 4. ВИМОГИ ДО Зберiгання матерiалiв та

iнструментiв у кабінеті біології


4.1. Усi хiмiчнi речовини треба зберiгати в лаборантськiй у закритiй шафi iз суцiльними дверцями без стекол відповідно до чинних правил безпеки для кабінетів (лабораторій) хімії загальноосвітніх навчальних закладів України.


4.2. Рiдкi хiмiчнi речовини і розчини треба зберiгати в товстостiнних склянках з притертими пробками, твердi - в товстостiнних банках також з притертими пробками. Кожна склянка або банка з чiтко написаною етикеткою має стояти в певному, установленому мiсцi. Речовини, що не мають етикеток, пiдлягають обов'язковому знищенню.


4.3. У кабiнетi бiологiї не можна зберiгати концентрованi кислоти i луги в сухому виглядi. Цi речовини повиннi зберігатися на спецiально вiдведених для них полицях в кабiнетi бiологiї у виглядi розчинiв тих концентрацiй (не вище 10%), якi потрiбні для проведення демонстрацiйних експериментiв i лабораторних занять.


4.4. Вогненебезпечнi речовини (етиловий спирт, бензин тощо) повиннi мати на етикетцi напис "вогненебезпечно", зроблений червоним кольором.


4.5. Скляний посуд, колючi та рiжучi iнструменти слід зберiгати в закритих шафах з глухими дверними стулками без скла.


Директор департаменту

загальної середньої та

дошкільної освіти О.В.Єресько
Схожі:

Про затвердження Правил безпеки під час проведення роботи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах iconПро затвердження Правил безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ),
Затвердити Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються
Про затвердження Правил безпеки під час проведення роботи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах iconПро затвердження Правил безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах
Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), з метою збереження здоров'я учнівської...
Про затвердження Правил безпеки під час проведення роботи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах iconНаказ №476 Про впровадження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури І спорту в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Ноосвітніх навчальних закладах, відповідно до законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту",...
Про затвердження Правил безпеки під час проведення роботи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах iconПро затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах
Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", з метою поліпшення здоров'я...
Про затвердження Правил безпеки під час проведення роботи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення заходів для забезпечення безпеки перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, дошкільних навчальних закладах під час проведення фінальних матчів чемпіонату Євро-2012
Й від 06. 06. 2012 року, Близнюківська районна адміністрація повідомляє, що в районі проведено всі необхідні заходи для забезпечення...
Про затвердження Правил безпеки під час проведення роботи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення фізкультурної зарядки з учнями загальноосвітніх навчальних закладів
Київській області організовується проведення щоденної ранкової гімнастики з дітьми у дошкільних навчальних закладах та фізичної зарядки...
Про затвердження Правил безпеки під час проведення роботи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах iconПро затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області
Ауки Харківської обласної державної адміністрації проводилась експертиза робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів...
Про затвердження Правил безпеки під час проведення роботи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах iconІнструктивно-методичні матеріали «Вимоги безпеки під час навчання з плавання в басейнах загальноосвітніх навчальних закладів»
Надсилаємо для використання в навчально-виховному процесі Інструктивно-методичні матеріали «Вимоги безпеки під час навчання з плавання...
Про затвердження Правил безпеки під час проведення роботи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах iconНаказ №992 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03. 08. 2012 за №1332/21644 Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів
Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій...
Про затвердження Правил безпеки під час проведення роботи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах iconНаказ №1034 Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року
«Про впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: реалії та перспективи» з метою належного матеріально-технічного,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов