Закон україни про внесення зміни до статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності) icon

Закон україни про внесення зміни до статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності)НазваЗакон україни про внесення зміни до статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності)
Дата конвертації29.07.2012
Розмір77.02 Kb.
ТипЗакон
джерелоПРОЕКТ


Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮМ. АЗАРОВ

“____” _____________ 2011 р.


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення зміни до статті 9 Закону України

„Про ліцензування певних видів господарської діяльності”

(щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності)

___________________________________________


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


1. Пункт 8 частини першої статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності„ (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами) виключити.


2. Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.


 


^ Голова

Верховної Ради України


Аналіз регуляторного впливу


до проекту Закону України

Про внесення зміни до статті 9 Закону України

^ Про ліцензування певних видів господарської діяльності„

(щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності)”


1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання


Відповідно до пункту 8 частини першої статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (зі змінами) передбачено, що відповідно до спеціальних законів ліцензуванню підлягає діяльність у сфері інтелектуальної власності.

Однак, на сьогодні, виконання положення Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” не вбачається можливим у зв’язку з відсутністю у сфері інтелектуальної власності діючих спеціальних законів щодо ліцензування діяльності у цій сфері, які б передбачали положення щодо необхідності отримання в певних випадках ліцензії на провадження діяльності у сфері інтелектуальної власності, визначення органу ліцензування, що здійснює відповідні повноваження, ліцензійні умови, перелік документів, що подається для одержання ліцензії, порядок прийняття органом ліцензування рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії, розмір плати за видачу ліцензії тощо.

Існування положення щодо ліцензування відповідно до спеціальних законів такого виду господарської діяльності як діяльність у сфері інтелектуальної власності породжує правову колізію у зв’язку з відсутністю предмета ліцензування, особливо це стосується виконання такого положення та його практичної реалізації.

Відповідно до статті 3 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” одним з основних принципів державної політики у сфері ліцензування є, зокрема, запровадження ліцензування окремого виду господарської діяльності у разі недостатності інших засобів державного регулювання господарської діяльності, визначених відповідним законом. Існування норми щодо ліцензування відповідно до спеціальних законів такого виду господарської діяльності як діяльність у сфері інтелектуальної власності при відсутності таких спеціальних законів порушує вищезазначений принцип державної політики у сфері ліцензування.

Необхідність розробки проекту регуляторного акту щодо виключення з пункту 8 частини першої статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ліцензування відповідно до спеціальних законів такого виду господарської діяльності як діяльність у сфері інтелектуальної власності була також визначена відповідно до резолюції Першого віце-прем’єр-міністра А. Клюєва від 03.02.2011 № 3653/1/1-11.


^ 2. Цілі державного регулювання


Головною ціллю прийняття проекту Закону України „Про внесення зміни до статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності„ (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності)” є приведення у відповідність між собою такі сфери законодавчого регулювання правовідносин у державі як інтелектуальна власність та ліцензування певних видів господарської діяльності з метою уникнення випадків невірного тлумачення правових норм діючої системи законодавства та створення єдиного підходу до розуміння правових положень.


^ 3. Альтернативні способи досягнення встановленої цілі


Під час розробки проекту регуляторного акту було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначеної цілі:

1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Збереження чинного регулювання зазначеного питання без змін дасть підстави для існування правового положення, яке має лише формальний характер та не реалізується на практиці у зв’язку з відсутністю законодавчих норм щодо визначення об’єкту ліцензування та особливостей процедури видачі ліцензії в такому випадку.

2. Прийняття спеціальних законів щодо ліцензування такого виду господарської діяльності як діяльність у сфері інтелектуальної власності.

Забезпечення виконання вимоги пункту 8 частини першої статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” можливо шляхом прийняття додаткових нормативно-правових актів щодо врегулювання порядку ліцензування господарської діяльності у сфері інтелектуальної власності.

Однак зазначене не відповідає позиції Кабінету Міністрів України щодо дерегуляції підприємницької діяльності, зокрема реформування дозвільної системи, ліцензування господарської діяльності, спрощення процедур початку провадження та припинення підприємницької діяльності, здійснення державного нагляду (контролю). Забезпечення виконання таких завдань визначено пунктом 4.2 протоколу № 4 засідання Кабінету Міністрів України від 17 січня 2011 року.

Тому, єдиним можливим способом забезпечити виконання вимог законодавства у сфері ліцензування діяльності та інтелектуальної власності є приведення правових норм у відповідність між собою шляхом внесення зміни до статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.


^ 4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми


Механізмом, який пропонується застосувати для забезпечення правильного застосування діючого законодавства України у сфері інтелектуальної власності, є виключення пункту 8 частини першої статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” щодо ліцензування такого виду господарської діяльності як діяльність у сфері інтелектуальної власності.


^ 5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта


Прийняття зазначеної зміни сприятиме виконанню вимог законодавства України щодо ліцензування певних видів господарської діяльності відповідно до діючих правових положень у сфері інтелектуальної власності без навантаження суб’єктів господарювання додатковими зобов’язаннями по отриманню документа дозвільного характеру (ліцензії), об’єкт якого на сьогодні є невизначеним.

На досягнення цілі у разі прийняття даного регуляторного акта можуть вплинути такі негативні фактори:

  1. внесення змін до нормативно-правових актів у сфері ліцензування господарської діяльності;

  2. зміни в чинному законодавстві у сфері інтелектуальної власності.

Враховуючи, що регуляторним актом передбачається не створення та виникнення нових правовідносин у сфері господарської діяльності, а виключення з правового поля певного виду господарської діяльності, який підлягає ліцензуванню, вплив зовнішніх факторів позитивного характеру не визначається.


^ 6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта


Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.


Вигоди

Витрати

^ Сфера інтересів держави

  1. Реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності в Україні.

2. Удосконалення діючого законодавства щодо ліцензування певних видів господарської діяльності.

3. Покращення іміджу України як держави, що сприяє господарській діяльності відповідних суб’єктів.

Не потребує додаткових витрат з бюджету

^ Сфера інтересів суб’єктів господарської діяльності

Зменшення навантаження на суб’єктів господарської діяльності щодо отримання додаткової ліцензії від певного органу влади.

Витрати відсутні


Сфера інтересів громадян при застосуванні методу аналізу вигод та витрат не розглядається у зв’язку з тим, що стаття 2 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” передбачає поширення дії цього закону лише на суб’єктів господарювання.


^ 7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта


Обмеження строку дії акта немає.


8. Визначення показників результативності проекту


Показниками результативності регуляторного акта є:

  1. кількість зауважень та скарг від суб’єктів господарювання щодо необхідності ліцензування господарської діяльності у сфері інтелектуальної власності відповідно до спеціальних законів;

  2. звернення державних органів виконавчої влади, зокрема органів ліцензування та контролюючих органів, щодо обов’язковості передбачення ліцензування певного виду господарської діяльності у сфері інтелектуальної власності, враховуючи результати діяльності суб’єктів господарювання, звітність, планові та позапланові перевірки.


^ 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.


Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу статистичних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься Державною службою інтелектуальної власності протягом усього терміну його дії, шляхом розгляду пропозицій, зауважень та скарг, які надійшли до Державного служби інтелектуальної власності від спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, центральних органів виконавчої влади, що здійснюють повноваження у сфері ліцензування, контролюючих органів та суб’єктів господарювання.

Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Державної служби інтелектуальної власності та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на відповідний рік.
Міністр Д.В. Табачник

Схожі:

Закон україни про внесення зміни до статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності) iconЗакон україни про внесення зміни до статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності)
Пункт 8 частини першої статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності„ (Відомості Верховної Ради...
Закон україни про внесення зміни до статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності) iconЗакон україни про ліцензування певних видів господарської діяльності
Цей Закон визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль...
Закон україни про внесення зміни до статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності) iconЗакон україни про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Верховна Рада Українипостановля є
Пункт 17 статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2000...
Закон україни про внесення зміни до статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності) iconІнформація щодо ліцензування певних видів господарської діяльності, органом ліцензування з яких є Волинська облдержадміністрація
...
Закон україни про внесення зміни до статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності) iconЗакон україни про ліцензування певних видів господарської діяльності ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2000, n 36, ст. 299 )
Цей Закон визначає види господарської діяльності, щопідлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль...
Закон україни про внесення зміни до статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності) iconПерелік видів господарської діяльності для провадження яких необхідно отримувати ліцензії, наведено у статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
Порядок отримання ліцензій на види господарської діяльності, зазначені у частині третій статті 9 Закону України «Про ліцензування...
Закон україни про внесення зміни до статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності) iconЗакон україн про внесення змін до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
Статтю 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36,...
Закон україни про внесення зміни до статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності) icon1. Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект Закону України „Про внесення зміни до статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”
Ону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” розроблено на виконання пункту 1 Плану заходів щодо запобігання...
Закон україни про внесення зміни до статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності) iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності у племінній
Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36,...
Закон україни про внесення зміни до статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності) iconВерховна Рада Українипостановля є: Внесений Кабінетом Міністрів України проект закон
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення зміни до статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов