Акт перевірки № icon

Акт перевірки №НазваАкт перевірки №
Дата конвертації08.05.2012
Розмір296.91 Kb.
ТипДокументи
джерело


Додаток 3

до Порядку перевірки перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

(Бланк органу контролю)

------------------------------------------


Акт перевірки №__________

відповідності суб’єкта господарювання встановленим вимогам з промислового виробництва лікарських засобів

(сфера нагляду (контролю) та вид господарської діяльності, що здійснюється суб’єктом господарювання)


"_____"_________________ 20____ року _______________________________

(дата складання Акта) (місце складання Акта)


____________________________________________________________________________________________________,

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)ЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈ ,
(код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

________________________________________________________

(місцезнаходження, телефон)

___________________________________________________________________________________________________________

Перевірено: ________________________________________________________________________

(найменування структурних підрозділів юридичної особи або фізичної особи - підприємця, адреси місць провадження діяльності, телефони)

__________________________________________________________________

Розділ І Акта

Загальна інформація щодо даної перевірки:

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Наказ №  від ..

Направлення на перевірку №  від ..
Початок перевірки

Завершення перевірки

















число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

Особи, що беруть участь у заході:

Посадові особи Державної служби України з лікарських засобів: ______________________

______________________________________________________________________________

(посади, прізвища, імена та по батькові)

______________________________________________________________________________

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи: ____________

_____________________________________________________________________________

(посади, прізвища, імена та по батькові)

_____________________________________________________________________________

Дані щодо проведених перевірок:

 не було взагалі

 була у період з .. по ..;

Акт перевірки від .. 

Загальна інформація щодо об’єкта перевірки:

Діяльність з виробництва лікарських засобів

(відмітити потрібне знаком «Х»):

Виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів (субстанцій)
Виробництво готових лікарських засобів (ГЛЗ)
Виробництво проміжних продуктів, нерозфасованих продуктів (продукції in bulk)
Упаковка (тільки)
Лабораторний контроль якості лікарських засобів
Посерійний контроль та дозвіл на реалізацію серій лікарських засобів
Виробництво та аналіз за контрактом
Зберігання та дистрибуція
Виробництво досліджуваних лікарських засобів
Інше ____________________________________________
Загальний опис виробництва та спостереження під час перевірки:

Система управління якістю
Персонал
Приміщення та обладнання
Документація
Технологічний процес
Контроль якості
Виробництво та аналіз за контрактом
Рекламації та відкликання продукції
Самоінспекції
Реалізація та транспортування продукції
Інші специфічні питання
Досьє виробничої дільниці тощо
Розділ ІІ Акта

Питання, що підлягали перевірці:з/п

Питання, що підлягали перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

2

3

4

5

6

7

Частина І. Основні вимоги до належної виробничої практики лікарських засобівУправління якістю

Пункти 2.1, 2.2, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.15 розділу ІІ, підпункти 3.1.1, 3.1.3 пункту 3.1 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

розділ 1 частини 1 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Персонал

Підпункти 3.1.4-3.1.14 пункту 3.1 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

розділ 2 частини 1 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Приміщення та обладнання

Підпункти 3.1.2, 3.1.15-3.1.39 пункту 3.1 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

розділ 3 частини 1 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Документація

Підпункти 3.1.40-3.1.45 пункту 3.1 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

розділ 4 частини 1 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Технологічний процес

Підпункти 3.1.46-3.1.53, 3.1.55-3.1.56 пункту 3.1 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

розділ 5 частини 1 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Контроль якості

Підпункти 3.1.54, 3.1.57-3.1.64 пункту 3.1 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

розділ 6 частини 1 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Виробництво та аналіз за договором

Підпункт 3.1.67 пункту 3.1 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

розділ 7 частини 1 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Рекламації та відкликання продукції

Підпункт 3.1.65 пункту 3.1 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

розділ 8 частини 1 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Самоінспекція

Підпункт 3.1.66 пункту 3.1 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

розділ 9 частини 1 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011

Частина 2. Основні вимоги щодо діючих речовин, використовуваних як вихідна сировинаУправління якістю

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

розділ 2 частини 2 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Персонал

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

розділ 3 частини 2 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Будівлі та приміщення

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

розділ 4 частини 2 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Технологічне обладнання

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

розділ 5 частини 2 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Документація і протоколи

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

розділ 6 частини 2 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Управління матеріалами

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

розділ 7 частини 2 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Технологічний процес і контроль якості

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

розділ 8 частини 2 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Пакування та ідентифікуюче маркування АФІ та проміжної продукції

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

розділ 9 частини 2 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Зберігання і дистрибуція

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

розділ 10 частини 2 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011


1

2

3

4

5

6

7Лабораторний контроль

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

розділ 11 частини 2 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Валідація

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

розділ 12 частини 2 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Контроль змін

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

розділ 13 частини 2 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Відбракування і повторне використання матеріалів


Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

розділ 14 частини 2 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Рекламації та відкликання

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

розділ 15 частини 2 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Виробники за контрактом (включаючи лабораторії)

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

розділ 16 частини 2 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Посередники, брокери, оптові торговці, дистриб’ютори, підприємства з перепакування і перемаркування

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

розділ 17 частини 2 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Спеціальна настанова щодо АФІ, які виробляють культивуванням клітин/ ферментацією

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

розділ 18 частини 2 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011АФІ для використання при клінічних випробуваннях

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

розділ 19 частини 2 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011

Частина 3. Спеціальні вимогиВиробництво стерильних лікарських засобів

Пункт 3.2 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

додаток 1 до Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Виробництво біологічних (у тому числі імунобіологічних) лікарських засобів

Пункт 3.2 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

додаток 2 до Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Виробництво радіоактивних лікарських засобів (радіофармацевтичних препаратів)

Пункт 3.2 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

додаток 3 до Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Виробництво медичних газів

Пункт 3.2 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

додаток 6 до Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Виробництво лікарських засобів рослинного походження

Пункт 3.2 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

додаток 7 до Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Відбір проб вихідної сировини та пакувальних матеріалів

Пункт 3.2 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

додаток 8 до Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Виробництво рідин, кремів та мазей

Пункт 3.2 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

додаток 9 до Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Виробництво дозованих аерозольних препаратів під тиском для інгаляцій

Пункт 3.2 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

додаток 10 до Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Комп’ютеризовані системи

Пункт 3.2 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

додаток 11 до Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Застосування іонізуючого випромінювання у виробництві лікарських засобів

Пункт 3.2 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

додаток 12 до Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Виробництво досліджуваних лікарських засобівПункт 3.2 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

додаток 13 до Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011

1

2

3

4

5

6

7Виробництво лікарських препаратів, одержуваних з донорської крові або плазми

Пункт 3.2 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

додаток 14 до Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Кваліфікація і валідація

Пункт 3.2 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

додаток 15 до Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Сертифікація Уповноваженою особою та випуск серії

Пункт 3.2 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

додаток 16 до Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Випуск за параметрами

Пункт 3.2 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

додаток 17 до Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Контрольні та архівні зразки

Пункт 3.2 розділу ІІІ Ліцензійних умов,

додаток 19 до Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011Досьє виробничої дільниці

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

частина 3 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011,

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011Управління ризиками для якості

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

частина 3 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011,

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011Фармацевтична система якості

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

частина 3 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011,

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії

Пункт 2.4 розділу ІІ Ліцензійних умов,

частина 3 Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011,

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011

Примітка.

«Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«НВ» – не вимагається від підприємства/ об’єкта, що перевіряється;

«НП» – не перевірялося на даному підприємстві/ об’єкті.


Розділ ІІІ Акта

Невідповідності вимогам законодавства, виявлені під час перевірки:

з/п

НА1, вимоги якої не виконуються

Детальний опис виявленої невідповідності

реквізити норми

позначення

НА2
Висновки:

(загальний висновок щодо додержання Ліцензійних умов у цілому, характеру встановлених невідповідностей та можливості впливу цих невідповідностей на якість продукції,

пропозиції посадових осіб до Держлікслужби України як органу ліцензування щодо подальших дій з боку Держлікслужби України відносно суб’єкта господарювання)Додатки до Акта (за наявності), навести перелік:з/п

Назва документа

Кількість аркушів


Розділ IV та розділ V Акта

УВАГА!

Ця частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб’єкта господарювання!

Перелік питань для контролю дій посадових осіб Державної служби України з лікарських засобів

з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які перевіряють, пред’явлено

Частина  5 статті  7, абзац третій статті  10 ЗУ № 877

2

Копію направлення на перевірку надано

Частина  5 статті  7, абзаци  третій та шостий статті 10 ЗУ № 877

3

Перед початком здійснення перевірки особами, які перевіряють внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)

Частина  12 статті 4 ЗУ №877


Примітка.

«Так»

– так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні»

– ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«НВ»

– не вимагається;

«НП»

– не стосується даної перевірки.


Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта, що мають місце з боку суб’єкта господарювання

з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень
Розділ VІ Акта

Даний Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один примірник Акта вручається суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – зберігається в Державній службі України з лікарських засобів.

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи Державної служби України з лікарських засобів:
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім’я та по батькові)
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім’я та по батькові)
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім’я та по батькові)
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім’я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи:
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім’я та по батькові)М.П.

(посада)
(підпис)
(прізвище, ім’я та по батькові)
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім’я та по батькові)
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім’я та по батькові)

Примірник цього Акта перевірки отримано:
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім’я та по батькові)


Відмітка про відмову підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб’єкта господарювання, третіми особами цього Акта перевірки:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________


Розділ VІІ Акта

Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки:

з/п

Позначення НА1

Назва НА2

Затверджено

вид НА та назва органу

дата та номер НА

1

2

3

4

5

1

Закони України

1.1

-

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Закон України

від 01.06.2000 № 1775-III

1.2

-

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон України

від 05.04.2007 № 877-V

1.3

-

Закон України «Про лікарські засоби»

Закон України

від 04.04.96 № 123/96-ВР

2

Постанови Кабінету Міністрів України та накази органів державної виконавчої влади

2.1

Ліцензійні умови

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 31.10.2011 № 723

3

СТ МОЗ України

3.1

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011

Лікарські засоби. Належна виробнича практика

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 16.02.2010 № 95 (із змінами)

3.2

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011

Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 12.04.2011 № 203

3.3

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011

Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9)

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 16.02.2010 № 95 (із змінами)

3.4

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011

Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10)

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 16.02.2010 № 95 (із змінами)

3.5

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011

Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 16.02.2010 № 95 (із змінами)


________________

№ Нормативно-правовий акт

2 Позначення НА має відповідати позначенню, вказаному у розділі VII Акта «Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки».Схожі:

Акт перевірки № iconРішення про відбір зразків продукції
20 року проводиться перевірка характеристик продукції (Акт перевірки характеристик продукції від № / Акт перевірки стану виконання...
Акт перевірки № iconРішення про відбір зразків продукції № від 20 р
20 року проводиться перевірка характеристик продукції (Акт перевірки характеристик продукції від № / Акт перевірки стану виконання...
Акт перевірки № iconАкт перевірки №
Порядку перевірки перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної...
Акт перевірки № iconРішення про відбір зразків продукції від 20 року №
20 року проводиться перевірка характеристик продукції (Акт перевірки характеристик продукції від 20 року № / Акт перевірки стану...
Акт перевірки № iconРозпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов; акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування
Ліцензійних умов; акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; акт про встановлення факту
Акт перевірки № iconІнформація 1 Відомості про осіб, що склали Акт перевірки наявності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами (далі Акт): посади,
Порядку перевірки перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної...
Акт перевірки № iconРозпорядження про усунення порушень Результати контрольної перевірки Рішення про анулювання ліцензії 1 2 3 4 5 6
Виявлені недоліки усунуті (Акт контрольної перевірки від 10. 02. 2012 №4/2823/2012)
Акт перевірки № iconРішення про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення державної дисципліни цін № " " 201 р
Голова (Перший заступник, заступник) Державної інспекції України з контролю за цінами, розглянувши матеріали планової (позапланової)...
Акт перевірки № iconАкт перевірки №
Посадові особи Державної служби України з лікарських засобів
Акт перевірки № iconАкт перевірки дотримання вимог санітарного законодавства у лікувально-профілактичних закладах

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов