Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів icon

Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладівНазваМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка4/6
Дата конвертації31.07.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6
Тема 20.4. Генератори. Поняття генератора. Принцип дії генератора. Види функції та призначення генераторів. Загальна характеристика будови генераторів.

^ Лабораторно-практична робота: Вивчення будови генератора.
знає поняття генератора, його принцип дії; будову генератора;

вміє вибирати генератор залежно від заданих умов.

Тема 20.5. Трансформатори. Призначення та характери-стика трансформаторів. Класифікація трансформаторів. Будова основних видів трансформаторів. Коефіцієнт
корисної дії трансформатора.

^ Лабораторно-практична робота: Визначення коефіцієнта корисної дії трансформатора.
знає поняття, призначення та принцип дії трансформатора; загальна характеристика основних видів трансформатора;

вміє розраховувати коефіцієнт корисної дії трансформатора.

Тема 20.6. Техніка безпеки при експлуатації електричних двигунів, генераторів та трансформаторів. Загальні вимоги безпеки праці при використанні енергетичних машин. Види електричних травм. Безпечні параметри електричного струму. Засоби захисту від уражень електричним струмом.

^ Лабораторно-практична робота: Перевірка ізоляції електричної мережі. Вивчення зразків ізоляторі електричних мереж візуальним контролем та спеціальним приладом.
знає техніку безпеки при експлуатації
електричних двигунів, генераторів та трансформаторів;

усвідомлює безпечні параметри електричного струму для організму людини;

вміє перевіряти ізоляцію електричної мережі.

^ РОЗДІЛ 21. ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ

(ДВЗ) ТА ІНШІ СУЧАСНІ ДВИГУНИ.

ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИКИ НА БІОСФЕРУ

Тема 21.1. Історія розвитку ДВЗ. Застосування ДВЗ в автомобільному транспорті та народному господарстві. Етапи розвитку ДВЗ. Дизельні, бензинові та газові ДВЗ. Загальна характеристика сучасних типів ДВЗ.

^ Лабораторно-практична робота: Будова кривошипно-шатунного механізму. Деталі циліндро-поршневої групи.

Основні конструктивні елементи колінчастого валу. Поршневі кільця. Схеми кривошипно-шатунного механізму різних типів ДВЗ.

15

знає етапи розвитку ДВЗ; види ДВЗ; загальна характеристика сучасних типів ДВЗ; будову кривошипно-шатунного механізму;

уявляє принцип дії ДВЗ; роботу колінчастого валу та кривошипно-шатунного механізму;

Тема 21.2. Конструкція, принцип дії та робочий процес ДВЗ. Загальна будова ДВЗ. Види палива для ДВЗ. Процеси впуску, стиску, робочого ходу та випуску. Способи запалювання суміші в ДВЗ.

^ Лабораторно-практична робота: Будова газорозподільного механізму ДВЗ. Штовхачі, коромисла, штанги, клапани та їх сідла. Конструктивні елементи валу газорозподільного механізму. Основні схеми газорозподільних елементів ДВЗ.
знає загальну будову ДВЗ; види палива для ДВЗ; способи запалювання горючої суміші в ДВЗ; будову газорозподільного механізму;

уявляє процеси в ДВЗ: впуск, стиск, робочий хід та випуск.

Тема 21.3. Особливості конструкції ДВЗ в залежності від області застосування. Перспективні ДВЗ. ДВЗ для автотранспорту, малої механізації та потужних енергетичних установок. Альтернативні види палива, особливості будови паливних систем ДВЗ та особливості їх конструкції.

^ Лабораторно-практична робота: Системи живлення ДВЗ. Особливості будови паливних систем дизелів,
бензинових і газових двигунів та газодизелів.
знає область застосування ДВЗ; принципи вибору типу ДВЗ залежно від робочих умов; особливості будови паливних систем ДВЗ;

вміє вибирати тип ДВЗ.

Тема 21.4. Теоретичні цикли ДВЗ. Цикли ДВЗ в P-V
координатах при різних способах підводу теплоти (при сталому тиску, при сталому об’ємі та при змішаному
способі). Показники термодинамічних циклів.

Лабораторно-практична робота: Розрахунок термодина­мічних циклів ДВЗ. Хімічні реакції при згоранні палива в ДВЗ. Розрахунок індикаторних та ефективних показників ДВЗ.
знає теоретичні цикли ДВЗ при різних способах підводу теплоти; показники термодинамічних циклів;

вміє розраховувати термодинамічні цикли ДВЗ; індикаторні та ефективні показники ДВЗ.

Тема 21.5. Дійсні цикли ДВЗ. Дійсний цикл бензинового ДВЗ. Дійсний цикл дизельного двигуна. Порівняльна характери­стика дійсного циклу дизельного та бензинового двигунів.

^ Лабораторно-практична робота: Розрахунок конструктивних параметрів ДВЗ. Технічні характеристика ДВЗ. Розрахунок літражу ДВЗ. Визначення потужності ДВЗ.
знає дійсні цикли ДВЗ різних типів;

усвідомлює відмінності між теоретичними та дійсними циклами ДВЗ;

вміє розраховувати конструктивні параметри ДВЗ; розраховувати літраж та потужність ДВЗ.

Тема 21.6. Вплив роботи ДВЗ на біосферу. Типи забруднювачів навколишнього середовища. Зміна мікроклімату під впливом первинних та вторинних забруднювачів навколишнього середовища. Боротьба із забрудненням навколишнього середовища.

^ Лабораторно-практична робота: Аналіз екологічних проблем енергетики.
знає вплив роботи ДВЗ на біосферу; типи забруднювачів навколишнього середовища;

усвідомлює необхідність боротьби із забрудненням навколишнього середовища.

^ РОЗДІЛ 22. ГІДРОЕНЕРГЕТИКА

Тема 22.1. Вода і водні ресурси. Водноенергетичний потенціал водотоку. Гідроенергетичні ресурси світу і України.

Історія використання водних ресурсів у процесі розвитку людства. Географія водних ресурсів. Стан використання водних ресурсів.

^ Лабораторно-практична робота: Гідроресурси планети Земля. Чисельні показники гідроресурсів світу. Розподіл гідроресурсів по континентах. Ступінь використання
гідроресурсів світу. Гідроресурси України. Водні басейни України ріки України. Енергетичні характеристики рік України. Історія використання гідроресурсів в Україні.

20
знає чисельні значення гідроресурсів світу, континентів України;

уявляє ступінь використання водних ресурсів;

усвідомлює перспективи використання водних ресурсів у майбутньому;
бачить проблеми подальшого нарощування гідроенергетики.

Тема 22.2. Гідровузли. Способи акумулювання гідроенергії води в водосховищах, типи водосховищ. Характеристики водосховищ. Поняття б’єф, витрати, напір у водосховищах. Елементи гідровузлів (канали, шлюзи, відстійники). Комплексне використання водосховищ.

^ Лабораторно-практична робота: Гідроресурси і гідро об‘єкти регіону. Ознайомлення з картою гідроресурсів регіону. Нанести на карту основні об‘єкти гідроенергетики (водосховища, канали, шлюзи, ГЕС). Встановити численні показники гідро об’єктів регіону.
знає роль водосховища при використанні водних ресурсів, його параметри;

уявляє роботу гідро об’єкта в різних напрямках використання суспільством;

володіє знаннями про переваги
гідроенергетики;

передбачає проблеми, пов’язані з
використанням гідроресурсів.

Тема 22.3. Технологічні системи ГЕС. Класифікація ГЕС. Основні компоненти ГЕС. Технологічне обладнання ГЕС. Техніко-економічне обґрунтування місця будівництва ГЕС. Будівництво ГЕС.

^ Лабораторно-практична робота: Вивчення технологічних систем ГЕС. Умовні позначення на технологічних схемах. Компоненти ГЕС, агрегати та устаткування. Вибір типу ГЕС. Малі ГЕС. Використання місцевих гідроресурсів на потреби енергетики.
моделює технологічну систему ГЕС;

знає основні агрегати ГЕС;

усвідомлює роль місцевих гідроресурсів у забезпеченні енергетикою регіону;

бачить проблеми при використанні місцевих енергоносіїв.

Тема 22.4. Гідравлічні турбіни. Класифікація гідротурбін. Будова гідротурбіни принцип роботи гідротурбіни,
геометричні характеристики гідротурбіни. Історія
розвитку гідротурбін. Конструкції сучасних гідротурбін.

^ Лабораторно-практична робота: Вивчення будови гідро­турбіни. Матеріали для виготовлення гідротурбін. Будова гідротурбіни. Техніко економічні характеристики турбіни. Особливості режиму роботи гідротурбін. Регулювання швидкості гідротурбін. Обслуговування гідротурбін.
знає принцип роботи різних типів турбін;

вміє визначати характеристики турбін;

володіє методикою підбору типу турбіни;

передбачає особливості монтажу, експлуатації різних типів турбін.

Тема 22.5. Робота ГЕС в енергетичній системі. Поняття енергетичної системи, та електроенергетичного об’єкта. Доля ГЕС в генерації електроенергії в світі та в Україні. Зміна структури енергетики України в XX та XXI столітті. Режими роботи ГЕС на протязі року та доби.

^ Лабораторно-практична робота: Навантаження енергосистем на протязі доби. Побудова гідрограми завантаженості електричної системи. Визначення періодів “пікового”

навантаження на енергосистему. Способи вирівнювання навантаження на енергосистему: обмін енергоресурсами між країнами та регіонами з різними часовими поясами; використання електричної енергії для резервування роботи; особливості режимів роботи електроенергетичних об’єктів.
знає електричної системи світу, провідних країн та України;

розуміє об’єктивні обставини, які приводять до нерівномірного споживання електроенергії протягом доби та року;

володіє інформацією про шлях регулювання режимів генерації та споживання електричної енергії.


Тема 22.6. Гідроакамулюючі електростанції (ГЕС-ГАЕС).
Структура ГЕС-ГАЕС. Основні об’єкти та обладнання ГЕС-ГАЕС. Особливості роботи ГЕС-ГАЕС в електричній системі географічне розміщення найбільших ГЕС світу та України.

^ Лабораторно-практична робота: Екскурсія на найближчі гідро об’єкти енергетики (ГЕС, місцеву ГЕС-ГАЕС). Ознайомлення з будовою гідроелектростанції її основними агрегатами (гідротурбінним відділенням, генераторним відділенням, трансформаторними підстанціями) та об’єктами (плотиною, водосховищами, шлюзами).
уявляє географію розміщення ГЕС-ГАЕС світу та України;

знає структуру та будову ГЕС-ГАЕС;

усвідомлює роль ГЕС-ГАЕС у роботі енергетичної системи світу та України.


Тема 22.7. Техніко-економічні показники ГЕС. Показники роботи ГЕС. Потужність, кількість виробленої електроенергії, собівартість виготовлення однієї кВт*год електроенергії. Калькуляція затрат на ГЕС. Капітальні та поточні витрати на ГЕС, терміни окупності ГЕС.

^ Лабораторно-практична робота: Визначення показників роботи ГЕС, аналіз калькуляції затрат на ГЕС. Методика обрахування собівартості генерації електричної енергії на

ГЕС. Аналіз параметрів виробленого електричного струму – як кінцевого продукту роботи електростанції. Напруга, струм та потужність виробленої електроенергії промислова чистота її коливання. Встановленні параметри коливання показників.
знає технічні, експлуатаційні, показники
роботи ГЕС;

розуміє особливості калькуляції витрат на ГЕС;

вміє розраховувати елементарні параметри ГЕС.

Тема 22.8. Екологічні проблеми використання гідроенергетики.
Особливості зміни водорегулювання на ріках при побудові ГЕС та ГАЕС проблеми затоплення територій при створенні водосховищ. Вплив ГЕС на зміну природного ландшафту заболочення рік, зміна екосистеми у зоні ГЕС. Вплив ГЕС на рибоводство, судноплавання.

^ Лабораторно-практична робота: Визначення властиво-стей води в зоні ГЕС. Технологічні властивості води
(температура, в’язкість, жорсткість, корозійна агресивність, степінь забруднення домішками – мінеральними, органічними солями).
уявляє екологічні проблеми при побудові ГЕС;

знає основні шляхи зменшення негативного впливу ГЕС на екосистему;

володіє методикою визначення властивостей води.

^ РОЗДІЛ 23. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

Тема 23.1. Фізичні основи атомної енергетики. Будова атомів. Будова ядра атома. Трансуранові елементи енергія зв’язків у ядрі. Поняття дефекту маси, при поділі ядра. Радіоактивність. Вклад вчених Резерфорда, Кюрі, Курчатова у вивченні фізичних основ атомної енергетики. Виділення енергії при поділі ядра.

^ Лабораторно-практична робота: Моделювання будови атомів та ядер трансуранових елементів. Моделювання поділу ядра урану та плутонію. Ланцюгові реакції поділу ядер. Умови для протікання ланцюгових реакцій. Термоядерний синтез. Моделювання термоядерного синтезу. Умови виникнення термоядерного синтезу. Роботи по
керуванню термоядерним синтезом.

30знає фізичні основи томної енергетики;

вміє моделювати процес поділу ядер при ланцюговій реакції, та процес синтезу при термоядерних реакціях;

усвідомлює наслідки застосування атомної енергетики;

називає умови протікання атомних реакцій, поділу ядра та термоядерного синтезу.

Тема 23.2. Ядерне паливо. Сировина для ядерного палива. Уранові руди. Добування уранової руди. Збагачення уранових руд. Ізотопи урану. Технології отримання тепловиділяючих елементів. Ядерного палива. (ТВЕЛів). Енергетична характеристика ядерного пального. Зберігання
ядерного пального.

^ Лабораторно-практична робота: Вивчення параметрів ТВЕЛів ядерного пального. Геометрія твелів. Структура ТВЕЛа. Процентне співвідношення ізотопів урану в ТВЕЛах. Енергетична характеристика ТВЕЛа.
розпізнає ізотопи урану, придатні для виготовлення ядерного пального;

уявляє геометрію, форму і структуру ТВЕЛ ядерного пального;

знає техніко-технологічні характеристики ТВЕЛ;

володіє знаннями про технології отримання, зберігання ТВЕЛ.

Тема 23.3 Технологічні схеми АЕС. Умовні позначення у технологічних схемах АЕС. Основні агрегати і обладнання АЕС. Одноконтурні технологічні схеми АЕС. Двох, трьох, контурні схеми АЕС. Переваги двох, трьох контурних схем АЕС.

^ Лабораторно-практична робота: Вивчення технологічних схем АЕС різної кількості контурів. Встановлення

потоків циркуляції теплоносіїв у першому і другому контурах. Засвоєння умовних позначень агрегатів АЕС в технологічних схемах.
знає особливості роботи АЕС при одно і двох контурних технологічних схемах;

вміє читати технологічні схеми АЕС;

розпізнає об’єкти і агрегати АЕС на схемах;

усвідомлює принцип взаємодії агрегатів АЕС при генерації електроенергії.

Тема 23.4. Технологічне обладнання АЕС. Основні агрегати АЕС. Реактори, тепло генератори, градирні, парові турбіни, електрогенератори, циркуляційні насоси, системи блокування та захисту. Роль котного агрегату в роботі АЕС.

^ Лабораторно-практична робота: Призначення агрегатів АЕС. Вивчення будови, типів та призначення основних агрегатів АЕС (крім реакторів). Взаємодія агрегатів АЕС в процесі генерації електричної енергії.
володіє інформацією про основне технологічне обладнання АЕС;

знає основні типи технологічного обладнання АЕС;

усвідомлює взаємодію агрегатів АЕС при генерації електроенергії;

уявляє послідовність перетворення типів енергії в агрегатах.

Тема 23.5. Класифікація атомних реакторів. Поняття атомний реактор. Функціональне призначення атомного реактора. Ознаки класифікації атомних реакторів: по принципу
роботи; по призначенню; по числу контурів; по виду
теплоносія; по потужності.

^ Лабораторно-практична робота: Вивчення будови реактора РБМК. Принцип роботи, основні частини. Переваги, недоліки, область використання.
Вивчення будови реактора ВВЕР. Принцип роботи, основні частини, переваги, недоліки, область використання.
знає класифікацію реакторів;

розпізнає область застосування типів реакторів;

аналізує переваги, недоліки та екологічні проблеми застосування типів реакторів.

Тема 23.6. Будова та принцип роботи типових реакторів. Типові реактори Росії (РБМК, ВВЕР). Реактори зарубіжних фірм. Технічні характеристики реакторів.

Лабораторно-практична робота: Вивчення будови
реакторів західних фірм. Порівняльні техніко екологічні показники реакторів Росії та західних фірм.
уявляє технічну реалізацію атомної енергії в реакторах;

знає найбільш поширені типи реакторів;

вміє аналізувати переваги та недоліки різних типів реакторів.

Тема 23.7. Інфраструктура АЕС. Об’єкти на АЕС. Охолоджувачі. Промислова площадка. Житлові міста атомників. Вибір місця АЕС. Охоронна зона АЕС.

^ Лабораторно-практична робота: Екскурсія на АЕС. Ознайомлення з об’єктами АЕС та містом атомників.
Екскурсія в кризовий центр обласного управління
Міністерства надзвичайних ситуацій і ознайомлення з засобами онтролю та захисту населення при аварійній роботі ядерних об’єктів.
знає особливості діяльності АЕС;

аналізує географічне розміщення АЕС по Україні та в світі;

усвідомлює проблеми функціонування АЕС.

Тема 23.8. Реактори на швидких нейтронах. Будова реактора на швидких нейтронах (РБН). Паливо для реакторів типу РБН. Принцип роботи реакторів типу РБН. Область застосування реакторів РБН.

^ Лабораторно-практична робота: Вивчення будови
реактора РБН. Технічні характеристики реактора РБН. Особливості експлуатації реакторів РБН.
знає призначення і будову реакторів типу РБН;

усвідомлює принцип роботи реакторів РБН;

аналізує переваги і недоліки реакторів РБН.

Тема 23.9. Роль води в АЕС. Вода як охолоджуюче середовище атомних реакторів. Вода як теплоносій в АЕС. Акумулювання води в водосховищах. Технологічні властивості води. Вода в АЕС при генерації енергії. Фазові перетворення води на АЕС.

^ Лабораторно-практична робота: Вивчення параметрів води і водяного пару АЕС з використанням і-S діаграм водяної пари.
вміє визначати техніко-економічні показники роботи АЕС;

аналізує калькуляцію затрат на АЕС;

знає техніко-економічну термінологію.

1   2   3   4   5   6Схожі:

Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Дана програма має інженерно-технічне спрямування, метою якої є попередня підготовка, в галузі енергетики, майбутніх студентів вищих...
Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
При цьому суттєво розширюються можливості побудови учнями індивідуальної освітньої траєкторії, забезпечується більш високий рівень...
Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
При цьому суттєво розширюються можливості побудови учнями індивідуальної освітньої траєкторії, забезпечується більш високий рівень...
Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Ринкова економіка ставить перед підприємствами легкої промисловості України завдання щодо випуску конкурентоспроможної продукції...
Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Ринкова економіка ставить перед підприємствами легкої промисловості України завдання щодо випуску конкурентоспроможної продукції...
Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма передбачає наступність у набутті знань, умінь І навичок, отриманих учнями у 5-9 класах. У процесі реалізації програми учні...
Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Випускник загально­освітньої школи, засвоївши програму “Основи бджільництва” І ви­конавши всі передбачені програмою лабораторно-практичні...
Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Випускник загально­освітньої школи, засвоївши програму “Основи бджільництва” І ви­конавши всі передбачені програмою лабораторно-практичні...
Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
При цьому слід зважити на те, що сучасний ринок праці потребує висококваліфікованих фахівців в обраній ними сфері професійної діяль­ності,...
Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
При цьому слід зважити на те, що сучасний ринок праці потребує висококваліфікованих фахівців в обраній ними сфері професійної діяль­ності,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов