Форма n 3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість icon

Форма n 3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартістьНазваФорма n 3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
Дата конвертації08.05.2012
Розмір87.59 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /1.doc
2. /10.doc
3. /11.doc
4. /12.doc
5. /2.doc
6. /3.doc
7. /4.doc
8. /5.doc
9. /6.doc
10. /7.doc
11. /8.doc
12. /9.doc
13. /Nakaz1394.doc
До Положення про реєстрацію платників податку
Форма n 3-рс заява сільськогосподарського підприємства про зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість
Рішення n
Форма n 6-ржс журнал обліку рішень про виключення сільськогосподарських підприємств із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування
До Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Форма n 2-рк заява про засвідчення копій свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість
Форма n 2-рж журнал реєстрації платників податку на додану вартість*
Форма n 3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
Рішення n
Форма n 6-рж журнал обліку рішень про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість*
Заява про реєстрацію сільськогосподарського
До Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість


Додаток 5
до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Форма N 3-ПДВЗАЯВА ПРО АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ
ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ


1. Найменування податкового органу, до якого подається заява
2. Інформація про платника податку на додану вартість
Податковий номер та серія паспорта*

Індивідуальний податковий номер платника

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника
3. Причини анулювання реєстрації (відповідні пункти позначити знаком "" або "+" згідно із статтею 184 розділу V Кодексу)


Підпункт "а" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ протягом попередніх 12 місяців, яка подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 розділу V Кодексу, за умови сплати суми податкових зобов'язань у випадках, визначених розділом V Кодексу.

Дата сплати податкових зобов'язань "___" ____________ 20__ року


Підпункт "б" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - особа прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний або передавальний баланс щодо своєї діяльності відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань із податку у випадках, визначених розділом V Кодексу.

Дата сплати податкових зобов'язань "___" ____________ 20__ року


Підпункт "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, частина друга статті 6 Указу - особа реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість


Підпункт "г" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - особа, зареєстрована як платник ПДВ, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає податковому органу декларації з ПДВ та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту (непотрібне закреслити)


Підпункт "ґ" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - установчі документи особи, зареєстрованої як платник ПДВ, визнані рішенням суду недійсними


Підпункт "д" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута


Підпункт "е" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - платник податку ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта господарювання)


Підпункт "е" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - особу звільнено від сплати податку за рішенням суду


Підпункт "е" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - податкову реєстрацію особи анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду


Підпункт "є" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - фізична особа, зареєстрована як платник ПДВ, померла, її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність


Підпункт "ж" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - в Єдиному державному реєстрі наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу (непотрібне закреслити)


Підпункт "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - закінчився строк дії свідоцтва про реєстрацію особи як платника ПДВ


Підпункт "и" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу - обсяг постачання товарів/послуг платниками ПДВ, зареєстрованими добровільно, іншим платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців сукупно становить менше 50 відсотків загального обсягу постачання.

Загальний обсяг постачання товарів (послуг) ____________ грн., у тому числі обсяг постачання товарів (послуг) іншим платникам ПДВ ____________ грн., що становить ____________ відсотків
____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.

Аркуш 1
Дата проведення розрахунків із бюджетом за податковими зобов'язаннями останнього податкового періоду "___" ____________ 20__ року.*

____________
* Заповнюється у разі повторного подання заяви.

4. До заяви додаються:
Свідоцтво / Спеціальне свідоцтво

Копії Свідоцтва / Спеціального свідоцтва в кількості________________________
(П. І. Б.)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року
(дата)

М. П.

5. Дані про розгляд заяви та анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
(заповнюються посадовими особами податкового органу)


Прийнято рішення про анулювання реєстрації

Дата анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

"___" ___________ ____ року


Відмовлено в анулюванні реєстрації
Заяву не прийнято до розгляду
Запропоновано подати нову заяву

Короткий зміст причин, з яких не прийнято рішення про анулювання реєстрації
Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи податкового органу, відповідальної за прийняття рішення про анулювання податкової реєстрації платника
Підпис Дата
Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи податкового органу, відповідальної за внесенням даних до електронної бази
Підпис ДатаАркуш 2Схожі:

Форма n 3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява
Причини анулювання реєстрації (відповідні пункти позначити знаком "" або "" згідно із Законом)
Форма n 3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява
Причини анулювання реєстрації (відповідні пункти позначити знаком “” або “” згідно із статтею 184 розділу V кодексу)
Форма n 3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма n 3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
Причини анулювання реєстрації (відповідні пункти позначити знаком "" або "+" згідно із статтею 184 розділу V кодексу)
Форма n 3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість iconФорма n 3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
Причини анулювання реєстрації (відповідні пункти позначити знаком "" або "+" згідно із статтею 184 розділу V кодексу)
Форма n 3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява
Податковий номер / номер та серія паспорта Індивідуальний податковий номер платника
Форма n 3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява
Податковий номер / номер та серія паспорта Індивідуальний податковий номер платника
Форма n 3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява
Податковий номер / номер та серія паспорта Індивідуальний податковий номер платника
Форма n 3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява
Податковий номер / номер та серія паспорта Індивідуальний податковий номер платника
Форма n 3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість iconПідприємство знято з реєстрації платника пдв за рішенням податкового органу у зв’язку з декларуванням нульового значення податкових зобов’язань з цього податку протягом року. Чи маємо ми право знову зареєструватись платником пдв?
Ну вартість, яке затверджене наказом дпа україни від 03. 01. 2000 року №79. Випадки, в яких відбувається анулювання реєстрації платника...
Форма n 3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість iconВ яких випадках передбачено анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у проекті Податкового кодексу України?
Страції платника податку в проекті Податкового кодексу передбачено у пункті 1 статті 6 розділу V „Податок на додану вартість”, де...
Форма n 3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість iconЯким чином платник податку на додану вартість може видалити себе з реєстру платників пдв? Відповідь: Відповідно до пункту 184. 1 статті 184 розділу V «Податок на додану вартість»
Статті 184 розділу V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України від 02. 12. 2010 року №2755-vi реєстрація платника...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов