Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України icon

Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я УкраїниНазваЗатверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України
Дата конвертації08.05.2012
Розмір289.88 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /dod_proect_alergologia.docЗатверджено наказ Міністерства охорони здоров’я УкраїниЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

СТРУКТУРА ДИТЯЧОЇ АЛЕРГОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІСтруктура дитячої алергологічної служби в Україні включає:

І. Міністерство охорони здоров’я України (Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення).

ІІ. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні (міські) дитячі алергологічні центри.

До складу Республіканського, обласних (міських) дитячих алергологічних центрів входять:

 1. Кабінет лікаря – алерголога дитячого

 2. Алергологічне відділення (формується на підставі Положення про відділення дитячої алергології).

 3. Реабілітаційне відділення з кабінетом штучного мікроклімату соляних шахт (формується на підставі Положення про реабілітаційне відділення дитячого лікувально – профілактичного закладу).

ІІІ. Відділення дитячої алергології стаціонарів.

ІV. Кабінети лікаря – алерголога дитячого дитячих поліклінік.


Директор Департаменту охорони материнства,

дитинства та санаторного забезпечення С.І. Осташко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ, ОБЛАСНИЙ (МІСЬКИЙ) ДИТЯЧИЙ АЛЕРГОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР


1. Загальні положення

1.1. Республіканський АР Крим, обласний (міський) дитячий алергологічний центр (далі - Центр) створюється у складі обласних (міських) лікарень, який забезпечує спеціалізовану алергологічну допомогу дитячому населенню області (міста): консультативну, діагностичну, лікувальну та реабілітаційну .

1.2. На посаду Керівника Центру призначається лікар-алерголог дитячий першої (вищої) кваліфікаційної категорії за спеціальністю «дитяча алергологія».

1.3. Діяльність Центру здійснюється у взаємодії з кафедрами вищих медичних навчальних закладів та науково-дослідними установами МОЗ і НАМН України, які займаються проблемами дитячої алергології.

1.4. Обласна (міська) клінічна лікарня, на базі якої організовано Центр, здійснює його організаційно-технічне, фінансове та інформаційне забезпечення, надає необхідні службові та лабораторні приміщення відповідно до штатного розкладу.

1.5. Організація, ліквідація, контроль за роботою та оцінка діяльності Центру здійснюється Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управліннями охорони здоров’я обласних (міських) держадміністрацій спільно з головним позаштатним спеціалістом зі спеціальності «дитяча алергологія» МОЗ України.

1.6. Центр у своїй діяльності керується законодавством України, нормативними документами МОЗ України, Статутом лікарні, на базі якої він функціонує та Положенням про Центр.

2. Структура

2.1. Консультативно-діагностичний відділення

2.2. Лабораторно-діагностичний відділення

2.3. Стаціонарне відділення

2.4 Відділення реабілітації дітей з алергічними захворюваннями (в структурі реабілітаційного відділення лікувально – профілактичного закладу)

3. Основні завдання Центру

3.1.Забезпечення консультативної, діагностичної, лікувальної та профілактичної алергологічної допомоги дитячому населенню області (міста).

3.2. Дотримання клінічних протоколів діагностики, лікування алергологічних захворювань, затверджених МОЗ України.

3.3. Проведення алергологічного обстеження, визначення та оцінка алергологічного статусу з метою виявлення хворих дітей з алергічними захворюваннями та дітей з груп ризику по формуванню даної патології, динамічне спостереження за його змінами.

3.4 Надання консультативної допомоги дітям з алергічними захворюваннями у складних діагностичних та терапевтичних випадках.

3.5. Визначення об’єму реабілітаційних заходів, що будуть проведені у відділеннях реабілітації на базі профільних санаторіїв для дітей з алергічними захворюваннями.

3.6. Організація перевірок якості надання спеціалізованої медичної допомоги дітям з алергічними захворюваннями в області.

3.7. Проведення диспансерного спостереження за дітьми з алергічними захворюваннями зі складанням реєстру дітей області (міста).

3.8. Складання щорічного плану та звіту про проведену роботу та направлення їх в Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України.

4. Функції Центру

4.1. Надання консультативної допомоги, проведення клініко-діагностичного і лабораторного обстеження дітям з алергічними захворюваннями.

4.2. Проведення медикаментозного лікування та алергенспецифічної імунотерапії дітям з алергічними захворюваннями.

4.3. Координація проведення в Автономній Республіці Крим, області (місті) методичної роботи з підготовки профільних спеціалістів та лікарів – педіатрів дільничної мережі, лікарів сімейної медицини з питань дитячої алергології.

4.4. Проведення щорічного аналізу поширеності та захворюваності дітей з даного регіону на алергічні захворювання.

4.5. Проведення навчально-інформаційної роботи в астма–школі з батьками та пацієнтами старшого віку з метою профілактики алергічних захворювань та їх ускладнень.

4.6. Направлення, за необхідністю, на консультацію, стаціонарне обстеження та лікування в дитячі лікувально – діагностичні заклади вищого рівню надання медичної допомоги (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», Національну спеціалізовану дитячу лікарню «Охматдит») дітей з неуточненими алергічними діагнозами та пацієнтів з відсутністю достатнього ефекту від попередньої терапії.


Директор Департаменту охорони материнства,

дитинства та санаторного забезпечення С.І. Осташко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНОГО ПОЗАШТАТНОГО СПЕЦІАЛІСТА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДИТЯЧА АЛЕРГОЛОГІЯ» АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, УПРАВЛІНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНИХ, СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ ТА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я КИЇВСЬКОЇ МІСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає для головного позаштатного спеціаліста зі спеціальності «дитяча алергологія» Автономної Республіки Крим, області, міста (далі - Головний дитячий алерголог АР Крим, області (міста), його повноваження, статус, кваліфікаційні вимоги, функції, обов'язки, права, відповідальність в системі охорони здоров'я України.

1.2. Головний дитячий алерголог АР Крим, області (міста) є провідним фахівцем з цієї спеціальності у системі охорони здоров'я АР Крим, області, міст Києва та Севастополя.

1.3. Покладання обов'язків Головного дитячого алерголога АР Крим, області (міста) і увільнення його від їх виконання проводиться за наказом керівника відповідного органу управління охорони здоров'я за погодженням з Головним позаштатним спеціалістом МОЗ України зі спеціальності «дитяча алергологія».

1.4. Головний дитячий алерголог АР Крим, області (міста) у своїй роботі безпосередньо підпорядковується Управлінню охорони здоров'я регіону (області, міста).

1.5. У своїй діяльності Головний дитячий алерголог АР Крим, області (міста) керується законодавством України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями керівників органів управління охорони здоров'я регіону, нормативними актами МОЗ України та цим Положенням.


2. Кваліфікаційні вимоги

2.1. На посаду Головного дитячого алерголога АР Крим, області (міста) призначається провідний фахівець зі спеціальності «дитяча алергологія», що має вищу або першу кваліфікаційну категорію і працює в одному з державних медичних закладів.

3. Функції

Головний дитячий алерголог області (міста) здійснює:

3.1. Координацію діяльності спеціалізованих підрозділів лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я регіону та окремих спеціалістів з профільних питань.

3.2. Ініціює роботу щодо пошуку нових ефективних методів діагностики і лікування з профільної спеціальності, вживає заходи, що спрямовані на впровадження досягнень в практику.

3.3. Надає методичну допомогу фахівцям відповідного профілю у районах (містах).

3.4. Бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення дитячої алергологічної служби в областях.

3.5. Бере участь в проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад тощо з питань профілактики, діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями.

3.6. За дорученням органу охорони здоров'я проводить експертні оцінки і надає висновки з усіх питань, що відносяться до його компетенції та відповідно до цього Положення.

3.8. Бере участь у проведенні перевірок якості надання медичної допомоги профільним хворим в умовах лікувально-профілактичних закладів регіону, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

3.9. Узгоджує призначення лікарів на посаду лікаря – алерголога дитячого підвідомчого регіону (району, міста).

3.10. Порушує клопотання про заохочення та накладання дисциплінарних стягнень зі спеціалістів профільної служби.

3.11. Узгоджує відповідність медичних показань щодо визнання інвалідності дітей з бронхіальною астмою віком до 18 років

4. Обов'язки

Головний дитячий алерголог АР Крим, області (міста):

4.1. Надає пропозиції щодо удосконалення дитячої алергологічної службі у регіоні.

4.2 Бере участь у розробці стандартів та протоколів діагностики і лікування дітей з алергічними захворюваннями, здійснює контроль за їх додержанням.

4.3. Організує проведення щорічної підсумкової наради по дитячій алергологічній службі регіону (району, міста).

4.4. Бере участь у підготовці статистично-аналітичних довідників щодо стану здоров'я дитячого населення та якості надання медичної допомоги дітям з алергічними захворюваннями.

4.5. Здійснює планові виїзди до районів (міст) з метою аналізу діяльності служби і надання організаційно-методичної допомоги.

4.6. Координує роботу міських, районних дитячих алергологів.

4.7. Бере участь у реалізації комплексних планів з розвитку та вдосконаленню дитячої алергологічної служби.

4.8. Надає пропозиції стосовно Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади та установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, інших переліків за дорученням керівництва. Надає пропозиції стосовно державних закупівель та раціонального використання медикаментів, виробів медичного призначення, обладнання та апаратури у профільній галузі, тощо.

4.9. Співпрацює з кафедрами вищих медичних навчальних закладів та науково-дослідними установами МОЗ і НАМН України щодо вивчення фахових проблем регіону.

4.10. Надає пропозиції щодо покращання організації та підготовки, підвищення рівня кваліфікації та проведення атестації лікарів та середніх медичних працівників з профільної патології і приймає участь у роботі відповідних комісій органу охорони здоров'я.

4.11. Бере участь у розгляді звернень громадян, установ, закладів та організацій з питань діяльності дитячої алергологічної служби.

4.12. Бере участь у роботі виїзних шкіл для спеціалістів за участю провідних фахівців МОЗ та НАМН України.

4.13. Здійснює планові виїзди до лікувально-профілактичних закладів відповідного регіону з метою аналізу діяльності дитячої алергологічної служби і надання організаційно-методичної допомоги.

4.14. Контролює якість і об'єм надання спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню регіону за фахом, розробляє заходи щодо їх поліпшення.

4.15. Звітує про стан надання медичної допомоги дітям з алергічними захворюваннями регіону головному дитячому алергологу МОЗ України та до відповідного органу охорони здоров'я регіону з висновками та пропозиціями щодо її поліпшення.

4.16. Контролює стан медичного обліку та звітності в лікувально-профілактичних закладах регіону за фахом.

5. Права

Головний дитячий алерголог АР Крим, області (міста) має право:

5.1. Отримувати необхідну інформацію та консультативну допомогу від органу охорони здоров'я, лікувально-профілактичних закладів, вищих медичних навчальних закладів незалежно від форми їх власності, яка має відношення до напрямку діяльності Головного спеціаліста за погодженням з керівництвом відповідних структур охорони здоров'я у встановленому порядку.

5.2. Залучати до виконання доручень МОЗ України, МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольську і Головне управління охорони здоров'я Київської міських державних адміністрацій, інших фахівців системи охорони здоров'я у встановленому порядку.

5.3. Брати участь в розробці проектів галузевих, державних та національних програм в галузі діагностики, профілактики, лікування профільних захворювань.

5.4. Порушувати перед керівництвом охорони здоров'я регіону питання поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів та установ, що здійснюють діяльність у галузі профілактики, діагностики та лікування профільних захворювань.

5.5. В установленому порядку користуватися державною статистичною звітністю.

5.6. Бути членом тимчасових комісій, робочих груп, які розглядають або вивчають питання алергічних захворювань у дітей.

5.7. Брати участь у встановленому порядку в міжнародних та національних симпозіумах, конгресах, з'їздах, конференціях, роботі міжнародних організацій та центрів, діяльність яких відповідає характеру діяльності профільної служби регіону.

6. Відповідальність

Головний дитячий алерголог АР Крим, області (міста) несе відповідальність за достовірність, якість підготовки та терміни подачі необхідної інформації, за рівень організації та якість проведення заходів, спрямованих на покращення надання медичної допомоги населенню України, а також за виконання цього Положення та чинного законодавства України.


Директор Департаменту охорони материнства,

дитинства та санаторного забезпечення С.І. Осташко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛІКАРЯ –АЛЕРГОЛОГА ДИТЯЧОГО

1. Загальні положення

1.1.Це Положення визначає для лікаря - алерголога дитячого (далі – дитячий алерголог) його повноваження, статус в органі управління охорони здоров'я району (міста), основні завдання, функції і взаємовідносини в системі охорони здоров'я України.

1.2.Дитячий-алерголог у своїй роботі керується цим положенням, посадовою інструкцією, нормативними актами МОЗ України, органів охорони здоров’я.

1.3.Безпосоредньо підпорядковується завідуючому педіатричним відділенням, при наявності завідуючому алергологічним кабінетом або відділенням.

1.4 Призначення та звільнення лікаря-алерголога здійснюється головним лікарем у встановленому порядку.

2. Кваліфікаційні вимоги

2.1.На посаду дитячого алерголога призначається лікар – педіатр, що має спеціалізацію з дитячої алергології

3. Функції та обов’язки

Дитячий алерголог:

3.1. Проводить первинний та повторний алергологічний прийом дітей на закріпленій за ним території діяльності.

3.2. Визначає план обстеження пацієнта, уточнює об’єм та раціональні методики дослідження, дає клінічну та лабораторну оцінку стану дитини, виставляє клінічний діагноз, призначає диференційовану терапію, надає хворому рекомендації щодо подальшого спостереження, лікування та реабілітації, які мають відповідати сучасному рівню медичної науки і практики.

3.3. Виконує практичну роботу з амбулаторного (стаціонарного) ведення пацієнтів у спеціалізованих дитячих алергологічних кабінетах та відділеннях.

3.4. Бере участь у створенні районного (міського, обласного, АРК, Українського) реєстру дітей з алергічними захворюваннями.

3.5. Формує на території медичного обслуговування диспансерні групи дітей з алергічними захворюваннями, корегує необхідну планову терапію.

3.6.Бере участь у відборі для санаторно - курортного лікування дітей з алергічними захворюваннями.

3.7. Контролює правильне застосування, організацію обліку, збереження та транспортування алергенів .

3.8. Бере участь у профілактичних оглядах дітей з груп ризику на алергологічну патологію.

3.9. Визначає потребу в апаратурі, алергенах, реактивах, медикаментах, організує та забезпечує їх облік, зберігання та правильне використання на території діяльності.

3.10. Проводить навчально - інформаційну роботу з питань дитячої алергології .

3.11. Оформлює медичну документацію, веде облік за встановленими зразками.

3.12. Підтримує постійний організаційно-методичний зв’язок з міськими (АР Крим, обласними) дитячими алергологічними центрами.

3.13. Підвищує свою кваліфікацію на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах (кожні 5 років), науково-практичних конференціях, семінарах, перебуванні на робочому місці згідно з планом.

3.14. Подає звітність за встановленими формами відповідно до затверджених форм та у встановлених термінах.

3.15. Контролює виконання середнім і молодшим медичним персоналом кабінету, відділення своїх обов’язків.


4. Права

Дитячий алерголог має право:

4.1. Направляти хворих на консультацію до інших спеціалістів, в дитячі алергологічні відділення, в дитячі лікувально – профілактичні установи вищого рівня надання медичної допомоги, що підпорядковані МОЗ та НАМН України (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», ДУ «Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАДИТ».

4.2. Брати участь в проведенні епідеміологічних та клінічних наукових дослідженнях міжнародного та вітчизняного рівня у дітей з алергічними захворюваннями.

4.4. Вносити пропозиції відносно організаційно-методичного удосконалення своєї роботи та щодо вирішення питань діагностики, лікування та профілактики дітей з алергічними захворюваннями.

4.5. Брати участь в нарадах, науково-практичних конференціях за спеціальністю, бути членом різноманітних громадських та професійних організацій.

4.6. Користуватись статистичною інформацією.

4.7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на з’їздах, конференціях, семінарах, нарадах з питань алергології.

5. Відповідальність

Дитячий алерголог несе особисту відповідальність за якість надання медичної допомоги дітям з алергічними захворюваннями, що обслуговуються на території діяльності, а також за виконання цього Положення та чинного законодавства України.


Директор Департаменту охорони материнства,

дитинства та санаторного забезпечення С.І. ОсташкоЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕННЯ ДІТЕЙ НА КОНСУЛЬТАЦІЮ ДО ЛІКАРЯ-ДИТЯЧОГО АЛЕРГОЛОГА ТА ПЕРЕЛІК СУПРОВОДЖУВАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ОБСТЕЖЕНЬ


І. Перелік показань:

1. Алергічні захворювання верхніх дихальних шляхів:

 • вазомоторний та алергічний риніт та ринокон’юнктивіт;

 • реакція підвищеної чутливості верхніх дихальних шляхів неуточненої етіології

 • рецидивуючий стенозуючий ларинготрахеіт

2. Алергічні захворювання нижніх дихальних шляхів:

 • рецидивуючий синдром бронхіальної обструкції

 • бронхіальна астма;

 • гіперсенситивний пневмоніт, неуточненої етіології;

 • легенева еозинофілія;

 • екзогенний алергічний альвеоліт;

3. Хвороби органів травлення, що супроводжуються алергією:

 • гастроентерит і коліт, що розвинувся внаслідок харчової гіперчутливості;

 • еозинофільний езофагит, гастрит або гастроентерит.

4. Алергічні захворювання шкіри:

 • атопічний дерматит;

 • алергічний контактний дерматит;

 • кропив’янка .

5. Медикаментозна алергія.

6. Харчова алергія.

7. Інсектна алергія.

8. Ангіоневротичний набряк.

9. Діти з алергічними захворюваннями для визначення показань, протипоказань з метою проведення профілактичних щеплень у спірних випадках та інших невизначених ситуаціях.

ІІ. Перелік необхідних медичних документів та обстежень:

1. Направлення від дільничого педіатра (сімейного лікаря).

2. Витяг з амбулаторної картки або медичної карти стаціонарного хворого з вказівкою основного діагнозу та супутніх хвороб, даних про щеплення і результати реакції Манту.

3. Висновок лікаря дерматовенеролога, отоларинголога, офтальмолога дитячого (по показанням).

4. Результати лабораторних досліджень: загальний розгорнутий аналіз крові, загальний аналіз сечі, обстеження на наявність паразитарної та глисної інвазії (лямбліоз, ентеробіоз, аскаридоз, та інші), біохімічні дослідження крові.

5. Результати функціональних досліджень (при можливості виконання і по показанням): спірограма, УЗД печінки, підшлункової залози.

6. Рентген-дослідження легень (по показанням).


Директор Департаменту охорони материнства,

дитинства та санаторного забезпечення С.І. Осташко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

_______№________


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ ДИТЯЧОЇ АЛЕРГОЛОГІЇ


1. Загальні положення

1.1. Відділення дитячої алергології є структурним підрозділом багатопрофільної спеціалізованої дитячої лікарні, що має відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

1.2. На посаду завідувача дитячим алергологічним відділенням призначається лікар-дитячий алерголог зі стажем роботи не менше 5 років, який пройшов спеціалізацію і має кваліфікаційну категорію зі спеціальності «дитяча алергологія».

1.3. На посаду лікаря-дитячого алерголога відділення призначається лікар - педіатр, що має спеціалізацію з дитячої алергології.

1.4. Алергологічне відділення укомплектовується згідно із штатними нормативами спеціалізованого відділення.

1.5. Відділення займає приміщення для забезпечення повного об'єму роботи з урахуванням необхідності проведення методів функціональної діагностики, специфічної діагностики та алерген-специфічної імунотерапії і відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

1.6. Направлення хворих на планове стаціонарне лікування у відділення здійснюється лікарями - алергологами дитячими, що працюють у дитячих алергологічних кабінетах, центрах, а також лікарями-педіатрами дільничними (сімейними лікарями). Ургентна госпіталізація проводиться лікарями швидкої допомоги і лікарями-дитячими алергологами. Порядок госпіталізації визначається місцевими органами охорони здоров'я.

1.7. Лікарі відділення у своїй діяльності при обстеженні та лікуванні хворих використовують всі лікувально-діагностичні та допоміжні підрозділи лікарні, у складі якої воно організоване.

1.8. У своїй роботі персонал відділення керується цим Положенням та Положенням про обласну (міську) лікарню, Положенням про обласний (міський) дитячий алергологічний центр.


2. Головні завдання та функції

  1. Основними завданнями дитячого алергологічного відділення є:

- надання спеціалізованої медичної допомоги дітям з алергічними захворюваннями, які не корегуються методами лікування в амбулаторних умовах;

- проведення диференційної та специфічної діагностики алергічних захворювань, при відсутності можливості встановити діагноз амбулаторно;

- консультації та надання спеціалізованої медичної допомоги іншим клінічним відділенням дитячої лікарні у підготовці до інструментальних досліджень, оперативних втручань та медикаментозної терапії дітям з алергічними захворюваннями з метою профілактики небезпечних ускладнень та підвищення ефективності терапії;

- проведення початкового етапу алерген специфічної імунотерапії;

- планове надання медичної допомоги дітям – інвалідам по алергічному захворюванні (не менше ніж 1 раз на рік) з метою комплексного обстеження і контролю за адекватністю лікування, а також перед направленням на ЛКК з приводу інвалідності.


2.2. У відповідності з основними завданнями відділення дитячої алергології надає спеціалізовану медичну допомогу дітям з наступними алергічними захворюваннями :

- бронхіальна астма ;

- алергічний риносинусит, кон’юнктивит ;

- поліноз;

- кропив'янка та ангіоневротичний набряк;

- атопічний дерматит;

- медикаментозна алергія;

- харчова алергія;

- інсектна алергія;

- сироваткова хвороба;

- контактний дерматит;

- екзогенний алергічний альвеоліт;

- еозинофільна пневмонія;

- токсикоалергічний дерматит;

- алергічні поствакцинальні ускладненн;

- анафілактичний шок, тяжкі токсикоалергічні реакції (синдроми Стивенса – Джонсона, Лайєла) госпіталізуються в реанімаційне відділення з подальшим переведенням в дитяче алергологічне відділення)

2.3. Може бути базою для підвищення кваліфікації на робочому місці для лікарів загального фаху (сімейні, лікарі пунктів скринінгу) та медсестер алергологічних кабінетів.  1. . Здійснює наступність у лікуванні і диспансеризації дітей з алергічними захворюваннями з лікувальними закладами району обслуговування.
  1. . Структура відділення, окрім приміщень, що передбачені типовим проектом для педіатричного відділення багатопрофільної лікарні, передбачає наявність:

  • окремого маніпуляційного кабінету для проведення шкірних тестів з алергенами та алерген специфічної імунотерапії, обладнаний витяжною шафою та протишоковою аптечкою;

  • кабінету для інгаляційної терапії.Директор Департаменту охорони материнства,

дитинства та санаторного забезпечення С.І. Осташко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АЛЕРГОЛОГІЧНИЙ КАБІНЕТ
1. Загальні положення


1.1. Алергологічний кабінет є структурним підрозділом дитячого алергологічного стаціонару чи дитячої поліклініки, де забезпечується спеціалізована медична допомога дітям з алергічними захворюваннями.

1.2. У своїй діяльності алергологічний кабінет використовує всі лікувально-діагностичні можливості закладу, де він базується.

1.3 Територія обслуговування кабінету визначається відповідним органом охорони здоров’я.

1.4. Штати медичного персоналу алергологічного кабінету встановлюються згідно штатного нормативу (але не менше ніж 0,5 ставки на 10000 дитячого населення). Потреба в штатних одиницях може визначатись поширеністю алергічних захворювань у кожному регіоні з урахуванням обсягу виконаної лікарем роботи.

1.5 На посаду лікаря алергологічного кабінету призначається лікар - алерголог дитячий (відповідно Положенню про лікаря –алерголога дитячого).

1.6 У лабораторії дитячого лікувально–профілактичного закладу, де базується алергологічний кабінет доцільним організувати проведення лабораторних методів алергологічної діагностики.

1.7. Навантаження на лікаря- дитячого алерголога визначається: для первинного хворого – 30 хвилин, повторного - 20 хвилин, беручи до уваги проведення специфічної діагностики та алерген-специфічної імунотерапії.

1.8. Методичне керівництво лікаря- алерголога дитячого здійснюється головним позаштатним спеціалістом зі спеціальності «дитяча алергологія» області (міста).


2. Завдання та функції алергологічного кабінету


2.1. Надання спеціалізованої медичної допомоги дітям з алергічними захворюваннями;

2.2. Розробка та впровадження лікувально-діагностичних заходів для своєчасного виявлення та профілактики алергічних захворювань у дітей.

2.3. Створення реєстру алергічних захворювань у дітей та їх моніторинг на території обслуговування.

2.4. Забезпечення диспансерного нагляду за дітьми з алергічними захворюваннями.

2.5. Проведення профілактичних оглядів дітей груп ризику з розвитку алергічних захворювань та розробка лікувально-оздоровчих заходів у цих групах.

2.6. Визначення потреби в алергенах, медикаментах для діагностики і лікування дітей з алергічними захворюваннями.

2.7. Впровадження у клінічну практику клінічних протоколів з діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями, нових методів діагностики, лікування, моніторингу та профілактики профільних хворих.

2.8. Проведення відбору хворих для госпіталізації в алергологічне відділення дитячої лікарні для стаціонарного лікування.

2.9. Аналіз своєї діяльності відповідно до затверджених форм та встановлених термінів.

2.10. Надання лікувально-профілактичним закладам, що знаходяться в межах регіону організаційно-методичної допомоги з питань діагностики та лікування алергічних захворювань у дітей.

2.11. Участь у проведенні скринінгу алергічних захворювань та аналіз його ефективності на території обслуговування.


3. Обов’язки медичної сестри алергологічного кабінету.

3.1. Проведення всіх маніпуляційних призначень лікаря- алерголога дитячого.

3.2. Проведення специфічної шкірної діагностики (прик – тест, внутрішньо шкірний, аплікаційний).

3.3. Проведення алергенспецифічної імунотерапії за призначенням і під контролем лікаря- алерголога дитячого.

3.4. Забезпечення належного зберігання, приготування розчинів та використання алергенів.

3.5. Проведення спірографічного дослідження функції зовнішнього дихання з тестами на зворотність бронхообструкції.

3.6. Контроль за підготовкою робочого місця, медичного інструментарію, апаратури, обладнання, медикаментів та документації, необхідної для роботи.

3.7. Ведення медичної документації алергологічного кабінету :

- журнал обліку алергенів;

- журнал результатів шкірних проб;

- журнал обліку алергенспецифічної імунотерапії;

- журнал реєстрації спірометричного дослідження.


4. Перелік приміщень і обладнання алергологічного кабінету:

4.1. Кабінет лікаря, де здійснюється прийом хворих.

4.2. Приміщення для процедурного кабінету з приточно–витяжною вентиляцією (для проведення шкірної діагностики та алерген-специфічної імунотерапії).

5. Для виконання відповідних завдань та функцій кабінет повинен мати необхідне профільне обладнання (за переліком , що додається ) та клінічні протоколи по наданню невідкладної допомоги дітям з анафілактичним шоком.


Директор Департаменту охорони

материнства, дитинства та санаторного

забезпечення С.І. Осташко


Додаток 1

До Положення про алергологічний кабінет


ПЕРЕЛІК ОСНАЩЕННЯ АЛЕРГОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ

 1. Апарат дихальний ручний (мішок Амбу)

 2. Аипромінювач бактерицидний

 3. Ємкість для зневаження шпателів

 4. Ємкість для зневаження термометрів

 5. Ємкість для дезрозчинів

 6. Ємкість для зневаження використаного інструментарію

 7. Кушетка медична

 8. Лоток ниркоподібний

 9. Лупа медична

 10. Маніпуляційний столик

 11. Інгалятор (небулайзер)

 12. Негатоскоп

 13. Освітлювач налобний

 14. Пікфлуометр

 15. Стіл медичний для інструментів

 16. Термометр медичний

 17. Тонометр

 18. Фонендоскоп

 19. Шафа медична

 20. Шпатель одноразовий

 21. Спірограф

 22. Холодильник для зберігання алергенів

 23. Холодоелементи

 24. Рукавички гумові оглядові чи хірургічні

 25. Комп’ютер.

 26. Набір медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги при гострих алергічних станах, який містить:

- антигістамінні препарати в таблетках; глюкокортикостероідні препарати в таблетках, мазях; судинозвужувальні краплі в ніс; валідол, нітрогліцерин; нашатирний спірт;

- розчини:

  • адреналіну,

  • норадреналіну,

  • ізотонічний розчин натрію хлоріду,

  • еуфіліну,

  • строфантину,

  • супрастіну,

  • димедролу,

  • преднізолону,

  • гідрокортизону,

  • дексаметазону

  • лазиксу,

  • допамін

- бронхолітичні препарати в дозованих аерозолях (сальбутамол, беродуал) та небулах (вентолін - небули)


Директор Департаменту охорони материнства,

дитинства та санаторного забезпечення С.І. Осташко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України
СХЕМА ЗВІТУ ГОЛОВНИХ ПОЗАШТАТНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДИТЯЧА АЛЕРГОЛОГІЯ» МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, УПРАВЛІНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНИХ, СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ ТА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я КИЇВСЬКОЇ МІСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 1. Населення області на кінець року

Всього

населення

області

Дитяче населення

0-17 років

У тому числі міського

У тому числі сільського

У тому діти 0-14 років

У тому числі діти 15-17 років

2.Забезпеченість лікарями алергологами дитячими на кінець року:

Штатних посад – абс. число, на 10000 дитячого населення (0-17 років); з них займані посади - абс. число, на 10000 дитячого населення (0-17 років); з них фізичних осіб - абс. число, на 10000 дитячого населення (0-17 років) 1. Дані щодо атестації лікарів – алергологів дитячих (вказати кількість атестованих/не атестованих; кваліфікаційна категорія; дані щодо атестації головних позаштатних спеціалістів АР Крим, області, міста)


4. Забезпеченість дитячими спеціалізованими ліжками за звітний рік


Область

Абсолютні числа

на 10000 населення

Всього

дитячого

0-14 років

0-17 років4. Показники роботи алергологічних дитячих ліжок

за звітний рік:

  • середнє число днів роботи ліжка;

  • середнє перебування хворого на ліжку;

  • летальність;

  • обіг ліжка;

  • відсоток профільних хворих;

  • відсоток мешканців села;

  • абс. число хворих, що отримували початковий етап АСІТ
 1. Забезпеченість алергологічними кабінетами (абс.число, на 10000 дитячого населення)

5.1.Забезпеченість алергологічних кабінетів (вказати забезпеченість алергенами, наявність спірометричного обладнання)


 1. Показники роботи алергологічних кабінетів за звітний період

  • абс.число прийнятих хворих;

  • відсоток охоплення алергодіагностикою первинних хворих;

  • абс. число/на 1000 дитячого населення прийнятих дітей сільського населення;

  • відсоток охоплення первинних хворих лабораторною діагностикою;

  • відсоток охоплення дітей з бронхіальною астмою та алергічним ринітом спірометричним дослідженням;

  • застосування шкірних тестів (прик – тесту, скарифікаційного, внутрішньо шкірного) у відсотках від загальної шкірної діагностики
 1. Охоплення дітей методом алерген специфічною імунотерапією (кількість хворих)
Нозолічна

форма

Паренте-

ральна

АСІТ

Перо-

ральна

АСІТ

Разом

хворих

Побічні ефекти

АСІТ


8. Структура найбільш поширених алергічних хвороб у дітей віком від 0-17 років

Нозологічна форма

Поширеність

Захворюваність

Абс.число

На 1000 нас.

Абс.число

На 1000 нас. 1. Структура бронхіальної астми у дітей в залежності від ступеню тяжкості та рівню контролю на кінець звітного року (абс.число/ відсоток)

 2. Показники інвалідності дітей 0-17 років, хворих на бронхіальну астму
До 3 років

3-6 років

7-14 років

15-17 років

усього

Абс.

число

На 10000 нас.

Абс.

число

На 10000 нас.

Абс.

число

На 10000 нас.

Абс.

число

На 10000 нас.

Абс. число

На 10000 нас.
9.1. Первинна інвалідність дітей 0-17 років, хворих на бронхіальну астму

10. Структура тяжкої алергологічної патології у дітей 0-17 років (абс. число хворих за звітний рік)


Анафілак-

тичний шок

Синдром

Лаєла

Синдром

Стівенса-

Джонсона

Інсектна

алергія

Летальність


11. Проблеми дитячої алергологічної служби регіону та пропозиції щодо її удосконалення


Директор Департаменту охорони материнства,

дитинства та санаторного забезпечення С.І. ОсташкоСхожі:

Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України iconЗатверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України №
Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого перебуває...
Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України iconЗатверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України №
Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого перебуває...
Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України iconЗатверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України №
Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого перебуває...
Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України iconЗатверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України №
Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого перебуває...
Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України iconЗатверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України №
Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого перебуває...
Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України iconЗатверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України №
Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого перебуває...
Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України iconЗатверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України №
Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого перебуває...
Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України iconДержавна акредитація закладів охорони здоров'я 14 березня 2011 р. Міністерством охорони здоров'я України було затверджено наказ №142 «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я»
Міністерством охорони здоров'я України було затверджено наказ №142 «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я»...
Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України iconЗатверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України

Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України iconЗатверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України

Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України iconЗатверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов