Рішення № м. Попасна Про затвердження Правил благоустрою території міста Попасна icon

Рішення № м. Попасна Про затвердження Правил благоустрою території міста ПопаснаНазваРішення № м. Попасна Про затвердження Правил благоустрою території міста Попасна
Сторінка1/5
Дата конвертації02.08.2012
Розмір1.11 Mb.
ТипРішення
джерело
  1   2   3   4   5

ПРОЕКТ

ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯм. Попасна


Про затвердження Правил

благоустрою території міста Попасна


З метою подальшого поліпшення благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою міста Попасна в належному стані, відповідно до ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», п. 44 ч.1 ст. 26, ч. 1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Попаснянська міська рада

ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Правила благоустрою території міста Попасна, що додаються.

 2. Відповідно до Закону України «Про засади здійснення державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» оприлюднити це рішення в засобах масової інформації та розмістити на офіційному сайті міської ради.

 3. Вважати таким, що втратило чинність рішення двадцять четвертої сесії міської ради від 19.07.2007 р. №24/3 «Про затвердження Правил благоустрою території м.Попасна».

 4. Дане рішення набуває чинності з моменту оприлюднення.

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань благоустрою, земельних ресурсів і екології.Міський голова Ю.І.Онищенко


Додаток 1

до рішення міської ради


^ ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ПОПАСНА


Розділ 1. Загальні положення.

 1. Правила благоустрою території міста Попасна (далі - Правила) є місцевим регуляторним актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою міста Попасна, регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов'язковими для виконання на території міста виконавчими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

 2. Правовою основою Правил є Закони України та інші нормативно-правові акти:
 • «Про благоустрій населених пунктів»;

 • «Про місцеве самоврядування в Україні»;

 • «Про охорону навколишнього природного середовища»;

 • «Про відходи»;

 • «Про охорону атмосферного повітря»;

 • «Про відповідальність підприємств, їхніх об'єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування»;

 • «Про охорону культурної спадщини»;

 • «Про рекламу»;

 • «Про дорожній рух»;

 • «Про внесення змін до Закону України «Про карантин рослин»;

 • «Про житлово-комунальні послуги»;

 • «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

- Наказ міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» від 10.04.06 р. №105;

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.04 р. № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами»;

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.99р. №559 «Про такси для обчислення розміру збитку, заподіяного зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів»;

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.06 р. №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»;

 • Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009р. № 127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень»;

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 05.04.2007р. №121 «Про затвердження Правил технічної експлуатації полігонів твердих побутових відходів»;

- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.05 р. №76 «Про затвердження Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій»;

- інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою.

1.3. Об'єкти благоустрою міста Попасна використовуються відповідно до їх
функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини
на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, інших
вимог, передбачених законодавством України.

 1. Організацію благоустрою міста Попасна забезпечує виконавчий комітет міської ради відповідно до повноважень, встановлених чинним законодавством. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території міста Попасна.

 2. Повноваження Попаснянської міської ради, визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.

 3. Попаснянська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

 4. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.
 1. Правила діють на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», чинного законодавства України.

 2. Правила містять загальнообов'язкові на території міста Попасна норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

Розділ 2. Визначення термінів.

2.1. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

 • Автомобільна дорога (вулиця) - частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу, яка забезпечує внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів.

 • Балансоутримувач - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність; здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законодавством.

- Благоустрій міста - комплекс робіт з інженерного захисту, поновлення та відновлення дорожнього покриття, засобів організації та регулювання дорожнього руху, забезпечення комфортних та безпечних умов пересування транспорту та пішоходів, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

 • Бульвар - озеленена територія, вулиці з алеями і доріжками для пішохідного руху і короткочасного відпочинку.

 • Відтворення будинків та споруд, їх фасадів - комплекс заходів з відбудови втрачених об'єктів культурної спадщини за достовірними науковими даними і первинними проектними матеріалами.

 • Вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

 • Вулиця - автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах міста.
 • Газон - певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

 • Дорожнє покриття - укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

 • Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

- Елементи благоустрою:

 1. покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

 2. зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

 3. будинки та споруди, їх фасади;

 4. будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

 5. будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

 6. комплекси та об'єкти монументального мистецтва;

 7. спортивні споруди;

 8. обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;
 1. обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

 2. технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки;

 3. засоби та обладнання зовнішньої реклами;

 4. ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам'ятників;

 5. телефонні автомати загального користування;

 6. малі архітектурні форми для підприємницької діяльності та некомерційного призначення;

 7. шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів,

 8. урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

17)садові лави;

 1. вуличні годинники, меморіальні дошки;

 2. громадські вбиральні;

 3. інші елементи благоустрою міста Попасна.
 • Замовник будівельних робіт — особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов'язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.

 • Заходи з благоустрою - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.
 • Користувачі дорожніх об'єктів - учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

 • ^ Майданчик для відпочинку - об'єкт благоустрою, на якому здійснюється короткочасний відпочинок мешканців житлових масивів.

 • Майданчик сезонної торгівлі - об'єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

 • Мала архітектурна форма некомерційного призначення — штучний архітектурно-об'ємний елемент (лави, урни, зупинки громадського транспорту, паркани, огорожі, бесідки, альтанки, ротонди, перголи, трельяжі, арки, павільйони, декоративні скульптури та композиції, знаки та

інше).

- Кладовище - відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами і іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

 • Санітарне очищення — комплекс заходів, які забезпечують належний санітарний стан території міста у відповідності до вимог чинного законодавства .

 • Механізоване прибирання — прибирання території із застосуванням поливомиючих, підмітально-прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів.

- Місце для організації ярмарку - об'єкт благоустрою міста з визначенням меж земельної ділянки в натурі, яка використовується для проведення ярмарків та/або улаштування майданчиків сезонної торгівлі.

- Об'єкти благоустрою — сукупність усіх територій міста, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, у тому числі територій сільськогосподарського призначення (до їх переведення в інші категорії за міськими функціями), житлової та громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, територій промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, іншого призначення:

1) території загального користування:

- парки (лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні дитячі, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, зони зелених насаджень, сквери та майданчики для дозвілля та відпочинку;

 • пам'ятки культурної та історичної спадщини;

 • майдани, площі, бульвари;

 • вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

 • кладовища;

 • місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування транспорту);

 • місця для зупинки маршрутних транспортних засобів;

 • місця для організації ярмарків, майданчики сезонної торгівлі;

 • інші території загального користування в межах міста Попасна;
 1. прибудинкові території;

 2. території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та
закріплені за ними території на умовах договору, території санітарно-захисних зон;

5) інші території в межах міста Попасна.

- Об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда , комплекс, і їх частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

- Пам'ятник - об'єкт культурної спадщини, який внесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

- Парк — самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення.

- Паспорт опорядження фасаду — складова частина проектної документації, в якому визначається матеріал оздоблення, технологія опорядження, колірні рішення фарбування фасадів та їх елементів, що окремо погоджується органами архітектури та будівництва.

- Прибудинкова територія - територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.

- Проїзна частина - частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

 • Рекламні засоби (з обладнанням) - це елементи благоустрою міста, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та підземні, плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо.

 • Реконструкція будинків та споруд, їх фасадів - комплекс будівельних робіт, пов'язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об'єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

 • Ремонт будинків та споруд:

а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов'язаний зі зміною її техніко-економічних показників;

6) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов'язаних з відновленням або
покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або
огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів
об'єкта та його техніко-економічних показників.

- Ручне прибирання — прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду, лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.

- Сквер — упорядкована й озеленена ділянка з вертикальними насадженнями, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення міста та призначена для короткочасного відпочинку населення.

- Сад (мікрорайонний сад) — упорядкована ділянка з вертикальними фруктовими насадженнями, призначена для вирощування та збору фруктової продукції.

- Спортивні споруди - окремі будівлі і комплекси споруд, призначені для оздоровчих та навчально-тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту.

- Суб'єкти у сфері благоустрою міста Попасна - учасники відносин у сфері благоустрою міста Попасна, а саме: орган державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

 • Територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших у межах міста.

 • Утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих Правил забудови, цих Правил, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою.

 • Утримання будинків і прибудинкових територій - діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи із забезпечення експлуатації і ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і Правил згідно з чинним законодавством.

 • Фасад — обмежена поверхня архітектурного об'єкта (частіше вертикальна) з боку вулиці чи головного входу.

 • Ярмарок - захід, під час якого надаються в тимчасове користування місця для здійснення торговельної діяльності, надання побутових послуг та послуг громадського харчування з метою створення для продавців і покупців товарів та послуг належних умов. Ярмарок організовується на певний період з метою забезпечення населення товарами безпосередньо від виробника, ознайомлення з новою продукцією.

 • Гараж - захисна споруда для автомобілів, мотоциклів та т.п., відповідно до державних будівельних норм 360-92**.
 • Піротехнічний виріб - це пристрій, призначений для створення необхідного ефекту (світового, іскрового, димового, звукового, змішуваного) за допомогою горіння (вибуху) піротехнічного складу.

 • Піротехнічні вироби побутового призначення - вироби, що їх подають населенню, та поводження з якими не потребує спеціальних знань та навичок, а використовуються з дотриманням вимог наданої інструкції із застосування, забезпечує за межами небезпечних зон безпеку здоров'я та життя людей, не призводить до пошкодження майна і нанесення шкоди навколишньому середовищу.

 • Феєрверк — порохові піротехнічні вироби, при спалюванні яких утворюються кольорові декоративні вогні.
 • Салют - кероване приведення в дію піротехнічних виробів. Професійний феєрверк (салют) – це піротехнічні вироби, користування якими потребує спеціальних знань та навичок, відповідної атестації виконавців (користувачів) і (або) забезпечення відповідних умов технічного оснащення.

Пожежна охорона — сукупність створених у встановленому порядку органів управління, підрозділів та організацій, призначених для організації профілактики пожеж, їх гасіння та здійснення покладених на них аварійно-рятувальних робіт.

 • Пожежна безпека — стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

 • Засоби протипожежного захисту — технічні засоби, призначені для запобігання, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів пожежі.

 • Паркування - розміщення транспортного засобу на майданчику для паркування.
 • Відведені майданчики для паркування - майданчики для паркування, розміщені в межах проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та обладнані відповідно до вимог цих Правил і Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р.

 • Власник - фізична або юридична особа, яка має право власності на майно, забезпечує управління і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законодавством.


Зелені насадження міста поділяються на: загального користування - озеленені упорядковані території, призначені для відпочинку міського населення, з вільним доступом (міську та районні парки, парки культури і відпочинку, сади житлових районів і груп житлових будинків, сквери, бульвари, набережні, лісопарки, лугопарки, гідропарки та інші);

обмеженого користування — насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, спортивних споруд, закладів охорони здоров я, промислових підприємств, складських територій та інші;

спеціального призначення — насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях ботанічних і зоологічних садів, виставок, кладовищ і крематоріїв, ліній електропередач високої напруги, лісомеліоративні насадження, насадження розсадників, квітникарських господарств; пришляхові насадження в межах міста.


- Суб'єкти у сфері благоустрою міста Попасна - учасники відносин у сфері благоустрою міста Попасна, а саме: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадські формування, громадяни.


- Паспорт благоустрою об'єкта - графічна документація, в якій визначаються межі та площа закріпленої території, вимоги щодо благоустрою та утримання даної території, вимоги щодо ремонту будівель та споруд.

 • Пересувна мала архітектурна форма комерційного призначення для здійснення підприємницької діяльності - торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності.

 • Стаціонарна мала архітектурна форма комерційного призначення для здійснення підприємницької діяльності - тимчасова одноповерхова споруда соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності висотою не вище ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу близько 30 кв. метрів, виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без закладення фундаменту.


- Інші терміни у цих Правилах вживаються в значенні, що визначені кодексами України, Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про рекламу», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Громадські будинки та споруди. Основні положення. ДБН В.2.2-9-99», «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», СН 3077-84 «Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових та громадських споруд і на території житлової забудівлі», «Державні будівельні норми 360-92**», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону культурної спадщини», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про планування і забудову територій»,«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв», «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про поховання та похоронну справу»,«Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», "Про автомобільні дороги", "Про автомобільний транспорт" , "Про транспорт", Правилах дорожнього руху, іншими нормативно-правовими актами та документами.

  1   2   3   4   5Схожі:

Рішення № м. Попасна Про затвердження Правил благоустрою території міста Попасна iconРішення 17. 12. 2008р. №241 м. Попасна Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Попасна
Вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва...
Рішення № м. Попасна Про затвердження Правил благоустрою території міста Попасна iconРішення новодружеської міськоїради «про затвердження правил благоустрою території міста новодружеська»
...
Рішення № м. Попасна Про затвердження Правил благоустрою території міста Попасна iconРішення 24. 05. 2011 р. №12/17 м. Попасна Про порядок розташування тимчасових споруд у м. Попасна
Попасна, керуючись ст ст. 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, Законом України „Про оренду землі”, „ Про основи містобудування”,...
Рішення № м. Попасна Про затвердження Правил благоустрою території міста Попасна iconРішення міської ради від 19. 07. 2012 №6/26-13 „Про затвердження нових „Правил Благоустрою території міста Білозерське, враховуючи масове розповсюдження карантинних рослин на території міста Білозерське, зобовязую
Україні” (ст. 42), Законом України „Про карантинні рослини”, на підставі рішення міської ради від 19. 07. 2012 №6/26-13 „Про затвердження...
Рішення № м. Попасна Про затвердження Правил благоустрою території міста Попасна iconРішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Кремінна Луганської області»
Проект рішення сесії Кремінської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Кремінна Луганської області» розроблений...
Рішення № м. Попасна Про затвердження Правил благоустрою території міста Попасна iconПроект Правил благоустрою території міста
«Про благоустрій населених пунктів» винесено на громадське обговорення проект нових Правил благоустрою території м. Білозерське....
Рішення № м. Попасна Про затвердження Правил благоустрою території міста Попасна iconРішення №71/8 20. 08. 2010р м. Попасна Про затвердження "Програми поводження з побутовими відходами в місті Попасна на 2010-2015 роки"
Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України від 05. 04. 07 №121, та керуючись п п. 22 п. 1...
Рішення № м. Попасна Про затвердження Правил благоустрою території міста Попасна iconРішення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території міста Фастова
Правил благоустрою території міста Фастова
Рішення № м. Попасна Про затвердження Правил благоустрою території міста Попасна iconРішення №2 26 травня 2011 року село Нова Астрахань Про проект затвердження Правил благоустрою території с. Нова Астрахань
Заслухавши інформацію Новоастраханского сільського голови Татарченко Ольгу Іванівну „Про затвердження проекту Правил благоустрою...
Рішення № м. Попасна Про затвердження Правил благоустрою території міста Попасна iconРішення від 31 травня 2012 року №1 ХХVІІІ сесія с. Красне Знам’я шостого скликання позачергова Про прийняття проекту рішення «Про затвердження Правил благоустрою,
Про прийняття проекту рішення «Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти і належного санітарного стану на території...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов