Статут комунальної установи «вінницький будинок- інтернат геріатричного профілю» icon

Статут комунальної установи «вінницький будинок- інтернат геріатричного профілю»НазваСтатут комунальної установи «вінницький будинок- інтернат геріатричного профілю»
Дата конвертації22.06.2012
Розмір170.23 Kb.
ТипРішення
джерело
1. /202/Ришення Винница статут.doc
2. /202/статтут 2011 г. Винница.doc
Рішення №202 28 жовтня 2011 р. 7 сесія 6 скликання Про затвердження Статуту комунальної установи „Вінницький будинок інтернат геріатричного профілю, викладеного у новій редакції
Статут комунальної установи «вінницький будинок- інтернат геріатричного профілю»
ЗАТВЕРДЖЕНО


Рішення 7 сесії

Вінницької обласної Ради

6-го скликання

від 28 жовтня 2011 р. № 202


СТАТУТ

комунальної установи

«ВІННИЦЬКИЙ БУДИНОК- ІНТЕРНАТ

ГЕРІАТРИЧНОГО ПРОФІЛЮ»

(нова редакція)


м Вінниця

2011 рік

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України та є документом, який регламентує діяльність комунальної установи „Вінницький будинок-інтернат геріатричного профілю” (далі — інтернат).

1.2. Інтернат створений відповідно до наказу Вінницького відділу соціального забезпечення від 6 серпня 1980 року №95.

1.3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1991 року № 311 „Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)” та рішення 10 сесії Вінницької обласної Ради 21 скликання від 30 жовтня 1992 року „Про перелік об’єктів комунальної власності обласної Ради народних депутатів, що передаються в управління обласної державної адміністрації та розмежування майнових інтересів між суб’єктами власності” інтернат віднесений до об’єктів комунальної власності обласної Ради народних депутатів.

Відповідно до пункту 10 розділу V „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” інтернат є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління яким здійснює Вінницька обласна Рада (далі - Орган управління майном).

1.4. Інтернат є стаціонарною соціально-медичною установою загального типу для постійного проживання громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.

1.5. Інтернат є юридичною особою з часу його державної реєстрації у встановленому порядку, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, цивільну правоздатність і дієздатність, від свого імені набуває майнових та особистих немайнових прав, несе обов’язки, укладає угоди, виступає позивачем і відповідачем в судах, займається діяльністю, яка відповідає завданням, передбаченими цим Статутом.

1.6. У своїй діяльності інтернат керується Конституцією України, законами України, ак­тами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.


  1. НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ІНТЕРНАТУ


2.1. Найменування інтернату:

- повне українською мовою – комунальна установа „Вінницький будинок-інтернат геріатричного профілю”,

- скорочене українською мовою – ВБІГП.

2.2. Місцезнаходження інтернату: вул. Хмельницьке шосе,106, м.Вінниця, Україна.

2.3. Структура інтернату визначається відповідно до чинного законодавства, виходячи з потреб у забезпеченні постійного проживання громадян, які

потребують стороннього догляду, їх побутового і медичного обслуго­вування та погоджується Головним управлінням праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

2.4. Всі структурні підрозділи інтернату діють згідно з положенням про структурні підрозділи, затвердженим директором інтернату.


3. МЕТА Й ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕРНАТУ

ТА УМОВИ ПРИЙМАННЯ, УТРИМАННЯ І ВІДРАХУВАННЯ З ІНТЕРНАТУ

3.1. Інтернат створений з метою забезпечення належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують стороннього догляду і допомоги.

3.2. Основним завданням інтернату є забезпечення належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують стороннього догляду і допомоги.

3.3. Мешканці інтернату забезпечуються відповідно до встановлених норм:

- житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем та столовим посудом;

- раціональним чотириразовим харчуванням, у тому числі дієтичним, з урахуванням віку і стану здоров'я осіб, що проживають в інтернаті в межах натуральних норм харчування (проміжки часу між прийманням їжі не повинні бути більше, ніж чотири години, останнє приймання їжі організовується за дві години до сну);

- цілодобовим медичним обслуговуванням, консультативною допомогою, стаціонарним лікуванням на базі закріплених лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я;

- слуховими апаратами, окулярами, протезно-ортопедичними виробами, зубним протезуванням, спеціальними засобами пересування (крім моторизованих), медикаментами та життєво необхідними ліками відповідно до медичного висновку;

- комунально-побутовим обслуговуванням (опалення, освітлення, радіофікація, тепло-, водопостачання тощо);

- організацією культурно-масової та оздоровчо-спортивної роботи з урахуванням стану здоров'я і віку мешканців будинку-інтернату;

- умовами, що сприяють адаптації громадян похилого віку, ветеранів війни, праці та інвалідів у новому середовищі.

3.4. До інтернату на державне утримання приймаються особи похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої групи, старші 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у інтернаті та які не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом.

На позачергове влаштування до інтернату мають право ветерани війни та особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до I, II, III категорій згідно із чинним законодавством.

Переважне право на влаштування до інтернату мають ветерани згідно із Законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", члени сімей загиблих військовослужбовців.

Як виняток, до інтернату можуть прийматися особи похилого віку та інваліди, які мають працездатних дітей або родичів, зобов'язаних відповідно до чинного законодавства їх утримувати, якщо вони з об'єктивних причин не можуть цього робити.

У такому разі щодо кожного окремого випадку, на підставі документів, що підтверджують це, приймається рішення колегії Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

3.5. За наявності вільних місць, до інтернату можуть прийматися особи, які мають працездатних дітей або родичів, які відповідно до чинного законодавства зобов'язані їх утримувати, за умови стовідсоткового відшкодування інтернату витрат на їх утримання.

Особам, які мають згідно з чинним законодавством України пільги і влаштовуються до інтернату на платній основі, розмір суми сплати за їх утримання розраховується з урахуванням наявних пільг.

Для бажаючих громадян, за наявності вільних приміщень, в інтернаті можуть утворюватись відокремлені від основного контингенту підопічних платні відділення, які працюють на основі госпрозрахунку.

3.6. Інвалідам і пенсіонерам, які проживають у будинку-інтернаті на платній основі, пенсія виплачується у повному обсязі.

3.7. Громадяни похилого віку та інваліди, ветерани війни і праці за наявності вільних місць у будинку-інтернаті можуть прийматися до інтернату на тимчасове проживання терміном від 1 до 6 місяців як на загальних підставах, так і на платній основі.

3.8. Приймання до інтернату здійснюється за путівкою Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, виданою на підставі:

- особистої заяви громадянина похилого віку чи інваліда про його прийняття до будинку-інтернату;

- паспорта (або іншого документа, що засвідчує особу);

- медичної картки про стан здоров'я з висновком про необхідність стороннього догляду;

- довідки про розмір призначеної пенсії;

- довідки про склад сім'ї за встановленою формою;

- довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності особи, що приймається до будинку-інтернату (за наявності групи інвалідності).

3.9. Інвалідам і пенсіонерам, які проживають в інтернаті, пенсія виплачується відповідно до чинного законодавства.

3.10. Особи, які приймаються до інтернату, проходять санітарну обробку, переодягаються в одяг інтернату і проходять карантин в окремому ізольованому приміщенні протягом 14 днів, після чого, якщо у них не буде виявлено інфекційних захворювань, переводяться на постійне проживання у відповідні кімнати.

3.11. Адміністрація інтернату на підставі чинного законодавства виконує обов'язки опікуна (піклувальника) щодо підопічних, яким органами опіки чи піклування опікуни (піклувальники) не призначені, і одночасно вживає заходів щодо встановлення опіки чи піклування над тими підопічними, які того потребують.

3.12. Особи, які проживають в інтернаті, за погодженням з адміністрацією можуть користуватися особистими речами.

3.13. Адміністрація інтернату приймає на зберігання грошові суми, коштовності та цінні папери громадян, які проживають в інтернаті.

3.14. Особи, які проживають в інтернаті згідно з медичним висновком можуть, за їх бажанням, тимчасово прийматися на посади молодшого медичного та обслуговуючого персоналу в цій установі на загальних підставах.

3.15. Переведення осіб, які проживають в інтернаті, до психоневрологічного інтернату (і навпаки) здійснюється на підставі медичного висновку психіатричної медико-соціальної експертної комісії і путівки Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

3.16. Переведення підопічних за власним бажанням до будинку-інтернату іншого регіону здійснюється за відповідними погодженнями згідно з чинним законодавством при наявності висновку лікаря про те, що зміна кліматичних умов не призведе до погіршення стану їх здоров'я.

3.17. Тимчасове вибуття підопічних за особистою заявою дозволяється за погодженням з адміністрацією інтернату на термін не більше двох місяців на календарний рік.

Дозвіл на вибуття підопічного надається з урахуванням висновку лікаря про можливість тимчасового залишення інтернату.

3.18. Якщо особи, які проживають в інтернаті, потребують стаціонарної медичної допомоги (санаторно-курортного лікування), вони направляються до відповідних лікувально-профілактичних або санаторно-курортних закладів.

3.19. Підопічні, які вибувають з інтернату на лікування до відповідних лікувально-профілактичних (санаторно-курортних) закладів або за власним бажанням на термін понад 10 днів, наказом по інтернату знімаються з харчування, але залишаються у списках мешканців, і пенсія за період відсутності виплачується їм у повному розмірі.

3.20. Витрати, пов'язані з поїздкою до родичів або до інших осіб, а також з переїздом за власним бажанням до іншої інтернатної установи, інтернатом не компенсуються.

3.21. Відрахування підопічного з інтернату здійснюється згідно з наказом :

- за особистою заявою підопічного і на підставі довідки про наявність у нього житлової площі або письмової згоди родичів про можливість його утримувати і забезпечувати його догляд;

- при встановленні інвалідам першої або другої груп, які не досягли загальновстановленого пенсійного віку, третьої групи інвалідності.

3.22. Під час відрахування з інтернату підопічному видається закріплений за ним одяг, білизна і взуття за сезоном, документи, власні речі і цінності (ощадна книжка, акції, цінні папери та ін.), які зберігалися в інтернаті, а також довідка із зазначенням терміну його перебування.

3.23. За систематичне грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку (вживання алкоголю, наркотичних та інших токсичних препаратів, бійки, самовільну відсутність у будинку-інтернаті без поважних причин понад 10 днів тощо) на підставі рішення колегії Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації підопічні переводяться до спеціального будинку-інтернату (відділення).

3.24. Формування та ведення особистих справ підопічних ведеться відповідно до чинного законодавства України.

  1. МАЙНО ІНТЕРНАТУ


4.1. Майно інтернату становлять основні фонди та оборотні кошти, а також матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

4.2. Майно інтернату є об’єктом права спільної власності територіальних громад області і закріплене за ним на праві оперативного управління.

4.3. Здійснюючи право оперативного управління, інтернат володіє та користується зазначеним майном. Право розпорядження майном, закріпленим на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу Органу управління майном. На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів інтернату.

4.4. Відчуження основних засобів, що закріплені за інтернатом, здійснюється за погодженням з Органом управління майном у порядку, встановленому чинним законодавством.

4.5. Орган управління майном здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна і має право вилучати надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що використовується ним не за призначенням.

4.6. Збитки, завдані інтернату внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними і державними органами, відшкодовуються інтернату за рішенням суду або господарського суду.

4.7. Джерелами формування майна інтернату є:

- грошові та матеріальні внески Органу управління майном;

- бюджетні асигнування;

  • благодійні внески та пожертвування підприємств, організацій, громадян;

  • надходження від оренди майна;

- кошти від надання платних послуг, надання яких передбачено чинним законодавством;

- інші надходження, незаборонені чинним законодавством України.

4.8. Перевірка наявності, порядку використання майна інтернату здійснюється в установленому законодавством порядку.


  1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕРНАТУ


5.1. Управління інтернатом здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Органу управління майном щодо господарського використання майна і принципів самоврядування трудового колективу.

5.2. Орган управління майном:

  • призначає на посаду і звільняє з посади директора інтернату;

- затверджує Статут інтернату та зміни до нього, здійснює контроль за додержанням вимог Статуту та приймає рішення у зв’язку з їх порушенням;

- здійснює контроль за ефективністю використання майна, що знаходиться в оперативному управлінні інтернату;

- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

5.3. Оперативне управління інтернатом здійснює директор інтернату, який призначається Органом управління майном чи уповноваженим ним органом.

На посаду директора інтернату призначається особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним чинним законодавством.

5.4. Директор інтернату:

5.4.1. Несе персональну відповідальність за результати діяльності інтернату.

5.4.2. Представляє інтернат без довіреності в усіх установах, підприємствах і організаціях, розпоряджається у встановленому законодавством порядку його майном і коштами, укла­дає договори.

5.4.3. У межах своєї компетенції, видає накази по інтернату, затверджує функціональні обов'язки працівників інтернату, вирішує питання добору кадрів, вживає заходів заохо­чення, а в разі порушень трудової дисципліни та невиконання функціональних обов’язків, - накладає стягнення на працівників.

5.4.4. За рекомендацією лікаря, визначає умови проживання підопічних в інтернаті.

5.4.5. Затверджує Правила внутрішнього розпорядку.

5.4.6. Визначає структуру підрозділів, розробляє штатний розпис інтернату в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

5.4.7. Координує заходи із забезпечення підрозділів матеріально-технічними ресурсами.

5.4.8. Здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, вимог виробничої санітарії і протипожежної безпеки.

5.4.9. Контролює збереження, облік сировини та продукції, її використання та реаліза­цію, проводить списання малоцінних та швидкозношуваних предметів.

5.4.10. Відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності за затвердженими формами і подання її в установлені терміни відповідним органам.

5.4.11. Вирішує інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, Статутом інтернату до компетенції директора інтернату.

5.5. Директор інтернату, весь обслуговуючий персонал несуть відповідальність за збереження життя та здоров'я підопічних.

5.6. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності інтернату на основі трудового договору, а також форм, що регулюють трудові відносини, становлять трудовий колектив інтернату.

Повноваження трудового колективу інтернату реалізуються загальними зборами, що є органом самоуправління інтернату.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

  • прийняття колективного договору;

  • затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку;

- здійснення інших повноважень, визначених чинним законодавством України.

Загальні збори є повноважними, якщо на зборах присутні більше половини членів колективу.

Рішення загальних зборів тру­дового колективу приймаються більшістю голосів присутніх на загальних зборах трудового колективу відкритим або таємним голо­суванням.

5.7. Інтереси трудового колективу інтернату представляє профспілковий комітет або інший уповноважений трудовим колективом орган.

5.8. В інтернаті з числа підопічних і працівників створюється і працює на громадських засадах культурно-побутова комісія, яка сприяє керівництву інтернату в підтримці здорового мікроклімату в колективі, створенню відповідних соціально-побутових умов проживання та організації культурно-масової роботи серед громадян, що проживають в інтернаті.

5.9. Організаційно-методичне керівництво, державний контроль та нагляд за фаховою діяльністю інтернату здійснює галузевий орган виконавчої влади – Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації.


6. ФІНАНСОВА І ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕРНАТУ

6.1. Вся господарська та фінансова діяльність інтернату спрямована на виконання поставлених завдань, здійснюється відповідно до чинного законодавства та Статуту і немає на меті отримання прибутку.

6.2. Інтернат фінансується за рахунок коштів обласного бюджету і є неприбутковою організацією.

6.3. Інтернат здійснює господарську діяльність у межах бюджетних асигнувань і на основі оперативного управління майном відповідно до єдиного ко­шторису доходів і видатків, штатного розпису, які затверджуються Головним управлінням праці та со­ціального захисту населення обласної державної адміністрації.

6.4. Планування, облік, калькуляція собівартості продукції, яка виробляється у виробничих структурах інтернату, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.5. Економічні і виробничі відносини інтернату з підприємствами і організаціями всіх форм власності здійснюються на підставі договорів.

6.6. Інтернат має право:

- брати в оренду рухоме й нерухоме майно, здавати в оренду майно, а з дозволу Органу управління майном здавати в оренду нерухоме майно відповідно до чинного законодавства;

- закуповувати в будь-яких суб’єктів (у тому числі іноземних) майно в межах кошторису. Придбане майно є об’єктом права спільної власності територіальних громад Вінницької області і знаходиться в оперативному управлінні інтернату;

- у межах своїх повноважень та з дозволу Органу управління майном розпоряджатися майном, наданим йому в оперативне управління;

- проводити реконструкцію, капітальний і поточний ремонт будівель, споруд, комунікацій;

- користуватися землею та іншими природними ресурсами;

- надавати платні послуги в межах, передбачених чинним законодавством;

- укладати цивільно-правові угоди, контракти з будь-якими юридичними та фізичними особами;

- проводити списання майна, яке непридатне для експлуатації, відповідно до чинного законодавства.

6.7. Доходи інтернату зараховуються до складу кошторису (на спеціальний рахунок) на утримання установи і використовуються на фінансування видатків цього кошторису (в тому числі на фінансування виробничої діяльності згідно із Статутом).

6.8. Інтернат для розвитку матеріально-технічної бази, благоустрою, культурно-виховної роботи може використовувати допомогу підприємств, установ,організацій незалежно від форми власності, благодійних організацій та громадян.

6.9. Орган управління майном має право вимагати від інтернату будь-яку інформацію щодо здійснення ним господарської і фінансової діяльності та виконання статутних завдань.

6.10. Інтернат зобов’язаний:

- забезпечити своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з чинним законодавством;

- забезпечити цільове використання закріпленого за ним майна та виділених коштів;

- здійснювати реконструкцію, а також капітальний ремонт основних засобів;

- здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення, проводити придбання необхідних матеріальних ресурсів згідно з чинним законодавством;

- створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

- здійснювати заходи з удосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так i у загальних підсумках роботи інтернату.

6.11. Соціальна діяльність інтернату здійснюється відповідно до чинного законодавства, з врахуванням його фінансових можливостей.

6.12. У порядку та на умовах, визначених законодавством, інтернат здійснює природоохоронні заходи.

Інтернат несе відповідальність за додержання вимог і норм щодо охорони, раціонального використання, відновлення природних ресурсів та інших природоохоронних заходів у відповідності до чинного на території України законодавства.

6.13. В інтернаті, в установленому законодавством України порядку, ведеться облік військовозобов’язаних, призовників і допризовників.

6.14. Інтернат, відповідно до чинного законодавства, проводить заходи з цивільної оборони, протипожежної безпеки.


7. ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ІНТЕРНАТУ


7.1. Інтернат здійснює у встановленому порядку оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, несе повну відповідальність за дотримання податкової та кредитної дисципліни.

Порядок ведення бухгалтерського, податкового обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.

За ведення оперативного обліку, бухгалтерської і статистичної звітності інтернат несе відповідальність перед відповідними органами.

Бухгалтерський облік ведеться у національній грошовій одиниці.

7.2. Орган управління майном має право ініціювати проведення відповідними органами комплексної ревізії у сфері фінансово-господарської діяльності інтернату.

7.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю інтернату здійснюється відповідними установами та організаціями згідно з чинним законодавством.

7.4. Контроль за якістю харчування, соціально-побутового і медичного обслуговування підопічних, які проживають у будинку-інтернаті,

додержанням санітарно-протиепідемічного режиму та наданням спеціалізованої медичної допомоги здійснюють в установленому порядку відповідні органи.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕРНАТУ


8.1. Припинення діяльності інтернату відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації.

Ліквідація інтернату проводиться з дотриманням вимог чинного законодавства за рішенням Органу управління майном чи за рішенням суду.

Реорганізація інтернату здійснюється за рішенням Органу управління майном.

8.2. Ліквідація інтернату здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном або судом. Порядок проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення претензій кредиторами визначається Органом управління майном або судом.

8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління інтернатом.

8.4. Інтернат вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

8.5. При реорганізації та ліквідації інтернату звільненим працівникам гарантуються їх права та інтереси, відповідно до трудового законодавства України.

8.6. У випадку реорганізації інтернату, його права та обов‘язки переходять до правонаступників.

8.7. У разі ліквідації інтернату, майно передається іншому закладу відповідного виду або зараховується до доходу обласного бюджету.


9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ


9.1. Зміни та доповнення до Статуту можуть бути внесені на підставі рішень Органу управління майном, відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Зміни та доповнення набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.
Схожі:

Статут комунальної установи «вінницький будинок- інтернат геріатричного профілю» iconГеріатричного пансіонату і пансіонату для ветеранів війни і праці геріатричного профілю
Порядок прийому громадян до стаціонарних установ системи Міністерства праці та соціальної політики України”
Статут комунальної установи «вінницький будинок- інтернат геріатричного профілю» iconПро звільнення з посади директора комунальної установи Сумської обласної ради Краснопільський психоневрологічний інтернат Моцного В. М
Розглянувши заяву директора комунальної установи Сумської обласної ради Краснопільський психоневрологічний інтернат Моцного Віталія...
Статут комунальної установи «вінницький будинок- інтернат геріатричного профілю» iconРішення 2012 р смт. Слов’яносербськ № Про внесення змін до Статуту та штатного розкладу комунальної установи «Районний Будинок культури»
У зв’язку зі створенням комунальної установи «Районна бібліотека» Слов’яносербської районної ради Луганської області, керуючись ст....
Статут комунальної установи «вінницький будинок- інтернат геріатричного профілю» iconОголошення про результати проведення процедури закупівлі Замовник торгів: Повне найменування: комунальний заклад «Запорізький обласний інтернат спортивного профілю»
Предмет закупівлі: послуги з організації гарячого харчування в їдальні установи (51. 38. 2)
Статут комунальної установи «вінницький будинок- інтернат геріатричного профілю» iconПро укладення контракту на новий термін з директором комунальної установи Сумської обласної ради Білопільський дитячий будинок-інтернат Турчином В.І
Сумської області», враховуючи подання Сумської обласної державної адміністрації від 21. 12. 2011 року №01-37/7264 та подану заяву,...
Статут комунальної установи «вінницький будинок- інтернат геріатричного профілю» iconПро укладення контракту на новий термін з директором комунальної установи Сумської обласної ради Конотопський дитячий будинок-інтернат Долею А. В
Сумської області», враховуючи подання Сумської обласної державної адміністрації від 21. 12. 2011 року №01-37/7264 та подану заяву,...
Статут комунальної установи «вінницький будинок- інтернат геріатричного профілю» iconПро укладення контракту на новий термін з директором комунальної установи Сумської обласної ради Білопільський дитячий будинок-інтернат Турчином В.І
Сумської області», враховуючи подання Сумської обласної державної адміністрації від 21. 12. 2011 року №01-37/7264 та подану заяву,...
Статут комунальної установи «вінницький будинок- інтернат геріатричного профілю» iconПро укладення контракту на новий термін з директором комунальної установи Сумської обласної ради Конотопський дитячий будинок-інтернат Долею А. В
Сумської області», враховуючи подання Сумської обласної державної адміністрації від 21. 12. 2011 року №01-37/7264 та подану заяву,...
Статут комунальної установи «вінницький будинок- інтернат геріатричного профілю» iconПро призначення на посаду директора комунальної установи Сумської обласної ради Воронізький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів Лизуна В. Ф
«Про порядок управління комунальними підприємствами, закладами та установами, які належать до спільної власності територіальних громад...
Статут комунальної установи «вінницький будинок- інтернат геріатричного профілю» iconПро укладення контракту на новий термін з директором комунальної установи Сумської обласної ради Охтирський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів Писарєвим М. Л
Сумської області», враховуючи подання Сумської обласної державної адміністрації від 21. 12. 2011 року №01-37/7264 та подану заяву,...
Статут комунальної установи «вінницький будинок- інтернат геріатричного профілю» iconПро укладення контракту на новий термін з директором комунальної установи Сумської обласної ради Охтирський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів Писарєвим М. Л
Сумської області», враховуючи подання Сумської обласної державної адміністрації від 21. 12. 2011 року №01-37/7264 та подану заяву,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов